Os prexuízos lingüísticos

N
OS PREXUÍZOSOS PREXUÍZOS
LINGÜÍSTICOSLINGÜÍSTICOS
Clasificación e esclarecemento
¿Que é iso dos “prexuízos lingüísticos”?
En primeiro lugar convén distinguir:
XUÍZOS DE FEITO:
poden someterse a
comprobación e non dan
lugar a prexuízos
XUÍZOS DE VALOR: non son
comprobables e poden afectar ás
persoas, os pobos, as linguas etc…
con base en propiedades
circunstanciais ou permanentes
Con frecuencia, os xuízos de valor adoptan fórmulas dos xuízos de feito
e presentan como trazos negativos características inalienábeis de persoas
e pobos, de modo que uns xuízos aparentemente descritivos se converten
en discriminatorios
Polo tanto ….
Os prexuízos lingüísticos son unha subclase dos prexuízos e
poden ser definidos como xuízos de valor emitidos sobre
unha lingua ou sobre os falantes dela co propósito de
provocar o seu rexeitamento.
OS PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS NO
MUNDO
linguas con moitos vs. pouco falantes
hai máis falantes de chinés mandarín que de inglés, polo tanto, as
linguas non poden ser valoradas polo número de falantes
linguas sinxelas vs. complicadas
as crianzas chinesas non tardan máis en falaren do que as francés
linguas suaves vs. ásperas
serán os falantes os que falen de forma máis suave, máis enérxica ou
áspera, e non as linguas, que son sistemas
linguas de cultura vs. primitivas
o bosquimano máis humilde de Sudáfrica fala cun rico sistema simbólico
en esencia perfectamente comparábel coa fala dun francés culto
linguas literarias vs. non literarias
a práctica totalidade das linguas foron faladas e non escritas
durante toda ou a maior parte da súa existencia
linguas vs. Dialectos
só se adoita considerar lingua aquela que ten un poder executivo,
lexislativo e xudicial detrás
Linguas con estado vs. linguas sen estado
A maioría das linguas non teñen Estado e hai moi poucos estados
con só unha lingua. A situación lingüística no mundo é
consecuencia directa de relacións de dominio, conquista e
colonización duns pobos sobre outros
 Linguas de comunicación vs. linguas locais
todas as linguas son de comunicación, sen excepcións
OS PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS NA GALIZA
1. Relacionados coa falta de utilidade do galego
O galego íllanos do exterior
Durante a Idade Media o galego foi a única lingua da Galiza e esta tivo a maior
proxección exterior da súa historia; alén diso, permítenos comunicarnos con
máis de 200 millóns de habitantes dos diferentes países lusófonos
O tópico da lingua universal
"Un can de Turquía ouvea igual que un can de Dinamarca; un cabalo das
Pampas arxentinas rincha igoal que un cabalo da Bretaña. ¿E sabedes por que?
Porque os probes animaes aínda están no idioma universal...”. Castelao
2. Prexuízos que asocian o galego coa pobreza e co atraso
O galego, lingua rural
 o uso do galego vénse asociando co mundo rural, símbolo 
tradicional do atraso fronte ao progreso do mundo urbano
O galego, lingua non válida para a escrita
Durante os Séculos Escuros o galego practicamente deixou de ser usada
para escrita e aínda no XIX Pintos denunciaba a súa proscrición na
documentación oficial; o mesmo aconteceu en boa parte do XX
O galego, lingua de pobres e ignorantes
Algunha xente foxe do galego para realmente fuxir do seu propio pasado e da
pobreza e da ignorancia con que o noso idioma se veu asociando durante
séculos
O estudo do/en galego como perda de tempo e atraso
Dende hai centos de anos o galego permaneceu totalmente
afastado do sistema educativo e ningún neno ou nena galego
foi obrigado a perder un só segundo en estudar a súa propia
lingua
¿CAL FOI O RESULTADO?
3. O uso do galego como sinal de descortesía ou mala educación
O galego como desconsideración cara ás persoas descoñecidas
Se asumimos isto, estariamos reservando para o galego un papel
totalmente subordinado como lingua inferior condenada á progresiva
desaparición
