Publicidad
Media (13)
Media (13)
Próximo SlideShare
Media (14)Media (14)
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Media (13)

  1. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 15.09.2016 г. БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 3 Асистент - Фитопатология, Поливно земеделие, Технология на преработване на етерично-маслените суровини Висше - магистър - Агрономство, компютърни умения 1 Директор, производство Висше - машиностроителни специалности, стаж по специалността, владеене на английски език, компютърни умения, шоф.книжка кат. "В" 2 Химик, контрол на качеството Висше - магистър - Химия, компютърни умения, желателно владеене на английски език 2 Микробиолог Висше - магистър - Биология, Микробиология, компютърни умения, желателно владеене на английски език 1 Главен експерт "Транспорт" Висше, професионална област "Транспорт", минимум 2 години стаж по специалността и/или в публичен сектор, компютърни умения 1 Специалист, качество Висше, средно, 1 г. предишен опит 1 Организатор, маркетинг Висше, средно, 1 г. предишен опит, английски език 1 Психолог Висше - Психология, компютърни умения 3 Медицинска сестра Висше - мед. сестра, мед. фелдшер, акушерка 2 Медицинска сестра Висше - медицинска сестра или акушерка, минимум 1 г. стаж 1 Медицинска сестра Висше, полувисше - медицинска сестра, 2 г. стаж 1 Адвокатски сътрудник Висше - Икономика или Право, владеене на английски език ниво до В2, компютърни умения 5 Младши агент, събиране на вземания Средно, компютърни умения 1 Служител, информация за пътувания Средно, компютърни умения 3 Крупие Средно 3 Касиер в заведение за бързо хранене Средно 1 Ел. монтьор Средно специално - ел. монтьор, 3 г. стаж 1 Електромонтьор Средно, документ за 4 квалификационна група, 1 г. стаж 1 Монтажник, дограма Средно, технически умения 13 Продавач-консултант Средно, желателно с опит по професията 2 Сладкар Средно 2 Работник, производство на тестени изделия Средно 1 Готвач Средно, опит по професията 1 Помощник-готвач Средно, основно 6 Работник, кухня Средно, основно 2 Сервитьор Средно 1 Фризьор Средно, опит по професията, предлагат обучение за козметик и маникюрист 1 Маникюрист Средно, опит по професията, предлагат обучение за фризьор и козметик 1 Бръснар Основно, умения по професията 1 Социален терапевт - детегледач Средно 1 Санитар Средно, основно 1 Обслужващ, погребално бюро Средно, шоф. книжка кат. "В", компютърни умения 2 Сондьор Средно, шоф. книжка кат. "В" 1 Арматурист Основно, квалификация, 2 г. стаж 2 Работник, строителство Основно, 2 г. стаж 2 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно, 1 г. стаж 2 Настройчик, металообработващи машини с ЦПУ Средно, 1 г. предишен опит 3 Машинен оператор, металорежещи машини Средно, технически умения
  2. 2 Машинен оператор, металорежещи машини Средно - студена обработка, стаж по специалността, шоф. книжка кат. "В" 28 Оператор, преса за метал Средно 7 Контрольор, качество Средно 9 Монтажник, изделия от метал Средно техническо 1 Монтажник, електрооборудване Средно техническо, шоф. книжка кат. "В" 32 Машинен оператор, металообработващи машини Средно, технически умения 13 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно, основно, технически умения 30 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Основно 2 Шлайфист Средно, технически умения 7 Шлосер Средно, основно 1 Шлосер-монтьор Средно 10 Фрезист Средно, основно, технически умения 27 Стругар / на ЦПУ/ Средно, проф. квалификация, 1 г. стаж 4 Стругар Средно, основно, 2г. стаж 1 Полировач, метал Основно 3 Заварчик Средно, правоспособност, 1-2 г. стаж 3 Заварчик /аргон и електродъгово/ Средно, правоспособност, шоф. книжка кат."В" 20 Работник, сглобяване на детайли Основно, начално 5 Обслужващ, бензиностанция Средно 5 Кондуктор Средно 2 Автомонтьор Средно, опит по професията 1 Монтьор на МПС Средно - автомонтьор, 3 г. стаж 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Средно, 3 г. стаж, шоф. книжка кат. "С+Е" 1 Шофьор, товарен автомобил Средно, шоф. книжка кат. "С" 2 Мияч, МПС Основно 1 Техник-механик, предачно производство Средно професионално 5 Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Основно 2 Секционен майстор Средно, технически умения 1 Машинен оператор, вдяване Основно 8 Тъкач Средно, предлагат обучение 33 Шивач Средно, основно, 6 месеца опит 25 Гладач Средно, основно, опит 10 Машинен оператор, кроене Средно, основно, опит 1 Дърводелец, мебелист Основно, технически умения 3 Работник, строителство Средно, основно 3 Общ работник, строителство Основно 5 Кофражист Средно, опит 9 Общ работник Средно, основно СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1 Преподавател по английски език , извънучилищни дейности - часове Висше - Английски език, работи се на граждански договор 1 Учител, начален етап Висше - НУП, ПНУП 1 Учител по изобразително изкуство - часове Висше - Изобразително изкуство 1 Учител по музика /китара/ - часове Висше - Музика /китара/
Publicidad