Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

materials-dus-tecnic_-metalls-i-plc3a0stics_mcgraw.ppt

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (18)

Anuncio

materials-dus-tecnic_-metalls-i-plc3a0stics_mcgraw.ppt

 1. 1. © McGraw-Hill Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic
 2. 2. Dins el món de la tecnologia podem distingir diferents tipus de metall en funció de les propietats que presenten. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Tipus de metalls © McGraw-Hill Metalls Purs de ferro d’alumini Aliatges de coure Ferro Coure Alumini Titani Zinc Crom Acers Acers aliats Llautons Bronzes Aliatges lleugers
 3. 3. Elements químics que hi ha a la natura habitualment barrejats amb altres components en forma de minerals. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Els metalls purs © McGraw-Hill Pirita (53,48% de sofre i 46,52% de ferro)
 4. 4. Són materials metàl·lics que no es poden trobar a la natura. S'obtenen mitjançant diferents processos industrials a partir d’un metall pur, a què s’afegeixen altres metalls o elements químics en una proporció determinada. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Els aliatges © McGraw-Hill Acer, aliatge de ferro + carboni Procés metal·lúrgic
 5. 5. Tot metall o aliatge metàl·lic és un bon conductor de l’electricitat o de la calor. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels metalls: conductivitat elèctrica i tèrmica © McGraw-Hill Radiadors de calefacció d’alumini Cables elèctrics de coure
 6. 6. Com que hi ha metalls i aliatges que poden suportar forces sense trencar-se ni deformar-se, són molt útils per construir estructures que hagin de suportar grans esforços. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels metalls: resistència mecànica © McGraw-Hill
 7. 7. Els metalls són molt durs en general, és a dir, mostren molta oposició a ser ratllats o penetrats. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels metalls: duresa © McGraw-Hill Broques d’acer Broca d’acer
 8. 8. Els metalls tenen una gran capacitat per suportar els efectes de la intempèrie i de la humitat. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels metalls: resistència a la corrosió © McGraw-Hill Evacuació d’aigües de crom
 9. 9. Atreuen els materials fèrrics, propietat típica dels imants. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels metalls: ferromagnetisme © McGraw-Hill
 10. 10. Els plàstics són materials formats per polímers obtinguts mitjançant processos industrials. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Tipus de plàstics © McGraw-Hill Plàstics Termoplàstics Elastòmers Termostables Poliuretà Làtex Neoprè Polietilè PVC Polipropilè Poliestirè Poliamida Baquelita Melamina
 11. 11. Plàstics que es tornen tous quan s’escalfen. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Termoplàstics © McGraw-Hill Carmanyola de polipropilè Canonada de PVC
 12. 12. Plàstics que perden les propietats quan s’escalfen. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Termostables © McGraw-Hill Mànec de ganivet de baquelita Moble de melamina
 13. 13. Són plàstics amb una gran capacitat per deformar-se i tornar a la posició original un cop es deixa d’aplicar-hi la força. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Elastòmers © McGraw-Hill Guants de làtex per netejar El neoprè és una elastòmer
 14. 14. Els plàstics no condueixen la calor ni l’electricitat, per això es fan servir com a materials aïllants. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels plàstics: aïllament tèrmic i elèctric © McGraw-Hill Aïllament tèrmic amb poliestirè expandit Cables elèctrics amb aïllant de plàstic
 15. 15. La seva baixa densitat fa que siguin materials lleugers. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels plàstics: lleugeresa © McGraw-Hill Els plàstics donen solució a la fabricació de peces lleugeres
 16. 16. No s’oxiden, suporten molt bé l’acció de la humitat i l’atac d’altres productes químics. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Propietats dels plàstics: resistència a l’oxidació i a l’atac de productes químics © McGraw-Hill El polietilè és resistent a la majoria de productes químics
 17. 17. Es caracteritzen perquè són materials durs, fràgils i resistents a altes temperatures. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Altres materials d’ús tècnic: materials ceràmics © McGraw-Hill Totxanes per a la construcció El vidre del parabrisa d’un avió és de material ceràmic
 18. 18. N’hi ha d’origen natural, com el cotó, o d’origen sintètic, com el niló. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Altres materials d’ús tècnic: fibres tèxtils © McGraw-Hill Planta del cotó Mitges de niló
 19. 19. Metal·lúrgia: producció de metalls. Siderúrgia: producció de metalls fèrrics. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Obtenció de l’acer © McGraw-Hill
 20. 20. Polimerització: fase que consisteix a enllaçar químicament un gran nombre de molècules senzilles per obtenir polímers. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Obtenció de plàstics © McGraw-Hill
 21. 21. L’impacte ambiental, tant pel que fa a l’obtenció dels metalls com dels plàstics, és molt elevat, per aquest motiu és molt importat el reciclatge. D’aquesta manera podem minimitzar-ne els efectes nocius sobre el medi ambient. Metalls, plàstics i altres materials d’ús tècnic Impactes ambientals i reciclatge © McGraw-Hill

×