Gymnasiearbete SB20b

ngbib
GYMNASIEARBETE
Strategier för informationssökning
SB20b, ht 2022
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
LEKTIONENS UPPLÄGG
• Föreläsning om
informationssökning, källkritik och
källhänvisning
• Bibliotekets webbplats och sökvägar
• Egen informationssökning
GYMNASIEARBETE:
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla: böcker om vetenskapligt
skrivande och olika metoder
• Demotek: tidigare års
gymnasiearbeten
• Källor: böcker, tidskrifter, databaser
och länksamling
• Tre skolbibliotekarier
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
INFORMATIONSSÖKNING
SÖKKRITIK
… att ifrågasätta sökresultat
och sökmotorers rankning
• Algoritmer
• Annonser
• Sökmotoroptimering
INFORMATIONSSÖKNING
KÄLLKRITIK &
KÄLLTILLIT
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick: identifiera
begrepp, formulera sökord och hitta
källor
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
HITTA RÄTT SÖKORD
Sök kreativt: Testa olika ord och
synonymer!
 Brett eller smalt? sociala medier
– Tiktok
 Närliggande ord och synonymer?
lagsport – lagidrott
 Vinklade ord? drogmissbruk –
droganvändning
INFORMATIONSSÖKNING
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
porno* leder till träffar på sidor med
ord som pornografi, pornografisk,
pornokrati, pornography,
pornographic etc.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på “varför fascineras vi av
mördare” ger träffar på sidor där
orden står bredvid varandra.
INFORMATIONSSÖKNING
5 MINUTER: BYGG EN
SÖKORDSBANK
• Vilka sökord är aktuella för era
projekt? Använd (eventuellt)
Wikipedia!
• Testa olika sökningar: brett/smalt,
synonymer etc.
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
Googla
smart!
ÖVERBLICK
BEGREPP
• Ne.se
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
FÖRDJUPNING
BEGREPP
• Ne.se
Uppslagsord: ”sexism”
Sökfunktion: Ctrl+F: ”trakass*”
FÖRDJUPNING
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
BEGREPP
• Britannica School
(nås numera via ne.se)
FÖRDJUPNING
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
BEGREPP
• Global Issues in Context
(referenshjälp)
FÖRDJUPNING
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
Tidningar & tidskrifter
 Modern psykologi
 Svenska Dagbladet
 Dagens Nyheter
Radio
 Vetenskapsradion
Artikeldatabaser
• ArtikelSök
• Mediearkivet
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
FÖRDJUPNING
Primärkälla vs
Sekundärkälla!
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
FÖRDJUPNING
Exemplet ArtikelSök
• Ämnesordssökning
 Testa breda och smala
• Filtrera på källtyper
 Tidningar eller tidskrifter
Primärkälla vs
Sekundärkälla!
BÖCKER
• Olika böcker –
på vetenskaplig grund?
• Innehållsförteckning
• Alfabetiskt register
• Lämna inköpsförslag!
FÖRDJUPNING
BENSTRÄCKARE
MYNDIGHETER
&
ORGANISATIONER
• Publikationer, rapporter, statistik etc.
• Myndigheter: DO,
Folkhälsomyndigheten, JämO,
Socialstyrelsen, MUCF, m.fl.
• Organisationer: Anhörigas
riksförbund, RFSU,
Riksidrottsförbundet m.fl.
FÖRDJUPNING
Googla smart!
FORSKNING
• Forskningsnyheter på
forskning.se, och i andra
nyhetsmedier
• Universitet & högskolor, t.ex.
GIH, Stockholms universitet,
Södertörns högskola etc.
• Institut, t.ex. Svenska
Filminstitutet
• DiVA & Swepub, öppet sökbara,
både fulltext och inte
• Open Acess: Google Scholar,
Plos One etc.
FÖRDJUPNING
Googla smart!
UPPSATSER
Exemplet ”religiositet” och ”lycka”
• Ämne, nivå, årtal
• Abstract/sammanfattning
• Referenslista
FÖRDJUPNING
5 MINUTER: INFOSÖK
• Försök hitta en nyhetsartikel inom
ert ämne. Leta er vidare till en
eventuell primärkälla.
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för ert ämne?
• Har någon skrivit en
studentuppsats inom ert ämne?
INFORMATIONSSÖKNING
Dokumentera!
Åtkomst via
skolbiblioteket
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Uppslagsverk
Fakta, forskning,
statistik
Gymnasiearbete
Egen undersökning
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR
ÖVERBLICK
SAMMANFATTNING:
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
Dokumentera!
VARFÖR?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är
dina egna – och vilka som inte är
det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
REFERENSER
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se och Global issues in
Context – referenshjälp
• Det finns olika referenssystem,
t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert
fall.
REFERENSER
VÄLKOMNA TILL BIBLIOTEKET!
EFTER BENSTRÄCKAREN:
VÄGEN TILL DATABASERNA
1 de 29

