Publicidad
Cách đơn giản phân biệt cont 20' và cont 40'   cont cao và cont thường
Cách đơn giản phân biệt cont 20' và cont 40'   cont cao và cont thường
Cách đơn giản phân biệt cont 20' và cont 40'   cont cao và cont thường
Próximo SlideShare
Luận văn: Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, 9 ĐIỂM!Luận văn: Quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, 9 ĐIỂM!
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Más de Doan Tran Ngocvu(20)

Publicidad

Último(20)

Cách đơn giản phân biệt cont 20' và cont 40' cont cao và cont thường

  1. Cont 20' & 40' – Cont Cao và cont thường: Phân biệt??? 1/ Phân biệt bằng cách nhìn các thông số thể hiện trên vỏ cont . *Theo tiêu chuẩn ISO 6346:1995 -Cont 20': +Rộng: 8ft ~ 2.44m +Dài: 20ft ~ 6.06 m +Cao: 8.6ft ~ 2.59m - Cont 40': +Rộng: 8ft ~ 2.44m +Dài: 40ft ~ 12,19 m +Cao: 8.6ft ~ 2.59m - Cont 40' HC: +Rộng: 8ft ~ 2.44m +Dài: 40ft ~ 12,19 m +Cao: 9.6ft ~ 2.985m Phân biệt cont 20’ và 40’ * Ký tự đầu tiên của 4 ký phía dưới số cont - “2” : cont 20’ - “4” : cont 40’ 2/ Phân biệt cont Cao & Thường: Có nhiều cách phân biệt. Dựa vào ký hiệu , dựa vào quy tắc đánh số ký hiệu cont.  Dựa vào ký hiệu: Ký hiệu sọc vàng trên đỉnh cont . Hoặc ký hiệu cont cao 9’6’’
  2.  Ký tự thứ 2 của 4 ký phía dưới số cont - “2” : cont thường - “5” : cont cao
  3. Cont 45’: Ký tự đầu tiên của 4 ký phía dưới số cont bằng đầu bằng chữ “L”
Publicidad