התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב

N
‫עיריית תל אביב-יפו‬
‫קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב‬
      ‫דובי מורן, יאיר אנגל, ברק בן חנן, שלי סגל-שקד,‬
     ‫אפרת גייסט, דפנה הולצמן, מירי כוריאל, עפר שמאי,‬
  ‫טל הלפרין, ערן רגב, אלון אלירן, יעל שמיר, פנינה טלמור, לילך שפי‬
               ‫ויריב שקד‬
              ‫בשיתוף ועד האגודה‬
           ‫במסגרת תוכנית מובילי קיימות‬
‫הרקע לפרויקט‬

‫מתוך האשפה הביתית כ - %04 הינם מוצרי פסולת אורגניים‬
      ‫• גורם לריחות ולמטרדים, מייצר גז מתאן ומביא לאיבוד חומרים חיוניים‬

                                ‫מעוז אביב‬
           ‫• כ- 008 משקי בית ב - 12 בניינים )41 שייכים לאגודה(‬
               ‫• יוזמות קהילתיות וירוקות של תושבי השכונה‬
   ‫• קומפוסטר פעיל בגינה הקהילתית כ- 5 שנים אשר שימש לא מעט תושבים‬

                          ‫עיריית תל אביב-יפו‬
   ‫מקדמת הפרדת פסולת לקומפוסטציה בבתי ספר וגני ילדים, בניינים משותפים,‬
                     ‫וגינות קהילתיות )סבסוד, ליווי והדרכה(‬
‫חזון הפרויקט‬
‫הטמעת הרגלי הפרדת פסולת אורגנית ע"י כלל תושבי מעוז אביב‬
  ‫תוך מתן אפשרות לשימוש בתוצרים ברמה המקומית‬
                                ‫תועלות הפרויקט‬

                      ‫הפחתת הפסולת בפחי האשפה )פסולת(‬     ‫•‬
              ‫חסכון בשינוע לאתרי הטמנה )אנרגיה, זיהום אויר וקרקע(‬  ‫•‬
                  ‫הפחתת גזי החממה )טבע, בריאות ואיכות חיים(‬   ‫•‬
    ‫מניעת ריחות ותשטיפים מזהמים מפחי האשפה )פסולת, בריאות ואיכות חיים(‬     ‫•‬
      ‫טיוב קרקע )דשן ומינרלים( - "דשא ירוק יותר" )טבע, בריאות ואיכות חיים(‬  ‫•‬
  ‫חינוך התושבים והדור הצעיר לשימוש אחראי במשאבים ולתרומה לסביבה )חינוך(‬     ‫•‬

          ‫מיצוב מעוז אביב כשכונה מקיימת‬
‫מטרת הפיילוט‬
  ‫לימוד דרכי השימוש והתפעול המיטביים‬
  ‫להפרדת פסולת לקומפוסטציה במעוז אביב‬
               ‫1. בחינת מערך הקומפוסטציה הנדרש‬
    ‫)כמות הקומפוסטרים, גודל, פיזור, קצב מילוי, פתרון בעיות ותפעול שוטף(‬
‫2 . בחינת שיתוף הפעולה של תושבים בשכונה וגורמים נוספים‬
     ‫במרחב )חברת הגינון, בית ספר, גני ילדים, תנועות נוער והעירייה(‬
         ‫3. העלאת מודעות התושבים להפרדת פסולת‬
                  ‫4. בחינת איכות התוצרים וניצולם‬
‫5. הפיכת המהלך לחלק משיגרת היום-יום ולמודל עבור שכונות‬
                                 ‫נוספות‬

