Gyarb biologi 2023 KLT.pptx

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning och källhantering
NU21, ht 2023
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
LEKTIONENS UPPLÄGG
• Föreläsning om informationssökning,
källkritik och källhänvisning
• Bibliotekets webbplats och sökvägar
• Egen informationssökning
UR
EXAMENSMÅLEN
Eleven ska ...
• utveckla en förmåga att värdera
olika typer av källor
• kunna skilja på påståenden som
bygger på vetenskaplig respektive
icke-vetenskaplig grund
• ta del av aktuella forskningsrön
inom relevanta områden
Skolverket: Naturvetenskapsprogrammet.
Examensmål
(Hämtad 2022-09-28)
• Begrepp som tillhör ämnet
• Välstrukturerad, organiserad och
vägledande text
• Källhänvisningar/referenser
GYMNASIEARBETE:
VETENSKAPLIG TEXT
GYMNASIEARBETE:
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla: böcker om vetenskapligt
skrivande och olika metoder
• Demotek: tidigare års
gymnasiearbeten
• Källor: Böcker, tidskrifter, databaser
och länksamling
• Tre skolbibliotekarier
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
INFORMATIONSSÖKNING
SÖKKRITIK
… att ifrågasätta sökresultat
och sökmotorers rankning
• Algoritmer
• Annonser
• Sökmotoroptimering
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick: identifiera
begrepp och formulera sökord
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
HITTA RÄTT SÖKORD
Sök kreativt: Testa olika ord och
synonymer!
• Brett eller smalt? Sömn – REM-sömn
• Närliggande ord och synonymer?
plasthandskar – engångshandskar
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
inlärningsm* leder till träffar på sidor
med ord som inlärningsmetod,
inlärningsmetoder, inlärningsmodell,
inlärningsmöjligheter etc.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på "hur jästceller påverkas
när de utsätts för koffein" ger träffar
på sidor där orden står bredvid
varandra.
PRATA MED
VARANDRA
• Vilka sökord är aktuella för era
projekt?
• Testa olika sökningar: brett/smalt,
synonymer
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
Googla
smart!
STRATEGISKA
FRÅGOR
ÖVERBLICK
BENSTRÄCKARE
BEGREPP
Ne.se
• Välj ”Lång”
• Samla på dig fler sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
BEGREPP
Britannica School
• Välj ”Advanced”
• Hitta användbara engelska
sökord
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliot
ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Dagstidningar
• Svenska Dagbladet
• Dagens Nyheter
Populärvetenskapliga tidskrifter
• Forskning och framsteg
• Sveriges Natur
Artikeldatabaser
• Artikelsök
• Mediearkivet
Radioprogram
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbiblio
tek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Visst
kan du
logga
in?
BÖCKER
• På vetenskaplig grund?
• Översikter eller fördjupningar?
• Innehållsförteckning
• Alfabetiskt register
Lämna
inköpsförsla
g!
BENSTRÄCKARE
MYNDIGHETER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Folkhälsomyndigheten
• Havs- och vattenmyndigheten
• Kemikalieinspektionen
• SBU, Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering
• Socialstyrelsen
• Livsmedelsverket
• Naturvårdsverket
… med flera …
Googla
smart!
ORGANISATIONER
Statistik, publikationer, rapporter etc.
• Håll Sverige Rent
• Läkare utan gränser
• Nordisk bioplastförening
• Naturskyddsföreningen
• WHO, Världshälsoorganisationen
• WWF, Världsnaturfonden
… med flera …
Googla smart!
FORSKNING
• Forskningsnyheter på
forskning.se, och i andra
nyhetsmedier
• Universitet & högskolor, t.ex.
 KI, Karolinska institutet
 SLU, Statens lantbruksuniversitet
• Institut, t.ex.
 Formas & Forte (forskningsråd)
 RISE, Research Institute of Sweden
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
Plos One etc.
UPPSATSER
• Filtrera på:
 Ämne
 Nivå
 Årtal
 Fulltext i DiVA
• Skumma:
 Abstract/sammanfattning
• Gå vidare med hjälp av:
 Nyckelord
 Referenslista
DATABASER
Allmänna inom en disciplin, t.ex.
• Plos One
• Science in Context
 Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga
artiklar (Peer-Reviewed)
 Många sätt att avgränsa sin sökning
 Referenshjälp (MLA, APA, Harvard,
Chicago)
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolb
ibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Eget projekt
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
KÄLLKRITIK &
KÄLLTILLIT
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
DOKUMENTERA
• Dokumentera dina sökningar
• Skriv ner tankar, citat och källor
• Tänk på vilka uppgifter du behöver
för att referera
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina
egna – och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se och Science in Context
– referenshjälp
• Det finns olika referenssystem, t.ex.
Harvard – som är aktuellt i ert fall.
SAMMANFATTNING:
• Översikt: förkunskaper och
överblick
• Bygg en sökordsbank
• Använd sökorden i databaser,
uppslagsverk > välj källor
• Fördjupa dig med hjälp källorna
• Ange alltid referenser!
Dokumentera!
Googla smart!
VÄLKOMNA TILL BIBLIOTEKET!
EFTER BENSTRÄCKAREN:
VÄGEN TILL DATABASERNA
1 de 31

