Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Elektricitet och magnetism power point

7.723 visualizaciones

Publicado el

Här kommer powerpoint om elektricitet, som ni kan vara till hjälp inför provet.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Elektricitet och magnetism power point

 1. 1. Elektricitet och Magnetism
 2. 2. Atom För att förstå Elektriska fenomen måste vi först titta på materians minsta byggstenar
 3. 3. Statistisk elektricitet • Statisk elektricitet är när du tar av dig vissa kläder. Det sprakar och det bildas små gnistor. Gnistorna beror på att elektronerna hoppar över från det ämne som har för många elektroner till det som har för få elektroner.
 4. 4. Åska • Åskblixtar beror också på statisk elektricitet. De elektriska laddningarna i åskmoln uppkommer genom gnidning när kraftiga vindar påverkar molnen. Det vi ser som en blixt är elektroner som går mellan molnen och marken för att jämna ut skillnaden i elektrisk laddning. • Blixten tar alltid tar kortaste vägen. Därför slår den oftast ner i höga spetsiga föremål. Det kan vara kyrktorn, antenner eller träd.
 5. 5. Benjamin Franklin • Benjamin Franklin föddes den 17 januari 1706 och dog den 17 april 1790 - amerikansk statsman, författare, uppfinnare och naturvetenskapsman. Uppfann bl.a. åskledaren. • Han visade att blixten är strömförande genom att flyga med en drake under ett åskväder. • Han uppfann åskledaren som skyddar hus genom att leda blixten ner i marken.
 6. 6. Elektrisk ström • Elektrisk ström är en ström av elektroner som vandrar för att jämna ut en laddningsskillnad. • Så kallas den el som vi får ur de två hålen i uttagen i väggen eller från batterier. Elektrisk ström. • Elektronerna rör sig från minuspolen(överskott på elektroner) till pluspolen(brist på elektroner) genom en ledning. Den kemiska reaktionen i batterier gör att laddningsskillnaden finns kvar till batteriet är förbrukat.
 7. 7. Sluten krets • Man säger att strömmen går från plus till minus i en sluten krets. Men i verkligheten vandrar elektronerna från minuspol till pluspol.
 8. 8. Strömstyrka och spänning Det finns två vanliga mått som används för elektricitet • Strömstyrkan eller bara strömmen, talar om hur många elektroner som passera under en sekund. Strömstyrkan mäts i amper som förkortas A. Strömmen mäter man med en ampermeter. En amper är ungefär sex triljoner elektroner per sekund. • Spänningen är det som driver strömmen i ledningarna. Man skulle kunna likna spänningen vid en pump som med kraft knuffar fram elektronerna. Spänningen mäts i volt som förkortas V. Spänningen mäter man med en voltmeter.
 9. 9. Resistans • • Resistans är ett mått på hur mycket motstånd strömmen har när den ska passera genom en ledare. Ofta beror resistansen på vilket material ledaren består av. T.ex. det är svårare för elektronerna att komma fram genom en tunn ledning än tjock ledning. Den tunna gör mer motstånd mot strömmen. Man säger att den har större resistans. Koppar och silver har lägre resistans än järn. Hög spänning och liten resistans ger en stark ström Resistans mäts i ohm, som förkortas Ω.( U= R. I), U= spänning, I=strömstyrka, R=resistan s
 10. 10. Elektriska ledare • Alla material som leder ström kallas för elektriska ledare som tex koppar, järn, silver. • Ett ämne som leder inte ström kallas för isolator som tex. Plast, gummi och porslin.
 11. 11. Elektriska symboler • När man ritar komplicerade elektriska kopplingsscheman blir det besvärligt att rita batterier, glödlampor och sladdar som ser ut i verkligheten. I stället använder man olika symboler i kopplingsscheman.
 12. 12. Seriekoppling • I elektriska ljusstakar är lamporna seriekopplade på samma sätt som i figuren. Strömmen går då från lampa till lampa så att samma ström passerar genom alla lamporna. Skruvar vi loss en av lamporna, slocknar alla de andra. Vi har då inte längre någon sluten strömkrets, vilket ju behövs för att det ska flyta ström.
 13. 13. Parallellkoppling • I en bostad är lampor och vägguttag parallellkopplade. Schemat till höger visar två parallellkopplade lampor. Varje lampa är i förbindelse med batteriets poler så att alla lampor får samma spänning. En fördel med parallellkoppling är att om en av lamporna går sönder, fortsätter de andra lysa.
 14. 14. Magnetism

×