Recomendados

Gymnasiearbete TT21abcd.pptx por
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
4 vistas23 diapositivas
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab por
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9abGymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9ab
Gymnasiearbete: informationssökning och referenshantering TDI9abngbib
89 vistas25 diapositivas
Gyarb TT20b.pptx por
Gyarb TT20b.pptxGyarb TT20b.pptx
Gyarb TT20b.pptxngbib
10 vistas30 diapositivas
Gymnasiearbete TT9ab por
Gymnasiearbete TT9abGymnasiearbete TT9ab
Gymnasiearbete TT9abngbib
94 vistas26 diapositivas
GYARB SB21 grupp 1.pptx por
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptxngbib
4 vistas31 diapositivas
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx por
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxngbib
9 vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Gymnasiearbete SB20b

Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx por
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxngbib
85 vistas32 diapositivas
Omvärldsbevakning 120910 por
Omvärldsbevakning 120910Omvärldsbevakning 120910
Omvärldsbevakning 120910Johanna Pettersson
334 vistas12 diapositivas
Lektion infosök Colonialism NN21a por
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21angbib
12 vistas32 diapositivas
GYARB SU20.pptx por
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 vistas37 diapositivas
TDI19b Infoattack: Epoker por
TDI19b Infoattack: EpokerTDI19b Infoattack: Epoker
TDI19b Infoattack: Epokerngbib
59 vistas9 diapositivas
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 por
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 ngbib
10 vistas14 diapositivas

Similar a Gymnasiearbete SB20b(20)

Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx por ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 vistas
Lektion infosök Colonialism NN21a por ngbib
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21a
ngbib12 vistas
GYARB SU20.pptx por ngbib
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptx
ngbib18 vistas
TDI19b Infoattack: Epoker por ngbib
TDI19b Infoattack: EpokerTDI19b Infoattack: Epoker
TDI19b Infoattack: Epoker
ngbib59 vistas
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 por ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 vistas
Konfliktanalys SKD 18 por ngbib
Konfliktanalys SKD 18Konfliktanalys SKD 18
Konfliktanalys SKD 18
ngbib156 vistas
Befolkningsfragor SB17c por ngbib
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
ngbib110 vistas
TDI19a Infoattack: Epoker por ngbib
TDI19a Infoattack: EpokerTDI19a Infoattack: Epoker
TDI19a Infoattack: Epoker
ngbib35 vistas
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx por ngbib
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptxInfoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22b.pptx
ngbib7 vistas
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx por ngbib
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptxInfoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
ngbib6 vistas
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 vistas
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx por ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 vistas
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbete SA20a&b por ngbib
Gymnasiearbete SA20a&bGymnasiearbete SA20a&b
Gymnasiearbete SA20a&b
ngbib38 vistas
Gymnasiearbete SU16 por ngbib
Gymnasiearbete SU16Gymnasiearbete SU16
Gymnasiearbete SU16
ngbib101 vistas
Gymnasiearbete SA17 por ngbib
Gymnasiearbete SA17Gymnasiearbete SA17
Gymnasiearbete SA17
ngbib325 vistas
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx por ngbib
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptxSamhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
Samhällskunskap - en hjartefråga NN20a NU21.pptx
ngbib141 vistas
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx por ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 vistas

Más de ngbib

Gymnasiearbete Etologi 2023 por
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 vistas30 diapositivas
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx por
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 vistas31 diapositivas
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx por
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 vistas31 diapositivas
Hjärtefråga NU22.pptx por
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 vistas29 diapositivas
Hälsa och samhälle 2023 por
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
16 vistas29 diapositivas
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b por
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
4 vistas18 diapositivas

Más de ngbib(20)

Gymnasiearbete Etologi 2023 por ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 vistas
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx por ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 vistas
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx por ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 vistas
Hjärtefråga NU22.pptx por ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 vistas
Hälsa och samhälle 2023 por ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 vistas
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b por ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 vistas
Migrationspolitik SB20ab.pptx por ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 vistas
SOU - SB22ab EB KM.pptx por ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 vistas
Källkritik IM22a 2022 por ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 vistas
Gymnasiearbete biologi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 vistas
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx por ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 vistas
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx por ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 vistas
Gymnasiearbete Kemi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 vistas
Källkritik om levnadsvanor por ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 vistas
Konfliktanalys SU21 & SM21 por ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 vistas
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 por ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 vistas
Gymnasiearbete 2022 TD20 por ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 vistas
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 por ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 vistas
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 por ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
ngbib12 vistas
Demokratianalys ht 2022 por ngbib
Demokratianalys ht 2022Demokratianalys ht 2022
Demokratianalys ht 2022
ngbib10 vistas

