Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Bilten 2
Bilten 2
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

JOAKIMINTERFEST 2013

Descargar para leer sin conexión

JoakimInterFest se održava svake godine od 7-15. oktobra u Kragujevcu, Knjaževsko–srpskom teatru.
Festival je dobio ime po Joakimu Vujiću (1772-1847), direktoru prvog srpskog teatra osnovanog u Kragujevcu 1835. godine.
Domaćin Festivala je Knjaževsko–srpski teatar, a glavni pokrovitelj Grad Kragujevac.

JoakimInterFest se održava svake godine od 7-15. oktobra u Kragujevcu, Knjaževsko–srpskom teatru.
Festival je dobio ime po Joakimu Vujiću (1772-1847), direktoru prvog srpskog teatra osnovanog u Kragujevcu 1835. godine.
Domaćin Festivala je Knjaževsko–srpski teatar, a glavni pokrovitelj Grad Kragujevac.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a JOAKIMINTERFEST 2013 (13)

Anuncio

JOAKIMINTERFEST 2013

  1. 1. J o a k i m I n t e r F e s t a 2 0 1 3 . g o d i n e • b r o j 5 • 1 1 . o k t o b a r Dan četvrti -„Kuhinja“ ŽAL ZA STARIM DOBRIM VREMENIMA ILI (NE)VERBALNA RITUALIZACIJA DEMOKRATIJE Na repertoaru 8. JoakimInterFesta, četvrtog takmičarskog dana bila je predstava„Kuhinja“ Narodnog pozorišta Republike Srp- ske iz Banja Luke, rađene po literarnom predlošku pesama austrij- skog pisca Petera Handkea koju je kao autorski projekat osmislio i režirao Mladen Materić. Materić je bio dugogodišnji profesor na predmetu - pokret na Akademiji scenskih umetnosti u Sarajevu, je- dan je osnivača i rukovodilac scene„Obala“ i poznatog„Tetoviranog pozorišta“ u kojem se, od samog početka njegovi članovi okreću traženju jednog novog pozorišnog izraza. Od izbijanja rata u Bosni i Hrecegovini živi i radi u francuskom gradu Tuluzu. Jedan od aktera predstave, glumac Aleksandar Stojković, uče- stvovao je sa svojim ansamblom i ranije na kragujevačkim festiva- lima. – Koncepcijski se naša predstava uklapa u selekciju festivala zbog toga što ima veoma malo teksta, svega desetak replika, pa je samim time razumljiva svakome, svuda i na svakom mestu, bez ika- kve potrebe za prevodom ili bilo kakvih dodatnih tehničkih poma- gala, kaže on. Po njemu proces rada, na ovom projektu bio je nesvakidašnji. – Reditelj predstave Materić je pre rata bio profesor scenskog pokreta na sarajevskoj Akademiji, već dve decenije živi i radu u Tu- luzu, i spešno se bavi ovom vrstom neverbalnog pozorišta već dece- nijama. Proces rada je bio dug. Prvih mesec dana radili smo sa njim samo pokret, kao da smo na akademiji -„vratili smo se u školu“. Ra- dili smo vežbe za koje na početku nismo shvatali„kako će se sve to uklopiti u predstavu“ a Materić nam nije dao čak ni najmanje nazna- ke - na šta će sve to na kraju da liči, priseća se Stojković, naglašava- jući da je za sve učesnike predstave rad na„Kuhinji“ bio veliki izazov. – Ovakav komad nikada niko nije imao na repertoaru u pozori- štima Republike Srpske, iskren je on. Sam festival ocenjuje kao dobro koncipiranu smotru. – Velika je stvar kada dolaze ljudi u Kragujevac sa raznih strana, sa različitim umetničkim poetikama, tako da su ljudi koji gledaju po- zorište, kao i oni koji ga„prave“ u prilici