Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

E-mail protokol

SMTP i POP protokol

 • Inicia sesión para ver los comentarios

E-mail protokol

 1. 1. SMTP E-mail (elektronička pošta)
 2. 2. Uvod <ul><li>Slanje papirnatog pisma može trajati danima, pa se sve više ljudi odlučuje za elektroničku poštu </li></ul><ul><li>Brza, jednostavna, jeftinija… </li></ul><ul><li>Mogu se slati/primati: tekst, slike, programi,… </li></ul>
 3. 3. Uvod <ul><li>Kao što papirnato pismo putuje preko raznih poštanskih ureda do odredišta, tako i e-mail putuje kroz niz računala na Internetu do odredišta </li></ul><ul><li>Kad e-mail stigne na odredišni poslužitelj, čeka u “poštanskom sandučiću” (eng. mailbox, inbox) </li></ul>
 4. 4. E-mail adrese <ul><li>Standardiziran oblik od dva dijela npr.: student@pmfst.hr </li></ul><ul><ul><li>korisničko ime </li></ul></ul><ul><ul><li>znak @ naziv domene </li></ul></ul>
 5. 5. Dijelovi e-mail poruke <ul><li>Glavni dijelovi: </li></ul><ul><ul><li>Zaglavlje </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekst poruke </li></ul></ul><ul><li>Sporedni dijelovi </li></ul><ul><ul><li>“ Attachment” (prilog, privitak, dodatak,…) </li></ul></ul><ul><ul><li>Potpis </li></ul></ul>
 6. 6. Zaglavlje <ul><li>Adresa primatelja (To: ) </li></ul><ul><li>Adresa primatelja kopije </li></ul><ul><ul><li>Cc: i Bcc: </li></ul></ul><ul><li>Naslov ili predmet poruke (Subject:) </li></ul>
 7. 7. Tekst poruke <ul><li>Pišete sadržaj vaše poruke </li></ul><ul><li>Morate imati točnu adresu </li></ul><ul><ul><li>Ako je poruka poslana na nepostojeću adresu dobit ćete obavijest: Mail Delivery Failure </li></ul></ul>
 8. 8. Prilog, potpis… <ul><li>Prilog je dodatak poruci koji može biti slika, video, word dokument… </li></ul><ul><li>Važno je znati koliko je ograničenje veličine priloga na poslužitelju </li></ul><ul><li>Većina e-mail programa omogućuje automatsko dodavanje vašeg potpisa koji može biti samo vaše ime i prezime ili još neki dodatni podaci o vama, pozdrav i sl. </li></ul>
 9. 9. Slanje i primanje e-maila <ul><li>Obavlja se pomoću protokola </li></ul>
 10. 10. TCP/IP model SMTP, POP3, IMAP su na “vrhu” tj. dio aplikacijskog sloja TCP/IP modela.
 11. 11. TCP/IP <ul><li>Naziv TCP/IP potječe od dva najčešće korištena protokola: </li></ul><ul><ul><li>TCP (eng. Transmission Control Protocol) </li></ul></ul><ul><ul><li>IP (eng. Internet Protocol) </li></ul></ul><ul><li>TCP/IP protokol (ili skup protokola) prisutan je danas na skoro svim računalima, u prvom redu zbog jednostavnog definiranja adresa uređaja na mreži, te zbog mogućnosti povezivanja na Internet </li></ul>
 12. 12. TCP/IP <ul><li>Sadrži i nadzire sve aspekte komunikacije: </li></ul><ul><ul><li>Kako fizički izraditi mrežu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako računala spojiti na mrežu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako pripremiti podatke za prijenos kroz mrežu </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako poslati podatke </li></ul></ul><ul><ul><li>Kako se snaći s greškama </li></ul></ul>
