Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Psicologia Aplicada

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Psicologia Aplicada (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Psicologia Aplicada

  1. 1. “ PSICÒLOGUES APLICADES” Grup 2 - Aula 9 Esther Cayuela Coronado Neus Alarcón Martín Miriam Calvo Calvo Raquel Salanova Sanet
  2. 3. <ul><li>La Psicologia Aplicada és una branca de la Psicologia que s'encarrega de trobar la solució a problemes pràctics del comportament humà, mitjançant l'ús de troballes i mètodes de la ciència psicològica en diversos àmbits d’estudi. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Àrees principals d'actuació </li></ul><ul><li>Industria: selecció, formació, màrqueting... </li></ul><ul><li>Educació: comportament en centres educatius... </li></ul><ul><li>Clínica : avaluació, recuperació, prevenció... </li></ul><ul><li>Social : convivència, interacció... </li></ul>
  4. 5. <ul><li>És l’encarregada de: </li></ul><ul><li>Recolzar l’àrea de Recursos Humans: </li></ul><ul><ul><li>Facilitar l‘ integració del treballador a l'empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació </li></ul></ul><ul><ul><li>Selecció de personal... </li></ul></ul><ul><li>Recolzar l’àrea de Màrqueting i Publicitat: </li></ul><ul><ul><li>Avaluació de l’ impacte dels productes </li></ul></ul><ul><ul><li>a comercialitzar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Realització dels estudis de mercat per </li></ul></ul><ul><ul><li>captar l’atenció de potencials consumidors... </li></ul></ul>
  5. 6. <ul><li>És l’encarregada de: </li></ul><ul><li>Processos patològics de l'esser humà </li></ul><ul><li>Estudiar, avaluar, diagnosticar i tractar les malalties mentals, en centres públics (Hospitals...) com privats (consulta privada). </li></ul><ul><li>Àrees de treball: </li></ul><ul><ul><li>Prevenció </li></ul></ul><ul><ul><li>Tractament </li></ul></ul><ul><ul><li>Rehabilitació </li></ul></ul>
  6. 7. <ul><li>És l’ encarregada de: </li></ul><ul><li>Estudiar l’ensenyament, problemes socials i culturals, i el comportament humà dins dels centres educatius i els agents relacionats. </li></ul><ul><li>Donar suport als professionals educatius (avaluacions e intervencions). </li></ul><ul><li>Donar suport als alumnes (assessorament, recolzament...) </li></ul><ul><li>Àmbits de treball: </li></ul><ul><ul><li>Personal i Familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzatiu i Institucional </li></ul></ul><ul><ul><li>Socio-comunitari </li></ul></ul><ul><ul><li>Educatiu </li></ul></ul>
  7. 8. <ul><li>És l’encarregada de: </li></ul><ul><li>Estudiar els pensaments, sentiments i comportaments de les persones. </li></ul><ul><li>Investigar les organitzacions socials. </li></ul><ul><li>Establir patrons del comportament humà en els grups, els rols que desenvolupen i les situacions que influeixen en la seva conducta. </li></ul>
  8. 9. <ul><li>Enquesta a la població de diferents edats, sexe i àmbits (variables presents). </li></ul><ul><li>Objectius són: </li></ul><ul><ul><li>Descobrir el nivell aproximat de coneixement de la població sobre la Psicologia Aplicada i els seus àmbits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quantificar el coneixement de la població sobre el concepte de Psicologia Aplicada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer la confiança de la població en els psicòlegs (per a una empresa i per a un col·legi). </li></ul></ul>
  9. 11. <ul><li>De l’estudi realitzat hem estret les següents conclusions: </li></ul><ul><li>Coneixement més general sobre la Psicologia Aplicada en els sectors Sanitaris i Educatius, en canvi, part de la societat no vinculada a aquests serveis desconeixen la seva aplicació. </li></ul><ul><li>Acord general en la utilitat de l’ implementació de psicòlegs a l’entitat, institució, escola... </li></ul><ul><li>Malgrat el desconeixement sobre les funcions de la Psicologia Aplicada, existeix plena confiança en el professional. </li></ul><ul><li>Gràcies </li></ul><ul><li>Psicòlogues Aplicades </li></ul><ul><li>Grup 2 – Aula 9 </li></ul>

×