da se uporede i ogledaju sa drugima i procene gde su oni u ovom pozorišnom trenutku. Festival je univerzalan, širok, otvoren za razne teatarske estetike. Slučajno sam danas, u kafani, čuo kako ljudi za stolom do našeg razgovaraju o pozorištu. Kad god je ta tema na„repertoaru“ ja odmah načuljim uši. Oduševilo me ono što sam čuo jer su ljudi rekli kako je ovogo- dišnji BITEF u svojoj selekciji imao samo tri dobre predstave a na JoakimInterFestu su sve odlične. Definitivno je to jedan od najujed- načajnijih festivala i to je uvek lepo videti, zaključuje Stojkovič. Njegov kolega Zlatan Vidović (najširoj publici poznat po ulozi u filmskom hitu „Zduhač“) treći put („Divlje meso“ i „Narodni posla- nik“) je na interFestu. – Naša predstava se uklapa u moto„Živeti sa drugima“ po svojoj
  2. 2. 2 JoakimInterFest 2013 Reč kritike PREKOGRANIČNE ZAVRZLAME (SAM ĐAVO – PASS-PORT SZEGED/SEGEDIN – autorski pro- jekt reditelja Andraša Urbana – produkcija KOSTOLANJI DEŽE Subotica) ... Nekad se u Segedin išlo na lud kafanski provod za male pare, a danas se taj provod plaća mnogo skuplje, pa se manje ide tamo... Švercovalo se svakojakih stvari iz Segedina  u Suboticu – do naj- većeg buvljaka na Balkanu, a još ranije – nosilo se u Segedin sve i dobro se prodavalo....Vremena se menjaju, ljudi i običaji se uspo- stavljaju u vrlo dinamičnom sklopu. Andraš Urban poduhvatio se u ovom međudržavnom, projek- tu – igraju glumci „Kostolanji Deže“ pozorišta i gosti iz Segedina – da se poigra sa stereotipima i da, sveže i duhovito, modernim po- zorišnim izrazom, preispita mnoge površne i dubinske probleme, koji postoje na relaciji života i stvaranja, između ova dva grada. Praktično – ova predstava – SAM ĐAVO – jedan furiozni kritički ka- bare – deo je veće celine – sprema se cela TRILOGIJA, koja će pret- postavlja se, obuhvatiti mnogobrojne teme o kojima se priča, ali i o kojima se do sada uporno ćutalo, u prikazivanju života Mađara u ova dva grada. Naravno – kako to Urban Andraš uvek radi – po- zorišna sredstva su ples, muzika, tekst, slika, skulptura, ironija, ske- čevi, akrobatika, striptiz, ispovesti, bolna podsećanja, lakrdija, tra- gične opaske... Sve to sklopljeno je u jednu žestoku scensku priču, vizuelno bogatu i dinamičnu. Glumci – Kata Čorba, Kinga Mezei, Gabor Mesaroš i Ištvan Šereš Pipu, razigravali su prostor i ambijent - višeznačnu scenografiju Ede Šinkovića sa skulpturama Danijela Mamužića, pevali i plesali uz muziku Riharda Doboa u koreografiji reditelja i saradnika Ištvana Šereša Pipua... Sve je skakalo, trčalo, skidalo se do gole kože i zasmejavalo sarkastičnim opaskama, pe- valo, izazivalo...da se sve treslo. Zapravo – sve je počelo tako što su glumci išli ulicama dva gra- da i postavljali razna škakljiva pitanja stanovnicima i od tih odgo- vora sklopili i tekst i scenario događaja. Tako su, na neki poseban umetnički i autorski način, odgovorili i sami na dugotrajne trau- matične enigme, koje su se uspostavile i obeležavale odnose tih lju- di. Sve je mišljeno tako da OTVORI zatvorenu komunikaciju i da se ljudi bolje razumeju....Pa šta ćeš više od umetnosti? Ovde su zadaci bili sasvim, sasvim