«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»

«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα»
«Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»
Γυμνάσιο Κρηνίδων Καβάλας
Ομάδα εργασίας: Γιώργος Τσακίρης, Σοφία Παπαδοπούλου, Πασχάλης Σαατσόγλου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Όλγα Γκούμα
Σχολ .έτος: 2017-2018
Ορισμός του διαδικτυακού Εκφοβισμού
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή “cyber bullying” αποτελεί μία
μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, η οποία πραγματοποιείται
μέσω των τεχνολογιών της πληροφορίας (internet) και της
επικοινωνίας (κινητή τηλεφωνία).
Μπορεί να λάβει χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
δωματίων συνομιλίας (chat rooms), σελίδων κοινωνικής
δικτύωσης ή υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων.
 Συνήθως, περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και
εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων, με
σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής
βλάβης.
 Έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού, προσβλητικού
ή πρόστυχου ηλεκτρονικού μηνύματος, φωτογραφίας ή βίντεο.
 Ο διαδικτυακός εκφοβισμός διαφέρει από τα άλλα είδη
εκφοβισμού, αφού επεμβαίνει στον προσωπικό χώρο του
παραλήπτη.
Αιτίες που οδηγούν στο διαδικτυακό εκφοβισμό
Η διαφορετικότητα
• Οτιδήποτε δηλαδή ξεφεύγει από το μέσο «φυσιολογικό»
μπορεί να μην είναι εύκολα αποδεκτό.
• Διαφορές στο χρώμα, στην εθνικότητα, στα ευρέως
διαδεδομένα πρότυπα ομορφιάς, στο νοητικό και
συναισθηματικό επίπεδο ενός ατόμου, μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο χλευασμού.
Η Έλλειψη Παιδείας
Όταν δεν υπάρχει παιδεία ή καλλιέργεια σε ατομικό και
κοινωνικό επίπεδο. Οι bullies δεν γεννιούνται, γίνονται.
Η Μίμηση
Τα παιδιά συχνά αντιγράφουν από τους γονείς, φίλους και
συμμαθητές απαξιωτικές συμπεριφορές σε άτομα που
απλώς διαφέρουν.
ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ CYBER BULLYING
 Η αποστολή κειμένων, e-mail, ή άμεσων μηνυμάτων
με βλαβερό και απειλητικό περιεχόμενο ή η αποστολή
“αστείων” που γελοιοποιούν κάποιο άτομο.
Συνεχής παρακολούθηση και παρενόχληση σε κάθε
διαδικτυακή δραστηριότητα.
Δημοσίευση ή αποστολή προσωπικών πληροφοριών ή
ευαίσθητων πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα,
σεξουαλικές προτιμήσεις ή κάποιο προσωπικό
πρόβλημα.
Εκβιασμός από τον θύτη προς το θύμα ότι θα προβεί
σε δημοσίευση φωτογραφικού ή βιντεοσκοπημένου
υλικού του θύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υποκίνηση τρίτων για παρενόχληση του θύματος από
το θύτη.
 Αποστολή φωτογραφικού ή βιντεοσκοπημένου αληθινού ή
ψεύτικου υλικού του θύματος από τον θύτη σε τρίτους, χωρίς
τη συγκατάθεση του (outing and trickery).
 Εγγραφή κάποιου παιδιού σε ιστοχώρο πορνογραφικού
περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεσή του και αποστολή
πορνογραφικού υλικού.
 Κλοπή ταυτότητας ή παραβίαση προσωπικού λογαριασμού
και χρήση του ονόματος ξένου χρήστη με σκοπό τη διάδοση
φημών και ψεμάτων για κάποιον τρίτο ή για οποιοδήποτε
άλλο σκοπό.
 Αποστολή από το θύτη, υποκρινόμενος το θύμα, υβριστικών
μηνυμάτων σε τρίτους και διάδοση φημών γι’ αυτούς.
 Δημιουργία ψεύτικου προφίλ με τα στοιχεία του θύματος στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Οι συνέπειες του cyber bullying στα θύματα είναι τόσο
ψυχολογικές όσο και σωματικές.