Renuncia ao uso do galego por respecto ás persoas foráneas
As persoas de fóra que veñen á Galiza non poden ter máis dereitos
dos que as galegas teñen cando saen fóra
4. Prexuízos relacionados coa pretensa imposición do galego
O galego, imposición dunha minoría política intolerante 
Tanto a Lei de Normalización Lingüística como o Plano Xeral de 
Normalización da Lingua Galega foron aprobados por unanimidade no 
Parlamento galego
A imposición do galego no sistema educativo
Todas as materias teñen o mesmo grao de imposición; sería como falarmos en 
Inglaterra da imposición do inglés
Como antes se impuxo o castelán, agora quérese impor o galego
Moita xente foi ridiculizada, castigada e inclusive nalgún caso asasinada por 
falar ou defender o galego
¿CANDO SE DEU UN SÓ CASO Á INVERSA?
Aos nen@s non lles gusta da materia de lingua galega
 E gústanlles  outras materias?
O castelán tamén é lingua propia de Galiza
O tamazight é tan lingua propia de Galicia coma o galego (porque hai tres mil 
cidadáns galegos que falan tamazight) e o romanés, o guaraní, o chinés 
mandarín, o chinés cantonés, o wolof, o yoruba, o árabe hassaniya, o 
quechua… son tamén linguas propias de Galicia porque hai cidadáns galegos 
que falan esas linguas
5. A caracterización pexorativa do galego e a
(in)competencia dos seus falantes
O galego, lingua non válida para a xente nova
Pode tolerarse na taberna, nos traballos da pesca ou nas estadas das obras, 
mais non na vida dos nenos e nenas, esperanza de futuro que ao galego se 
lle pretende negar
O galego normativo como lingua artificial
Ao tempo que se despreza o galego por ser propio de xente rústica e 
ignorante, tamén se critican os intentos de elaboración e uso dun modelo 
de lingua formal e culta como teñen as linguas normalizadas
As persoas galegas non saben falar o galego 
Unha lingua nunca se chega a falar ben de todo e en xeral as 
persoas galegas son plenamente competentes en galego; porén, o 
compromiso co uso da lingua debe levar parello o propósito de a 
falarmos correctamente
6. O galego como marca ideolóxica ou profesional
O galego, lingua marcada políticamente 
A identificación cunha ideoloxía determinada ou cunhas siglas políticas 
concretas non é positiva para o galego; o ideal sería que todas asumisen a 
súa normalización plena. Aínda así, este argumento non ten fundamentación 
de ningún tipo
O castelán, lingua neutra no comercio e na hostalaría
 O uso do galego nestes ámbitos semella estar connotado e, polo tanto, a 
tendencia  é  a  usar  o  castelán,  supostamente  non  marcada  social  ou 
politicamente
O uso correcto e consciente do galego como marca profesional ou de
lusismo 
Asóciase o uso consciente e correcto do galego coa condición de profesor/a
de lingua galega. Cando unha persoa utiliza un modelo de galego depurado
e máis acorde coas solucións comúns e tradicionais do sistema lingüístico é
cualificado de lusista ou mesmo se afirma que fala portugués
A condición 'estraña' das crianzas galegofalantes das cidades 
Sofren as consecuencias de o galego se ter convertido nunha lingua
socialmente marcada
♣ Os prexuízos lingüísticos existen e son potenciados desde os ámbitos de
poder na procura da uniformidade cultural e lingüística dos grandes estados,
que pretenden reafirmar o seu dominio mediante o desprestixio e mesmo a
eliminación das linguas e culturas.
♣ No caso do Estado español, hoxe continúan a se difundir prexuízos que
no fondo pretenden o reforzamento do castelán e o debilitamento das outras
linguas cooficiais.
♣ Debido ás especiais circunstancias da súa historia, a lingua galega
acumula unha cantidade importante deses prexuízos, que están a servir de
freo ao proceso de normalización emprendido.
En síntese
FONTES
-20 MENTIRAS SOBRE A LINGUA GALEGA. PROLINGUA 2010
-FREIXEIRO MATO, Os prexuízos lingüísticos: Proposta de clasificación, 
http://www.galizacig.com/avantar/opinion/3-6-2008/os-prexuízos-lingüísticos-p
1 de 18

