Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

JOAKIMINTERFEST 2013

238 visualizaciones

Publicado el

JoakimInterFest se održava svake godine od 7-15. oktobra u Kragujevcu, Knjaževsko–srpskom teatru.
Festival je dobio ime po Joakimu Vujiću (1772-1847), direktoru prvog srpskog teatra osnovanog u Kragujevcu 1835. godine.
Domaćin Festivala je Knjaževsko–srpski teatar, a glavni pokrovitelj Grad Kragujevac.

Publicado en: Viajes
  • Sé el primero en comentar

JOAKIMINTERFEST 2013

  1. 1. J o a k i m I n t e r F e s t a 2 0 1 3 . g o d i n e • b r o j 2 • 8 . o k t o b a r Dan prvi - otvaranje POZORIŠTE ĆE OPSTATI UPRKOS SVEMU I INDIREKTAN POZIV NA TOLERANCIJU Ovogodišnji, 8. JoakimInterFest, koji se odvija pod sloganom„Ži- veti sa drugima“, otvoren je u ponedeljak, 7. oktobra u Knjažev- sko-srpskom teatru. Po tradiciji, ovu međunarodnu pozorišnu smo- tru, otvara neki od sadržaja iz pratećeg programa, a ovoga puta je to izložba u Galeriji„Joakim“. Reč je o izložbi umetničkih fotografija na temu„Živeti sa drugima“ čiji su autori kragujevački fotografi Mar- ko Stamatović i Nebojša Radosavljević Raus i Samir Delić iz Novog Pazara. Svečanom otvaranju prisustvovali su Stamatović i Radosa- vljević, a izložbu su otvorili Milivoje Štulović, umetnički rukovodi- lac galerije i direktor kragujevačkog Teatra mr Vojo Lučić. Štulović je ukratko podsetio da su do sada u okviru festivala u pozorišnoj ga- leriji izlagali mnogi renomirani likovni umetnici iz naše zemlje, kao i inostranstva, dok je Lučić, srdačno preporučivši festivalskoj publici ovaj izbor zanimljivih umetničkih fotografija naglasio da je ova izlo- žba samo uvod u sve ono što će moći da pogledaju i u zvaničnom repertoaru ali i u pratećim programima festivala. – Verujemo da je ovaj festival, u gradu Kragujevcu, pomerio ne- ke važne stvari u pozorišnom životu. Svi mi stvaramo i radimo u po- zorištu, jer se iskreno nadamo da sve nas pozorište, pa i ovaj festival uvek, po malo menja na bolje, istakao je Lučić. Sa Velike scene„Joakim Vujić“ Teatra, glumac Saša Pilipović pod- setio je da je u proteklih sedam godina, koliko se ovaj festival odr- žava JoakimInterFest ostvario izuzetne rezultate, između ostalog, na njemu je izvedeno osamdesetak predstava, učestvovala su po- zorišta iz dvadesetak zemalja u kojima je igralo gotovo 600 aktera..., kao i da su na njemu izvedeni brojni prateći programi poput izložbi, promocija knjiga, tribina, debata, okruglih stolova..., pobrojao je on. U ime osnivača Teatra, Skupštine grada koja svih ovih godina daje veliku podršku InterFestu obratio se Saša Milenić, predsednik Skupštine grada. – Čini mi čast što sam u prilici da vam se obratim sa Velike scene Knjaževsko-srpskog teatra u trenutku kada se program našeg Me- đunarodnog pozorišnog festivala pridodaje Oktobarskim svečano- stima grada Kragujevca. Programski koncept Festivala, izražen na- slovom„Živeti sa drugima“, pogađa suštinu kragujevačkog oktobra, angažovanu ideju kulturnih događanja i manifestacija koje grad po- država i smisao politike lokalne samouprave koju predstavljam. Kra- gujevac je otvoren grad koji je u prošlosti teško iskusio svu gorčinu i tragiku politika zaziđivanja i netrpeljivosti i grad koji stalnim me- đunarodnim aktivizmom na području tolerancije i razumevanja želi da predupredi ponavljanje agresije isključivih. Na svom tlu, ali i bilo gde drugde među ljudima, rekao je Milenić, dodavši da je lokalna samouprava grada Kragujevca na to obavezana visokim priznanjem „Kurir mira“, koje joj je dodelio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. On se sa osećanjem ponosa zahvalio svim dramskim stvarao- cima i poslenicima teatra koji su pozorišni repertoar svojih kuća, planove gostovanja, i, što je najvažnije, misao i jezik teatra danas podredili baš ovoj temi i našli za smisleno da