ispunjeni! Bravo! Goran Cvetković, pozorišni kritičar i selektor JoakimInterFesta sveukupnosti u tim različitostima a, takođe i po svojoj simbolici, jer je reč o predstavi pokreta - bez teksta. Ona odražava neku nostalgič- nu notu za načinom života na ovim prostorima kakav je nekada bio i pokazuje koliko se današnji tempo svakodnevnog života razlikuje od toga nekadašnjeg. Ovakvo izvođenje„Kuhine“ se zbog svoje ne- vrbalnosti nalazi na univerzalnom nivou u poruci festivala. Po meni „tačno“ je što se naša predstava našla u selekciji ovako zamišljenog festivala, smatra Vidović. I za njega je Joakim InterFest značajna, međunarodna pozorišna manifestacija. – Već sam po treći pu na JoakimInterFestu i on je, po meni ja- ko dobar i jedan od značajnijih festivala ne samo u Srbiji nego i na prostorima bivše Jugoslavije, baš zbog toga što gaji i neguje tu ša- renolikost i nema strogu i okamenjenu formu već se širi iz godine u godinu i stalno se osvežava sa novim vrstama predstava i različitim i drugim teatarski izrazima, sa sve više i više vere u nove pozorišne mogućnosti. Baš u tome je njegov najveći značaj, zaključuje on. Član žirija Laslo Keseg, reditelj o InterFestu čuo je još ranije od svog kolege Andraša Urbana. – Iskreno, mislim da je JoakimInterFest super. Predstave koje sam do sada video postavljaju, ali zaista, prava pitanja. A, po meni je u pozorištu najvažnije to da nema nametanja nekih solucija i re- šenja kao ni sveznajućeg stava, već umeti da na sceni, u predstavi „postavite“ pravo pitanje, potencira on. I način na koji je festival osmišljen jako mu se dopada. – Apsolutno mi se sviđa. Kako ja shvatam, za sada, a, već peti dan sam tu, ova smotra donosi jednu potpuno novu percepciju, no- vi ugao pozorišnog gledanja. I to je super, jer uvek će se naći oni koji imaju baš „pozorišno oko i uvo“ da „to sagledaju, poslušaju i razu- meju“. Baš ovakve manifestacija kao što je JoakimInterFest koje sam ja kao mlad gledao u Subotici, poput „Šekspir“ ili „Molijer“ festiva- la sam potpuno izmenio svoj stav o teatru i formirao svoje viđenje pravog pozorišta. Bez tih festivala ne bi bio isti čovek. Posebno me raduje što u publici ima dosta mladih u, što je poseban kvalitet fe- stivala a ne samo njegovo„donošenje“ i„prenošenje“ novih pozori- šnih„informacija“ u ovu teatarsku sredinu, navodi on. Iako smo tek u prvoj polovini InterFesta Keseg ističe da je na nje- ga poseban utisak ostavila sledeća činjenica: – Najvažnije je to, što su sve predstave„pametne“ na pozorišne ali i sve ostale načine, a dopada mi se što nisu pretenciozne, ohole, kao„važne“ same po sebi, analitički zaključuje naš sagovornik. Kragujevačka festivalska publika odlično je razumela sinoćnu banjalučku predstavu i nagradila je aplauzom. Na okruglom stolu, zbog odsustva reditelja Materić, koji ima premijeru u Tuluzu, kako se izrazila voditelja razgovora Danica Pa- jović glumci Slađana Zrnić, Miljka Brđanin Babić, Ljubiša Savanović i Aleksandar Stojković su bili„generalni zastupnici predstave“. Po mišljenju voditeljke ova predstava je studija mogućih situa- cija u kuhinji kao centru porodičnog života i prava evolucija privat- nog života 20. veka.