 13. 13. TCP <ul><li>Kada se informacije šalju preko Interneta, obično se razdvajaju na manje dijelove ili “pakete” </li></ul><ul><li>Upotreba paketa ubrzava prijenos jer različiti dijelovi poruke mogu putovati različitim putovima, a sastavljaju se na odredištu </li></ul><ul><li>TCP omogućuje stvaranje paketa, njihovo ispravno spajanje i provjeru je li se neki paket izgubio tijekom prijenosa </li></ul>
 14. 14. IP <ul><li>Metoda koja se koristi za ispravno usmjeravanje informacija na odgovarajuću adresu </li></ul><ul><li>Svako računalo spojeno na Internet ima svoju jedinstvenu IP adresu </li></ul><ul><li>Svaki paket podataka sadrži IP adresu na koju je poslan </li></ul><ul><li>IP protokol kontrolira proces dostavljanja paketa na odredište </li></ul>
 15. 15. E-mail protokoli <ul><li>E-mail zahtijeva svoj skup protokola za slanje i primanje poruka </li></ul><ul><li>SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) </li></ul><ul><ul><li>Najpoznatiji protokol za slanje </li></ul></ul><ul><li>POP (Post Office Protocol) </li></ul><ul><ul><li>Protokol za primanje poruka </li></ul></ul><ul><ul><li>Trenutno je aktualna verzija 3, pa se naziva POP3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ne podržava slanje poruka </li></ul></ul>
 16. 16. E-mail protokoli <ul><li>IMAP </li></ul><ul><ul><li>Manje poznat protokol za primanje e-mail poruka </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactive Mail Access Protocol </li></ul></ul><ul><ul><li>Omogućuje čitanje više individualnih “poštanskih sandučića” (eng. mailbox) za jedan korisnički račun </li></ul></ul>
 17. 17. E-mail protokoli <ul><li>Kod upisivanja postavki u email klijente, potrebno je upisati adrese SMTP i POP3 poslužitelja koji mogu, ali ne moraju biti isti </li></ul><ul><li>SMTP i POP3 koriste TCP za prijenos poruka </li></ul>
 18. 18. Neka pravila… <ul><li>Pazite jeste li ispravno upisali adresu primatelja </li></ul><ul><li>Razmislite kome pišete i kako se obraćate toj osobi </li></ul><ul><ul><li>Npr. Poštovani profesore… </li></ul></ul><ul><li>Koristite naslov poruke (Subject) koji opisuje o čemu je vaša poruka </li></ul>
 19. 19. Neka pravila… <ul><li>Izbjegavajte VIKANJE kod pisanja tj. pisanje velikim slovima </li></ul><ul><li>Prva rečenica iskazuje bit poruke </li></ul><ul><li>Pišite kratke i jasne odlomke </li></ul><ul><li>Dodajte praznu liniju između odlomaka </li></ul>
 20. 20. Neka pravila… <ul><li>Objasnite tko ste </li></ul><ul><li>Ponovno pročitajte poruku prije slanja </li></ul><ul><li>Uzmite stanku prije odgovaranja na poruku koja vas je uzrujala </li></ul><ul><li>Ne prosljeđujte poruke bez dozvole od osobe koja je tu poruku vama poslala </li></ul>
 21. 21. Neka pravila… <ul><li>Nemojte ostavljati svoje podatke na web stranicama koji će vam slati promotivne poruke i oglase </li></ul><ul><li>Ne otvarajte e-mail priloge ako niste potpuno sigurni da poznajete pošiljatelja ili sadržaj priloga </li></ul><ul><li>Izbjegavajte slanje poruka velikom broju ljudi, osim ako je neophodno </li></ul>
 22. 22. SPAM <ul><li>Spam je distribucija neželjene e-mail pošte </li></ul><ul><li>Razvio se kao oblik reklame i pretjeranog oglašavanja </li></ul><ul><li>Osim što oduzima korisniku vrijeme i računalne resurse, spam može poslužiti i kao medij za širenje virusa </li></ul><ul><li>Nikada ne odgovarajte na spam! </li></ul><ul><li>Ne, nećete dobiti milijun dolara ako pošaljete svoje podatke… </li></ul>

×