Media (6)
Media (6)
Próximo SlideShare
Media (8)Media (8)
Cargando en ... 3
1 de 2

Más contenido relacionado

Media (6)

  1. ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – КАЗАНЛЪК СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 05.01.2017 г. БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1 Координатор, износ Средно 1 Счетоводител, оперативен Висше, средно, икономически умения 1 Отчетник, счетоводство Висше, средно, икономически умения 1 Контрольор, запаси Висше, средно 1 Стоковед Средно 1 Експерт, управление на човешките ресурси Висше икономическо, стаж по специалността, компютърни умения, срочен договор - до завръщане на титуляра 1 Завеждащ техническа служба Средно, компютърни умения 1 Секретар Средно, компютърни умения 1 Касиер, банка Висше, средно, компютърни умения 3 Асистен "Фитопатология", "Технология на преработване на етерично-маслени суровини", "Поливно земеделие" Висше - магистър - Агрономство, желателно владеене на англ. език, компютърни умения 2 Химик, контрол на качеството Висше - магистър - Химия, желателно владеене на англ. език, компютърни умения 1 Микробиолог Висше - магистър - Микробиология, желателно владеене на англ. език, компютърни умения 1 Музикален ръководител Висше - музикални специалности 1 Читалищен секретар Висше, средно, компютърни умения, шоф. книжка кат. "В" 1 Психолог Висше - Психология, 1 г. стаж по специалността, компютърни умения 1 Диспечер, транспортни средства Средно, компютърни умения 1 Изпълнител Средно, оператор на газов котел 1 Куриер Средно, компютърни умения, шоф.книжка кат. "В" 1 Снабдител, доставчик в пералня/перачница Средно, компютърни умения, шоф.книжка кат. "В" 9 Продавач-консултант Средно, желателно с опит по професията, компютърни умения 4 Помощник-готвач Средно, основно 3 Работник, кухня Средно 3 Сервитьор Средно 2 Помощник-възпитател Средно, валидна здравна книжка 1 Социален терапевт - детегледач Средно 1 Работник, поддръжка Основно, технически умения, шоф. книжка категория "В", работи се 4 часа на граждански договор 1 Арматурист Средно, квалификация, 3 г. стаж 1 Кофражист Средно, квалификация, 3 г. стаж 2 Оператор на ММ с ЦПУ Средно, предлага обучение на младежи 2 Настройчик, металообработващи машини с ЦПУ Средно, 1 г. предишен опит 10 Машинен оператор, металорежещи машини Средно, технически умения 1 Контрольор, качество Висше, средно 5 Оператор, преса за метал Средно 12 Монтажник, изделия от метал Средно техническо 9 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Средно 2 Машинен оператор, пресоване на пластмасови изделияСредно 5 Машинен оператор на ММ с ЦПУ Средно техническо, опит по професията 10 Стругар /ЦПУ/ Средно техническо, опит по професията 4 Шлайфист Средно, технически умения 24 Шлосер Средно, основно 11 Фрезист Средно 1 Полировач, метал Средно, основно 1 Заварчик Средно, правоспособност, 1-2 г. стаж
  2. 26 Работник, сглобяване на детайли Основно, начално 10 Обслужващ, бензиностанция Средно 1 Автомонтьор / и Председател на комисия за годишни технически прегледи/ Висше, средно техническо образование - всички специалности от област "Транспорт", 3 г. стаж по специалността, шоф. книжка категория "В" 2 Шофьор, товарен автомобил Средно, шоф. книжка кат. "С+Е" 4 Шофьор, разносна търговия Средно, шоф. книжка кат. "С" 2 Тракторист Основно, кат. "В" и "Ткт", 1 г. стаж 10 Шивач Средно, основно, опит по професията 1 Секционен майстор Средно, технически умения 1 Апретурист, влакна/текстил Средно 1 Машинен оператор, пералня/перачница Средно, основно 2 Тапицер Средно, 1 г. стаж 2 Общ работник, строителство Средно, срочен договор по проект, кандидатите да са на възраст до 28 г. включително 5 Работник зареждане на рафтове Средно СВОБОДНИ УЧИТЕЛСКИ МЕСТА БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 1 Учител по химия Висше - Химия 1 Учител, музика в детска градина Висше - музикална педагогика