je tumače u okvirima našeg Festivala. – Hvala vam što i u Kragujevcu živi, traje i istupa uverenje da i sredstvima umetnosti možemo unapređivati čoveka i naš svet. Kao u kakvoj malroovskoj„civilizaciji osećanja“ stvarati i vaspitavati čulo za život drugog sigurno nije uzaludno, a moglo bi, verujemo, posta- ti veličanstveno, zaključio je on. Festival je zvanično otvorio naš poznati filmski i pozorišni redi- telj i pisac Goran Marković, koji je i član žirija ovogodišnjeg Joaki- mInterFesta svojim nadahnutim izlaganjem o pozorištu. – „Strast razaranja je stvaralačka“, misao je najpoznatijeg anar- histe svih vremena Mihaila Aleksandroviča Bakunjina, čoveka koji je dva puta osuđivan na smrt, šest godina trunuo u Sibiru i odatle, preko Japana i Amerike, na spektakularan način pobegao. U Prvoj internacionali, u direktnom sukobu sa Karlom Marksom, pobedila je njegova vizija o nepotrebnosti države i slobodnom udruživanju radnika. Političke ideje iz poslednjeg perioda njegovog života, često
  2. 2. 2 JoakimInterFest 2013 nepotpune i prekidane stalnom akcijom koju je preduzimao, ostale su Sveto pismo anarhista sve do danas. Umro je potpuno iscrpljen borbom za prava radnika bez ijednog vidljivog rezultata svog nat- čovečanskog napora. Svet je danas, sto pedeset godina kasnije, sasvim drugačiji. Bez ideje koja bi okupljala potlačene i ponižene, učauren u svoje naci- onalističke bastione i saveze sebičnih država. Nikome ne pada na pamet da se bori za bilo koga osim za sebe, egoizam je postao zva- nična religija. Mržnja pokreće gomile mladih ljudi, nasilje raste i po- prima sve neobičnije oblike. U većini zemalja na vlasti je desnica koja kao karcinom nagriza temeljne vrednosti slobodnog društva i, na kraju, slobodu svakog od nas. Vođe teže da zgrabe sve niti upra- vljanja svojim podanicima, trujući ih neutemeljenim i lažljivim ide- jama o brzom spasu iz očajne situacije u kojoj se nalaze. Čini se da Zašto sam uveren u to? Zato što je pozorište utkano u srž  čo- vekovog odnosa prema svetu i onome što ga u njemu ugrožava. Pozorište je pribežište, poslednja odbrana pred neljudskim. Njemu, kao što rekoh, ne treba ništa da bi postojalo, samo nekoliko ljudi koji veruju u njega i još nekoliko ljudi koji to posmatraju. Baš zbog te čistoće i tog minimalizma, pozorište će opstati. Uprkos svemu, rekao je Marković, proglasivši festival otvorenim. Prve večeri na takmičarskom repertoaru 8. JoakimInterFesta bila je predstava„Poreklo sveta“, Štad teatra iz, kragujevačkog pobratim- skog grada Ingolštata. Reč je o tekstu čiji je„autor“ Soren Voima (ko- lektivni pseudonim za grupu pisaca, glumaca i pozorišnih poslenika iz Nemačke), a koji je režirao Knut Veber. Veber je u eksplikaciji svoje predstave rekao da se u ovom ko- madu radi o sukobu dve kulture u jednoj državi Zapadne Evrope. je levica nestala. Šta će opstati od dojučerašnjeg sveta? Neće ostati mnogo to- ga, ali pozorište sigurno neće umreti. Možda neće postojati teatri, možda će pozorišni događaji biti smatrani nevažnim ili nečim polu legalnim, možda će predstave biti igrane pred šačicom ljudi negde na nekoj poljani, bez dekora, sa pozadinom koja će ličiti onoj u ra- nom grčkom antičkom teatru kada su se komadi igrali pored mora, bez skene, sa krajolikom u pozadini koji su sačinjavale samo dve bo- je – površina mora i nebo. – Reč je o konfliktu zapadne, postreligiozne, kapitalističke i ori- jentalne, muslimanske kulture, koja je duboko okrenuta tradiciji. Ovo je priča o zabrani slika, o skrivanju i otkrivanju. Ove dve kulture se sukobljavaju - burka kao simbol tlačenja žena sa jedne strane i kao znak poštovanja i tradicije sa druge strane rasplamsava borbu. Komad nam pokazuje kako u vremenu globalizacije i multikultural- nog zajedničkog života fundamentalisti svake vrste vode društvo u ambis, naglasio je Veber, dodavši da njihov komad ne drži ničiju stranu, da svaka figura u njemu traži svoje pravo, a ostalo je na gle-
