Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi khởi nghiệp 2013

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Encuentsa
Encuentsa
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 1 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Brand Xanh (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Mẫu phiếu đăng ký tham dự cuộc thi khởi nghiệp 2013

  1. 1. a ê www.khoinghiep.org.vn CUỘC THI KHỞI NGHIỆP 2014 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI I. Thông tin tác giả dự án: Họ và tên: .......................................................................................................................................................................... Ngày sinh: ......................................................................................................................................................................... Số CMND: ....................................................... Ngày cấp: ...................….. Nơi cấp: ................................ Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................................... Điện thoại:.......................................................................... Email: ............................................................................ Sinh viên lớp: ...............................................................................Khóa: ................................................................. Trường: ............................................................................................................................................................................... II. Thông tin dự án: Tên dự án: ......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Mã số dự án:........................................................................................................................................................................ Thực trạng dự án:………………………………..…………………………………………………………………….. ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ……………….…., ngày tháng năm 2014 TÁC GIẢ DỰ ÁN (Ký, ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên) XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG (Hoặc đoàn thanh niên nơi cư trú) (Chữ ký và có dấu xác nhận)

×