Lektion Nationalistiska partier EK21a

ngbib
NATIONALISTISKA PARTIER I
EUROPA
Informationssökning och källkritik
EK21a, ht 2022
Karin Mossed, bibliotekarie
Nacka gymnasium
1
UR EXAMENSMÅLEN
Eleven ska …
• utveckla ett vetenskapligt och kritiskt
förhållningssätt
• träna sig i att söka, sovra, analysera
och värdera information
• använda digital teknik som ett
redskap för informationssökning
Källa: Ekonomiprogrammet. Examensmål, (2011), Skolverket.
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%
2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26lang%3Dsv%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee
44715d35a5cdfa9295 [hämtad 2022-03-15]
SKOLBIBLIOTEKETS STÖD
• Studiehylla: böcker om vetenskapligt
skrivande och olika metoder
• Källor: Böcker, tidskrifter, databaser
och länksamling
• Tre skolbibliotekarier
TVÅ MINUTER:
PRATA MED VARANDRA
• Hur tänker ni när ni ska söka
information till era skolarbeten?
• Hur börjar ni?
• Har ni någon strategi?
SÖKKRITIK
… att ifrågasätta sökresultat
och sökmotorers rankning
• Algoritmer och annat styr
resultaten i träfflistan
• Googla smart, t.ex.:
matteo salvini sveriges radio
eller
alternative for germany bbc
• Använd Wikipedia med måtta!
KÄLLKRITIK
Exempel på frågor att ställa:
• Vem står bakom informationen?
• När producerades källan? Är
informationen aktuell?
• Vilka andra källor bygger den på?
• Varför har källan producerats? I
vilket syfte?
• Är informationen vinklad p.g.a.
politiska, ekonomiska, religiösa
eller andra skäl?
KÄLLTILLIT
Olof Sundin, professor i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Lunds
universitetKälla: Internetstiftelsen
”Vi kan inte göra egna
undersökningar om
allting. Vi måste hitta
källor som det är rimligt
att lita på.”
STRATEGI
• Samla dina egna kunskaper i
ämnet
• Skaffa överblick: identifiera
begrepp, formulera sökord och hitta
källor
• Fördjupa dina kunskaper i ämnet:
använd flera olika källor
• Bearbeta dina kunskaper
Håll koll på
källan!
Dokumentera!
BEGREPP
ANVÄND:
• anteckningar från lektionerna
KOMPLETTERA med:
• uppslagsverk, t.ex. NE och
Britannica
• böcker
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-
kallor/digitala-resurser/
Formulera
sökord!
STRATEGISKA TIPS &
TRIX
• Använd asterisk för att få med flera
former av ett ord. En sökning på
migra* leder till träffar på sidor med
ord som migration, migrationens,
migrationspolitik etc.
• Använd citattecken för att markera
att orden hör ihop > sökfras. En
sökning på “Lega Nord per
l'Indipendenza della Padania” ger
träffar på sidor där orden står
bredvid varandra.
5 MINUTER: BYGG EN
SÖKORDSBANK
• Vilka sökord är aktuella för ”era”
partier?
• Sök i Wikipedia, Ne.se och
Britannica. Lägg märke till
skillnader och likheter i texterna!
• Wikipediatips:
 Byt språk i menyn till vänster för att
hitta den engelska beteckningen på
partiet.
 Engelska Wikipedia har också ofta
utförligare artiklar med fler
referenser.
Dokumentera!
RIKTAD
INFORMATIONSSÖKNIN
G
• Sök direkt i olika databaser och på
olika webbplatser, t.ex.
Ne.se, Britannica, ArtikelSök,
Mediearkivet, Europaportalen,
Utrikespolitiska institutet m.fl.
• Bibliotekets hemsida:
 Digitala resurser
 Länksamling
LÄNDER I NE
Användbara avsnitt:
• Statsskick och
politik
• Historia (nutid)
• Årsöversikter
OBS!
Årsöversikte
r
- Längst ned
UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET
(UI)
Landguiden – Bokmärken för NG
i Chrome. Åtkomst även
hemifrån.
Logga in med lånekortsnummer
Världspolitikens Dagsfrågor
Tryckt skriftserie finns på
biblioteket
Utrikesmagasinet.se
Fri webbresurs
Tryckt tidskrift finns på biblioteket
LANDGUIDEN (UI)
OBS!
Kalendarium med
aktuella
händelser
Användbara avsnitt:
Modern historia
Aktuell politik
Public service
 Sveriges Radio
 Svenska Dagbladet
 Dagens Nyheter
Två artikeldatabaser – två sätt att
söka:
 ArtikelSök
 Mediearkivet
MEDIA
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
Bibliotekets digitala resurser:
www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala-
resurser/
TILLGÅNG TILL DN OCH
SVD
DN Skola
Alla gymnasieelever har tillgång till sajten vardagar kl
8-17. Använd era e-postadresser,
fornamn.efternamn@edu.nacka.se,
vid registreringen.
SvD.se
Alla elever på Nacka gymnasium har tillgång till
SvD.se hela dygnet.
Lösenord finns i Classroom.
Visst kan du
logga in?
BÖCKER
• Olika böcker –
på vetenskaplig grund?
• Innehållsförteckning
• Alfabetiskt register
LÄNKTIPS
• DELMI – kunskapsöversikt och rapporter
• EXPO – journalistisk granskning av extremhögern
• Europaportalen – nyhetssajt som bevakar svensk EU-politik och
utvecklingen i Europa
• Europaparlamentet – länkar till de politiska grupperna
• UD:s Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer i världen
• Brittiska medier, t.e.x BBC, The Guardian , The Times
5 MINUTER: INFOSÖK
Hitta information om era partier på
följande platser:
• Utrikespolitiska institutet
• DN eller SvD
• Europaparlamentets webbsida med
länkar till de politiska grupperna
Dokumentera!
Googla smart!
VARFÖR
KÄLLHÄNVISA?
• Visa att du är insatt i ditt ämne och
har hämtat fakta från relevanta och
trovärdiga källor
• Visa vilka tankegångar som är dina
egna – och vilka som inte är det
• Undvika plagiat – en upprepning
av någon annans idé eller text utan
att källan anges
HUR?
• Vetenskapligt skrivande –
en del av skolbibliotekets hemsida
med länkar till referensguider
• Libris.kb.se och Science in Context
– referenshjälp
• Det finns olika referenssystem, t.ex.
Harvard – som är aktuellt i ert fall.
REFERENSER
SAMMANFATTNING
• Börja med en kortfattad översikt av
ämnet – förkunskaper och överblick
• Samla på dig sökord – bygg en
”bank”.
• Använd sökorden i olika söktjänster,
t.ex. artikeldatabaser och
uppslagsverk eller inkludera olika
webbplatser i din Googlesökning.
• Fördjupa dig med hjälp av de källor du
valt ut.
• Ange alltid referenser, både i texten
och källförteckningen.
VÄLKOMNA TILL BIBLIOTEKET!
1 de 24

