Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10

за ученици и учители

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Умножение и деление с числата 2,3,5 и 10

 1. 1. Умножение и деление с числата 2, 3, 5 и 10 ЗИП – Математика – 2 клас Нина Кънева - град Габрово Mouse Mischief
 2. 2. <ul><li>Български език </li></ul><ul><li>Математика </li></ul><ul><li>Околен свят </li></ul><ul><li>Музика </li></ul><ul><li>Изобразително изкуство </li></ul><ul><li>Физическо възпитание и спорт </li></ul>Кой е любимият ви учебен предмет?
 3. 3. <ul><li>Забавна задача </li></ul>20 18 22 Цвети и нейните съученици са подредени по двама. Тя погледнала пред себе си и преброила 5 двойки. Обърнала се назад и преброила 4 двойки. Колко ученици има в класа на Цвети?
 4. 4. <ul><li>Какво действие използвахте, за да решите задачата? </li></ul><ul><li>деление </li></ul><ul><li>умножение </li></ul><ul><li>и двете действия </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Кои числа са пропуснати в числовата редица? Оградете ги. </li></ul>25, _ , 27, _ , 29, _ , 31
 6. 6. <ul><li>Двуцифрените числа имат: </li></ul><ul><li>Произведение и частно </li></ul><ul><li>Десетици и единици </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Вярно ли е, че? </li></ul>10 десетици = 100 единици
 8. 8. <ul><li>Свържете правилно задачата с нейния отговор. </li></ul>75 5 дес. + 7 ед. = 6 дес. + 16 ед. = 7 дес. + 5 ед. =
 9. 9. <ul><li>Как се нарича числото 100? </li></ul><ul><li>двуцифрено </li></ul><ul><li>трицифрено </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Кое е най-голямото </li></ul><ul><li>двуцифрено число? </li></ul><ul><li>99 </li></ul><ul><li>90 </li></ul>Помисли бързо и отговори смело!
 11. 11. <ul><li>Оградете само числата, които са нечетни. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Кои числа, можете да </li></ul><ul><li>поставите в празното квадратче ? </li></ul><ul><li>Свържете. </li></ul>
 13. 13. Как се наричат числата при действие: Да си припомним ДЕЛЕНИЕ УМНОЖЕ-НИЕ 20 : 5 = 4 4 . 5 = 20 ТЕМАТА
 14. 14. Заградете тези числа, които се делят на три. 1 15 21 3 7 11 17 30 9 23 31 27 Сборник – стр. 81, зад. 1
 15. 15. <ul><li>Отговорът на верижката 9 ли е? </li></ul>Сборник – стр. 81, зад. 2
 16. 16. <ul><li>Как се наричат числата при действие деление? </li></ul><ul><li>умаляемо, умалител и разлика </li></ul><ul><li>множители и произведение </li></ul><ul><li>събираеми и сбор </li></ul><ul><li>делимо, делител и частно </li></ul>Как се намира неизвестен множител?
 17. 17. Намиране на неизвестен множител Да си припомним Неизвестен множител се намира, като се раздели произведението на другия (известен) множител.
 18. 18. <ul><li>Свържете правилно с неизвестния множител. </li></ul>. 3 = 12 . 5 = 20 . 10 = 70 Сборник – стр. 82, зад. 3 4 7 4
 19. 19. <ul><li>В две групи по три животни. Избери верния числов пример. </li></ul>2 . 3 = 6 3 . 2 = 6
 20. 20. <ul><li>Числата, които се делят на две се наричат: </li></ul>Да си припомним
 21. 21. Да си припомним Числата, които не се делят на две се наричат:
 22. 22. <ul><li>Свържете задачите с картинките. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Свържете вярно сбор с произведение. </li></ul>3 + 3 + 3 + 3 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 2 + 2 + 2 = 10 + 10 = 2 . 10 3 . 2 4 . 3 5 . 5