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
Χαμηλή αυτοεκτίμηση Βία/παράνομες πράξεις ως
αποτέλεσμα του εκφοβισμού
που υφίσταται το θύμα
Ντροπή, ενοχή Χαμηλές σχολικές επιδόσεις
Εγκλωβισμός, άγχος, φόβος Απομόνωση- “κοινωνικός
θάνατος”
Μοναξιά
Άλλες συνέπειες είναι:
Κατάθλιψη
Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά
Αυτοτραυματισμός (self-harming)
Αυτοκτονικές τάσεις
Προβλήματα στη μετέπειτα ενήλικη ζωή
Η μοναξιά στην ενήλικη ζωή μπορεί να συνδέεται
με την εμπειρία εκφοβισμού στην παιδική ηλικία.
Οι μαθητές που έχουν δεχτεί εκφοβισμό είναι πιο
πιθανό να αναπτύξουν αργότερα επιθετική
συμπεριφορά και προβλήματα στις σχέσεις τους.
Έρευνες έδειξαν ότι άτομα που είχαν διαπράξει
κάποιου είδους παρενόχληση σε μικρότερη ηλικία,
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν
αντικοινωνικές προσωπικότητες ως ενήλικες.
Τρόποι αντιμετώπισης του διαδικτυακού
εκφοβισμού
Για να αντιμετωπιστεί ο εκφοβισμός πρέπει να υπάρχει
ένα ολόκληρο σύστημα στήριξης και πρόληψης.
Οι γονείς
 Οφείλουν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στις νέες
τεχνολογίες
Σήμερα ο μπαμπάς θα σε
προστατέψει από τον
ηλεκτρονικό εκφοβισμό!!!
Εεεεε… από πού ανοίγει
αυτό;;;;
 Να ενημερώσουν παιδιά και εφήβους, λεπτομερώς,
για τους κινδύνους και τους τρόπους πρόληψης του
διαδικτυακού εκφοβισμού.
 Να διαβεβαιώσουν τα παιδιά τους λεκτικά και
συναισθηματικά ότι είναι ασφαλή και άξια αγάπης.
Παιδιά- έφηβοι
 Να μοιραστούν το γεγονός
 Να μην απαντούν στον εκφοβισμό
 Να μπλοκάρουν ηλεκτρονικά το θύτη
 Να κρατούν αντίγραφα
 Να δημιουργήσουν νέο ηλεκτρονικό λογαριασμό
ή να αποκτήσουν νέο αριθμό κινητού
 Να προσέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα/κωδικούς
και να μην τα κοινοποιούν (ούτε στους καλύτερούς
τους φίλους)
Η σχολική κοινότητα
 Με την σωστή εκπαίδευση εντός του σχολείου, μπορεί να
επιτευχθεί αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών προς την
ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου
 Καθορισμός κώδικα συμπεριφοράς από το σχολείο
-δεν εκφοβίζουμε άλλους μαθητές
-βοηθούμε μαθητές που τους εκφοβίζουν
-κάνουμε παρέα με παιδιά που είναι μόνα τους
-όταν γνωρίζουμε ότι κάποια παιδιά ενοχλούν ένα
άτομο, ενημερώνουμε έναν καθηγητή στο σχολείο και
έναν ενήλικα στο σπίτι.
 Συνεργασία του σχολείου με τους γονείς και άλλους
εμπλεκομένους φορείς (Β/θμια εκπαίδευση,
αστυνομία, δήμο, ψυχολόγους κτλ.)
Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε να σταματήσει ο
διαδικτυακός εκφοβισμός!
Ας μιλήσουμε!
Βιβλιογραφία
 Παύλος Σαλίχος-Στέφανος Αλεβίζος (επιμ.),1ο Επιστημονικό Συνέδριο του
Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού «Το Φαινόμενο του
Εκφοβισμού στο Σχολικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον. Με το βλέμμα στην
Ευρώπη», Πρακτικά, Αθήνα, Το Χαμόγελο του Παιδιού, 2015.
 http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/sec_kindinoi_ekfobismos.html
 http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category281&childobjId=
Category283&parentobjId=Page187
 http://saferinternet4kids.gr/wp-
content/uploads/2017/05/Cyberbullying.pdf
 http://www.astynomia.gr/images/stories/2011/photos2011/072011-
HDHE_fylladio.pdf
 https://www.ucy.ac.cy/jls/documents/jls/handbook/DaphneHandbook
GR.pdf
 (Η πηγή των φωτογραφιών που πλαισιώνουν την εργασία είναι το
διαδίκτυο, έπειτα από σχετική αναζήτηση)
1 de 20

