Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Equivalencia MCER (MECR, CEFR Common European Framework of Reference), Nivells de llengua estrangera 2012

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio

Equivalencia MCER (MECR, CEFR Common European Framework of Reference), Nivells de llengua estrangera 2012

Descargar para leer sin conexión

NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES. Marc Comú de Referència Europeu.

NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES. Marc Comú de Referència Europeu.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Neus Lorenzo (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Equivalencia MCER (MECR, CEFR Common European Framework of Reference), Nivells de llengua estrangera 2012

  1. 1. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES ANGLÈS USUARI BÀSIC - BASIC USER USUARI INDEPENDENT - INDEPENDENT USER USUARI AVANÇAT - PROFICIENT USER A1 A2 B1 B2 C1 C2 CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini (Breakthrough) (Waystage) (Threshold) (Vantage) (Effective Operational Proficiency) (Mastery) 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 4: B2.1 Nivell 6 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 FCE: B2 CAE CPE Nivell 5: B2.2 Nivell 4: B2.1 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 Elementary: A2.1 Intermediate / PET: B1.1 Pre-Advanced / FCE: B2.1 UPC Merit School Beginner Pre-Intermediate: A2.2 Upper-Intermediate: B1.2 Advanced A: B2.2 Advanced B / CAE Advanced C / CPE Nivell 4: B2.1 Nivell 6: C1.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 7: C1.2 Nivell 8: C2.1 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2.2 Anglès IV: B2.1 Anglès VI: C1.1 URV Servei Lingüístic Anglès I Anglès II Anglès III Anglès V: B2.2 Anglès VII: C1.2 Anglès IV: B2.1 Anglès VI: C1.1 Servei de Llengües Modernes (SLM) Anglès I Anglès II Anglès III Anglès V: B2.2 Anglès VII: C1.2 UdG Suficiència II i avançat I: B2.1 Domini funcional efectiu I: C1.1 Assignatures llicenciatures Intermedi II Avançat II: B2.2 Domini funcional efectiu II: C1.2 Nivell 4: B2.1 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 Advanced 1: C1.1 UAO Servei d'Idiomes Estrangers Elementary Pre-Intermediate Intermediate / PET Upper-Intermediate Advanced 2: C1.2 Communication-Professional Anglès A1.1 Anglès A2.1 Anglès B1.1 Anglès B2.1 Escola de Llengües Anglès A1.2 Anglès A2.2 Anglès B1.2 Anglès B2.2 Anglès 1A Anglès 2A Assignatures antigues Anglès 3A Anglès 1B Anglès 2B UOC Anglès II: B2.1 Assignatures llicenciatures Anglès I Anglès III: B2.2 Idioma Modern I: B2.1 Assignatures Graus Idioma Modern II: B2.2 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 Upper-Intermediate: B2.1 Higher: C1.1 BRITISH COUNCIL (BC) Elementary Pre-Intermediate Intermediate: B1.1 Proficiency First Certificate: B2.2 Advanced: C1.2 INSTITUT D'ESTUDIS NORD-AMERICANS (IEN) Basic Pre-Intermediate Intermediate Upper-Intermediate Advanced Proficiency Certificate of Proficiency in English (CPE) Certificate in Advanced English (CAE): General English Exams Key English Test (KET) Preliminary English Test (PET) First Certificate in English (FCE) Certificate in Advanced English (CAE): Qualificacions B o C Qualificació A Business English Certificates (BEC) BEC Preliminary BEC Vantage BEC Higher International Certificate in Financial English (ICFE) ICFE Vantage ICFE: Effective Operational Proficiency CAMBRIDGE ESOL International Legal English Certificate (ILEC) ILEC Vantage ILEC: Effective Operational Proficiency International English Language Testing System IELTS 1.0 - 3.5 IELTS 3.0 IELTS 3.5 / 4.0 / 4.5 IELTS 5.0 / 5.5 / 6.0 IELTS 6.5 / 7.0 IELTS 7,5+ (IELTS) Business Language Testing System (BULATS) BULATS 0 - 19 BULATS 20 - 39 BULATS 40 - 59 BULATS 60 - 74 BULATS 75 - 89 BULATS 90 - 100 Test of English as a Foreign Language - Internet based TOEFL IBT 57 - 86 TOEFL IBT 87 - 109 TOEFL