      ‫משך הפיילוט שהוגדר - חצי שנה )זמן הבשלה ממוצע(‬
‫שלב ההיערכות‬
   ‫גיבוש צוות היגוי וקבוצת פעילים מתנדבים וכתיבת תוכנית לפיילוט‬    ‫–‬
    ‫הערכה תקציבית נדרשת וגיוס תמיכת ועד האגודה ברעיון ובמימון‬     ‫–‬
‫שילוב חברת הגינון בפרויקט )אספקת חומר יבש ושימוש בתוצרים בהמשך(‬     ‫–‬
           ‫בחירת 5 בניינים והגדרת מתנדב אחראי לכל בניין‬    ‫–‬
           ‫רכישת ציוד ואביזרים נלווים בסיוע עיריית ת"א - יפו‬  ‫–‬
‫שלב ההקמה‬
                         ‫מרץ 2102 - הצבת הקומפוסטרים‬
‫– נערכה הסברה לדיירי הבניינים המשתתפים, בליווי והדרכה של הרשות לאיכות הסביבה‬
‫– מתקיימים בקרה ופיקוח שוטפים ומתן מענה לבעיות על ידי צוות הקומפוסטציה בשכונה‬
   ‫– בוצע סקר מדלת לדלת ע"י נציגי הרשות לאיכות הסביבה - להערכת מידת ההיענות‬
                              ‫לפרויקט )כ - %03(‬
               ‫– מתקיימות ישיבות הערכה תקופתיות של צוות הפעילים‬
   ‫– הפרויקט הוצג במספר סיורים תחת הכותרת: "משכונה קיימת לשכונה מקיימת"‬
           ‫)בתים מבפנים, אוניברסיטת תל אביב, קורסים מקצועיים שונים(‬
         ‫– הפרויקט הוצג בפני המשנה למנכ"ל, מר רובי זלוף וקיבל את ברכתו‬
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
‫פיזור הקומפוסטרים בשכונה‬
‫סה"כ 91 קומפוסטרים ב- 8 מתחמים‬
        ‫מבצע קדש‬
              ‫בני אפרים‬  ‫רפידים‬
       ‫גינה‬
      ‫קהילתית‬
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
‫מסקנות מרכזיות מהפיילוט‬
‫היענות גבוהה של התושבים )הוערך כ- %03 אך לתחושתנו עם הזמן‬   ‫.1‬
       ‫השימוש פחת והתייצב על אחוז משתמשים נמוך יותר(‬
    ‫מערך קומפוסטציה צריך לכלול 2 קומפוסטרים וגדרת עלים‬   ‫.2‬
   ‫הגדרת אחראי לכל קומפוסטר חשובה וקריטית לתפעול התקין‬    ‫.3‬
 ‫על מיקום הקומפוסטרים להתחשב בתנאי השטח וברצון התושבים:‬    ‫.4‬
              ‫קרוב לבניין ולמסתור האשפה‬ ‫•‬
          ‫מספר "מתחמי" קומפוסטרים מרכזיים‬ ‫•‬
     ‫חשיבות לליווי ולתמיכה של העירייה בהדרכה ובהסברה‬   ‫.5‬
             ‫מדלת לדלת )תדמית חיובית לעירייה(‬
        ‫התוצרים - חומר טוב נוצר לאחר כחודשיים-שלושה.‬  ‫.6‬
 ‫מתחילת הפרויקט מולאו 51 קומפוסטרים )000,21ליטר זבל אורגני(‬
                 ‫מהם נוצרו כ- 0004 ליטר דשן‬
‫היערכות עתידית‬

                               ‫בטווח המיידי:‬
            ‫- פתיחת מייל ייעודי לנושאי קומפוסטציה בשכונה‬
‫- פרסום דף הסבר באתר האגודה כולל העלאת מפה אינטראקטיבית המעדכנת‬
                      ‫לגבי מצב הקומפוסטרים.‬
    ‫- מהלך לגיוס אחראי קומפוסטרים נוספים להרחבת הפריסה בשכונה‬
           ‫- מעבר נוסף בבתים ללמוד מי התחיל והפסיק ולמה?‬
           ‫- עיצוב מתחמי הקומפוסטציה כמתחמים אסתטיים‬

                                  ‫לטווח הרחוק:‬
‫- מיסוד שיתופי הפעולה עם גורמים מרכזיים במרחב )שכונה, בית ספר ועירייה(‬
                  ‫- קיום אירוע הסברה לכלל תושבי השכונה‬
          ‫- הרחבת הפעילות לגורמים עסקיים רלוונטיים )בעיקר מזון(‬
       ‫- הפיכת המהלך לשיגרה יומיומית )מצד המשתמשים והמפעילים(‬
                      ‫- העמקת הלמידה בתחום לפעילים‬
                ‫- מוקד ידע ותמיכה עבור שכונות נוספות בעיר‬
1 de 17

