Lektion infosök Colonialism NN21a

ngbib
COLONIALISM
Information retrieval strategies
NN21a, September 2022
Karin Mossed, librarian
Nacka gymnasium
1
LEKTIONSUPPLÄGG
• Bibliotekets stöd
• Informationssökning: sökkritik,
strategier, tips & tricks och exempel
• Källor: kritik, tillit & hänvisning
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla med övergripande
handböcker i vetenskapligt skrivande
och specifika metodböcker
• Källor: Böcker, tidskrifter, databaser
och länksamling
• Tre skolbibliotekarier: stöd i
informationssökning, källkritik och
källhantering
INFORMATIONS-
SÖKNING:
TVÅ MINUTER
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
INFORMATIONS-
SÖKNING: SÖKKRITIK
• Sökkritik – att ifrågasätta
sökresultat och sökmotorers
rankning
• Algoritmer & filterbubblor
• Annonser
• Sökmotoroptimering
INFORMATIONS-
SÖKNING: STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick över ämnet
• Definiera begrepp och formulera
sökord
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet
• Bearbeta dina nyvunna kunskaper
STRATEGISKA
FRÅGOR
• Vilka begrepp används inom ditt
ämne?
• Finns det aktuell forskning?
• Vilka forskare/experter uttalar sig?
• Vilken/vilka myndigheter ansvarar
för frågan?
• Finns det organisationer som är
aktiva inom frågan?
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Var smart: Uppfinn hjulet en gång!
Dokumentera din sökning – skriv
sökdagbok
Spara dina tankar, citat och källor – samla
citat och källor i ett separat dokument
• Var kreativ: Testa olika ord och
synonymer!
Stavning? colonization – colonisation
Brett eller smalt? colony – colonist
Närliggande ord eller synonymer?
colonisation – expansion – settlement –
imperialism
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
colonial* leder till träffar på sidor
med ord som colonialism,
colonialised, colonization etc.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på “British colonies in the
West Indies” ger träffar på sidor där
orden står bredvid varandra.
BENSTRÄCKARE
INFORMATIONSSÖKNIN
GÖVERBLICKA
Definiera centrala begrepp
med hjälp av
uppslagsverk, t.ex. ne.se
(Nationalencyklopedin)
INFORMATIONSSÖKNING
ÖVERBLICKA
• Skaffa dig en överblick
med hjälp av
uppslagsverk, t.ex.
Britannica School
>>>>>
INFORMATIONSSÖKNING
ÖVERBLICKA
• Hitta rätt med hjälp av
innehållsförteckningen och
kortkommandot CTRL+F
INFORMATIONSSÖKNING
FÖRDJUPA
• Läs på om den
historiska
bakgrunden i
uppslagsverk >>>
FÖRDJUPA: MEDIA
• Fördjupa dig genom att ta del
av media: tidningar, tidskrifter,
teve, radio, poddar
• Använd den engelskspråkiga
databasen EBSCO >>>>>
• Kom ihåg de källkritiska
kriterierna Beroende och
Tendens!
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
ÖVERBLICKA >
FÖRDJUPA: MEDIA
Länkar till några artiklar som
kan vara intressanta:
• BBC
• Forskning och framsteg
• The Economist
• The Guardian >>>>>>>
FÖRDJUPA:
FORSKNING
• forskning.se >>>>>>>