 24. 24. <ul><li>На кои примери </li></ul><ul><li>произведението е четно число? </li></ul>3 . 7 5 . 3 5 . 9 2 . 4 2 . 8 10 . 9 2 . 6 3 . 3 Няма време!
 25. 25. <ul><li>На кои примери частното е нечетно число? </li></ul>16 : 2 50 : 10 21 : 3 25 : 5 100 : 10 18 : 2 50 : 5 27 : 3
 26. 26. <ul><li>Вярно ли е, че? </li></ul>9 см = 9 дм
 27. 27. <ul><li>С кои мерни единици може да се измерва дължината на човешките крачки? </li></ul><ul><li>дециметър, сантиметър </li></ul><ul><li>метър, сантиметър </li></ul><ul><li>метър, дециметър </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Вярно ли е, че? </li></ul>1 час = 60 минути
 29. 29. Колко часа показва часовникът? Да си припомним
 30. 30. Колко часа показва часовникът? Да си припомним
 31. 31. <ul><li>Нарисувайте правилно </li></ul><ul><li>стрелките на часовника. </li></ul>10 часа и 30 минути 19 часа и 5 минути
 32. 32. <ul><li>Забавна задача </li></ul>Шест деца играли 3 часа играта “Монополи”. По колко часа е играло всяко дете? 2 часа 3 часа 6 часа
 33. 33. Кое свойство е приложено в задачите? <ul><li>5 . 3 = 3 . 5 </li></ul><ul><li>10 дм . 2 дм = 2 дм . 1 0 дм </li></ul>Да си припомним Какво гласят тези свойства? 2 . 5 . 3 = ( 2 . 5 ) . 3 4 . 2 . 5 = 4 . ( 2 . 5 )
 34. 34. Разместително свойство <ul><li>Ако се разменят местата на множителите, произведението не се променя. </li></ul>Да си припомним Съдружително свойство Произведението на три числа не се променя, ако се групират по различен начин съседните множители.
 35. 35. Свържете така, че да е вярно. 30 : 3 = 21 : 3 = 15 : 3 = 24 : 3 = 18 : 3 = 27 : 3 = Сборник – стр. 82, зад. 2 5 7 9 10 6 8
 36. 36. Решете верижката. . 10 + 10 : 10 : 2 . 5 - 10 : 5 . 3 За колко време ракетата“Аполо 11” пристига за първи път на Луната? 7
 37. 37. <ul><li>Решете верижката. </li></ul>100 : 10 . 2 : 5 . 10 : 5 . 2 - 13 . 2 До каква височина достигат жирафите?
 38. 38. <ul><li>Запишете знаците. </li></ul>5 5 25 15 10 10 100 70 30 5 6 2 12 2 10 10 100 = = = = = = = =
 39. 39. <ul><li>В автомобилен гараж имало 64 гуми. Продали за три коли по 4 автомобилни гуми. Колко гуми са останали в гаража? Кой е верният начин за решение на задачата? </li></ul><ul><li>64 – (3 + 4) = </li></ul><ul><li>64 – 3 . 4 = </li></ul>Сборник – стр. 82, зад. 6
 40. 40. <ul><li>Забавна задача </li></ul>5 3 6 Вени има 5 сини и 5 червени чифта чорапи. Колко чифта чорапи трябва да извади от гардероба си, за да е сигурна, че е взела червени чорапи?
 41. 41. Как се наричат тези геометрични фигури? <ul><li>Как намираме обиколката на всяка от фигурите? </li></ul>Да си припомним
 42. 42. Обиколка на геометрични фигури Да си припомним Обиколката на всяка от фигурите триъгълник, правоъгълник и квадрат се намира, като се пресметне сборът от дължините на страните.
 43. 43. Какви биват триъгълниците според дължините на страните им? <ul><li>Как се намира обиколката на равнобедрен триъгълник? </li></ul>
 44. 44. <ul><li>10 см </li></ul>Обиколката на триъгълника е: Равнобедрен триъгълник е с дължина на страните 5 см, 5 см и 10 см. 10 см 20 дм 20 см
 45. 45. <ul><li>Забавна задача </li></ul>5 2 3 Три деца – Ваньо, Митко и Стефчо, решили да играят тенис. Колко са всичките възможни двойки?
 46. 46. Благодаря ви, деца! Справихте се отлично!

×