Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Real Estate Thi Truong

1.872 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Deportes, Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Real Estate Thi Truong

 1. 1. TỔNG QUAN BẤT ĐỘNG SẢN & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Giảng viên: Nguyễn Tấn Bình
 2. 2. Khái niệm về bất động sản Theo pháp luật: Luật dân sự nuớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005/QH11), trong đó điều 174 quy định bất động sản và động sản.
 3. 3. Khái niệm về bất động sản <ul><li>Theo pháp luật: </li></ul><ul><li>Bất động sản là các tài sản bao gồm: </li></ul><ul><li>Đất đai </li></ul><ul><li>Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở </li></ul><ul><li>Các tài sản khác gắn liền với đất đai </li></ul><ul><li>Các tài sản khác do luật định </li></ul><ul><li>Động sản là những tài sản không phải là bất động sản </li></ul>
 4. 4. Thị trường bất động sản Khái niệm Là quá trình giao dịch hàng hóa bất động sản, nơi diễn ra hoạt động mua bán, cho thuê, thế chấp, thông qua các dịch vụ: môi giới, trung gian, tư vấn.
 5. 5. <ul><li>Theo công dụng </li></ul><ul><li>Đất đai (nông nghiệp, phi nông nghiệp) </li></ul><ul><li>Nhà ở (đô thị, nông thôn) </li></ul><ul><li>Công trình công nghiệp (nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất,…) </li></ul><ul><li>Công trình thương mại, dịch vụ </li></ul><ul><li>Công trình dịch vụ công cộng (giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa) </li></ul><ul><li>Công trình đặc biệt khác </li></ul>Phân loại thị trường bất động sản
 6. 6. <ul><li>Theo tính chất kinh doanh </li></ul><ul><li>Chuyển nhượng, mua bán </li></ul><ul><li>Cho thuê </li></ul><ul><li>Đấu giá QSDĐ </li></ul><ul><li>Thế chấp, bảo hiểm </li></ul><ul><li>Dịch vụ bất động sản </li></ul><ul><ul><li>Môi giới </li></ul></ul><ul><ul><li>Thông tin, tư vấn, định giá </li></ul></ul><ul><ul><li>Bảo trì, bảo quản, quản lý </li></ul></ul>Phân loại thị trường bất động sản
 7. 7. <ul><li>Sơ khởi </li></ul><ul><li>Tập trung hóa </li></ul><ul><li>Tiền tệ hóa </li></ul><ul><li>Tài chính hóa </li></ul>Các cấp độ phát triển của thị trường bất động sản
 8. 8. Cung bất động sản Là khối lượng bất động sản sẵn sàng tham gia vào thị trường tại một thời điểm nhất định Cung cầu trên thị trường bất động sản
 9. 9. Cầu bất động sản Là khối lượng bất động sản mà người tiêu dùng sẵn lòng mua và có khả năng thanh toán Cung cầu trên thị trường bất động sản
 10. 10. <ul><li>Cầu, cung là một hàm số của giá. Trên mọi thị trường nói chung, giá điều tiết quan hệ cung cầu. </li></ul><ul><li>Hàm số cầu: Q D = a – b P </li></ul><ul><li>Hàm số cung: Q S = a + b P </li></ul><ul><li>P: Giá </li></ul><ul><li>Q S , Q D : lượng cung, lượng cầu </li></ul>Quan hệ cung cầu
 11. 11. Quan hệ cung cầu Giá (P) Lượng (Q) Đường cung (S) Đường cầu (D) Q 0 P 0
 12. 12. Ví dụ dịch chuyển đường cung Giá (P) Lượng (Q) (S) Đường cầu (D) Q 0 P 0 (S’) Q 1 P 1
 13. 13. Ví dụ dịch chuyển đường cầu Giá (P) Lượng (Q) Đường cung (S) (D) Q 0 P 0 (D’) Q 1 P 1
 14. 14. <ul><li>Ảnh hưởng đến phía cung </li></ul><ul><li>Quy họach phát triển đô thị, chuyển mục đích sử dụng đất </li></ul><ul><li>Hệ thống kết cấu hạ tầng (đường, điện,…) </li></ul><ul><li>Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa </li></ul><ul><li>Tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong xây dựng, kiến trúc </li></ul><ul><li>Chủ trương, chính sách nhà nước liên quan đến bất động sản (đất đai, đầu tư,…) </li></ul>Nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản
 15. 15. <ul><li>Ảnh hưởng đến phía cầu </li></ul><ul><li>Tăng giảm dân số </li></ul><ul><li>Thu nhập trong dân cư </li></ul><ul><li>Kế họach phát triển kinh tế - xã hội </li></ul><ul><li>Quá trình đô thị hóa </li></ul><ul><li>Sự phát triển cơ sở hạ tầng </li></ul><ul><li>Chủ trương, chính sách của Chính phủ </li></ul><ul><li>Khác </li></ul>Nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ cung cầu trên thị trường bất động sản
 16. 16. <ul><li>Các yếu tố tự nhiên </li></ul><ul><li>Vị trí bất động sản </li></ul><ul><li>Không gian quan hệ với các bất động sản khác </li></ul><ul><li>Kính thước, hình thể, khuôn viên,… </li></ul><ul><li>Địa hình tọa lạc </li></ul><ul><li>Thổ nhưỡng, môi trường </li></ul><ul><li>Thuận lợi, bất lợi từ thiên nhiên </li></ul><ul><li>Những thứ khác </li></ul>Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản
 17. 17. <ul><li>Các yếu tố kinh tế </li></ul><ul><li>Khả năng thu nhập, sinh lợi </li></ul><ul><li>Tiện nghi gắn liền </li></ul><ul><li>Nhu cầu loại bất động sản trên thị trường hiện tại </li></ul><ul><li>Yếu tố nền kinh tế vĩ mô: suy thoái, tăng trưởng </li></ul>Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản
 18. 18. <ul><li>Các yếu tố luật pháp </li></ul><ul><li>Quy hoạch sử dụng đất </li></ul><ul><li>Quy hoạch đô thị: quy định về kiến trúc, xây dựng </li></ul><ul><li>Các hạn chế quyền sử dụng đất </li></ul><ul><li>Tình trạng pháp lý của bất động sản </li></ul><ul><ul><li>Giấy xanh, trắng, đỏ, hồng </li></ul></ul><ul><ul><li>Giấy … tay (giun) </li></ul></ul>Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản
 19. 19. <ul><li>Các yếu tố tâm lý </li></ul><ul><li>Phong thủy (đông, tây) </li></ul><ul><li>Sức khỏe, may mắn </li></ul><ul><li>Tâm linh </li></ul><ul><ul><li>Con rùa mang ngôi nhà trên lưng, nhưng </li></ul></ul><ul><ul><li>Con người mang ngôi nhà trong trái tim mình. </li></ul></ul>Nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản

×