• universitet & högskolor
- Linnaeus University Centre for
Concurrences in Colonial and Postcolonial
Studies
- Centre for Multidsciplinary Studies in Racism,
UU
- Colonial North America at Harvard Library
- Oxford and Colonialism
• DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)
FÖRDJUPA:
DATABASER
• Landguiden (Utrikespolitiska
institutet)
• Global Issues in Context (Gale)
• Google Scholar
• Libris (Kungliga biblioteket)
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
FÖRDJUPA: BÖCKER
Olika böcker – på vetenskaplig
grund?
FÖRDJUPA:
MYNDIGHETER OCH
ORGANISATIONER
NÅGRA EXEMPEL
• The Nordic Africa Institute
• SIPRI (Stockholm International
Peace Research Institute)
• UN (United Nations / Förenta
Nationerna): Decolonization
• Diversity UK
Bibliotekets länksamling
https://tagpacker.com/user/Nacka.gymnasiums.bibliotek
FÖRDJUPA:
ORGANISATIONER
• Aboriginal Heritage Office
• Creative Spirits
• Dreamtime
• Canada’s First Peoples
• India Facts
• Native Net
• Minority Rights Group International
KÄLLOR:
TVÅ MINUTER
• Vad är en källa?
• Vad är en bra källa?
• Hur är man källkritisk?
KÄLLOR – VAD ÄR EN
KÄLLA?
• En källa är platsen där du hämtar
information till ditt arbete
• Källan innehåller fakta som du har
användning för
• Källor kan ha olika format: en bok,
transkriberad intervju, ett radioprogram, en
avhandling, en debattartikel,
forskningsrapport, en
verksamhetsberättelse, en vetenskaplig
artikel, en webbplats etc.
KÄLLKRITIK &
KÄLLTILLIT
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
INFORMATIONSSÖKNING
KÄLLOR: KÄLLTILLIT
Olof Sundin, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Lunds universitet,
var en av de första som började använda
ordet källtillit.
Källa: Internetstiftelsen
”Vi kan inte göra egna
undersökningar om
allting. Vi måste hitta
källor som det är rimligt
att lita på.”
KÄLLHÄNVISNING –
VARFÖR?
• Forskningstradition: andra ska
kunna förstå och upprepa eller
kritisera din undersökning och dina
resultat
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
KÄLLHÄNVISNING –
HUR?
• Vetenskapligt skrivande – en sida
på bibliotekswebben
• Olika referenssystem, kolla med
läraren vilket hen föredrar
• Viktigt: Var konsekvent!
SAMMANFATTNING:
STRATEGIER
• Definiera
• Överblicka
• Fördjupa
• Referera
Dokumentera!
BENSTRÄCKARE
SvePub, DiVA
Vetenskapliga artiklar
och avhandlingar
från
högskola/universitet
Sammanfattar
forskningsområd
et
Bibliotekets digitala resurser
http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/
Fakta, forskning,
statistik
Olika källor
kompletterar
varandra!
Nyheter, artiklar etc.
UR, SVT, SR, BBC
BIBLIOTEKETS
STÖD
• Studiehylla: övergripande
handböcker i vetenskapligt skrivande
• Källor: Böcker, tidskrifter, databaser
och länksamling
• Tre fackutbildade skolbibliotekarier:
stöd i informationssökning, källkritik
och referenshantering
TACK FÖR
UPPMÄRKSAMHETEN!
1 de 32