  3. 3. 11. oktobar 2013. 3 Večeras na repertoaru Scena Joakim Vujić, petak, 11. oktobar 20.00 Alen Ejkborn SKRIVENE STREPNJE Prevod, režija: PRIMOŽ BEBLER Scenografija: PIETRO LANTIERI Kostimografija: JELENA PETROVIĆ Muzika: VLADIMIR PEJKOVIĆ Lica: Nikol: Sonja Milojević Stjuart: Ivan Tomašević Den: Vladimir Milojević Embrouz: Strahinja Barović Šarlot: Deana Kostić Imodžin: Ivana Terzić Artur: Zoran Karajić Predigra: Dejvid Ajvz JASNA STVAR Igraju: Deana Kostić, Vladimir Milojević, Ivana Terzić, Strahinja Barović O predstavi Dopao mi se ovaj komad starog pozorišnog lisca, već na prvi pogled – na jednoj strani veština kojom su isprepletane priče šestoro ljudi, a na drugoj talenat kojim ih oplemenjuje. Svako- dnevnom životu autor dodaje ono zrno soli koje ga pretvara u događaj vredan pažnje. Ovo je savremena urbana priča o ljudima koji nemaju ni pre- više ni premalo novca, ne bave se opstankom u tom primarnom egzistencijalnom smislu niti brinu o opstanku sveta, bave se so- bom, svojim opstankom među ljudima koji ih okružuju – bore se svojim željama u blagoj neverici da su ostvarljive. Ta borba je katkad dramatična ali češće komična, odnosno tragikomična, jer je ispričana sa nemalo simpatije ali i sa do- brom merom ironije. Upoznajemo tri muška i tri ženska lika. Oni muški su daleko od patrijarhalne odlučnosti, deluju zbunjeno, pomalo frustrira- no i kao da se prepuštaju toku događaja, a one su preuzele inici- jativu, nemaju mnogo dilema i dosledno sprovode svoje projek- te… no i jedni i drugi završavaju tamo gde bi ih ostavio i Čehov, pošto je ispričao neki prelomni momenat iz njihovog života. Primož Bebler – U pitanju je mizanscenski veoma kompleksna predstava, kore- odrama koja tokom izvođenja zahteva veliku glumačku koncentra- ciju. Poetski momenti, literarni predložak po delima Handkea pocr- tavaju atmosferu kuhinje, odnosno načina života koji izumire zbog savremenog tempa življenja, naglasila je ona, upitavši aktere pred- stave da li su brojni likovi u njoj samo pasivni - u kuhinji samo pri- maju vesti koje im donose muževi, pak, jasno naglašenih profesija. Glumci se nisu složili sa njenim viđenjem, kao i deo publike, od- govorivši da predstava nije pravljena u tom pravcu, već kao žal za starim dobrim vremenima koja nestaju u tempu života u savreme- nom dobu. – Dok smo radili na predstavi, prisećali smo se običnih stvari, uspomena iz detinjstva, dešavanja koja nam sada, očigledno nedo- staju i preko kojih danas samo pretrčavamo zbog furioznog tempa savremenog življenja. Možda su te stvari bile banalne ali su imale svoju lepotu, i sada nam svima toliko nedostaju poput: mirisa prže- ne kafe, mirisa hleba, porodičnog ručka, pozdravljanja sa detetom pre odlaska u školu, rekao je glumac Aleksandar Stojković, dodavši da je u njihovom procesu rada ali i u samoj predstavi jasno nazna- čeno da život nije samo to, već su i smrt, rat, stradanje sastavni deo života. – Želja nam je bila da pokažemo razbijanje porodice kroz čitav 20. vek, od scene sa markizom koji se gadi kuhinje, do završne sce- ne u kojoj njegova maramica završava kod predstavnika Evropske Prateći program UMETNIČKO VEČE SA GRADIMIROM GOJEROM Scena Ljuba Tadić, subota, 12. oktobar – 18 sati unije koji nam donosi električno kučence kao jasan znak da su nam odredili sa čime ćemo se od sada igrati i zanimati. Hteli smo„Kuhi- njom“ da upozorimo da će, u kojem pravcu se savremeni svet kreće, porodica uskoro sigurno nestati, pojasnio je on. – Ovde je reč o posebnom stilu igranja predstave, koji je sam po sebi kritičan, tipičnom hiperrealizmu, kao u slikarstvu, koji ukazuje na sve probleme koji se kriju iza svih tih stvari, smatra selektor Joa- kim InterFesta Goran Cvetković. Predstava je mnogoznačna i nika- ko ravnolinijska a odlikuje je i fascinantna pozorišna tehnika, pravi scenski perfekcionizam, zaključio je on. I po mišljenju kragujevačke glumice Isidore Rajković predstava „Kuhinja“ je zaista fascinantna. – Gledajući je, možete da osetite toplotu kakva se retko danas viđa u pozorištu, pohvalila je ona banjalučku predstavu. Prebrzo živimo, više uopšte nemamo vremena za svakodnevne, „male“, ljudske stvari i osećanja te je sinoć prikazana „Kuhinja“ tu- žna, ozbiljna, nostalgična predstava o sudbini čoveka, bio je opšti zaključak svih učesnika razgovora.