Recomendados

GYARB SB21 grupp 1.pptx por
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
4 vistas31 diapositivas
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx por
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 vistas31 diapositivas
Gymnasiearbete Etologi 2023 por
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 vistas30 diapositivas
GYARB SU20.pptx por
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 vistas37 diapositivas
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 por
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022ngbib
17 vistas20 diapositivas
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 por
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 vistas40 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Gyarb biologi 2023 KLT.pptx

Gymnasiearbete SA18 por
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18ngbib
195 vistas27 diapositivas
Gymnasiearbete Kemi 2022 por
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022ngbib
75 vistas33 diapositivas
Lektion infosök Colonialism NN21a por
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21angbib
12 vistas32 diapositivas
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx por
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxngbib
85 vistas32 diapositivas
Gymnasiearbete SA20a&b por
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&bngbib
38 vistas21 diapositivas
Tekniker och resurser för informationssökning por
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning Dan Andersson
475 vistas20 diapositivas

Similar a Gyarb biologi 2023 KLT.pptx(20)

Gymnasiearbete SA18 por ngbib
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
ngbib195 vistas
Gymnasiearbete Kemi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 vistas
Lektion infosök Colonialism NN21a por ngbib
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib12 vistas
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx por ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 vistas
Gymnasiearbete SA20a&b por ngbib
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
ngbib38 vistas
Tekniker och resurser för informationssökning por Dan Andersson
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
Dan Andersson475 vistas
Befolkningsfragor SB17c por ngbib
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
ngbib110 vistas
Gymnasiearbete fysik 2022 por ngbib
Gymnasiearbete fysik 2022Gymnasiearbete fysik 2022
Gymnasiearbete fysik 2022
ngbib21 vistas
Gymnasiearbete biologi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 vistas
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx por ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbete 2022 TD20 por ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 vistas
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 por ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 vistas
Gymnasiearbete biologi 2020 por ngbib
Gymnasiearbete biologi 2020Gymnasiearbete biologi 2020
Gymnasiearbete biologi 2020
ngbib227 vistas
Gymnasiearbete biologi 2021 por ngbib
Gymnasiearbete biologi 2021Gymnasiearbete biologi 2021
Gymnasiearbete biologi 2021
ngbib221 vistas
Gyarb TT20b.pptx por ngbib
Gyarb TT20b.pptxGyarb TT20b.pptx
Gyarb TT20b.pptx
ngbib10 vistas
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx por ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 vistas
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx por ngbib
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib12 vistas
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b por ngbib
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18bGymnasiearbete EJ18a och EJ18b
Gymnasiearbete EJ18a och EJ18b
ngbib99 vistas
Gymnasiearbete SA17 por ngbib
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib325 vistas
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab por ngbib
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9abGymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
ngbib89 vistas

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx por
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 vistas9 diapositivas
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx por
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 vistas31 diapositivas
Hjärtefråga NU22.pptx por
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 vistas29 diapositivas
Hälsa och samhälle 2023 por
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
16 vistas29 diapositivas
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b por
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
4 vistas18 diapositivas
Migrationspolitik SB20ab.pptx por
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptxngbib
11 vistas7 diapositivas

Más de ngbib(18)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx por ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 vistas
Hjärtefråga NU22.pptx por ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 vistas
Hälsa och samhälle 2023 por ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 vistas
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b por ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 vistas
Migrationspolitik SB20ab.pptx por ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 vistas
SOU - SB22ab EB KM.pptx por ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 vistas
Källkritik IM22a 2022 por ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 vistas
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx por ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 vistas
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx por ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 vistas
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx por ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 vistas
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 vistas
Källkritik om levnadsvanor por ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 vistas
Konfliktanalys SU21 & SM21 por ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 vistas
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx por ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 vistas
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 por ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 vistas
Demokratianalys ht 2022 por ngbib
Demokratianalys ht 2022Demokratianalys ht 2022
Demokratianalys ht 2022
ngbib10 vistas
Gymnasiearbete SB20a.pptx por ngbib
Gymnasiearbete SB20a.pptxGymnasiearbete SB20a.pptx
Gymnasiearbete SB20a.pptx
ngbib23 vistas