Recomendados

קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
319 vistas14 diapositivas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתnoaregev
363 vistas17 diapositivas
מצגת איכות סביבה por
מצגת איכות סביבהמצגת איכות סביבה
מצגת איכות סביבהמועצה אזורית יואב
1.3K vistas18 diapositivas
מצגת por
מצגתמצגת
מצגתמועצה אזורית יואב
477 vistas18 diapositivas
תפקידי הועדה por
תפקידי הועדהתפקידי הועדה
תפקידי הועדהמועצה אזורית יואב
332 vistas7 diapositivas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפוNoemi Seroussi
543 vistas29 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב

משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
Ricycle por
RicycleRicycle
RicycleMizuki Nishiyama
287 vistas16 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית por
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתיתקומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתיתMatan Golan
161 vistas8 diapositivas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריnoaregev
430 vistas13 diapositivas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015noaregev
420 vistas25 diapositivas

Similar a התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב(20)

משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית por Matan Golan
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתיתקומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית
Matan Golan161 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev908 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por noaregev
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
noaregev693 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
הפרדת פסולת במקור - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים por Itamar Cohen
הפרדת פסולת במקור - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושליםהפרדת פסולת במקור - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים
הפרדת פסולת במקור - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים
Itamar Cohen167 vistas
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות por Noa Greenstep
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותצעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
Noa Greenstep1.5K vistas
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות por Noa Greenstep
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותצעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
Noa Greenstep916 vistas
פסולת ומיחזור בישראל - יואב גואל por Boaz Bash March
פסולת ומיחזור בישראל - יואב גואלפסולת ומיחזור בישראל - יואב גואל
פסולת ומיחזור בישראל - יואב גואל
Boaz Bash March2.1K vistas

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015noaregev
297 vistas20 diapositivas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפוnoaregev
399 vistas42 diapositivas
קיימות בתל אביב יפו por
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפוnoaregev
955 vistas35 diapositivas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלnoaregev
493 vistas25 diapositivas

Más de noaregev(15)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev297 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev681 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas

התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב

 • 1. ‫עיריית תל אביב-יפו‬ ‫קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב‬ ‫דובי מורן, יאיר אנגל, ברק בן חנן, שלי סגל-שקד,‬ ‫אפרת גייסט, דפנה הולצמן, מירי כוריאל, עפר שמאי,‬ ‫טל הלפרין, ערן רגב, אלון אלירן, יעל שמיר, פנינה טלמור, לילך שפי‬ ‫ויריב שקד‬ ‫בשיתוף ועד האגודה‬ ‫במסגרת תוכנית מובילי קיימות‬
 • 2. ‫הרקע לפרויקט‬ ‫מתוך האשפה הביתית כ - %04 הינם מוצרי פסולת אורגניים‬ ‫• גורם לריחות ולמטרדים, מייצר גז מתאן ומביא לאיבוד חומרים חיוניים‬ ‫מעוז אביב‬ ‫• כ- 008 משקי בית ב - 12 בניינים )41 שייכים לאגודה(‬ ‫• יוזמות קהילתיות וירוקות של תושבי השכונה‬ ‫• קומפוסטר פעיל בגינה הקהילתית כ- 5 שנים אשר שימש לא מעט תושבים‬ ‫עיריית תל אביב-יפו‬ ‫מקדמת הפרדת פסולת לקומפוסטציה בבתי ספר וגני ילדים, בניינים משותפים,‬ ‫וגינות קהילתיות )סבסוד, ליווי והדרכה(‬
 • 3. ‫חזון הפרויקט‬ ‫הטמעת הרגלי הפרדת פסולת אורגנית ע"י כלל תושבי מעוז אביב‬ ‫תוך מתן אפשרות לשימוש בתוצרים ברמה המקומית‬ ‫תועלות הפרויקט‬ ‫הפחתת הפסולת בפחי האשפה )פסולת(‬ ‫•‬ ‫חסכון בשינוע לאתרי הטמנה )אנרגיה, זיהום אויר וקרקע(‬ ‫•‬ ‫הפחתת גזי החממה )טבע, בריאות ואיכות חיים(‬ ‫•‬ ‫מניעת ריחות ותשטיפים מזהמים מפחי האשפה )פסולת, בריאות ואיכות חיים(‬ ‫•‬ ‫טיוב קרקע )דשן ומינרלים( - "דשא ירוק יותר" )טבע, בריאות ואיכות חיים(‬ ‫•‬ ‫חינוך התושבים והדור הצעיר לשימוש אחראי במשאבים ולתרומה לסביבה )חינוך(‬ ‫•‬ ‫מיצוב מעוז אביב כשכונה מקיימת‬
 • 4. ‫מטרת הפיילוט‬ ‫לימוד דרכי השימוש והתפעול המיטביים‬ ‫להפרדת פסולת לקומפוסטציה במעוז אביב‬ ‫1. בחינת מערך הקומפוסטציה הנדרש‬ ‫)כמות הקומפוסטרים, גודל, פיזור, קצב מילוי, פתרון בעיות ותפעול שוטף(‬ ‫2 . בחינת שיתוף הפעולה של תושבים בשכונה וגורמים נוספים‬ ‫במרחב )חברת הגינון, בית ספר, גני ילדים, תנועות נוער והעירייה(‬ ‫3. העלאת מודעות התושבים להפרדת פסולת‬ ‫4. בחינת איכות התוצרים וניצולם‬ ‫5. הפיכת המהלך לחלק משיגרת היום-יום ולמודל עבור שכונות‬ ‫נוספות‬ ‫משך הפיילוט שהוגדר - חצי שנה )זמן הבשלה ממוצע(‬
 • 5. ‫שלב ההיערכות‬ ‫גיבוש צוות היגוי וקבוצת פעילים מתנדבים וכתיבת תוכנית לפיילוט‬ ‫–‬ ‫הערכה תקציבית נדרשת וגיוס תמיכת ועד האגודה ברעיון ובמימון‬ ‫–‬ ‫שילוב חברת הגינון בפרויקט )אספקת חומר יבש ושימוש בתוצרים בהמשך(‬ ‫–‬ ‫בחירת 5 בניינים והגדרת מתנדב אחראי לכל בניין‬ ‫–‬ ‫רכישת ציוד ואביזרים נלווים בסיוע עיריית ת"א - יפו‬ ‫–‬