  3. 3. 8. oktobar 2013. 3 Večeras na repertoaru Scena Joakim Vujić, utorak 8. oktobar 20.00 Quendra multimedia, Priština Jeton Neziraj LET IZNAD KOSOVSKOG POZORIŠTA Režija: Blerta Neziraj Igraju: Bajrush Mjaku, Adrian Morina, Anisa Ismaili, Adrian Aziri, Ernest Malazogu Muzika: Susanna Tognella (violina), Gabriele Marangoni (harmonika) Dramaturg: Ilir Gjocaj Koreograf: Arthur Kuggeleyn Kompozitor: Gabriele Marangoni Scenograf i kostimograf: Susanne Maier-Staufen Preveo na srpski: Shkëlzen Maliqi O predstavi Desetak godina nakon okončanja rata, Kosovo, koje je pod administrativnom upravom Misije Ujedinjenih Nacija - UNMIK-a, se sprema da proglasi nezavisnost. Najnovija država na svetu čeka da bude uskoro rođena. Ministar u Ministarstvu za sport se obraća se Kosovskom narodnom pozorištu i traži da njihova trupa priredi ceremonijalnu predstavu koja će biti izvedena na istorijski dan proglašenja nezavisnosti. Za proslavu nezavisnosti je odvojeno dva miliona evra. Pozorišna trupa se oseća pono- snom i privilegovanom. Ali ta radost nije potpuna. Pored niza politički korektnih „estetskih“ zahteva, trupa se suočava sa dva neočekivana„problema“. Prvi je, što se dan proglašenja nezavi- snosti drži u tajnosti; a drugi, da je deo predstave i nenapisan govor Predsednika vlade, koji će on, tog istorijskog dana, odr- žati u Parlamentu... O teatru Qendra Multimedia, sa sedištem u Prištini je kulturno pro- dukcijska kuća koja radi u oblasti umetnosti i kulture od svog osnivanja 2002. godine. Glavni fokus u radu stavljaju na savre- meno pozorište i savremenu dramaturgiju. Produkcija i kopro- dukcija Qendra Multimedia prilagođena je svim uzrastima kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou. Bili su producenti i koproducenti u nekoliko pozorišnih projekata, među kojima su „Rušenje Ajfelovog tornja“,„Ljubav“,„Država Kosovo“,„Let iznad kosovskog pozorišta“,„Poslednja večera“,„Rat u vremenu ljuba- vi“,„Putovanje u Unmikistan“,„Eneja 06”,„Prevaranti“, itd. daocima da zaključe. –Vidimo šta fundamentalizam čini u humanom sistemu vredno- sti, tako da je ova predstava indirektan poziv na toleranciju, poručio je on. Kragujevačka i festivalska publika je odlično primila „Poreklo sveta“ koje se u svojoj inscenaciji poigrava sa drevnim mitom o Gi- gesu i Kandaleusu koji je zapisao još Herodot i burnim aplauzom nagradila petočlanu, mladu glumačku ekipu iz Ingolštata koju sa- činjavaju: Šadi Hedajati, Sofija Miler, Paul Brusa, Jorn Kolpe i Peter Polgar. Voditeljka razgovora (koji se ove godine održavaju na samoj sceni odmah posle predstave) Danica Pajović, dramaturg započe- la je susret sa stvaraocima iz Nemačke konstatacijom da je njihova predstava na lagani način pristupila teškoj temi i omogućivši nam da vidimo objektivnije i hladnije glave momente u kojima izbijaju konfilkti i sukobi dve suprostvaljene kulture i religije i uočimo nji- hove razlike. Ona je uputila pitanje reditelju Veberu da li je namerno išao na tako scenski plasiran komički manir, kako bi se izbeglo udubljivanje u ovu kompleksu temu. – Komad je tako napisan, kao sinteza bez preterane upotrebe mitologije i baš zbog toga nam pokazuje da se trebamo držati otvo- reno jedni prema drugima. To je dramaturgija čiji nam koncept po- maže da na iskren način promatramo ovaj konflikt, odgovorio je on. Na pitanje Danice Pajović koji je po njemu presudni momenat koji u predstavi definiše problem, Veber je rekao da se u komadu radi o oslikavanju i otkrivanju,„umotavanju u veo“. – Slike Kurbea i svlačenje su ta dva ključna momenta. Oni, jed- nostavno, žele da vide i odmotaju taj veo, da sagledaju zabranjeno. Voditeljka razgovora upitala je i aktere predstave„Poreklo sveta“ kako je bilo glumiti u