Recomendados

Prexuizos por
PrexuizosPrexuizos
Prexuizosxenevra
616 vistas37 diapositivas
Os prexuízos lingüísticos por
Os prexuízos lingüísticosOs prexuízos lingüísticos
Os prexuízos lingüísticosnoagaliza
2.6K vistas18 diapositivas
As vangardas na lit. galega por
As vangardas na lit. galegaAs vangardas na lit. galega
As vangardas na lit. galegatrafegandoronseis
55.4K vistas55 diapositivas
Os PrexuíZos LingüíSticos por
Os PrexuíZos LingüíSticosOs PrexuíZos LingüíSticos
Os PrexuíZos LingüíSticosecursocig
51.1K vistas11 diapositivas
O conflito lingüístico con humor gráfico por
O conflito lingüístico con humor gráficoO conflito lingüístico con humor gráfico
O conflito lingüístico con humor gráficoLuciano Fernández
2.3K vistas35 diapositivas
Unha Realidade PlurilingüE por
Unha Realidade PlurilingüEUnha Realidade PlurilingüE
Unha Realidade PlurilingüERomán Landín
6.2K vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

El catalán por
El catalánEl catalán
El catalánguadams
4.8K vistas24 diapositivas
Sociolingüística: Conflito e diglosia por
Sociolingüística: Conflito e diglosiaSociolingüística: Conflito e diglosia
Sociolingüística: Conflito e diglosiaLucia Tilve
2.6K vistas20 diapositivas
Literatura galega (1900-1936) por
Literatura galega (1900-1936)Literatura galega (1900-1936)
Literatura galega (1900-1936)Román Landín
15.7K vistas21 diapositivas
A situación da lingua baixo a ditadura por
A situación da lingua baixo a ditaduraA situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditaduraMarlou
1.7K vistas16 diapositivas
Unidad3 - Introducción a la sociolinguística por
Unidad3 - Introducción a la sociolinguísticaUnidad3 - Introducción a la sociolinguística
Unidad3 - Introducción a la sociolinguísticaGonzalo Abio
4.7K vistas55 diapositivas
Bilingüismo, conflito lingüístico e diglosia por
Bilingüismo, conflito lingüístico e diglosiaBilingüismo, conflito lingüístico e diglosia
Bilingüismo, conflito lingüístico e diglosiaManuel Antón Mosteiro García
1.9K vistas14 diapositivas

La actualidad más candente(20)

El catalán por guadams
El catalánEl catalán
El catalán
guadams4.8K vistas
Sociolingüística: Conflito e diglosia por Lucia Tilve
Sociolingüística: Conflito e diglosiaSociolingüística: Conflito e diglosia
Sociolingüística: Conflito e diglosia
Lucia Tilve2.6K vistas
Literatura galega (1900-1936) por Román Landín
Literatura galega (1900-1936)Literatura galega (1900-1936)
Literatura galega (1900-1936)
Román Landín15.7K vistas
A situación da lingua baixo a ditadura por Marlou
A situación da lingua baixo a ditaduraA situación da lingua baixo a ditadura
A situación da lingua baixo a ditadura
Marlou1.7K vistas
Unidad3 - Introducción a la sociolinguística por Gonzalo Abio
Unidad3 - Introducción a la sociolinguísticaUnidad3 - Introducción a la sociolinguística
Unidad3 - Introducción a la sociolinguística
Gonzalo Abio4.7K vistas
Variedades xeográficas do galego por Celia Díaz
Variedades xeográficas do galegoVariedades xeográficas do galego
Variedades xeográficas do galego
Celia Díaz36.8K vistas
Formació històrica lèxic i variació lingüística por annaasiscar
Formació històrica lèxic i variació lingüísticaFormació històrica lèxic i variació lingüística
Formació històrica lèxic i variació lingüística
annaasiscar1.4K vistas
Diversidad lingüística España por Manel miguela
Diversidad lingüística EspañaDiversidad lingüística España
Diversidad lingüística España
Manel miguela34.5K vistas
Las diversas familias lingüísticas por Lena Alemán
Las diversas familias lingüísticasLas diversas familias lingüísticas
Las diversas familias lingüísticas
Lena Alemán6.8K vistas
SÉCULOS ESCUROS . textos por Marlou
SÉCULOS ESCUROS . textosSÉCULOS ESCUROS . textos
SÉCULOS ESCUROS . textos
Marlou2.4K vistas
LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES.pptx por lclcarmen
LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES.pptxLAS LENGUAS Y SUS HABLANTES.pptx
LAS LENGUAS Y SUS HABLANTES.pptx
lclcarmen10K vistas
neotrobadorismo por xenevra
neotrobadorismoneotrobadorismo
neotrobadorismo
xenevra6.8K vistas

