Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

France

 1. France
 2. Deklarasyon ng mga Karapatan ng mga Tao at Mamamayan • Malawak na kaguluhan ang naganap sa buong bansa sa pagbagsak ng Bastille. • Nakarating ito sa kaalaman ng Pambansang Asamblea. • Ipinasya ng mga maharlika na alisin na ang kanilang espesyal na karapatan, gayundin ang sistemang piyudal na nagpalaya sa mahihhirap sa pagbabayad ng buwis..
 3. • Nagdeklara rin sila ng mga karapatan ng tao at mamamayan na nagsasaad ng pantay ng karapatan ng tao, subalit wala rito ng obligasyon ng mga tao sa batas. • Nagpasya rin sila na ilitin ang pag-aari ng Simbahan upang matugunan ang gastusin ng pamahalaan. • Ito ang naging dahilan kung bakit sinikap ni Louis XVI na tumakas sa France. • Hindi siya nagtagumpay at pinarusahan kasama ang kanyang asawa ng kamatayan sa pamamagitan ng Guillotin.
 4. • Ang kamatayan Louis XVI ang dahilan ng mga koalisyon ng mga bansa sa Europe laban sa France: Austria, Prussia, Russia, England, Spain, Holland at Italy. • Isang batang kapitan, si Rouget de Isle, ang kumatha ng isang martsa na tinaguariang Marsellaise.
 5. • Nang naitatag ang pamahalaang rebolusyonaryo noong 1791, nagkaroon ng Reign of Terror kung saan may 10,000 ang pinatay at natigil lamang ang pagpatay kay Maximillien Robespierre.
 6. Pagkilala kay Napoleon Bonaparte • Pagkamatay ni Robespierre, isang draft ng Saligang batas ang ipinatanyag noong 1797. • Ito ang nagbigay kalayaan sa pagtatag ng isang republikang pamahalaan na tinawag na Directory.
 7. • Tinutulan ng tao ang probisyong kailangang manggaling sa Pambansang Kombensyon ang pagpili ng dalawang katlong (2/3) bagong kasapi ng lehislatura. • Sa pagtutol nila rito, nagbalak sila ng paghihimagsik at paglaban sa bagong pamahalaan. • Para mapigilan sila sa ganitong silakbo, inatasan ni Bonaparte na patigilin ang mga tao sa kanilang paghihimagsik. • Ang laban sa pagitan ng Austria at France ay sa lupa, samantalang ang English Channel ay naging panannga ngBritain laban sa mga kalaban.
 8. • Pinangunahan ni Bonaparte ang labanan sa Italy kung saan natalo ang Austria. • Bumalik siya sa France nang pailihim at kanyang ibinagsak ang Directory at inilagay niya ang sarili bilang unang konsul ng Republikang France. • Ibinalik ni Bonaparte ang mabuting relasyon ng Papa at ng pamahalaan sa pamamagitan ng Kasunduan ng Concordat. • Hinirang ni Bonaparte ang sarili bilang emperador ng France at namuno bilang isang absolute monarchy.
 9. Pagbagsak ni Bonaparte • Sa pagsisikap ni Bonaparte na palawakin ang kanyang kapangyarihan, nilusob niya ang Russia hanggang makarating ng Moscow. • Hindi siya nakatuloy dahil sa lamig ng panahon at kulang ang kanilang dalang pagkain at kagamitan. • Nagsama-sama ang mga Europeo sa pamumuno ng Great Britain upang talunin ang hukbo ni Bonaparte.
 10. • Ikinulong si Bonaparte sa pulo ng Elba ngunit nakatakas siya at bumalik sa France at muli niyang binuo ang hukbo. • Nakasagupaan niya ang hukbong Ingles, Aleman at Olandes sa Waterloo. • Siya ay nagapi at muling ipinatapon sa St. Helena sa timog Atlantic.
 11. Kongreso sa Vienna • Sa pagnanais nilang maibalik ang kinabukasan ng France, nagpulong ang mga kongreso sa Vienna. • Muling binigyan ng kapangyarihan ang mga hari. • Kabilang dito sina Haring Louis XVIII, Charles X, at Louis Philippe. • Hindi nagustuhan ng mga tao ang kanilang pamumuno at nagkagulo. • Natakot si Louis Philippe at umalis siya ng France.
 12. Ikalawang Republika ng France • Itinatag ni Louis Bonaparte ang Ikalawang Republika sa bansa. • Naging matagumpay ito at walng naganap na kaguluhan sa bansa sa loob ng 18 taon.