IBT 110 - 120 (TOEFL IBT) 45 - 60 61 - 79 80 - 120 EDUCATIONAL Test of English as a Foreign Language - Computer based TOEFL CBT 137+ (ACLES) TOEFL CBT TOEFL CBT 220+ (ACLES) TOEFL CBT TESTING SERVICE (TOEFL CBT) 133 - 170 173 - 210 213 - 247 250 - 300 (ETS) Test of English as a Foreign Language - Paper based TOEFL PBT 457+ (ACLES) TOEFL PBT TOEFL PBT 560+ (ACLES) TOEFL PBT (TOEFL PBT) 450 - 497 500 - 547 550 - 597 600 - 677 Test of English for International Communication (TOEIC) TOEIC ≥ 120 TOEIC ≥ 225 TOEIC ≥ 550 TOEIC ≥ 785 TOEIC ≥ 945 Integrated Skills in English (ISE) ISE 0 ISE I ISE II ISE III ISE IV TRINITY COLLEGE Grade 7: B2.1 Grade 3: A2.1 Grade 5: B1.1 Graded Examinations in Spoken English (GESE) Grade 2: A1 Grade 8: B2.2 Grade 12: C2 Grade 4: A2.2 Grade 6: B1.2 Grade 9: B2.3 LONDON TEST OF ENGLISH (LTE) Level A1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Certificate of Competency in English UNIVERSITY OF MICHIGAN Certificate of Proficiency in English (ECPE) (ECCE) English for Tourism / Jetset ESOL B1 / CAMBRA DE COMERÇ DE LONDRES ELSA B1 Pàgina 1
  2. 2. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES FRANCÈS USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 4: B2.1 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 4: B2.1 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Elémentaire avancé: A2.1 Supérieur: B2.1 UPC Merit School Elémentaire Intermédiaire: A2.2 Intérmediaire avancé: B1 Supérieur avancé DELF: B2.2 Nivell 4: B2.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6: C1.1 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 URV Servei Lingüístic Francès I Francès II Francès IV: B2.1 Servei de Llengües Modernes (SLM) Francès I Francès II Francès III Francès V: B2.2 UdG Llindar I: B1.1 Avançat I: B2.1 Assignatures Graus Inicial Bàsic Llindar II: B1.2 Avançat II: B2.2 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4: B2.1 UAO Servei d'Idiomes Estrangers Nivell 0 Nivell 1 Francès B2.1 Escola de Llengües Francès A1 Francès A2 Francès B.1 Francès B2.2 Assignatures antigues Francès 0 UOC Francès II: B2.1 Assignatures llicenciatures Francès I Francès III: B2.2 Idioma Modern I: B2.1 Assignatures Graus Idioma Modern II: B2.2 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 L2: A2.1 L4: B1.1 INSTITUT FRANÇAIS L1 L6 L3: A2.2 L5: B1.2 Nivell 3: B1.1 Nivell 5: B2.1 Nivell 7: C1.1 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 4: B1.2 Nivell 6: B2.2 Nivell 8: C2.2 ALLIANCE FRANÇAISE Certificat d'Études de Français Pratique 1 Certificat d'Études de Français Pratique 2 Diplôme Supérieur d'Études Françaises Diplôme des Hautes Études Françaises Diplôme de Langue Française (DL) (CEFP1) (CEFP2) Modernes (DS) (DHEF) Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) / Diplôme DELF B1 DELF B2 DALF C1 CENTRE DELF A1 DELF A2 DALF C2 Approfondi de Langue Française (DALF) DELF 1r degré (antic) DELF 2n degré (antic) DALF (antic) INTERNATIONAL D'ÉTUDES TCF Niveau 4: 400 - 499 PEDAGOGIQUES (CIEP) Test de Connaisance de Français (TCF) TCF Niveau 1: 100-199 TCF Niveau 2: 200 - 299 TCF Niveau 3: 300 - 399 TCF-DAP (Demande d'Admission TCF Niveau 5: 500 - 599 TCF Niveau 6: 600 - 699 Préalable) CHAMBRE DE Test d'Evaluation de Français (TEF) COMMERCE ET TEF 1: 69 - 203 TEF 2: 204 - 360 TEF 3: 361 - 540 TEF 4: 541 - 698 TEF 5: 699 - 833 TEF 6: 834 - 900 D'INDUSTRIE Pàgina 2