Gymnasiearbete SB20b

 • 1. GYMNASIEARBETE Strategier för informationssökning SB20b, ht 2022 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONENS UPPLÄGG • Föreläsning om informationssökning, källkritik och källhänvisning • Bibliotekets webbplats och sökvägar • Egen informationssökning
 • 3. GYMNASIEARBETE: SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: böcker om vetenskapligt skrivande och olika metoder • Demotek: tidigare års gymnasiearbeten • Källor: böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier
 • 4. TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi? INFORMATIONSSÖKNING
 • 5. SÖKKRITIK … att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer • Annonser • Sökmotoroptimering INFORMATIONSSÖKNING
 • 6. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl? INFORMATIONSSÖKNING
 • 7. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick: identifiera begrepp, formulera sökord och hitta källor • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 8. HITTA RÄTT SÖKORD Sök kreativt: Testa olika ord och synonymer!  Brett eller smalt? sociala medier – Tiktok  Närliggande ord och synonymer? lagsport – lagidrott  Vinklade ord? drogmissbruk – droganvändning INFORMATIONSSÖKNING
 • 9. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på porno* leder till träffar på sidor med ord som pornografi, pornografisk, pornokrati, pornography, pornographic etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på “varför fascineras vi av mördare” ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra. INFORMATIONSSÖKNING
 • 10. 5 MINUTER: BYGG EN SÖKORDSBANK • Vilka sökord är aktuella för era projekt? Använd (eventuellt) Wikipedia! • Testa olika sökningar: brett/smalt, synonymer etc. INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 11. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan? Googla smart! ÖVERBLICK
 • 12. BEGREPP • Ne.se Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ FÖRDJUPNING
 • 13. BEGREPP • Ne.se Uppslagsord: ”sexism” Sökfunktion: Ctrl+F: ”trakass*” FÖRDJUPNING Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/
 • 14. BEGREPP • Britannica School (nås numera via ne.se) FÖRDJUPNING Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/
 • 15. BEGREPP • Global Issues in Context (referenshjälp) FÖRDJUPNING Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/
 • 16. Tidningar & tidskrifter  Modern psykologi  Svenska Dagbladet  Dagens Nyheter Radio  Vetenskapsradion Artikeldatabaser • ArtikelSök • Mediearkivet MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ FÖRDJUPNING Primärkälla vs Sekundärkälla!
 • 17. MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ FÖRDJUPNING Exemplet ArtikelSök • Ämnesordssökning  Testa breda och smala • Filtrera på källtyper  Tidningar eller tidskrifter Primärkälla vs Sekundärkälla!
 • 18. BÖCKER • Olika böcker – på vetenskaplig grund? • Innehållsförteckning • Alfabetiskt register • Lämna inköpsförslag! FÖRDJUPNING
 • 20. MYNDIGHETER & ORGANISATIONER • Publikationer, rapporter, statistik etc. • Myndigheter: DO, Folkhälsomyndigheten, JämO, Socialstyrelsen, MUCF, m.fl. • Organisationer: Anhörigas riksförbund, RFSU, Riksidrottsförbundet m.fl. FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 21. FORSKNING • Forskningsnyheter på forskning.se, och i andra nyhetsmedier • Universitet & högskolor, t.ex. GIH, Stockholms universitet, Södertörns högskola etc. • Institut, t.ex. Svenska Filminstitutet • DiVA & Swepub, öppet sökbara, både fulltext och inte • Open Acess: Google Scholar, Plos One etc. FÖRDJUPNING Googla smart!
 • 22. UPPSATSER Exemplet ”religiositet” och ”lycka” • Ämne, nivå, årtal • Abstract/sammanfattning • Referenslista FÖRDJUPNING
 • 23. 5 MINUTER: INFOSÖK • Försök hitta en nyhetsartikel inom ert ämne. Leta er vidare till en eventuell primärkälla. • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för ert ämne? • Har någon skrivit en studentuppsats inom ert ämne? INFORMATIONSSÖKNING Dokumentera!
 • 24. Åtkomst via skolbiblioteket SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Uppslagsverk Fakta, forskning, statistik Gymnasiearbete Egen undersökning Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR ÖVERBLICK
 • 25. SAMMANFATTNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper Dokumentera!
 • 26. VARFÖR? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges REFERENSER
 • 27. HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se och Global issues in Context – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert fall. REFERENSER

Notas del editor

 1. SL