Recomendados

Cyber 3 por
Cyber 3Cyber 3
Cyber 3AGGELIKI KARANASIOU
60 vistas5 diapositivas
ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014 por
ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014
ασφάλεια στο διαδικτυο Β Γυμνασιου 2014gym-amyntaio
301 vistas24 diapositivas
Cybergloss por
CyberglossCybergloss
CyberglossStella Stath
259 vistas34 diapositivas
Vito corleone project por
Vito corleone projectVito corleone project
Vito corleone projectEleni Papadopoulou
2.6K vistas56 diapositivas
Tony montana por
Tony montanaTony montana
Tony montanaEleni Papadopoulou
2.5K vistas20 diapositivas
Bullying 1a por
Bullying 1a Bullying 1a
Bullying 1a 12gymath
1.6K vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Internet safety por
Internet safety Internet safety
Internet safety Anna Dimitrakopoulou
266 vistas44 diapositivas
κίνδυνοι στο διαδίκτυο por
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυοKaterina Katerina
1.9K vistas23 diapositivas
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο por
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοVasilis Drimtzias
55.8K vistas62 diapositivas
Cyber bulling 4 por
Cyber bulling 4Cyber bulling 4
Cyber bulling 4AGGELIKI KARANASIOU
58 vistas3 diapositivas
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας por
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ ΈδεσσαςEleni Sofou
1.5K vistas27 diapositivas
σχολικός εκφοβισμός por
σχολικός εκφοβισμόςσχολικός εκφοβισμός
σχολικός εκφοβισμόςStella Stath
212 vistas88 diapositivas

La actualidad más candente(19)

κίνδυνοι στο διαδίκτυο por Katerina Katerina
κίνδυνοι στο διαδίκτυοκίνδυνοι στο διαδίκτυο
κίνδυνοι στο διαδίκτυο
Katerina Katerina1.9K vistas
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο por Vasilis Drimtzias
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Vasilis Drimtzias55.8K vistas
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας por Eleni Sofou
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσαςασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
ασφάλεια στο διαδίκτυο ΕΠΑΛ Έδεσσας
Eleni Sofou1.5K vistas
σχολικός εκφοβισμός por Stella Stath
σχολικός εκφοβισμόςσχολικός εκφοβισμός
σχολικός εκφοβισμός
Stella Stath212 vistas
το διαδίκτυο στη ζωή μας por daskalogiannis
το διαδίκτυο στη ζωή μαςτο διαδίκτυο στη ζωή μας
το διαδίκτυο στη ζωή μας
daskalogiannis13.3K vistas
Gymnasio-ssd2017 por azygouri
Gymnasio-ssd2017Gymnasio-ssd2017
Gymnasio-ssd2017
azygouri130 vistas
ασφαλεια στο διαδικτυο2 por Pa P
ασφαλεια στο διαδικτυο2ασφαλεια στο διαδικτυο2
ασφαλεια στο διαδικτυο2
Pa P203 vistas
Bullying ορισμοι και μορφες por angitan
Bullying ορισμοι και μορφεςBullying ορισμοι και μορφες
Bullying ορισμοι και μορφες
angitan908 vistas
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό por ntasouli
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικόεξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
εξαρτηση κ διαδικτυο για δημοτικό τελικό
ntasouli282 vistas
Eksartisi internet por stevi42
Eksartisi internetEksartisi internet
Eksartisi internet
stevi42277 vistas
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1 por Nikos Michailidis
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1
Κίνδυνοι στο Facebook - Γ1
Nikos Michailidis3.2K vistas
ασφάλεια και διαδίκτυο por kkll6465
ασφάλεια και διαδίκτυοασφάλεια και διαδίκτυο
ασφάλεια και διαδίκτυο
kkll646510K vistas
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων por Ελένη Μουστάκα
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία ΑνηλίκωνΑσφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων
Ασφαλές Διαδίκτυο και Προστασία Ανηλίκων
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011 por Koroivos BC
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2011
Koroivos BC9.8K vistas