  3. 3. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES ITALIÀ USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 2: B1.1 Nivell 4: B2.1 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Curs d'introducció Nivell 1 Nivell 3: B1.2 Nivell 5: B2.2 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UPC Merit School Principiant Pre-Intermig: A2.1 Intermig: B1 Post-Intermig: B2.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 URV Servei Lingüístic Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 UAO Servei d'Idiomes Estrangers Nivell 0 Nivell 1 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 Elemental 1: A2.1 Medio 1: B1.1 Avanzado 1: B2.1 Superior 1: C1.1 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA Elemental 2: A2.2 Medio 2: B1.2 Avanzado 2: B2.2 Superior 2: C1.2 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA (CELI) Livello Introduttivo: CELI-IMPATTO Livello 1: CELI 1 Livello 2: CELI 2 Livello 3: CELI 3 Livello 4: CELI 4 Livello 5: CELI 5 CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELL'ITALIANO COMMERCIALE (CIC) CIC Intermedio CIC Avanzato CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (CILS) CILS A1 CILS A2 CILS UNO - B1 CILS DUE - B2 CILS TRE - C1 CILS QUATTRO - C2 ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA (AIL) DELI DILI I / DILC DILI II DALI / DALC PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI (PLIDA) PLIDA A1 PLIDA A2 PLIDA B1 PLIDA B2 PLIDA C1 PLIDA C2 Pàgina 3
  4. 4. Actualització de 13/04/2012 TAULA D'EQUIVALÈNCIES ENTRE ELS NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES DEL CONSELL D'EUROPA I ELS CERTIFICATS D'IDIOMES RECONEGUTS A EFECTES DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ AL MÀSTER DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENTS D'IDIOMES ALEMANY USUARI BÀSIC USUARI INDEPENDENT USUARI AVANÇAT CENTRE ACREDITADOR / TIPUS CERTIFICAT A1 A2 B1 B2 C1 C2 Inicial Bàsic Llindar Avançat Domini funcional efectiu Domini 4rt curs: B2.1 2n curs 3r curs ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 1629/2006) (EOI) 1r curs 5è curs: B2.2 Certificat de Nivell Bàsic Certificat de Nivell Intermedi Certificat de Nivell Avançat 3r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Superior ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES (R.D. 967/1988) (EOI) 1r curs Cicle Elemental 2n curs Cicle Elemental Certificat de Nivell Elemental Certificat d'Aptitud Nivell 4: B2.1 UB Escola d'Idiomes Moderns (EIM) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.2 Nivell 6 Nivell 4: B2.1.1 UAB Servei de Llengües Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 5: B2.1.2 Nivell 6: B2.2 Grondstufe 2: A2.1 Mittelstufe 2: B2.1 UPC Merit School Grondstufe 1 Grondstufe 3: A2.2 Mittelstufe 1 / ZD Mittelstufe 3: B2.2 Nivell 3: B1.1 UPF Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) Nivell 1 Nivell 2 Nivell 4: B1.2 Nivell B1 UdL Servei Lingüístic Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1.2 URV Servei Lingüístic Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 UdG Servei de Llengües Modernes (SLM) Alemany I Alemany II Alemany III Alemany IV: B2.1 Alemany V Llindar I: B1.1 Avançat I: B2.1 Assignatures Graus Inicial Bàsic Llindar II: B1.2 Avançat II: B2.2 UVic Escola d'Idiomes Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 Nivell 4: B2.1 URL Serveis Lingüístics Nivell A1 Nivell A2 Nivell B1 Nivell B2 Nivell C1 Nivell C2 B2.1 Mitjà C1.1 Superior C2.1 Superior A1.1 Elemental A2.1 Elemental B1.1 Elemental B2.2 Mitjà C1.2 Superior C2.2 Superior A1.2 Elemental A2.2 Elemental B1.2 Elemental B2.3 Mitjà C1.3 Superior C2.3 Superior B2.4 Mitjà C1.4 Superior C2.4 Superior GOETHE-INSTITUT Start Deutsch 1 (SD1) Start Deutsch 2 (SD2) Zertifikat Deutsch (ZD) Goethe-Zertifikat B2 Goethe-Zertifikat C1 Zentrale Oberstufen-prüfung (ZOP) Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) Fit in Deutsch 1 (Fit 1) Fit in Deutsch 2 (Fit 2) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) Zertificat Deutsch für den Beruf (ZDfB) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) Prüfung Wirstchaftsdeutsch International (PWD) Grundstufe Deutsch 1 (GD 1) Grundstufe Deutsch 2 (GD 2) Zertifikat Deutsch (ZD) ÖSTERREICHISCHES SPRACHDIPLOM DEUTSCH (ÖSD) Mittelstufe Deutsch (MD) Oberstufe Deutsch (OD) Wirschaftssprache Deutsch (WD) Kompetenz in Deutsch 1 (KD 1) Kompetenz in Deutsch 2 (KD 2) Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZD j) Pàgina 4

×