Similar a Os prexuízos lingüísticos

Apuntes lingua por
Apuntes linguaApuntes lingua
Apuntes linguaxenevra
2.2K vistas15 diapositivas
O galego no mundo. A lusofonía. por
O galego no mundo. A lusofonía.O galego no mundo. A lusofonía.
O galego no mundo. A lusofonía.Marlou
4.4K vistas21 diapositivas
tema1_09 por
tema1_09tema1_09
tema1_09xenevra
1.5K vistas66 diapositivas
Finssec XX por
Finssec XXFinssec XX
Finssec XXxenevra
95 vistas64 diapositivas
tema3_09 por
tema3_09tema3_09
tema3_09xenevra
1.6K vistas30 diapositivas
Prexuízo: O galego non o fala ninguén por
Prexuízo: O galego non o fala ninguénPrexuízo: O galego non o fala ninguén
Prexuízo: O galego non o fala ninguénMarlou
487 vistas3 diapositivas

Similar a Os prexuízos lingüísticos(20)

Apuntes lingua por xenevra
Apuntes linguaApuntes lingua
Apuntes lingua
xenevra2.2K vistas
O galego no mundo. A lusofonía. por Marlou
O galego no mundo. A lusofonía.O galego no mundo. A lusofonía.
O galego no mundo. A lusofonía.
Marlou4.4K vistas
tema1_09 por xenevra
tema1_09tema1_09
tema1_09
xenevra1.5K vistas
Finssec XX por xenevra
Finssec XXFinssec XX
Finssec XX
xenevra95 vistas
tema3_09 por xenevra
tema3_09tema3_09
tema3_09
xenevra1.6K vistas
Prexuízo: O galego non o fala ninguén por Marlou
Prexuízo: O galego non o fala ninguénPrexuízo: O galego non o fala ninguén
Prexuízo: O galego non o fala ninguén
Marlou487 vistas
Sociolingüística 3 (linguas minorizadas e linguas minoritarias. o galego; lin... por IreneSeara
Sociolingüística 3 (linguas minorizadas e linguas minoritarias. o galego; lin...Sociolingüística 3 (linguas minorizadas e linguas minoritarias. o galego; lin...
Sociolingüística 3 (linguas minorizadas e linguas minoritarias. o galego; lin...
IreneSeara2.2K vistas
Lingüística xeral 1º bacharelato.pptx por SinoSecundaria1
Lingüística xeral 1º bacharelato.pptxLingüística xeral 1º bacharelato.pptx
Lingüística xeral 1º bacharelato.pptx
SinoSecundaria112 vistas
Idioma En Sol Maior por cenlf
Idioma En Sol MaiorIdioma En Sol Maior
Idioma En Sol Maior
cenlf265 vistas
As funcións sociais da lingua por xenevra
As funcións sociais da linguaAs funcións sociais da lingua
As funcións sociais da lingua
xenevra9.4K vistas
A NORMALIZACIÓN E A UNIVERSALIDADE DO GALEGO por cenlf
A NORMALIZACIÓN E A UNIVERSALIDADE DO GALEGO A NORMALIZACIÓN E A UNIVERSALIDADE DO GALEGO
A NORMALIZACIÓN E A UNIVERSALIDADE DO GALEGO
cenlf529 vistas
Mil Primaveras MáIs Para A Nosa Lingua Artigo De Corona por cenlf
Mil Primaveras MáIs Para A Nosa Lingua  Artigo De CoronaMil Primaveras MáIs Para A Nosa Lingua  Artigo De Corona
Mil Primaveras MáIs Para A Nosa Lingua Artigo De Corona
cenlf205 vistas
Guía 4. o galego no mundo. a lusofonía. por Marlou
Guía 4. o galego no mundo. a lusofonía.Guía 4. o galego no mundo. a lusofonía.
Guía 4. o galego no mundo. a lusofonía.
Marlou1.6K vistas
O galego hoxe por Marlou
O galego hoxeO galego hoxe
O galego hoxe
Marlou2.6K vistas
Manifesto do colexio oficial de psicólogos por cenlf
Manifesto do colexio oficial de psicólogosManifesto do colexio oficial de psicólogos
Manifesto do colexio oficial de psicólogos
cenlf381 vistas
Manifesto Rag por cenlf
Manifesto RagManifesto Rag
Manifesto Rag
cenlf242 vistas