Similar a «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»

Diadiktyakos ekfobismos por
Diadiktyakos ekfobismosDiadiktyakos ekfobismos
Diadiktyakos ekfobismos4gymsch
111 vistas19 diapositivas
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf por
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfΣουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfprotypo
3 vistas21 diapositivas
Γενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύου por
Γενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύουΓενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύου
Γενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύου3gymkomo
109 vistas12 diapositivas
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx por
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxΣαββάκη Μαρία Γ3.pptx
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxprotypo
4 vistas22 diapositivas
User10 por
User10User10
User1012gymath
104 vistas8 diapositivas
Internet safety 2011 por
Internet safety 2011Internet safety 2011
Internet safety 2011Peiramatiko Sxoleio Panepistimiou Patron
259 vistas33 diapositivas

Similar a «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»(20)

Diadiktyakos ekfobismos por 4gymsch
Diadiktyakos ekfobismosDiadiktyakos ekfobismos
Diadiktyakos ekfobismos
4gymsch111 vistas
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf por protypo
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdfΣουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf
Σουχλάκα Αλεξάνδρα Γ3.pdf
protypo3 vistas
Γενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύου por 3gymkomo
Γενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύουΓενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύου
Γενικές συμβουλές χρήσης του διαδικτύου
3gymkomo109 vistas
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx por protypo
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptxΣαββάκη Μαρία Γ3.pptx
Σαββάκη Μαρία Γ3.pptx
protypo4 vistas
User10 por 12gymath
User10User10
User10
12gymath104 vistas
Παρουσίαση σχολικός εκφοβισμός por eytyxia
Παρουσίαση σχολικός εκφοβισμόςΠαρουσίαση σχολικός εκφοβισμός
Παρουσίαση σχολικός εκφοβισμός
eytyxia2.4K vistas
Σχολικός εκφοβισμός por eytyxia
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
eytyxia514 vistas
ηλεκτρονικη παρενοχληση por pasxalitsa1996
ηλεκτρονικη παρενοχλησηηλεκτρονικη παρενοχληση
ηλεκτρονικη παρενοχληση
pasxalitsa199695 vistas
G319omad1 por 12gymath
G319omad1G319omad1
G319omad1
12gymath18 vistas
G319omad1 por 12gymath
G319omad1G319omad1
G319omad1
12gymath447 vistas
σχολικός εκφοβισμός por Stella Stath
σχολικός εκφοβισμόςσχολικός εκφοβισμός
σχολικός εκφοβισμός
Stella Stath273 vistas
μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές λυκείου 3 por 2lykkomo
μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές λυκείου 3μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές λυκείου 3
μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές λυκείου 3
2lykkomo308 vistas
G219omad7 por 12gymath
G219omad7G219omad7
G219omad7
12gymath232 vistas
Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx por protypo
Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptxΤσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx
Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx
protypo5 vistas

Más de neraidenia

H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE por
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKEH αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKEneraidenia
441 vistas22 diapositivas
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” por
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” neraidenia
286 vistas34 diapositivas
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες por
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδεςΕδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδεςneraidenia
759 vistas48 diapositivas
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ... por
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...neraidenia
449 vistas47 diapositivas
Η ενδυμασία στην Καππαδοκία por
Η ενδυμασία στην ΚαππαδοκίαΗ ενδυμασία στην Καππαδοκία
Η ενδυμασία στην Καππαδοκίαneraidenia
309 vistas31 diapositivas
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας por
Η νεότερη ιστορία της ΚαππαδοκίαςΗ νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίαςneraidenia
171 vistas23 diapositivas

Más de neraidenia(20)