Recomendados

Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx por
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxPopulism Nationalism Fascism EJ20ab.pptx
Populism Nationalism Fascism EJ20ab.pptxngbib
76 vistas24 diapositivas
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21b por
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bInformationsattack: Nationalistiska partier SB21b
Informationsattack: Nationalistiska partier SB21bngbib
4 vistas18 diapositivas
Nationalistiska partier i Europa EK20a por
Nationalistiska partier i Europa EK20aNationalistiska partier i Europa EK20a
Nationalistiska partier i Europa EK20angbib
97 vistas22 diapositivas
GYARB SU20.pptx por
GYARB SU20.pptxGYARB SU20.pptx
GYARB SU20.pptxngbib
18 vistas37 diapositivas
Lektion infosök Colonialism NN21a por
Lektion infosök Colonialism NN21aLektion infosök Colonialism NN21a
Lektion infosök Colonialism NN21angbib
12 vistas32 diapositivas
Gyarb biologi 2023 KLT.pptx por
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxGyarb biologi 2023 KLT.pptx
Gyarb biologi 2023 KLT.pptxngbib
4 vistas31 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Lektion Nationalistiska partier EK21a

Gymnasiearbete 2022 TD20 por
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20ngbib
44 vistas22 diapositivas
Nationalistiska partier i europa ek12abc por
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abcngbib
132 vistas26 diapositivas
Nationalistiska partier SA17 por
Nationalistiska partier SA17Nationalistiska partier SA17
Nationalistiska partier SA17ngbib
322 vistas22 diapositivas
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 por
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19ngbib
133 vistas40 diapositivas
Gymnasiearbete EI18 por
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18ngbib
97 vistas27 diapositivas
Gymnasiearbetet NAS20 por
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20ngbib
16 vistas19 diapositivas

Similar a Lektion Nationalistiska partier EK21a(20)