Más de noagaliza

Década dos 80, 90: outros autores por
Década dos 80, 90: outros autoresDécada dos 80, 90: outros autores
Década dos 80, 90: outros autoresnoagaliza
674 vistas3 diapositivas
Grupo Rompente por
Grupo RompenteGrupo Rompente
Grupo Rompentenoagaliza
599 vistas7 diapositivas
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo por
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu poboMéndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobonoagaliza
1.5K vistas3 diapositivas
Luisa Villalta por
Luisa VillaltaLuisa Villalta
Luisa Villaltanoagaliza
444 vistas1 diapositiva
Darío Xohán Cabana por
Darío Xohán CabanaDarío Xohán Cabana
Darío Xohán Cabananoagaliza
416 vistas1 diapositiva
Poesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuais por
Poesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuaisPoesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuais
Poesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuaisnoagaliza
564 vistas5 diapositivas

Más de noagaliza(20)

Década dos 80, 90: outros autores por noagaliza
Década dos 80, 90: outros autoresDécada dos 80, 90: outros autores
Década dos 80, 90: outros autores
noagaliza674 vistas
Grupo Rompente por noagaliza
Grupo RompenteGrupo Rompente
Grupo Rompente
noagaliza599 vistas
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo por noagaliza
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu poboMéndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo
Méndez Ferrín: Reclamo a liberdade para o meu pobo
noagaliza1.5K vistas
Luisa Villalta por noagaliza
Luisa VillaltaLuisa Villalta
Luisa Villalta
noagaliza444 vistas
Darío Xohán Cabana por noagaliza
Darío Xohán CabanaDarío Xohán Cabana
Darío Xohán Cabana
noagaliza416 vistas
Poesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuais por noagaliza
Poesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuaisPoesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuais
Poesía galega da década de 80 e 90 e tendencias actuais
noagaliza564 vistas
Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2 por noagaliza
Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2
Xosé Neira Vilas: Memorias dun Neno Labrego. Capítulo 1 e 2
noagaliza2.6K vistas
Xosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. Arraianos por noagaliza
Xosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. ArraianosXosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. Arraianos
Xosé Luís Méndez Ferrín: Botas de elástico. Arraianos
noagaliza1.2K vistas
Xosé Luís Méndez Ferrín: Ramil, Ramil, vas morrer Ramil. O Crepúsculo e as fo... por noagaliza
Xosé Luís Méndez Ferrín: Ramil, Ramil, vas morrer Ramil. O Crepúsculo e as fo...Xosé Luís Méndez Ferrín: Ramil, Ramil, vas morrer Ramil. O Crepúsculo e as fo...
Xosé Luís Méndez Ferrín: Ramil, Ramil, vas morrer Ramil. O Crepúsculo e as fo...
noagaliza671 vistas
A Nova Narrativa Galega por noagaliza
A Nova Narrativa GalegaA Nova Narrativa Galega
A Nova Narrativa Galega
noagaliza918 vistas
A Narrativa de Posguerra por noagaliza
A Narrativa de PosguerraA Narrativa de Posguerra
A Narrativa de Posguerra
noagaliza291 vistas
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor por noagaliza
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco AmorNarrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor
Narrativa de Posguerra: Eduardo Blanco Amor
noagaliza349 vistas
Narrativa de Posguerra: Álvaro Cunqueiro por noagaliza
Narrativa de Posguerra: Álvaro CunqueiroNarrativa de Posguerra: Álvaro Cunqueiro
Narrativa de Posguerra: Álvaro Cunqueiro
noagaliza440 vistas
Narrativa de Posguerra: Ánxel Fole por noagaliza
Narrativa de Posguerra: Ánxel FoleNarrativa de Posguerra: Ánxel Fole
Narrativa de Posguerra: Ánxel Fole
noagaliza281 vistas
Festas do San Xoán por noagaliza
Festas do San XoánFestas do San Xoán
Festas do San Xoán
noagaliza231 vistas
Cociña galega tradicional por noagaliza
Cociña galega tradicionalCociña galega tradicional
Cociña galega tradicional
noagaliza251 vistas
áLbums de guerra - Castelao por noagaliza
áLbums de guerra - CastelaoáLbums de guerra - Castelao
áLbums de guerra - Castelao
noagaliza1.7K vistas
Cousas da vida - Castelao por noagaliza
Cousas da vida - CastelaoCousas da vida - Castelao
Cousas da vida - Castelao
noagaliza3.3K vistas
Castelao por noagaliza
CastelaoCastelao
Castelao
noagaliza320 vistas
Poesia galega de posguerra por noagaliza
Poesia galega de posguerraPoesia galega de posguerra
Poesia galega de posguerra
noagaliza3.3K vistas