H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE por neraidenia
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKEH αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
H αξιοποίηση διλημματικών καταστάσεων στις ψηφιακές τάξεις: Η μέθοδος VaKE
neraidenia441 vistas
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” por neraidenia
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
“Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture”
neraidenia286 vistas
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες por neraidenia
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδεςΕδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
Εδεσματολόγιον Καππαδοκίας: Γεύσεις και μνήμες από τις αλησμόνητες πατρίδες
neraidenia759 vistas
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ... por neraidenia
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
Η λατρεία του Θεού Διονύσου στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μακεδονίας: ...
neraidenia449 vistas
Η ενδυμασία στην Καππαδοκία por neraidenia
Η ενδυμασία στην ΚαππαδοκίαΗ ενδυμασία στην Καππαδοκία
Η ενδυμασία στην Καππαδοκία
neraidenia309 vistas
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας por neraidenia
Η νεότερη ιστορία της ΚαππαδοκίαςΗ νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
Η νεότερη ιστορία της Καππαδοκίας
neraidenia171 vistas
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων por neraidenia
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων ΤούρκωνΗ παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
Η παρουσία στην Καππαδοκία των Σελτζούκων Τούρκων
neraidenia66 vistas
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες). por neraidenia
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Οι υπόσκαφες εκκλησίες).
neraidenia64 vistas
Η ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας por neraidenia
Η ιστορία και η γεωγραφία της ΚαππαδοκίαςΗ ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
Η ιστορία και η γεωγραφία της Καππαδοκίας
neraidenia134 vistas
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος por neraidenia
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή ΠερίοδοςΚαππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
Καππαδοκία- Η Βυζαντινή Περίοδος
neraidenia196 vistas
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας por neraidenia
Προχριστιανικές λατρείες της ΚαππαδοκίαςΠροχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
Προχριστιανικές λατρείες της Καππαδοκίας
neraidenia55 vistas
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί... por neraidenia
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία :Οι ιδιαιτερότητες που εντοπίζονται στην Καππαδοκί...
neraidenia90 vistas
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ... por neraidenia
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
Η Ελληνιστική περίοδος (τα χρόνια των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου-Ελληνοκ...
neraidenia52 vistas
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ... por neraidenia
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
Καππαδοκία-Νεότερη Ιστορία: Κοινοτική οργάνωση στους καππαδοκικούς οικισμούς ...
neraidenia16 vistas
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ... por neraidenia
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
Η Θρησκεία της Καππαδοκίας (Η αγιοτόκος Καππαδοκία: Ιερά σκηνώματα-Άγιοι των ...
neraidenia87 vistas
Η ιστορία της Καππαδοκίας por neraidenia
Η ιστορία της ΚαππαδοκίαςΗ ιστορία της Καππαδοκίας
Η ιστορία της Καππαδοκίας
neraidenia95 vistas
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση) por neraidenia
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
Η Νεότερη Ιστορία της Καππαδοκίας (Αφύπνιση-Αναγέννηση)
neraidenia63 vistas
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης por neraidenia
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας ΕικοσιφοινίσσηςΗ Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
Η Παναγιά του Παγγαίου: Η Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης
neraidenia183 vistas
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ por neraidenia
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ: ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
neraidenia144 vistas
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον... por neraidenia
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΗΣ:Καθολικό του μον...
neraidenia195 vistas

Último

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
13 vistas27 diapositivas
Dikaiomata_2023.pptx por
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
287 vistas33 diapositivas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
33 vistas5 diapositivas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
16 vistas2 diapositivas
Έγκυρη ενημέρωση por
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωσηssuser43d27b
18 vistas10 diapositivas
Σχολικός εκφοβισμός por
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςssuser43d27b
41 vistas17 diapositivas

Último(20)

Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki13 vistas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist33 vistas
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 vistas
Έγκυρη ενημέρωση por ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b18 vistas
Σχολικός εκφοβισμός por ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b41 vistas
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ por ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b32 vistas
tmimata2711112.pdf por ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 vistas
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212493 vistas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c5 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 vistas

«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»

