TÍTOL         JO TAMBÉ VULL PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL.
AGENTS
            Personals
         ...
sembla?

            D’aquesta forma el tema escollit serà proper a la vida
            quotidiana...
-  Interès i esforç per resoldre dubtes i activitats
           plantejades.
         - Valoració i g...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Fitxa miniprojecte

544 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Fitxa miniprojecte

 1. 1. TÍTOL JO TAMBÉ VULL PREPARAR L’EXPOSICIÓ ORAL. AGENTS Personals a) Aprenents: Alumnes de l’aula d’acollida d’un CEIP de primària d’una línia, entre els cursos de 3r i 6è. Ens fixarem sobretot en les alumnes de 3r que són les que fan la demanda. b) Mediadors: Mestra de l’aula d’acollida Mestra d’educació especial Tecnologia mediadora - ordinadors de l’aula, càmara digital. - processador de textos, cercadors a internet i pàgines web, audacity, llibre virtual (prestatgeria del xtec), movie maker, etc PROBLEMA DE PARTENÇA Dues alumnes de tercer volen fer una exposició oral a classe sobre un tema proper, de la mateixa manera que ho fan els seus companys de curs. La seva tutora no les ha tingut en compte i demanen a la seva mestra d’EE que les ajudi a preparar-la perquè elles no saben com fer-ho. DESCRIPCIÓ EN TERMES Estructuració: es tracta d'un problema que ha sorgit de TECNOLÒGICS l'activitat a classe de les aprenents i de la pròpia iniciativa, que requereix la integració de diferents camps de continguts i que pot tenir vàries solucions alternatives, per tant es tracta d'un problema mal estructurat. Complexitat: el problema probablement serà complex Especificitat de camp: es tracta d'un problema ben situat que treballarà un tema proper a l'alumne. Segons Jonassen, es tractaria d’un problema de presa de decisions a l'hora de decidir sobre quin tema parlarem, on buscar la informació, de quina forma realitzarem l’exposició, etc… PLANTEJAMENT DEL Alumna 1 demanda a la mestra d’EE: PROBLEMA Àngels ajuda’ns a explicar una cosa a 3r. Alumna 2 segueix: Nosaltres diem i tu busques a l’ordinador. Mestra d’EE: De què em parleu? Les alumnes no acaben d’explicar-se del tot però amb l’ajut d’altres companys acaba entenent que volen preparar l’exposició oral que cada setmana fa un company a l’aula sobre un tema escollit per ell i del qual ha d’informar-se i informar els altres. La mestra els hi proposa: Primer hem de decidir de què voleu parlar. Podem parlar amb l’Esther (mestra d’acollida) per saber que esteu treballant i a partir d’aquí podem preparar-ho en les estones de les meves classes i les de l’aula d’acollida. Us
 2. 2. sembla? D’aquesta forma el tema escollit serà proper a la vida quotidiana de les alumnes CONTEXT DE - L'activitat es durà a terme tant a l’AEE com a l’AA L’ACTIVITAT: amb l’objectiu que acabin realitzant una breu exposició oral a la seva aula de 3r. - Es compta amb les sessions setmanals que les alumnes realitzen a les dues aules. - Les dues aules compten amb ordinadors amb connexió a internet per buscar la informació. - Les mestres podran fer un seguiment individualitzat de les alumnes i l’activitat i estan obertes a ajudar- les. - L’activitat forma part d’aquelles plantejades en la sessió d’expressió oral del grup-classe. CARACTERÍSTIQUES DELS Les alumnes són d’origen marroquí, porten dos anys al APRENENTS centre però el seu endarreriment en els aprenentages és molt acusat. Cursen tercer però són dos anys més grans que els seus companys, la qual cosa passa bastant desapercebuda per les seves característiques físiques i acadèmiques. Tenen un pla individualitzat, rebent suport de l’aula d’acollida i de l’aula d’educació especial. Una d’elles comença a llegir i escriure. Al grup classe no estan valorades en canvi estan molt motivades per participar en els grups de suport i sovint hi van amb ganes i il·lusió. A casa no poden rebre ajut per les tasques escolars. Estan acostumades a fer servir l’ordinador i diferent programari sobretot en les activitats de l’aula d’acollida. COMPETÈNCIES - Competència lingüística: exposar oralment una breu ESPECÍFIQUES QUE ELS explicació sobre un tema proper APRENENTS HAN - Aprendre a aprendre, i tractament de la informació i D’ASSOLIR: competència digital: localització correcta de la informació en la web, adquisició d'hàbits de recerca d'informació en Internet, processament de la informació amb ajut de les TIC… - Autonomia i iniciativa personal: presa de decisions per a la preparació individual d’una exposició oral OBJECTIUS - Participar en la recerca, recollida i tractament de la informació a través d’internet. - Iniciar-se en l’ús de la la càmara digital i el programari movi maker - Exposar temes de producció pròpia oralment amb preparació prèvia davant els companys - Utilitzar la llengua catalana com a vehicle de comunicació parlada i escrita. - Participar activament de les activitats del grup classe - Utilitzar les TIC per escriure textos breus CONTINGUTS - Exposició oral de produccions pròpies - Utilització de recursos TIC - Recerca, recollida i tractament de la informació a través d’internet - Iniciació en l' ús de la càmara digital i el programari movi maker
 3. 3. - Interès i esforç per resoldre dubtes i activitats plantejades. - Valoració i gust pel propi treball. PREVISIÓ DE LES Les sessions seran individuals o en grup petit, realitzant ACTIVITATS les següents activitats: - Elecció del tema a exposar revisant els treballs realitzats a l’aula d’acollida. - Escollir la informació més adient i que volen explicar. - Escriure el text de l’exposició (possibilitat de fer-ho en un llibre virtual) - Practicar amb el programa audacity l’exposició oral, gravant i escoltant les produccions. - Gravació i muntatge d’un assaig de l’exposició oral amb companys. - Exposició oral al grup classe de 3r. FONAMENTACIÓ Partim clarament de l’interès i la motivació de les PSICOPEDAGÒGICA alumnes ja que elles en fan la demanda, per tant hi ha una necessitat i intencionalitat. Això ens pot possibilitar que aquest aprenentatge sigui significatiu. Les activitats seran bàsicament pràctiques, recolzades en la utilització de les TIC, buscant una participació activa de les aprenents, possibilitant el seu treball autònom però oferint les ajudes necessàries Aquests elements també donaran significativitat a l’aprenentatge. L’aprenentatge que es pretén adquirir serà funcional ja que el podran utilitzar en d’altres activitats escolars o en d’altres contextos. Les mestres actuaran com a mediadores en el procés d'aprenentatge dotant als alumnes de les eines necessàries per a solucionar el problema. AVALUACIÓ Valorarem el grau de participació, motivació i esforç davant de les activitats. Valorarem la producció final realitzada amb l’ajut dels companys de classe. Al final del procés realitzarem una autoavaluació i veure si l’alumne és capaç de respondre a les preguntes del tipus: - Què he après? - Què ha estat el més difícil a fer? - Què m’ha agradat més?

×