Recomendados

Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c por
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cngbib
102 vistas32 diapositivas
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx por
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 vistas31 diapositivas
GYARB SU20.pptx por
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 vistas37 diapositivas
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 por
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 vistas40 diapositivas
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 por
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22ngbib
10 vistas21 diapositivas
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx por
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxngbib
12 vistas22 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Lektion infosök Colonialism NN21a

Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx por
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxngbib
9 vistas22 diapositivas
Gymnasiearbete Etologi 2023 por
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 vistas30 diapositivas
Gymnasiearbete 2022 TD20 por
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20ngbib
44 vistas22 diapositivas
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx por
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxngbib
85 vistas32 diapositivas
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 por
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022ngbib
17 vistas20 diapositivas
Gymnasiearbete EI18 por
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18ngbib
97 vistas27 diapositivas

Similar a Lektion infosök Colonialism NN21a(20)

Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx por ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 vistas
Gymnasiearbete Etologi 2023 por ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 vistas
Gymnasiearbete 2022 TD20 por ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 vistas
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx por ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 vistas
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 por ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 vistas
Gymnasiearbete EI18 por ngbib
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
ngbib97 vistas
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx por ngbib
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxPopulism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
ngbib76 vistas
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20 por ngbib
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
Infoattack diskrimineringsgrunderna EI20
ngbib59 vistas
Tekniker och resurser för informationssökning por Dan Andersson
Tekniker och resurser för informationssökning Tekniker och resurser för informationssökning
Tekniker och resurser för informationssökning
Dan Andersson475 vistas
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx por ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbetet NAS20 por ngbib
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
ngbib17 vistas
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b por ngbib
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20bInfoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
Infoattack: diskrimineringsgrunderna EI21, EJ21a, EK21a, tdi20b
ngbib81 vistas
Lektion Nationalistiska partier EK21a por ngbib
Lektion Nationalistiska partier EK21aLektion Nationalistiska partier EK21a
Lektion Nationalistiska partier EK21a
ngbib9 vistas
Informationssökning pedagogik3-4nov14 por Mikael Rosell
Informationssökning pedagogik3-4nov14Informationssökning pedagogik3-4nov14
Informationssökning pedagogik3-4nov14
Mikael Rosell666 vistas
Gymnasiearbete SA18 por ngbib
Gymnasiearbete SA18Gymnasiearbete SA18
Gymnasiearbete SA18
ngbib196 vistas
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022 por ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 2 HT2022
ngbib12 vistas
Infoattack ungdomars halsa EI19 por ngbib
Infoattack ungdomars halsa EI19Infoattack ungdomars halsa EI19
Infoattack ungdomars halsa EI19
ngbib59 vistas
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx por ngbib
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptxInfoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
Infoattack Historiska handelser eller personer EK22ac.pptx
ngbib6 vistas
Befolkningsfragor SB17c por ngbib
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
ngbib110 vistas
Gymnasiearbete biologi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 vistas

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx por
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 vistas9 diapositivas
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx por
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 vistas31 diapositivas
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx por
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxngbib
12 vistas31 diapositivas
Hjärtefråga NU22.pptx por
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 vistas29 diapositivas
Hälsa och samhälle 2023 por
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
16 vistas29 diapositivas
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b por
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
4 vistas18 diapositivas

Más de ngbib(19)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx por ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 vistas
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx por ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 vistas
Hjärtefråga NU22.pptx por ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 vistas
Hälsa och samhälle 2023 por ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 vistas
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b por ngbib
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b
ngbib4 vistas
Migrationspolitik SB20ab.pptx por ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 vistas
SOU - SB22ab EB KM.pptx por ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 vistas
Källkritik IM22a 2022 por ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 vistas
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx por ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 vistas
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx por ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 vistas
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx por ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 vistas
Gymnasiearbete Kemi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 vistas
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 vistas
Källkritik om levnadsvanor por ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 vistas
Konfliktanalys SU21 & SM21 por ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 vistas
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx por ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 vistas
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 por ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 vistas
Demokratianalys ht 2022 por ngbib
Demokratianalys ht 2022Demokratianalys ht 2022
Demokratianalys ht 2022
ngbib10 vistas