Os prexuízos lingüísticos

 • 2. ¿Que é iso dos “prexuízos lingüísticos”? En primeiro lugar convén distinguir: XUÍZOS DE FEITO: poden someterse a comprobación e non dan lugar a prexuízos XUÍZOS DE VALOR: non son comprobables e poden afectar ás persoas, os pobos, as linguas etc… con base en propiedades circunstanciais ou permanentes Con frecuencia, os xuízos de valor adoptan fórmulas dos xuízos de feito e presentan como trazos negativos características inalienábeis de persoas e pobos, de modo que uns xuízos aparentemente descritivos se converten en discriminatorios
 • 3. Polo tanto …. Os prexuízos lingüísticos son unha subclase dos prexuízos e poden ser definidos como xuízos de valor emitidos sobre unha lingua ou sobre os falantes dela co propósito de provocar o seu rexeitamento.
 • 4. OS PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS NO MUNDO linguas con moitos vs. pouco falantes hai máis falantes de chinés mandarín que de inglés, polo tanto, as linguas non poden ser valoradas polo número de falantes linguas sinxelas vs. complicadas as crianzas chinesas non tardan máis en falaren do que as francés linguas suaves vs. ásperas serán os falantes os que falen de forma máis suave, máis enérxica ou áspera, e non as linguas, que son sistemas
 • 5. linguas de cultura vs. primitivas o bosquimano máis humilde de Sudáfrica fala cun rico sistema simbólico en esencia perfectamente comparábel coa fala dun francés culto linguas literarias vs. non literarias a práctica totalidade das linguas foron faladas e non escritas durante toda ou a maior parte da súa existencia linguas vs. Dialectos só se adoita considerar lingua aquela que ten un poder executivo, lexislativo e xudicial detrás
 • 6. Linguas con estado vs. linguas sen estado A maioría das linguas non teñen Estado e hai moi poucos estados con só unha lingua. A situación lingüística no mundo é consecuencia directa de relacións de dominio, conquista e colonización duns pobos sobre outros  Linguas de comunicación vs. linguas locais todas as linguas son de comunicación, sen excepcións
 • 7. OS PREXUÍZOS LINGÜÍSTICOS NA GALIZA 1. Relacionados coa falta de utilidade do galego O galego íllanos do exterior Durante a Idade Media o galego foi a única lingua da Galiza e esta tivo a maior proxección exterior da súa historia; alén diso, permítenos comunicarnos con máis de 200 millóns de habitantes dos diferentes países lusófonos O tópico da lingua universal "Un can de Turquía ouvea igual que un can de Dinamarca; un cabalo das Pampas arxentinas rincha igoal que un cabalo da Bretaña. ¿E sabedes por que? Porque os probes animaes aínda están no idioma universal...”. Castelao
 • 8. 2. Prexuízos que asocian o galego coa pobreza e co atraso O galego, lingua rural  o uso do galego vénse asociando co mundo rural, símbolo  tradicional do atraso fronte ao progreso do mundo urbano O galego, lingua non válida para a escrita Durante os Séculos Escuros o galego practicamente deixou de ser usada para escrita e aínda no XIX Pintos denunciaba a súa proscrición na documentación oficial; o mesmo aconteceu en boa parte do XX O galego, lingua de pobres e ignorantes Algunha xente foxe do galego para realmente fuxir do seu propio pasado e da pobreza e da ignorancia con que o noso idioma se veu asociando durante séculos
 • 9. O estudo do/en galego como perda de tempo e atraso Dende hai centos de anos o galego permaneceu totalmente afastado do sistema educativo e ningún neno ou nena galego foi obrigado a perder un só segundo en estudar a súa propia lingua ¿CAL FOI O RESULTADO?
 • 10. 3. O uso do galego como sinal de descortesía ou mala educación O galego como desconsideración cara ás persoas descoñecidas Se asumimos isto, estariamos reservando para o galego un papel totalmente subordinado como lingua inferior condenada á progresiva desaparición Renuncia ao uso do galego por respecto ás persoas foráneas As persoas de fóra que veñen á Galiza non poden ter máis dereitos dos que as galegas teñen cando saen fóra
