Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Group 3
Tala-Ekonomiks
 Alokasyon
 Kagustuhan   Makroekonomiks
 Konsyumer   Maykroekonomiks
         Pangangailang...
Alokasyon
 Ang paraan ng pangangasiwa at
 pamamahagi g mga produkto at serbisyo
 upang makamit ang kasiyahan sa
 limita...
Kagustuhan
 Ang kailangan ng tao na maituturing na
 luho at maaaring ipagpaliban.
Konsyumer
 Mamimili o kumokonsumo ng mga produkto
 at serbisyo
Makroekonomiks
 Isang sangay ng ekonomiks na tumutukoy sa
 galaw ng kabuuang ekonomiya at mga
 kaugnay na pangkalahatang...
Maykroekonomiks
 Isang sangay ng ekonomiks na tumutukoy sa
 galaw ng maliit na bahagi o yunit ng
 kabuhayan at may kaugna...
Pangangailangan
 Mga bagay o serbisyo na kailangan ng tao
 upang mabuhay.
Sistemang Pangkabuhayan
 Pamamaraan ng pagtugon ng pamahalaan
 sa tatlong batayang katanungan:
   1. Ano ang gagawin?
...
 Kakapusan -suliraning pang-ekonomiko


           Matalinong pagpapasya
        salapi
      Mate...
Walang Hanggang
Pangangailangang Materyal
ng Tao at Lipunan
 Ang pagkakamit ng pangangailangang
 material ng isang tao ay walang katapusan.
 Walang ibang hinangad ang isang tao kund...
 Pangunahing Pangangailangan:
 Sekundaryang Pangangailangan:
Ang Kakapusan at ang
Kakulangan
Nagkakaroon ng kakapusan sa yaman dahil sa paglaki ng bilang
populasyon at pagtaas ng dema...
Alokasyon ng mga
 pinagkukunang-yaman
 Tinatawag na alokasyon ang wastong
 pangangasiwa at pamamahagi ng mga
 pinagkukuna...
 Dalawang uri ng pagpili sa lipunan upang higit
 na maunawaan ang konsepto ng alokasyon:

 1. Indibidwal na pagpili
 - n...
Mahalagang konsepto sa ekonomiks
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Mahalagang konsepto sa ekonomiks

214.324 visualizaciones

Publicado el

Our powerpoint presentaion in Economics

Publicado en: Educación, Meditación, Deportes

Mahalagang konsepto sa ekonomiks

 1. 1. Group 3
 2. 2. Tala-Ekonomiks  Alokasyon  Kagustuhan  Makroekonomiks  Konsyumer  Maykroekonomiks  Pangangailangan  Sistemang pangkabuhayan
 3. 3. Alokasyon  Ang paraan ng pangangasiwa at pamamahagi g mga produkto at serbisyo upang makamit ang kasiyahan sa limitadong pinagkukunang-yaman.
 4. 4. Kagustuhan  Ang kailangan ng tao na maituturing na luho at maaaring ipagpaliban.
 5. 5. Konsyumer  Mamimili o kumokonsumo ng mga produkto at serbisyo
 6. 6. Makroekonomiks  Isang sangay ng ekonomiks na tumutukoy sa galaw ng kabuuang ekonomiya at mga kaugnay na pangkalahatang gawain, pag- uugaling pang-ekonomiko ng sambahayan, at pag-aaral ng panlipunang pagpapasya
 7. 7. Maykroekonomiks  Isang sangay ng ekonomiks na tumutukoy sa galaw ng maliit na bahagi o yunit ng kabuhayan at may kaugnayan sa pag-aaral ng indibidwal na pagpili
 8. 8. Pangangailangan  Mga bagay o serbisyo na kailangan ng tao upang mabuhay.
 9. 9. Sistemang Pangkabuhayan  Pamamaraan ng pagtugon ng pamahalaan sa tatlong batayang katanungan: 1. Ano ang gagawin? 2. Paano isasagawa? 3. Para kanino ang gagawing serbisyo?
 10. 10.  Kakapusan -suliraning pang-ekonomiko Matalinong pagpapasya salapi Materyal panahon  Dalawang Mahahalagang Konsepto sa Pag- aaral ng Ekonomiks  Walang hanggang pangangailangan  Limitado
 11. 11. Walang Hanggang Pangangailangang Materyal ng Tao at Lipunan
 12. 12.  Ang pagkakamit ng pangangailangang material ng isang tao ay walang katapusan. Walang ibang hinangad ang isang tao kundi ang matugunan ang kanyang mga pangangailangan para mabuhay.  May dalawang uri ng pangangailangan ang tao upang mabuhay ito ay ang Pangunahin at Sekundaryang Pangangailangan.
 13. 13.  Pangunahing Pangangailangan:  Sekundaryang Pangangailangan:
 14. 14. Ang Kakapusan at ang Kakulangan Nagkakaroon ng kakapusan sa yaman dahil sa paglaki ng bilang populasyon at pagtaas ng demand sa pinagkukunang-yaman. Ang kakapusan ay isang kalagayan dulot ng walang hanggang pangagailangan ng tao ngunit limitado ang pinagkukunang- yaman. Pwede rin ituriong ng bahagi ng kakulangan ang kakapusan dahil sa huli ay nauubos. Ang kakulangan naman ay isang kalagayan ng pwede pang mapunan.
 15. 15. Alokasyon ng mga pinagkukunang-yaman  Tinatawag na alokasyon ang wastong pangangasiwa at pamamahagi ng mga pinagkukunang-yaman upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao at lipunan. Dahil limitado lamang ang pinagkukunang-yaman, mahalagang malinang ng husto ang anumang limitadong mapagkukunan nito nang sa gayon ay makamit ang lubos na kasiyahan o utilidad mula rito.
 16. 16.  Dalawang uri ng pagpili sa lipunan upang higit na maunawaan ang konsepto ng alokasyon: 1. Indibidwal na pagpili - nakatutulong ang kaalaman sa maykoekonomiks upang makapaglapat ng wastong alokasyon ang tao sa panahon at pananalapi sa pang araw-araw na buhay. Ang indibidwal na pagpili sa maykroekonomiks ay tumutukoy sa pagsusuri ng ginagawang pagpapasya ng indibidwal o isang tao at kumpanya. 2. Panlipunang pagpili - ang pagpapasyang tumutugon sa pangangailangan ng lipunan. Sa bahaging ito, nakatutulong ang pag-aaral ng maykroekonomiks. Halimbawa, paano matutugunan ng pamahalaan ang mga suliranin ng bansa tulad ng implasyon, kawalan ng trabaho, at pagkukunan ng pondo. Samaktwid, kailangang suriin at pag-aralan ng mabuti ng pamahalaan ang gagawing pag-pili batay sa Alokasyon sa pinagkukunang-yaman bago magsagawa ng isang pasya.

×