Gymnasiearbete 2022 TD20 por ngbib
Gymnasiearbete 2022 TD20Gymnasiearbete 2022 TD20
Gymnasiearbete 2022 TD20
ngbib44 vistas
Nationalistiska partier i europa ek12abc por ngbib
Nationalistiska partier i europa ek12abcNationalistiska partier i europa ek12abc
Nationalistiska partier i europa ek12abc
ngbib132 vistas
Nationalistiska partier SA17 por ngbib
Nationalistiska partier SA17Nationalistiska partier SA17
Nationalistiska partier SA17
ngbib322 vistas
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19 por ngbib
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
Gymnasiearbete - Strategier för informationssökning NAS19
ngbib133 vistas
Gymnasiearbete EI18 por ngbib
Gymnasiearbete EI18Gymnasiearbete EI18
Gymnasiearbete EI18
ngbib97 vistas
Gymnasiearbetet NAS20 por ngbib
Gymnasiearbetet NAS20Gymnasiearbetet NAS20
Gymnasiearbetet NAS20
ngbib16 vistas
NAS19 20200305 por ngbib
NAS19 20200305NAS19 20200305
NAS19 20200305
ngbib225 vistas
Demokratianalys EK21c por ngbib
Demokratianalys EK21cDemokratianalys EK21c
Demokratianalys EK21c
ngbib115 vistas
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx por ngbib
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptxBiologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön AZN 2022.pptx
ngbib9 vistas
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22 por ngbib
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
Informationssökning: diskrimineringsgrunderna SU22
ngbib10 vistas
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c por ngbib
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20cColonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
Colonialism: Information Retrieval Strategies NN20c
ngbib102 vistas
Befolkningsfragor SB17c por ngbib
Befolkningsfragor SB17cBefolkningsfragor SB17c
Befolkningsfragor SB17c
ngbib110 vistas
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19 por ngbib
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
Gymnasiearbete EJ19a, EJ19b och EI19
ngbib256 vistas
Gymnasiearbete SA19 por ngbib
Gymnasiearbete SA19Gymnasiearbete SA19
Gymnasiearbete SA19
ngbib71 vistas
GYARB SB21 grupp 1.pptx por ngbib
GYARB SB21 grupp 1.pptxGYARB SB21 grupp 1.pptx
GYARB SB21 grupp 1.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbete SU18 por ngbib
Gymnasiearbete SU18Gymnasiearbete SU18
Gymnasiearbete SU18
ngbib135 vistas
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx por ngbib
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptxBiologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
Biologi 1 Östersjön NU22 - 2022.pptx
ngbib12 vistas
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx por ngbib
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptxInfolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
Infolektion Politisk fördjupning NN20c.pptx
ngbib85 vistas
Nationalistiska partier EJ17a EK17a EK17b por ngbib
Nationalistiska partier EJ17a EK17a EK17bNationalistiska partier EJ17a EK17a EK17b
Nationalistiska partier EJ17a EK17a EK17b
ngbib427 vistas
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx por ngbib
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptxGymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
Gymnasiearbete EJ21abEI21.pptx
ngbib12 vistas

Más de ngbib

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx por
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxngbib
4 vistas9 diapositivas
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx por
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxngbib
4 vistas23 diapositivas
Gymnasiearbete Etologi 2023 por
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023ngbib
10 vistas30 diapositivas
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx por
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxngbib
8 vistas31 diapositivas
Hjärtefråga NU22.pptx por
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptxngbib
6 vistas29 diapositivas
Hälsa och samhälle 2023 por
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023ngbib
16 vistas29 diapositivas

Más de ngbib(20)

Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptxInfoattack Idrott Träningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Träningsprogram.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx por ngbib
Gymnasiearbete TT21abcd.pptxGymnasiearbete TT21abcd.pptx
Gymnasiearbete TT21abcd.pptx
ngbib4 vistas
Gymnasiearbete Etologi 2023 por ngbib
Gymnasiearbete Etologi 2023Gymnasiearbete Etologi 2023
Gymnasiearbete Etologi 2023
ngbib10 vistas
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx por ngbib
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptxGymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
Gymnasiearbete. Strategier för informationssökning och källhantering NAS21.pptx
ngbib8 vistas
Hjärtefråga NU22.pptx por ngbib
Hjärtefråga NU22.pptxHjärtefråga NU22.pptx
Hjärtefråga NU22.pptx
ngbib6 vistas
Hälsa och samhälle 2023 por ngbib
Hälsa och samhälle 2023Hälsa och samhälle 2023
Hälsa och samhälle 2023
ngbib16 vistas
Migrationspolitik SB20ab.pptx por ngbib
Migrationspolitik SB20ab.pptxMigrationspolitik SB20ab.pptx
Migrationspolitik SB20ab.pptx
ngbib11 vistas
SOU - SB22ab EB KM.pptx por ngbib
SOU - SB22ab EB KM.pptxSOU - SB22ab EB KM.pptx
SOU - SB22ab EB KM.pptx
ngbib28 vistas
Källkritik IM22a 2022 por ngbib
Källkritik IM22a 2022Källkritik IM22a 2022
Källkritik IM22a 2022
ngbib16 vistas
Gymnasiearbete biologi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete biologi 2022Gymnasiearbete biologi 2022
Gymnasiearbete biologi 2022
ngbib217 vistas
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx por ngbib
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptxInfoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
Infoattack Kriminologi Brottsoffer.pptx
ngbib22 vistas
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx por ngbib
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptxInfoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
Infoattack Klass EI21, EJ21a Ej21b_3.pptx
ngbib15 vistas
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx por ngbib
Infoattack Mental träning HT 2022.pptxInfoattack Mental träning HT 2022.pptx
Infoattack Mental träning HT 2022.pptx
ngbib13 vistas
Gymnasiearbete Kemi 2022 por ngbib
Gymnasiearbete Kemi 2022Gymnasiearbete Kemi 2022
Gymnasiearbete Kemi 2022
ngbib75 vistas
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx por ngbib
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptxInfoattack Idrott Traningsprogram.pptx
Infoattack Idrott Traningsprogram.pptx
ngbib9 vistas
Källkritik om levnadsvanor por ngbib
Källkritik om levnadsvanorKällkritik om levnadsvanor
Källkritik om levnadsvanor
ngbib44 vistas
Konfliktanalys SU21 & SM21 por ngbib
Konfliktanalys SU21 & SM21Konfliktanalys SU21 & SM21
Konfliktanalys SU21 & SM21
ngbib10 vistas
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx por ngbib
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptxEpokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
Epokattack Medeltiden BAEEED20 KHZ oktober 2022.pptx
ngbib14 vistas
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 por ngbib
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21 Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
Informationssökningsattack: Epoken Medeltiden SA21
ngbib10 vistas
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022 por ngbib
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
Gymnasiearbete NU20, del 1 HT2022
ngbib17 vistas