 • 6. ‫שלב ההקמה‬ ‫מרץ 2102 - הצבת הקומפוסטרים‬ ‫– נערכה הסברה לדיירי הבניינים המשתתפים, בליווי והדרכה של הרשות לאיכות הסביבה‬ ‫– מתקיימים בקרה ופיקוח שוטפים ומתן מענה לבעיות על ידי צוות הקומפוסטציה בשכונה‬ ‫– בוצע סקר מדלת לדלת ע"י נציגי הרשות לאיכות הסביבה - להערכת מידת ההיענות‬ ‫לפרויקט )כ - %03(‬ ‫– מתקיימות ישיבות הערכה תקופתיות של צוות הפעילים‬ ‫– הפרויקט הוצג במספר סיורים תחת הכותרת: "משכונה קיימת לשכונה מקיימת"‬ ‫)בתים מבפנים, אוניברסיטת תל אביב, קורסים מקצועיים שונים(‬ ‫– הפרויקט הוצג בפני המשנה למנכ"ל, מר רובי זלוף וקיבל את ברכתו‬
 • 10. ‫פיזור הקומפוסטרים בשכונה‬ ‫סה"כ 91 קומפוסטרים ב- 8 מתחמים‬ ‫מבצע קדש‬ ‫בני אפרים‬ ‫רפידים‬ ‫גינה‬ ‫קהילתית‬
 • 16. ‫מסקנות מרכזיות מהפיילוט‬ ‫היענות גבוהה של התושבים )הוערך כ- %03 אך לתחושתנו עם הזמן‬ ‫.1‬ ‫השימוש פחת והתייצב על אחוז משתמשים נמוך יותר(‬ ‫מערך קומפוסטציה צריך לכלול 2 קומפוסטרים וגדרת עלים‬ ‫.2‬ ‫הגדרת אחראי לכל קומפוסטר חשובה וקריטית לתפעול התקין‬ ‫.3‬ ‫על מיקום הקומפוסטרים להתחשב בתנאי השטח וברצון התושבים:‬ ‫.4‬ ‫קרוב לבניין ולמסתור האשפה‬ ‫•‬ ‫מספר "מתחמי" קומפוסטרים מרכזיים‬ ‫•‬ ‫חשיבות לליווי ולתמיכה של העירייה בהדרכה ובהסברה‬ ‫.5‬ ‫מדלת לדלת )תדמית חיובית לעירייה(‬ ‫התוצרים - חומר טוב נוצר לאחר כחודשיים-שלושה.‬ ‫.6‬ ‫מתחילת הפרויקט מולאו 51 קומפוסטרים )000,21ליטר זבל אורגני(‬ ‫מהם נוצרו כ- 0004 ליטר דשן‬
 • 17. ‫היערכות עתידית‬ ‫בטווח המיידי:‬ ‫- פתיחת מייל ייעודי לנושאי קומפוסטציה בשכונה‬ ‫- פרסום דף הסבר באתר האגודה כולל העלאת מפה אינטראקטיבית המעדכנת‬ ‫לגבי מצב הקומפוסטרים.‬ ‫- מהלך לגיוס אחראי קומפוסטרים נוספים להרחבת הפריסה בשכונה‬ ‫- מעבר נוסף בבתים ללמוד מי התחיל והפסיק ולמה?‬ ‫- עיצוב מתחמי הקומפוסטציה כמתחמים אסתטיים‬ ‫לטווח הרחוק:‬ ‫- מיסוד שיתופי הפעולה עם גורמים מרכזיים במרחב )שכונה, בית ספר ועירייה(‬ ‫- קיום אירוע הסברה לכלל תושבי השכונה‬ ‫- הרחבת הפעילות לגורמים עסקיים רלוונטיים )בעיקר מזון(‬ ‫- הפיכת המהלך לשיגרה יומיומית )מצד המשתמשים והמפעילים(‬ ‫- העמקת הלמידה בתחום לפעילים‬ ‫- מוקד ידע ותמיכה עבור שכונות נוספות בעיר‬