 • 1. «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» Γυμνάσιο Κρηνίδων Καβάλας Ομάδα εργασίας: Γιώργος Τσακίρης, Σοφία Παπαδοπούλου, Πασχάλης Σαατσόγλου Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Όλγα Γκούμα Σχολ .έτος: 2017-2018
 • 2. Ορισμός του διαδικτυακού Εκφοβισμού Ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή “cyber bullying” αποτελεί μία μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, η οποία πραγματοποιείται μέσω των τεχνολογιών της πληροφορίας (internet) και της επικοινωνίας (κινητή τηλεφωνία). Μπορεί να λάβει χώρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δωματίων συνομιλίας (chat rooms), σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων.
 • 3.  Συνήθως, περιλαμβάνει εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε άτομο ή ομάδα ατόμων, με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.  Έχει τη μορφή ενός εκφοβιστικού, ρατσιστικού, προσβλητικού ή πρόστυχου ηλεκτρονικού μηνύματος, φωτογραφίας ή βίντεο.  Ο διαδικτυακός εκφοβισμός διαφέρει από τα άλλα είδη εκφοβισμού, αφού επεμβαίνει στον προσωπικό χώρο του παραλήπτη.
 • 4. Αιτίες που οδηγούν στο διαδικτυακό εκφοβισμό Η διαφορετικότητα • Οτιδήποτε δηλαδή ξεφεύγει από το μέσο «φυσιολογικό» μπορεί να μην είναι εύκολα αποδεκτό. • Διαφορές στο χρώμα, στην εθνικότητα, στα ευρέως διαδεδομένα πρότυπα ομορφιάς, στο νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο ενός ατόμου, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο χλευασμού.
 • 5. Η Έλλειψη Παιδείας Όταν δεν υπάρχει παιδεία ή καλλιέργεια σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι bullies δεν γεννιούνται, γίνονται. Η Μίμηση Τα παιδιά συχνά αντιγράφουν από τους γονείς, φίλους και συμμαθητές απαξιωτικές συμπεριφορές σε άτομα που απλώς διαφέρουν.
 • 6. ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ CYBER BULLYING  Η αποστολή κειμένων, e-mail, ή άμεσων μηνυμάτων με βλαβερό και απειλητικό περιεχόμενο ή η αποστολή “αστείων” που γελοιοποιούν κάποιο άτομο. Συνεχής παρακολούθηση και παρενόχληση σε κάθε διαδικτυακή δραστηριότητα. Δημοσίευση ή αποστολή προσωπικών πληροφοριών ή ευαίσθητων πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, σεξουαλικές προτιμήσεις ή κάποιο προσωπικό πρόβλημα.
 • 7. Εκβιασμός από τον θύτη προς το θύμα ότι θα προβεί σε δημοσίευση φωτογραφικού ή βιντεοσκοπημένου υλικού του θύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποκίνηση τρίτων για παρενόχληση του θύματος από το θύτη.
 • 8.  Αποστολή φωτογραφικού ή βιντεοσκοπημένου αληθινού ή ψεύτικου υλικού του θύματος από τον θύτη σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του (outing and trickery).  Εγγραφή κάποιου παιδιού σε ιστοχώρο πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεσή του και αποστολή πορνογραφικού υλικού.  Κλοπή ταυτότητας ή παραβίαση προσωπικού λογαριασμού και χρήση του ονόματος ξένου χρήστη με σκοπό τη διάδοση φημών και ψεμάτων για κάποιον τρίτο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.  Αποστολή από το θύτη, υποκρινόμενος το θύμα, υβριστικών μηνυμάτων σε τρίτους και διάδοση φημών γι’ αυτούς.  Δημιουργία ψεύτικου προφίλ με τα στοιχεία του θύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • 9. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Οι συνέπειες του cyber bullying στα θύματα είναι τόσο ψυχολογικές όσο και σωματικές. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ Χαμηλή αυτοεκτίμηση Βία/παράνομες πράξεις ως αποτέλεσμα του εκφοβισμού που υφίσταται το θύμα Ντροπή, ενοχή Χαμηλές σχολικές επιδόσεις Εγκλωβισμός, άγχος, φόβος Απομόνωση- “κοινωνικός θάνατος” Μοναξιά
