Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Andrius Iškauskas: Ar adtech'as išgyvens BDAR'ą?

698 visualizaciones

Publicado el

Pranešimas, Andriaus skaitytas el. komercijos konferencijoje "E-komercija '18" 2018 kovo 15 d. - http://e-komercija.eu/

BDAR griežtina asmens duomenų apsaugos teisinį reguliavimą, nustato naujas pareigas duomenų valdytojams ir tvarkytojams ir grasina milžiniškomis baudomis. Retas verslas taip stipriai remiasi asmens duomenimis kaip el.rinkodaros verslas. Duomenys yra šio verslo kraujas ir valiuta. Iki šiol tiek “publisheriai”, tiek adtech’as pro pirštus žiūrėjo į asmens duomenų apsaugą. Ar galės taip pat elgtis ir įsigaliojus BDAR?

Publicado en: Internet
 • Sé el primero en comentar

Andrius Iškauskas: Ar adtech'as išgyvens BDAR'ą?

 1. 1. Advokatas Andrius Iškauskas E-komercija, 2018 Ar el. rinkodara išgyvens BDAR‘ą
 2. 2. Teritorinis taikymas Direktyva fokusavosi į ES verslą, tuo tarpu BDAR taikomas ir už ES ribų esantiems valdytojams 72 val. pranešimui apie pažeidimą BDAR reikalauja pranešti apie AD saugumo pažeidimą per 72 val. Atskaitomybė Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi visų kitų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi Išlieka principai BDAR pakeičia nemažai svarbių dalykų, tačiau dauguma tikslų ir principų išlieka Sutikimas Gauti AD sutikimą bus sudėtingiau. Dažnu atveju sutikimas nebus tinkamas pagrindas valdyti AD Tvarkytojų pareigos BDAR nustato daugiau pareigų AD tvarkytojams BDAR 101
 3. 3. Sąvokos Asmens duomenys (AD) – bet kokie duomenys apie asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti Ypatingi AD – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą Asmens duomenys (AD) – bet kokie duomenys apie asmenį, kurio tapatybę galima nustatyti + genetiniai ir vietos duomenys Ypatingi AD – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimus ..., taip pat tvarkyti genetinius duomenis, biometrinius duomenis, sveikatos duomenys, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją
 4. 4. Sąvokos AD tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys Anoniminiai duomenys – neapibrėžti, bet netaikoma AD tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su AD atliekama operacija, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas Anoniminiai duomenys – BDAR netaikomas, nes tai ne AD
 5. 5. Sąvokos AD tvarkytojas - asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti AD AD valdytojas – asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato AD tvarkymo tikslus ir priemones AD tvarkytojas – asmuo, kuris duomenų valdytojo vardu tvarko AD AD valdytojas – asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais nustato AD tvarkymo tikslus ir priemones Kompanija pasamdo kitą įmonę tvarkyti pirmosios buhalteriją ir darbo užmokestį. Buhalteriją tvarkanti įmonė bus duomenų tvarkytojas, nes tikslus nustatė pirmoji kompanija Savivaldybė drauge su policija įdiegia stebėjimo kameras ir drauge jomis naudojasi. Kadangi abi nusprendžia, kaip bus tvarkomi duomenys, abi yra duomenų valdytojai
 6. 6. Sąvokos Sutikimas – savanoriškas DS valios pareiškimas tvarkyti jo AD jam žinomu tikslu Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi jo AD
 7. 7. Teritorinis taikymas Direktyva taikoma organizacijoms, kurios: • įsisteigusios ir tvarko AD ES BDAR taikomas organizacijoms, kurios: • įsisteigusios ir tvarko AD ES • nors ir neįsisteigusios ES, tačiau • tvarko ES subjektų AD siūlydama prekes ar paslaugas • Stebi ES subjektų elgesį
 8. 8. AD turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai AD tvarkymo principai AD turi būti tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu* būdu AD turi būti renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant AD AD turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu AD turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti AD turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi AD turi būti saugomi ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie AD buvo surinkti ir tvarkomi AD turi būti laikomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais AD yra tvarkomi