 • 11. 4. Prexuízos relacionados coa pretensa imposición do galego O galego, imposición dunha minoría política intolerante  Tanto a Lei de Normalización Lingüística como o Plano Xeral de  Normalización da Lingua Galega foron aprobados por unanimidade no  Parlamento galego A imposición do galego no sistema educativo Todas as materias teñen o mesmo grao de imposición; sería como falarmos en  Inglaterra da imposición do inglés Como antes se impuxo o castelán, agora quérese impor o galego Moita xente foi ridiculizada, castigada e inclusive nalgún caso asasinada por  falar ou defender o galego ¿CANDO SE DEU UN SÓ CASO Á INVERSA?
 • 12. Aos nen@s non lles gusta da materia de lingua galega  E gústanlles  outras materias? O castelán tamén é lingua propia de Galiza O tamazight é tan lingua propia de Galicia coma o galego (porque hai tres mil  cidadáns galegos que falan tamazight) e o romanés, o guaraní, o chinés  mandarín, o chinés cantonés, o wolof, o yoruba, o árabe hassaniya, o  quechua… son tamén linguas propias de Galicia porque hai cidadáns galegos  que falan esas linguas
 • 13. 5. A caracterización pexorativa do galego e a (in)competencia dos seus falantes O galego, lingua non válida para a xente nova Pode tolerarse na taberna, nos traballos da pesca ou nas estadas das obras,  mais non na vida dos nenos e nenas, esperanza de futuro que ao galego se  lle pretende negar O galego normativo como lingua artificial Ao tempo que se despreza o galego por ser propio de xente rústica e  ignorante, tamén se critican os intentos de elaboración e uso dun modelo  de lingua formal e culta como teñen as linguas normalizadas
 • 14. As persoas galegas non saben falar o galego  Unha lingua nunca se chega a falar ben de todo e en xeral as  persoas galegas son plenamente competentes en galego; porén, o  compromiso co uso da lingua debe levar parello o propósito de a  falarmos correctamente
 • 15. 6. O galego como marca ideolóxica ou profesional O galego, lingua marcada políticamente  A identificación cunha ideoloxía determinada ou cunhas siglas políticas  concretas non é positiva para o galego; o ideal sería que todas asumisen a  súa normalización plena. Aínda así, este argumento non ten fundamentación  de ningún tipo O castelán, lingua neutra no comercio e na hostalaría  O uso do galego nestes ámbitos semella estar connotado e, polo tanto, a  tendencia  é  a  usar  o  castelán,  supostamente  non  marcada  social  ou  politicamente
 • 16. O uso correcto e consciente do galego como marca profesional ou de lusismo  Asóciase o uso consciente e correcto do galego coa condición de profesor/a de lingua galega. Cando unha persoa utiliza un modelo de galego depurado e máis acorde coas solucións comúns e tradicionais do sistema lingüístico é cualificado de lusista ou mesmo se afirma que fala portugués A condición 'estraña' das crianzas galegofalantes das cidades  Sofren as consecuencias de o galego se ter convertido nunha lingua socialmente marcada
 • 17. ♣ Os prexuízos lingüísticos existen e son potenciados desde os ámbitos de poder na procura da uniformidade cultural e lingüística dos grandes estados, que pretenden reafirmar o seu dominio mediante o desprestixio e mesmo a eliminación das linguas e culturas. ♣ No caso do Estado español, hoxe continúan a se difundir prexuízos que no fondo pretenden o reforzamento do castelán e o debilitamento das outras linguas cooficiais. ♣ Debido ás especiais circunstancias da súa historia, a lingua galega acumula unha cantidade importante deses prexuízos, que están a servir de freo ao proceso de normalización emprendido. En síntese
 • 18. FONTES -20 MENTIRAS SOBRE A LINGUA GALEGA. PROLINGUA 2010 -FREIXEIRO MATO, Os prexuízos lingüísticos: Proposta de clasificación,  http://www.galizacig.com/avantar/opinion/3-6-2008/os-prexuízos-lingüísticos-p