Lektion Nationalistiska partier EK21a

 • 1. NATIONALISTISKA PARTIER I EUROPA Informationssökning och källkritik EK21a, ht 2022 Karin Mossed, bibliotekarie Nacka gymnasium 1
 • 2. UR EXAMENSMÅLEN Eleven ska … • utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt • träna sig i att söka, sovra, analysera och värdera information • använda digital teknik som ett redskap för informationssökning Källa: Ekonomiprogrammet. Examensmål, (2011), Skolverket. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i- gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/program?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp% 2Fprogram.htm%3FprogramCode%3DEK001%26lang%3Dsv%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee 44715d35a5cdfa9295 [hämtad 2022-03-15]
 • 3. SKOLBIBLIOTEKETS STÖD • Studiehylla: böcker om vetenskapligt skrivande och olika metoder • Källor: Böcker, tidskrifter, databaser och länksamling • Tre skolbibliotekarier
 • 4. TVÅ MINUTER: PRATA MED VARANDRA • Hur tänker ni när ni ska söka information till era skolarbeten? • Hur börjar ni? • Har ni någon strategi?
 • 5. SÖKKRITIK … att ifrågasätta sökresultat och sökmotorers rankning • Algoritmer och annat styr resultaten i träfflistan • Googla smart, t.ex.: matteo salvini sveriges radio eller alternative for germany bbc • Använd Wikipedia med måtta!
 • 6. KÄLLKRITIK Exempel på frågor att ställa: • Vem står bakom informationen? • När producerades källan? Är informationen aktuell? • Vilka andra källor bygger den på? • Varför har källan producerats? I vilket syfte? • Är informationen vinklad p.g.a. politiska, ekonomiska, religiösa eller andra skäl?
 • 7. KÄLLTILLIT Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitetKälla: Internetstiftelsen ”Vi kan inte göra egna undersökningar om allting. Vi måste hitta källor som det är rimligt att lita på.”
 • 8. STRATEGI • Samla dina egna kunskaper i ämnet • Skaffa överblick: identifiera begrepp, formulera sökord och hitta källor • Fördjupa dina kunskaper i ämnet: använd flera olika källor • Bearbeta dina kunskaper Håll koll på källan! Dokumentera!
 • 9. BEGREPP ANVÄND: • anteckningar från lektionerna KOMPLETTERA med: • uppslagsverk, t.ex. NE och Britannica • böcker Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta- kallor/digitala-resurser/ Formulera sökord!
 • 10. STRATEGISKA TIPS & TRIX • Använd asterisk för att få med flera former av ett ord. En sökning på migra* leder till träffar på sidor med ord som migration, migrationens, migrationspolitik etc. • Använd citattecken för att markera att orden hör ihop > sökfras. En sökning på “Lega Nord per l'Indipendenza della Padania” ger träffar på sidor där orden står bredvid varandra.
 • 11. 5 MINUTER: BYGG EN SÖKORDSBANK • Vilka sökord är aktuella för ”era” partier? • Sök i Wikipedia, Ne.se och Britannica. Lägg märke till skillnader och likheter i texterna! • Wikipediatips:  Byt språk i menyn till vänster för att hitta den engelska beteckningen på partiet.  Engelska Wikipedia har också ofta utförligare artiklar med fler referenser. Dokumentera!
 • 12. RIKTAD INFORMATIONSSÖKNIN G • Sök direkt i olika databaser och på olika webbplatser, t.ex. Ne.se, Britannica, ArtikelSök, Mediearkivet, Europaportalen, Utrikespolitiska institutet m.fl. • Bibliotekets hemsida:  Digitala resurser  Länksamling
 • 13. LÄNDER I NE Användbara avsnitt: • Statsskick och politik • Historia (nutid) • Årsöversikter OBS! Årsöversikte r - Längst ned
 • 14. UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET (UI) Landguiden – Bokmärken för NG i Chrome. Åtkomst även hemifrån. Logga in med lånekortsnummer Världspolitikens Dagsfrågor Tryckt skriftserie finns på biblioteket Utrikesmagasinet.se Fri webbresurs Tryckt tidskrift finns på biblioteket
 • 16. Public service  Sveriges Radio  Svenska Dagbladet  Dagens Nyheter Två artikeldatabaser – två sätt att söka:  ArtikelSök  Mediearkivet MEDIA Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/
 • 17. Bibliotekets digitala resurser: www.nackagymnasium.info/skolbibliotek/hitta-kallor/digitala- resurser/ TILLGÅNG TILL DN OCH SVD DN Skola Alla gymnasieelever har tillgång till sajten vardagar kl 8-17. Använd era e-postadresser, fornamn.efternamn@edu.nacka.se, vid registreringen. SvD.se Alla elever på Nacka gymnasium har tillgång till SvD.se hela dygnet. Lösenord finns i Classroom. Visst kan du logga in?
 • 18. BÖCKER • Olika böcker – på vetenskaplig grund? • Innehållsförteckning • Alfabetiskt register
 • 19. LÄNKTIPS • DELMI – kunskapsöversikt och rapporter • EXPO – journalistisk granskning av extremhögern • Europaportalen – nyhetssajt som bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa • Europaparlamentet – länkar till de politiska grupperna • UD:s Rapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen • Brittiska medier, t.e.x BBC, The Guardian , The Times
 • 20. 5 MINUTER: INFOSÖK Hitta information om era partier på följande platser: • Utrikespolitiska institutet • DN eller SvD • Europaparlamentets webbsida med länkar till de politiska grupperna Dokumentera! Googla smart!
 • 21. VARFÖR KÄLLHÄNVISA? • Visa att du är insatt i ditt ämne och har hämtat fakta från relevanta och trovärdiga källor • Visa vilka tankegångar som är dina egna – och vilka som inte är det • Undvika plagiat – en upprepning av någon annans idé eller text utan att källan anges
 • 22. HUR? • Vetenskapligt skrivande – en del av skolbibliotekets hemsida med länkar till referensguider • Libris.kb.se och Science in Context – referenshjälp • Det finns olika referenssystem, t.ex. Harvard – som är aktuellt i ert fall. REFERENSER
 • 23. SAMMANFATTNING • Börja med en kortfattad översikt av ämnet – förkunskaper och överblick • Samla på dig sökord – bygg en ”bank”. • Använd sökorden i olika söktjänster, t.ex. artikeldatabaser och uppslagsverk eller inkludera olika webbplatser i din Googlesökning. • Fördjupa dig med hjälp av de källor du valt ut. • Ange alltid referenser, både i texten och källförteckningen.