Lektion infosök Colonialism NN21a

 • 1. COLONIALISM Information retrieval strategies NN21a, September 2022 Karin Mossed, librarian Nacka gymnasium 1
 • 2. LEKTIONSUPPLÄGG • Bibliotekets stöd • Informationssökning: sökkritik, strategier, tips & tricks och exempel • Källor: kritik, tillit & hänvisning
 • 3. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla med övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande och specifika metodböcker • Källor: Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och källhantering
 • 4. INFORMATIONS- SÖKNING: TVÅ MINUTER • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 5. INFORMATIONS- SÖKNING: SÖKKRITIK • Sökkritik – att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer & filterbubblor • Annonser • Sökmotoroptimering
 • 6. INFORMATIONS- SÖKNING: STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick över ämnet • Definiera begrepp och formulera sökord • Fördjupa dina kunskaper i ämnet • Bearbeta dina nyvunna kunskaper
 • 7. STRATEGISKA FRÅGOR • Vilka begrepp används inom ditt ämne? • Finns det aktuell forskning? • Vilka forskare/experter uttalar sig? • Vilken/vilka myndigheter ansvarar för frågan? • Finns det organisationer som är aktiva inom frågan?
 • 8. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Var smart: Uppfinn hjulet en gång! Dokumentera din sökning – skriv sökdagbok Spara dina tankar, citat och källor – samla citat och källor i ett separat dokument • Var kreativ: Testa olika ord och synonymer! Stavning? colonization – colonisation Brett eller smalt? colony – colonist Närliggande ord eller synonymer? colonisation – expansion – settlement – imperialism
 • 9. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på colonial* leder till träffar på sidor med ord som colonialism, colonialised, colonization etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på “British colonies in the West Indies” ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 11. INFORMATIONSSÖKNIN GÖVERBLICKA Definiera centrala begrepp med hjälp av uppslagsverk, t.ex. ne.se (Nationalencyklopedin)
 • 12. INFORMATIONSSÖKNING ÖVERBLICKA • Skaffa dig en överblick med hjälp av uppslagsverk, t.ex. Britannica School >>>>>
 • 13. INFORMATIONSSÖKNING ÖVERBLICKA • Hitta rätt med hjälp av innehållsförteckningen och kortkommandot CTRL+F
 • 14. INFORMATIONSSÖKNING FÖRDJUPA • Läs på om den historiska bakgrunden i uppslagsverk >>>
 • 15. FÖRDJUPA: MEDIA • Fördjupa dig genom att ta del av media: tidningar, tidskrifter, teve, radio, poddar • Använd den engelskspråkiga databasen EBSCO >>>>> • Kom ihåg de källkritiska kriterierna Beroende och Tendens! Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 • 16. ÖVERBLICKA > FÖRDJUPA: MEDIA Länkar till några artiklar som kan vara intressanta: • BBC • Forskning och framsteg • The Economist • The Guardian >>>>>>>
 • 17. FÖRDJUPA: FORSKNING • forskning.se >>>>>>> • universitet & högskolor - Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies - Centre for Multidsciplinary Studies in Racism, UU - Colonial North America at Harvard Library - Oxford and Colonialism • DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)
 • 18. FÖRDJUPA: DATABASER • Landguiden (Utrikespolitiska institutet) • Global Issues in Context (Gale) • Google Scholar • Libris (Kungliga biblioteket) Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/
 • 19. FÖRDJUPA: BÖCKER Olika böcker – på vetenskaplig grund?
 • 20. FÖRDJUPA: MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER NÅGRA EXEMPEL • The Nordic Africa Institute • SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) • UN (United Nations / Förenta Nationerna): Decolonization • Diversity UK Bibliotekets länksamling https://tagpacker.com/user/Nacka.gymnasiums.bibliotek
 • 21. FÖRDJUPA: ORGANISATIONER • Aboriginal Heritage Office • Creative Spirits • Dreamtime • Canada’s First Peoples • India Facts • Native Net • Minority Rights Group International
 • 22. KÄLLOR: TVÅ MINUTER • Vad är en källa? • Vad är en bra källa? • Hur är man källkritisk?
 • 23. KÄLLOR – VAD ÄR EN KÄLLA? • En källa är platsen där du hämtar information till ditt arbete • Källan innehåller fakta som du har användning för • Källor kan ha olika format: en bok, transkriberad intervju, ett radioprogram, en avhandling, en debattartikel, forskningsrapport, en verksamhetsberättelse, en vetenskaplig artikel, en webbplats etc.
 • 24. KÄLLKRITIK & KÄLLTILLIT Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl? INFORMATIONSSÖKNING
 • 25. KÄLLOR: KÄLLTILLIT Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, var en av de första som började använda ordet källtillit. Källa: Internetstiftelsen ”Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på.”
 • 26. KÄLLHÄNVISNING – VARFÖR? • Forskningstradition: andra ska kunna förstå och upprepa eller kritisera din undersökning och dina resultat • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 27. KÄLLHÄNVISNING – HUR? • Vetenskapligt skrivande – en sida på bibliotekswebben • Olika referenssystem, kolla med läraren vilket hen föredrar • Viktigt: Var konsekvent!
 • 30. SvePub, DiVA Vetenskapliga artiklar och avhandlingar från högskola/universitet Sammanfattar forskningsområd et Bibliotekets digitala resurser http://www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-resurser/ Fakta, forskning, statistik Olika källor kompletterar varandra! Nyheter, artiklar etc. UR, SVT, SR, BBC
 • 31. BIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: övergripande handböcker i vetenskapligt skrivande • Källor: Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre fackutbildade skolbibliotekarier: stöd i informationssökning, källkritik och referenshantering

Notas del editor

 1. SL