 • 10. Άλλες συνέπειες είναι: Κατάθλιψη Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά Αυτοτραυματισμός (self-harming) Αυτοκτονικές τάσεις
 • 11. Προβλήματα στη μετέπειτα ενήλικη ζωή Η μοναξιά στην ενήλικη ζωή μπορεί να συνδέεται με την εμπειρία εκφοβισμού στην παιδική ηλικία. Οι μαθητές που έχουν δεχτεί εκφοβισμό είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν αργότερα επιθετική συμπεριφορά και προβλήματα στις σχέσεις τους. Έρευνες έδειξαν ότι άτομα που είχαν διαπράξει κάποιου είδους παρενόχληση σε μικρότερη ηλικία, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν αντικοινωνικές προσωπικότητες ως ενήλικες.
 • 12. Τρόποι αντιμετώπισης του διαδικτυακού εκφοβισμού Για να αντιμετωπιστεί ο εκφοβισμός πρέπει να υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα στήριξης και πρόληψης.
 • 13. Οι γονείς  Οφείλουν να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν στις νέες τεχνολογίες Σήμερα ο μπαμπάς θα σε προστατέψει από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό!!! Εεεεε… από πού ανοίγει αυτό;;;;
 • 14.  Να ενημερώσουν παιδιά και εφήβους, λεπτομερώς, για τους κινδύνους και τους τρόπους πρόληψης του διαδικτυακού εκφοβισμού.  Να διαβεβαιώσουν τα παιδιά τους λεκτικά και συναισθηματικά ότι είναι ασφαλή και άξια αγάπης.
 • 15. Παιδιά- έφηβοι  Να μοιραστούν το γεγονός  Να μην απαντούν στον εκφοβισμό  Να μπλοκάρουν ηλεκτρονικά το θύτη
 • 16.  Να κρατούν αντίγραφα  Να δημιουργήσουν νέο ηλεκτρονικό λογαριασμό ή να αποκτήσουν νέο αριθμό κινητού  Να προσέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα/κωδικούς και να μην τα κοινοποιούν (ούτε στους καλύτερούς τους φίλους)
 • 17. Η σχολική κοινότητα  Με την σωστή εκπαίδευση εντός του σχολείου, μπορεί να επιτευχθεί αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών προς την ασφαλέστερη και πιο υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου
 • 18.  Καθορισμός κώδικα συμπεριφοράς από το σχολείο -δεν εκφοβίζουμε άλλους μαθητές -βοηθούμε μαθητές που τους εκφοβίζουν -κάνουμε παρέα με παιδιά που είναι μόνα τους -όταν γνωρίζουμε ότι κάποια παιδιά ενοχλούν ένα άτομο, ενημερώνουμε έναν καθηγητή στο σχολείο και έναν ενήλικα στο σπίτι.  Συνεργασία του σχολείου με τους γονείς και άλλους εμπλεκομένους φορείς (Β/θμια εκπαίδευση, αστυνομία, δήμο, ψυχολόγους κτλ.)
 • 19. Μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε να σταματήσει ο διαδικτυακός εκφοβισμός! Ας μιλήσουμε!
 • 20. Βιβλιογραφία  Παύλος Σαλίχος-Στέφανος Αλεβίζος (επιμ.),1ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του Σχολικού Εκφοβισμού «Το Φαινόμενο του Εκφοβισμού στο Σχολικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον. Με το βλέμμα στην Ευρώπη», Πρακτικά, Αθήνα, Το Χαμόγελο του Παιδιού, 2015.  http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/sec_kindinoi_ekfobismos.html  http://www.saferinternet.gr/index.php?objId=Category281&childobjId= Category283&parentobjId=Page187  http://saferinternet4kids.gr/wp- content/uploads/2017/05/Cyberbullying.pdf  http://www.astynomia.gr/images/stories/2011/photos2011/072011- HDHE_fylladio.pdf  https://www.ucy.ac.cy/jls/documents/jls/handbook/DaphneHandbook GR.pdf  (Η πηγή των φωτογραφιών που πλαισιώνουν την εργασία είναι το διαδίκτυο, έπειτα από σχετική αναζήτηση)