 13. • Nakasagupa ni Napoleon III si otto von Bismarck sa Digmaang Franco-Prussian. • Natalo rito ang mga pranses. • Nagtago si Napoleon at naitatag sa bansa ang Pambansang Assamblea. • Sa pagkatalo, nagbayad sila ng malaking halaga sa Prussia kasama na ang Alsace, Lorraine.
 14. Ikatlong Republika • Naitatag Ikatlong Republika na mayroong dalawang sangay – punong tagapangasiwa ang punong ministro at ang isa ay ang mababang sangay ng batasan. • Mayroon silang pangulo ngunit walang kapangyarihan. • Nagkaroon ng pag-unlad sa mga pagawaing- bayan tulad ng lansangan, kanal, daanan ng tren at daungan. • Ang kasaganaan at kaunlaran ang naging dahilan kung bakit naging tapat sa bagong pamahalaan ang mga tao.
 15. Dinastiya/Hari Nagawa Merovingian Clovis (487-511)– • Tinanggap ang Pinakamahusay na hari ng Kristiyanismo at mga Frank. gumawa ng maraming batas tulad ng Salic Law na nagbabawal sa mga kababaihan na magmana ng trono.
 16. Dinastiya/Hari Nagawa Carolingian Pepin III o Pepin the • Inagaw ni Pepin ang Short (741-768)– Anak trono ng France at ni Charles Martel itinatag niya ang dinastiyang Carolingian sa kapahintulutan ni Pope Stephen II.
 17. Dinastiya/Hari Nagawa Charles the Great o Charlemagne • Ilan sa kanyang mga 9768-814)– Anak at tagapagmana ni Pepin. nagawa ang pagtulong Pinakadakilang hari ng sa pagpapalaganap ng Carolingian. kabihasnang Kristiyano-Romano sa kanlurang Europe sa pagtataguyod sa edukasyon.
 18. Dinastiya/Hari Nagawa Capetian Philip II o Philip • Ibinagsak niya ang Augustus(1180-1223) piyudalismo sa France at pinalakas ang kapangyarihan ng hari sa pamamagitan ng paghihigpit sa mga maharlika at alagad ng Simbahan.
 19. Dinastiya/Hari Nagawa Loius IX o Louis the Saint • Isinaayos niya ang (1226-1270)– Tinaguriang santo dahil sa kanyang mga hukuman at pagiging mabuti at ipinagbawal ang marangal na pinuno. paglilitis sa pamamagitan ng dwelo.
 20. Dinastiya/Hari Nagawa Philip VI (1285-1314) • Isinailalim niya sa kanyang kapagyarihan ang halos lahat ng mga estadong piyudal.
 21. Dinastiya/Hari Nagawa Valois Philip V (1316-1322) • Inangkin ang trono ng France batay sa kanyang pagiging apo ni Philip the Fair sa panig ng kanyang ina. Bourbon Henry IV o Henry ng Navarre • Naging tanyag dahil sa kanyang (1589-1610) Edict of Nantes, isang Kasulatang nagbigay sa mga Huguenot (Protestanteng Pranses) ng kalayaan sa pagsamba, karapatang sibil at karapatang humawak ng tungkulin sa pamahalaan.
 22. Dinastiya/Hari Nagawa Louis XIII (1610-1643) • Napatanyag ang kanyang paghahari dahil sa kanyang matalinong ministro, si Cardinal Riechelieu, itinuturing na pinakaestadistang Pranses. Louis XIV (1643-1715) • Tinawag na Grand Monarch at Sun King. Louis XV (1715-1774) • Kamuhi-muhing hari at dahil sa mga digmaan at iskandalong kinasangkutan, sumiklab ang Rebolusyong Pranses. Louis XVI (1774-1793) • Naubos ang laman ng kaban ng bayan dahil sa kaluhuan ng asawang si Marie Antoinette.
 23. PAG-UNLAD NG NASYONALISMO SA FRANCE
 24. Dumating at nanirahan sa Gaul ang tatlong tribong Aleman– ang Visigoths sa gawing kanluran: ang Burgundians sa kapatagan ng Rhine: at ang Frank sa gawing hilaga. Unti-unting tinalo ng mga Frank ang iba pang mga tribo hanggang tinawag ang buong Gaul na France o lupain ng mga Frank.
Publicidad