Publicidad
Media (3)
Media (3)
Próximo SlideShare
Media (4)Media (4)
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Media (3)

  1. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21.03.2017 г. БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1 Учител, детска градина Висше - Предучилищна педагогика, компютърни умения 1 Инспектор, местни приходи Висше икономическо, минимум 2 години стаж по специалността, компютърни умения 1 Икономист, организация на труда Висше икономическо, желателно с опит по професията, компютърни умения, срочен договор 1 Служител, човешки ресурси Висше, средно, компютърни умения 1 Завеждащ, техническа служба Средно, компютърни умения 1 Специалист, продажби Висше, английски език, с предимство немски език, компютърни умения, предишен опит, шоф. книжка кат. "В" 1 Инженер, конструктор Висше техническо, английски език, с предимство немски език, 3D моделиране, предишен опит, шоф. книжка кат. "В" 1 Организатор, ремонт и поддръжка Средно професионално, технически умения, с предимство английски език, основни компютърни умения, предишен опит, шоф. книжка кат. "В" 3 Асистент "Фитопатология", "Технология на преработване на етерично-маслени суровини", "Поливно земеделие" Висше - магистър - Агрономство, желателно владеене на англ. език, компютърни умения 1 Химик, контрол на качеството Висше - магистър - Химия, желателно владеене на англ. език, компютърни умения 1 Кинезитерапевт Висше - Кинезитерапия 1 Логопед Висше - Логопедия, компютърни умения 1 Психолог Висше - Психология, стаж по специалността, компютърни умения 2 Социален работник Висше - Социални дейности, Социална педагогика, стаж по специалността 1 Социален работник в социална услуга Висше - Социални дейности, Психология и Педагогика, компютърни умения, по заместване 1 Социален терапевт - детегледач Средно 2 Санитар Основно 5 Продавач-консултант Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения 1 Екскурзовод Средно, много добро владеене на английски език 1 Салонен управител Висше или средно - в сферата на туризма, 3 г. опит, владеене на английски или немски език, сезонна заетост 47 Сервитьор и помощник-сервитьор Средно, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост 6 Сервитьор Средно, квалификация сервитьор или сервитьор-барман, стаж по професията, говоримо владеене на английски език 9 Барман Средно, владеене на английски език, желателно с опит в областта на туризма, сезонна заетост 2 Барман Средно, квалификация барман или сервитьор-барман, стаж по професията, говоримо владеене на английски език 33 Камериер/ки Средно, сезонна заетост 1 Главен готвач Средно, квалификация готвач или главен готвач, 5 г. стаж 12 Готвач Средно, 2 г. стаж по професията, сезонна заетост 1 Готвач Средно, квалификация готвач, 1 г. стаж 3 Работник, кухня Средно 1 Крупие Средно 1 Охранител Средно, шоф. книжка кат. "В", неосъждан
  2. 1 Монтьор, електрооборудване Средно техническо - ел. техник, шоф. книжка кат. "В" 1 Монтажник, дограма Средно техническо, шоф. книжка кат. "В" 2 Работник, поддръжка на пътища Основно 3 Работник, строителство Основно 2 Настройчик, металообработващи машини Средно, предлагат обучение 2 Настройчик, пресови металообработващи машини Средно, предлагат обучение 2 Оператор на ММ с ЦПУ Средно, предлага обучение на младежи 2 Машинен оператор, металорежещи машини Средно, технически умения 1 Контрольор, качество Висше, средно 4 Монтажник, изделия от метал Средно техническо 14 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно 5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно 7 Стругар /ЦПУ/ Средно техническо, опит по професията 5 Оператор, преса за метал Средно 15 Фрезист Средно 7 Шлосер Средно 3 Шлайфист Средно 4 Заварчик Средно, правоспособност 10 Работник, сглобяване на детайли Основно 1 Монтьор, ремонт на машини и оборудване Средно професионално, 1 г. стаж 4 Кондуктор Средно 25 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно, опит по професията, шоф. книжка кат. "С", "С+Е" 1 Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Основно, шоф. книжка кат. "С+Е" 3 Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Средно, основно, шоф. книжка кат. "С" 1 Шофьор, самосвал Средно, основно, шоф. книжка кат. "С", опит по професията 1 Машинист, еднокофов багер Средно, основно, правоспособност за управление на багер, опит по професията 9 Шивач Средно, основно 10 Шивач Средно, основно, опит по професията 4 Машинен оператор, шиене Средно, предлагат обучение 5 Тъкач Средно, предлагат обучение 18 Машинен оператор, навиване на конци и прежди Основно 1 Апретурист, боядисване на влакна/текстил Средно 12 Опаковач Основно 1 Машинен оператор, пералня/перачница Средно, основно 4 Дърводелец, мебелист Средно 2 Тапицер Средно, 1 г. стаж 4 Чистач, производствени помещения Основно, опит по професията 2 Общ работник Начално 6 Работник, озеленяване Начално и по-ниско 2 Работник, рибно стопанство Без образование
Publicidad