Gyarb biologi 2023 KLT.pptx

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning och källhantering NU21, ht 2023 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG • Föreläsning om informationssökning, källkritik och källhänvisning • Bibliotekets webbplats och sökvägar • Egen informationssökning
 • 3. UR EXAMENSMÅLEN Eleven ska ... • utveckla en förmåga att värdera olika typer av källor • kunna skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund • ta del av aktuella forskningsrön inom relevanta områden Skolverket: Naturvetenskapsprogrammet. Examensmål (Hämtad 2022-09-28)
 • 4. • Begrepp som tillhör ämnet • Välstrukturerad, organiserad och vägledande text • Källhänvisningar/referenser GYMNASIEARBETE: VETENSKAPLIG TEXT
 • 5. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: böcker om vetenskapligt skrivande och olika metoder • Demotek: tidigare års gymnasiearbeten • Källor: Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier
 • 6. TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi? INFORMATIONSSÖKNING
 • 7. SÖKKRITIK … att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer • Annonser • Sökmotoroptimering INFORMATIONSSÖKNING
 • 8. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick: identifiera begrepp och formulera sökord • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 9. HITTA RÄTT SÖKORD Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer! • Brett eller smalt? Sömn – REM-sömn • Närliggande ord och synonymer? plasthandskar – engångshandskar INFORMATIONSSÖKNING
 • 10. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på inlärningsm* leder till träffar på sidor med ord som inlärningsmetod, inlärningsmetoder, inlärningsmodell, inlärningsmöjligheter etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på "hur jästceller påverkas när de utsätts för koffein" ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 11. PRATA MED VARANDRA • Vilka sökord är aktuella för era projekt? • Testa olika sökningar: brett/smalt, synonymer INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 12. • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart! STRATEGISKA FRÅGOR ÖVERBLICK
 • 14. BEGREPP Ne.se • Välj ”Lång” • Samla på dig fler sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 15. BEGREPP Britannica School • Välj ”Advanced” • Hitta användbara engelska sökord Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliot ek/hitta-kallor/digitala-resurser/
 • 16. Dagstidningar • Svenska Dagbladet • Dagens Nyheter Populärvetenskapliga tidskrifter • Forskning och framsteg • Sveriges Natur Artikeldatabaser • Artikelsök • Mediearkivet Radioprogram MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbiblio tek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Visst kan du logga in?
 • 17. BÖCKER • På vetenskaplig grund? • Översikter eller fördjupningar? • Innehållsförteckning • Alfabetiskt register Lämna inköpsförsla g!
 • 19. MYNDIGHETER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Folkhälsomyndigheten • Havs- och vattenmyndigheten • Kemikalieinspektionen • SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering • Socialstyrelsen • Livsmedelsverket • Naturvårdsverket … med flera … Googla smart!
 • 20. ORGANISATIONER Statistik, publikationer, rapporter etc. • Håll Sverige Rent • Läkare utan gränser • Nordisk bioplastförening • Naturskyddsföreningen • WHO, Världshälsoorganisationen • WWF, Världsnaturfonden … med flera … Googla smart!
 • 21. FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, och i andra nyhetsmedier • Universitet & högskolor, t.ex.  KI, Karolinska institutet  SLU, Statens lantbruksuniversitet • Institut, t.ex.  Formas & Forte (forskningsråd)  RISE, Research Institute of Sweden • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, Plos One etc.
 • 22. UPPSATSER • Filtrera på:  Ämne  Nivå  Årtal  Fulltext i DiVA • Skumma:  Abstract/sammanfattning • Gå vidare med hjälp av:  Nyckelord  Referenslista
 • 23. DATABASER Allmänna inom en disciplin, t.ex. • Plos One • Science in Context  Flera olika texttyper, t.ex. vetenskapliga artiklar (Peer-Reviewed)  Många sätt att avgränsa sin sökning  Referenshjälp (MLA, APA, Harvard, Chicago) Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolb ibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/
 • 24. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Eget projekt Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR
 • 25. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 • 26. DOKUMENTERA • Dokumentera dina sökningar • Skriv ner tankar, citat och källor • Tänk på vilka uppgifter du behöver för att referera
 • 27. VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 28. HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se och Science in Context – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert fall.
 • 29. SAMMANFATTNING: • Översikt: förkunskaper och överblick • Bygg en sökordsbank • Använd sökorden i databaser, uppslagsverk > välj källor • Fördjupa dig med hjälp källorna • Ange alltid referenser! Dokumentera! Googla smart!

Notas del editor

 1. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
 2. SL