Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Bài tập Auto CAD 2D

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
TRUNG TÂM TIN HỌC & NGOẠI TRI THỨC VIỆT
BÀI TẬP CHƯƠNG III
Bài 1 Sử dụng lệnh Line và toạ độ tương đối vẽ các hình Hình 1....
Bài 3 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle để vẽ Hình 3.a –
3.b
Hình 3.a Hình 3.b
Bài 4 Sử dụng lệnh Line...
Bài 7: Sử dụng lệnh Polygon để vẽ Hình 7.a-
7.b
Hình 7.a Hình 7.b
Bài 8: Sử dụng lệnh Pline và Circle để vẽ Hình 8
Bài 9 S...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 22 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Bài tập Auto CAD 2D

 1. 1. TRUNG TÂM TIN HỌC & NGOẠI TRI THỨC VIỆT BÀI TẬP CHƯƠNG III Bài 1 Sử dụng lệnh Line và toạ độ tương đối vẽ các hình Hình 1.a – 1.f Hình 1.a Hình 1.b Hình 1.c Hình 1.d Hình 1.e Hình 1.f Bài 2 Sử dụng lệnh Line và toạ độ cực tương đối vẽ các Hình 2.a – 2.b Hình 2.a Hình 2.b Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 2. 2. Bài 3 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle để vẽ Hình 3.a – 3.b Hình 3.a Hình 3.b Bài 4 Sử dụng lệnh Line, Circle để vẽ Hình 4.a – 4.b Hình 4.a Hình 4.b Bài 5 Sử dụng lệnh Line, Arc để vẽ Hình 5.a – 5.b Hình 5.a Hình 5.b Bài 6 Sử dụng lệnh Rectang để vẽ Hình 6 Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 3. 3. Bài 7: Sử dụng lệnh Polygon để vẽ Hình 7.a- 7.b Hình 7.a Hình 7.b Bài 8: Sử dụng lệnh Pline và Circle để vẽ Hình 8 Bài 9 Sử dụng Line với toạ độ cực tương đối vẽ các hình 9a 9b 9c 9d Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 4. 4. Hình 10.a Hình 10.b Hình 10.c Hình 10.d Hình 10.e Hình 10f Bài 11: Sử dụng lệnh Line và các phương thức truy bắt điểm FROM, END, MID, INT, PER để vẽ các hình sau: Hình 11.a Hình 11.b Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 5. 5. Hình 11.c Hình 11.d Hình 11.e Bài 12 Sử dụng Line, Circle và phương thức truy bắt để vẽ hình Hình 12.a Hình 12.b Hình 12.c Hình 12.d BÀI TẬP CHƯƠNG IV Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 6. 6. Bài 1 Sử dụng lệnh Line, Circle, Arc, các phương thức truy bắt điểm, polar tracking để vẽ các hình sau Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 7. 7. Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 8. 8. Bài 2 Sử dụng lệnh Line, Circle và Arc hoặc Pline và Circle vẽ các hình Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 9. 9. Bài 3: Sử dụng các lệnh để vẽ hình sau: Bài 4: Sử dụng các lệnh vẽ và các lệnh hiệu chỉnh vẽ các hình sau: Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 10. 10. Đ/C: 39E2 TT ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TEL: 04.3995.4662
 11. 11. Bài tập phần ghi kích thước
 12. 12. Bài tập phần hình chiếu 1. Kết hợp các phương pháp vẽ hình chiếu, thực hiện các bản vẽ sau với các lớp: Duongtam, Duongcoban, Duongkhuat, Matcat, Gán màu và đường nét cho từng lớp. (Với những hình có hình chiếu trục đo, thực hiện vẽ hình chiếu trục đo)
 13. 13. 2. Thực hiện bản vẽ hai hình chiếu với các lớp: Duongcoban, Duongtam, Duongkhuat, Matcat, Kichthuoc. Gán màu và đường nét cho từng lớp. 3. Thực hiện các bản vẽ gồm 3 hình chiếu
 14. 14. 4. Thực hiện vẽ các hình chiếu trục đo.
 15. 15. Bài tập phần Mặt cắt

×