 9. 9. AD turi būti tvarkomi pagal šiame ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. AD tvarkymo principai Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi 1 dalies, ir turi sugebėti įrodyti, kad jos laikomasi*
 10. 10. AD tvarkymo principai Atskaitomybės principas apima: • reikiamos dokumentacijos parengimą, • poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimą • išankstines konsultacijas su VDAI • duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą • „data protection by design and by default“ principo įgyvendinimą
 11. 11. AD gali būti tvarkomi, jei DS duoda sutikimą AD teisėto tvarkymo kriterijai AD gali būti tvarkomi, jei DS davė sutikimą, kad jo AD būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais Sutikimas – savanoriškas DS valios pareiškimas tvarkyti jo AD jam žinomu tikslu Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi jo AD Duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu taikoma bent viena iš nurodytų sąlygų
 12. 12. Sutikimas Laisvas Nebus laikoma laisvu sutikimu, jei DS neturi realaus pasirinkimo ar negali atsisakyti be neigiamų pasekmių Aiškus Prašymas duoti sutikimą turi būti aiškiai atskirtas nuo kitų klausimų, pateiktas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba Specifinis Sutikimas turi būti duotas konkrečiam AD tvarkymo tikslui Nesusietas Nebus laikoma laisvu toks sutikimas, kuris susietas su paslaugos teikimu Informuotas Prieš duodamas sutikimą DS turi būti tinkamai informuotas, kas, kokiais tikslais tvarkys AD Atsekamas DV turi sugebėti įrodyti, kad DS davė sutikimą
 13. 13. Sutikimas Informavimas ir tikslų atskleidimas „Tam, kad galėtume pateikti Jums tinkamą reklamą“
 14. 14. Sutikimas Skirtingi tvarkymo tikslai OBA: 1. Siekiant informuoti reklamdavius, kad vartotojas apsilankė svetainėje 2. Siekiant nustatyti, ar vartotojas yra toks, kokio reikia reklamdaviui 3. Siekiant susieti vartotojo naršymo duomenis su jau turima informacija apie šį vartotoją ir parinkti jam tinkamą reklamą 4. Siekiant surinkti vartotojo naršymo duomenis, susieti su jau turima informacija ir šią informaciją parduoti 5. Siekiant nustatyti, ar vartotojas reagavo į reklamą 6. Siekiant nustatyti, ar vartotojas įsigijo prekę/paslaugą 7. Siekiant nustatyti, kad žmogus, o ne robotas lanko puslapį 8. Siekiant suskaičiuoti, kiek kartų vartotojas pamatė reklamą 9. Siekiant susieti vartotojo naršymo duomenis su jau turima informacija apie šį vartotoją ir įvertinti, kaip vartotoja ir į jį panašūs vartotojai elgiasi svetainėje
 15. 15. Sutikimas Kas naudoja AD: • Publisheris • Ad exchange • DSP • DMP • Reklamuotojas • Analitika • Reklamos serveris Kiekvienas iš jų gali naudoti vienu ar keliais tikslais
 16. 16. Tvarkymo tikslai OBA Informacija iš www.pagefair.com
 17. 17. Sutikimas Tikslas 1 Valdytojas A, B, C OK / NO Tikslas 2 Valdytojas E, F, G OK / NO Tikslas 3 Valdytojas K, L, C OK / NO
 18. 18. Sutikimas Tikslas Trukmė Aiškus sutikimas Papildoma informacija Valdytojų ir tvarkytojų informacija Kiti žingsniai Informacija iš www.pagefair.com
 19. 19. Sutikimas 21 % 79 % Informacija iš www.pagefair.com
 20. 20. Sutikimas 5 % 20 % 56 % 19 % Informacija iš www.pagefair.com
 21. 21. Problemos Labai sudėtinga gauti vartotojo sutikimą Sunku užkirsti kelią duomenų atskleidimui Daug vartotojų liks neatpažinti
 22. 22. Sprendimas Sąlyginė prieiga? Pseudonimizacija? Teisėtas interesas?
 23. 23. Sprendimas Išmokti verstis be asmens duomenų
 24. 24. Advokatas Andrius Iškauskas AAA LAW J. Jasinskio g. 16 A, LT-01112, Vilnius, Lietuva Tel. (8 5) 252 6676, faks. (8 5) 252 6670 el. paštas: a.iskauskas@AAALaw.EU Ačiū

×