Notas del editor

 1. לא להקריא את השקף אלא להגיד עליו 3 משפטים: הבעיה שהפרויקט שלנו בא להתמודד – פסולת אורגנית בתוך הפסולת הרגילה, מעוז אביב שכונה שמאורגנת כאגודה ויש בה הרבה פעילויות חברתיות סביבתיות ולכן טבעי לבחון בה פרויקט של קומפוסטציה לשכונה שלמה בשיתוף העירייה שכבר מקדמת פעילות מסוג זה במוסדות חינוך ובבניינים פסולת זו הינה הגורם המרכזי לריחות, לדגירת זבובים ולתשטיפים מזהמים. בפירוקה האנאירובי (באתרי ההטמנה) נפלט גז מתאן שהינו בין המרכזיים בגזי החממה. במרכיבי פסולת זו חומרים המשמשים לדישון אשר הולכים לאיבוד בעת הטמנתם. בשכונה כ - 800 בתי אב מפוזרים ב 20 מבנים (רכבות), אשר חלקם הגדול מאוגדים כאגודה שיתופית ומנוהלים ע"י ועד נבחר. בשנים האחרונות קיימות יוזמות קהילתיות וירוקות של תושבי השכונה (גינה קהילתית, שווקי קח תן, אירועים קהילתיים בחגים ועוד). הגינה הקהילתית של מעוז אביב מפעילה קומפוסטר כבר כ- 4 שנים בשיתוף פעולה עם מספר לא מבוטל של תושבים. (בעיית מרחק)
 2. להקריא בתשומת לב את החזון ולומר שיש לחזון זה לא מעט תועלות סביבתיות נוספות בתחום הפחתת הפסולת, מניעת זיהוומי קרקע ואוויר, קידום נושאים של בריאות איכות חיים וחינוך ולהקריא 2-3 דוגמאות – תבחר מראש איזה אתה בוחר
 3. כאן כן להתעכב על כל סעיף – כי זו המטרה שלנו
 4. להקריא למעשה רק את המילים המודגשות 10000 ש"ח שילמה האגודה ו- 10,000 ₪ עיריית תל אביב 20000 ש"ח סך הכל ל 12 קומפוסטרים ב 7 מתחמים שעה בשבוע מתנדב
 5. להדגיש את נושא הסיורים והתלהבות הקהל
 6. הזמנת תושבים להצטרף לקבוצת הפעילים (דרך הגינה הקהילתית ומודעות ברחבי השכונה )
 7. הכוונה לקומפוסטרים במתחמי הפחים + טלפון של אחראי בניין
 8. מפגשי הסברה לבניינים המשתתפים בין היתר הדגמה של כמות הפסולת האורגנית על כל קערה של סלט פירות – קערה של זבל אורגני
 9. (הפיילוט כלל – 12 קומפוסטרים ב- 8 מתחמים והיום יש 19 ב- 8 מתחמים, בחלק מהמתחמים יש 3 קומפוסטרים) להדגיש שמהר מאוד הבנו שחייבים לכלול בהיערכות מינימום שני קומפוסטרים לכל מתחם + גדרת עלים כמו שמופיע בתמונות ולהדגיש בתמונות שאפשר לראות שהמתחמים בסה"כ מאוד אסתטיים
 10. טיפול בבעיות – עלים זבובונים... פנינו למומחים ולמדנו שכל היצורים האלו הם חלק מהתהליך הטבעי וכך גם הצגנו אותם למשתמשים זבובונים – אורחים עונתיים זחלים – הם אלו שעושים את העבודה
 11. עוד דוגמאות לפעילויות של צוות הקומפוסטציה בשכונה: קיום סיורים לתצפיות ולמידה אודות תפעול נכון הסברה ושילוט על גבי לוחות מודעות ועל גבי המכלים עצמם עדכונים שוטפים על גבי לוחות מודעות.. "לקומפוסטר יש אבא ואמא"
 12. העתקת קומפוסטר והרחקתו מהבניין בשל תלונות שכנים (הדור הצעיר שותף מלא לפעילויות..)
 13. פתיחת הקומפוסטר לשימוש, אחרי 7-10 שבועות, לא תמיד מתאים לערוך מסיבה אבל אז נתלה שלט דומה בנוסח שאומר שהקומפוסטר נפתח שוב לשימוש והדשן שבתוכו יועבר לשטחי הגינון, מי שמעוניין יכול לבוא לקחת ותיאור של המקום שבו השארנו ערימת קומפוסט עבור השכנים.
 14. פיזור הדשן בשטחי הגינון בשכונה וחלוקת דשן לשכנים שבאים לאסוף לאדניות בבתיהם. סה"כ 10,000 ליטר זבל אורגני ב- 13 קומפוסטרים שיצרו כ- 3500 ליטר קומפוסט בתקופה של 10 חודשים. הפוטנציאל גדול הרבה יותר, כעת אנו יודעים לתעל טוב יותר, שמים פחות עלים, סוגרים לשימוש באופן הרמטי – לעומת בהתחלה שאז כל פעם קשקצת ירד חומר אורגני פתחנו שוב לשימוש ובכך האטנו את קצב הפירוק וכו'... גם כאן אפשר להזכיר את שיתוף הדור הצעיר.. שותפים לבניה, לתפעול, לפרויקטים כמו העתקה ופתיחת קומפוסטרים..... 
 15. היענות גבוהה של התושבים (הוערך כ- 30% אך לתחושתנו עם הזמן השימוש פחת והתייצב על אחוז משתמשים נמוך יותר) ייתכן ונבע מעייפות, מחוסר רצון להרחיק לקומפוסטר אחר כאשר הקרוב התמלא ומחוסר התרגלות לאלמנטים הטבעיים הקשורים בתהליך: זבובונים, מיקרואורגניזמים.. מערך קומפוסטציה צריך לכלול 2 קומפוסטרים וגדרת עלים – מסקנה זו כבר אומצה על יד העירייה בפריסת הקומפוסטרים שנעשית בימים אלו בגינות ציבוריות. אחראי קומפוסטר - קיומו חשובה וקריטית להצלחת המהלך, אחריות על ניקיון המתחם ותפעולו ומתן מענה מקומי לבעיות ולשאלות של תושבים, עושה זאת בהתנדבות ויש עייפות לאורך זמן. מיקום - אין אפשרות להכריע באופן גורף, בכל בניין יש לבחון לגופו. ובכל מקרה המיקום צריך להיקבע לא קרוב מדי - שלא יהיה מטרד, ולא רחוק מדי שיהיה נגיש חשיבות לליווי ולתמיכה של העירייה בהדרכה ובהסברה מדלת לדלת (תדמית חיובית לעירייה) נראה כי תרומתה חשובה לגיוס משתמשים נוספים, בעקבות המעברים בבתים הייתה תחושה של עליה בכמות המשתמשים.
 16. אם שואלים לגבי תשלום עבור הקומפוסטרים – הנוספים התקבלו בסיוע הרשות לאיכות הסביבה במסגרת התכנית למובילי קיימות התמונות – חינוך הדור הצעיר (שגרה יומיומית של תושבי השכונה) וקומפוסט לשטחי הגינון בשכונה = שימוש מקומי בתוצרים.