nečemu što je kompleksno odbraniti, tumačiti likove bez psihologije, koji„robuju“ priči kao kod Aristotela, duhovi- to uporedivši tu situaciju„psihologije komedije“ sa kultnom animi- ranom serijom„Saut park“. – Naša želja je i bila da se držimo distance, poigravamo sa emoci- jama, a, ne da direktno pošaljemo poruku publici, poručili su vidno raspoloženim dobrim prijemom kragujevačke publike mladi ne- mački glumci, naglasivši još jednom, da je čitav komad, pa i njihova gluma u funkciji„da se ne svrstavaju ni na jednu stranu“. Dramaturg Teatra Marija Soldatović, pohvalila je predstavu, oka- rakterisavši je kao izvanrednu, dočaranu jednostavnim emocijama, postavkom scene, njihovom pesmom, igrom, performansima koje su izveli tokom nje. – Ona jednostavno pleni, zaključila je Soldatovićeva. – Ako hoćete ljudima da kažete istinu, morate da ih zasmeje- te, podsetila je na reči Bernarda Šoa, voditeljka razgovora Danica Pajović zahvalivši se ansamblu iz Ingolštata što su nas lepo zaba- vili ali pri tom i podstakli na ozbiljno razmišljanje, odigravši ovako kompleksnu i zahtevnu predstavu, na čemu im je ona, završavajući razgovore iskreno čestitala.
  4. 4. 4 JoakimInterFest 2013 Osmi JoakimInterFest - 7. do 15. oktobra ŽIVETI SA DRUGIMA Selektor Goran Cvetković Žiri Goran Marković, reditelj László Keszég, reditelj Vladimir Milčin, reditelj Voditelj okruglog stola Danica Pajović, dramaturg Vizuelni identitet Srđan Stevanović Urednik štampanih izdanja Zoran Mišić Nagrade Joakimova nagrada za najbolju predstavu Joakimova nagrada za režiju Joakimova nagrada za glumu Joakimova nagrada za vizuelnost Joakimova specijalna nagrada Za izdavača mr Vojo Lučić Scena Joakim Vujić, ponedeljak 7. oktobar - 20 sati POREKLO SVETA - Stadthteather Ingolštat, Nemačka, autor Soren Voima, režija Knut Weber Scena Joakim Vujić, utorak 8. oktobar - 20 sati LET IZNAD KOSOVSKOG POZORIŠTA - produkcija Quendra multimedia, Priština, autor Jeton Neziraj, režija Blerta Neziraj Scena Joakim Vujić, sreda 9. oktobar - 20 sati SAM ĐAVO-PASS-PORT/ SZEGEDIN - Kostolanji Deze Szihnhaz, Subotica, reditelj Andraš Urban Scena Joakim Vujić, četvrtak 10. oktobar - 20 sati KUHINJA - Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka, autor Piter Handke, reditelj Mladen Materić Scena Joakim Vujić, petak 11. oktobar - 20 sati SKRIVENE STREPNJE - Šabačko pozorište, Šabac, autor Alen Ejkborn, reditelj Primož Bebler Scena Joakim Vujić, subota 12. oktobar - 20 sati GREBANJE ILI KAKO SE UBILA MOJA BAKA - Bosansko narodno pozorište, Zenica, BiH, autor Tanja Šljivar, reditelj Selma Spahić Scena Joakim Vujić, nedelja 13. oktobar - 20 sati IZBRISANI - 25.671- Prešernovo gledališče, Kranj, Slovenija, autorski projekat, reditelj Oliver Frljić Scena Joakim Vujić, ponedeljak 14. oktobar - 20 sati ELIJAHOVA STOLICA - Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, autor Igor Štiks, reditelj Boris Liješević Scena Joakim Vujić, utorak 15. oktobar - 20 sati Predstava u čast nagrađenih OPSADA I PAD KONSTANTINOPOLJA 1453 - Produkcija Dunavfesta i Knjaževsko-srpskog teatra Kragujevac, adaptacija Gorana Markovića  Prateći program festivala Galerija Joakim, ponedeljak, 7. oktobar - 19 sati i 30 minuta Otvaranje izložbe umetničkih fotografija na temu„ŽIVETI SA DRUGIMA“ Scena Ljuba Tadić, sreda, 9. oktobar - 18 sati Javno slušanje radio reportaža„MEDALJA“ i„KRUPA“, autora Tomislava Santrača Scena Ljuba Tadić, ponedeljak, 14. oktobar - 18 sati VEČE SA GORANOM MARKOVIĆEM i promocija njegovog romana„MALE TAJNE“ u izdanju„Klia“. Razgovor vodi Zoran Hamović Zgrada Uprave grada Kragujevca, sala 105, utorak, 15. oktobar - 12 sati Debata na temu„KULTURA I EU INTEGRACIJE“ Galerija Joakim, utorak, 15. oktobar - 19 sati i 30 minuta Otvaranje izložbe plakata sa konkursa magazina„Lice ulice“ pod nazivom„SIROMAŠTVO RE: AKCIJA“

×