  4. 4. 4 JoakimInterFest 2013 Osmi JoakimInterFest - 7. do 15. oktobra ŽIVETI SA DRUGIMA Selektor Goran Cvetković Žiri Goran Marković, reditelj László Keszég, reditelj Vladimir Milčin, reditelj Voditelj okruglog stola Danica Pajović, dramaturg Vizuelni identitet Srđan Stevanović Urednik štampanih izdanja Zoran Mišić Nagrade Joakimova nagrada za najbolju predstavu Joakimova nagrada za režiju Joakimova nagrada za glumu Joakimova nagrada za vizuelnost Joakimova specijalna nagrada Za izdavača mr Vojo Lučić Scena Joakim Vujić, ponedeljak 7. oktobar - 20 sati POREKLO SVETA - Stadthteather Ingolštat, Nemačka, autor Soren Voima, režija Knut Weber Scena Joakim Vujić, utorak 8. oktobar - 20 sati LET IZNAD KOSOVSKOG POZORIŠTA - produkcija Quendra multimedia, Priština, autor Jeton Neziraj, režija Blerta Neziraj Scena Joakim Vujić, sreda 9. oktobar - 20 sati SAM ĐAVO-PASS-PORT/ SZEGEDIN - Kostolanji Deze Szihnhaz, Subotica, reditelj Andraš Urban Scena Joakim Vujić, četvrtak 10. oktobar - 20 sati KUHINJA - Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka, autor Piter Handke, reditelj Mladen Materić Scena Joakim Vujić, petak 11. oktobar - 20 sati SKRIVENE STREPNJE - Šabačko pozorište, Šabac, autor Alen Ejkborn, reditelj Primož Bebler Scena Joakim Vujić, subota 12. oktobar - 20 sati GREBANJE ILI KAKO SE UBILA MOJA BAKA - Bosansko narodno pozorište, Zenica, BiH, autor Tanja Šljivar, reditelj Selma Spahić Scena Joakim Vujić, nedelja 13. oktobar - 20 sati IZBRISANI - 25.671- Prešernovo gledališče, Kranj, Slovenija, autorski projekat, reditelj Oliver Frljić Scena Joakim Vujić, ponedeljak 14. oktobar - 20 sati ELIJAHOVA STOLICA - Jugoslovensko dramsko pozorište, Beograd, autor Igor Štiks, reditelj Boris Liješević Scena Joakim Vujić, utorak 15. oktobar - 20 sati Predstava u čast nagrađenih OPSADA I PAD KONSTANTINOPOLJA 1453 - Produkcija Dunavfesta i Knjaževsko-srpskog teatra Kragujevac, adaptacija Gorana Markovića  Prateći program festivala Galerija Joakim, ponedeljak, 7. oktobar - 19 sati i 30 minuta Otvaranje izložbe umetničkih fotografija na temu„ŽIVETI SA DRUGIMA“ Scena Ljuba Tadić, sreda, 9. oktobar - 18 sati Javno slušanje radio reportaža„MEDALJA“ i„KRUPA“, autora Tomislava Santrača Scena Ljuba Tadić, subota, 12. oktobar – 18 sati UMETNIČKO VEČE SA GRADIMIROM GOJEROM Scena Ljuba Tadić, ponedeljak, 14. oktobar - 18 sati VEČE SA GORANOM MARKOVIĆEM i promocija njegovog romana„MALE TAJNE“ u izdanju„Klia“. Razgovor vodi Zoran Hamović Zgrada Uprave grada Kragujevca, sala 105, utorak, 15. oktobar - 12 sati Debata na temu„KULTURA I EU INTEGRACIJE“ Galerija Joakim, utorak, 15. oktobar - 19 sati i 30 minuta Otvaranje izložbe plakata sa konkursa magazina„Lice ulice“ pod nazivom„SIROMAŠTVO RE: AKCIJA“

×