מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015

N
‫קהילה‬ ‫מצמיחים‬
‫גינה‬ ‫סביב‬
‫קהילתיות‬ ‫גינות‬ ‫רכזי‬ ‫כנס‬
5‫בינואר‬2015
‫נעה‬‫רגב‬
‫בגינה‬ ‫יש‬ ‫מה‬?
‫בגינה‬ ‫יש‬ ‫מה‬?
‫עושים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
‫קהילתית‬ ‫גינה‬ ‫להצמיח‬ ‫בכדי‬?
.1‫אפשרי‬ ‫שטח‬ ‫מאתרים‬
.2‫אנשים‬ ‫אוספים‬
.3‫מקצועי‬ ‫ידע‬ ‫נותנים‬
.4‫קבוע‬ ‫פעילות‬ ‫יום‬ ‫קובעים‬
.5‫ציפיות‬ ‫תיאום‬ ‫מפגשי‬ ‫עורכים‬,‫והקמה‬ ‫תכנון‬
.6‫שנתית‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בונים‬
.7‫וחגיגות‬ ‫אירועים‬ ‫עורכים‬
.8‫תמונות‬ ‫מעלים‬‫לפייסבוק‬
.9‫מתרגשים‬
.10‫ראשון‬ ‫יבול‬ ‫קוטפים‬
.11‫חוגגים‬
.12‫טכניקות‬ ‫עוד‬ ‫לומדים‬‫גינוניות‬
.13‫הולכים‬ ‫ואנשים‬ ‫באים‬ ‫אנשים‬
.14‫אירועים‬ ‫עוד‬ ‫ממציאים‬
.15‫מסורת‬ ‫נוצרת‬
...‫איכשהו‬ ‫ואז‬–‫מחכים‬–‫קורה‬ ‫הזה‬ ‫והקסם‬
‫קהילה‬ ‫סביבה‬ ‫יוצרת‬ ‫וגינה‬–‫ושמחה‬ ‫מתמידה‬–‫שנים‬ ‫לאורך‬
‫פרמקלצ‬'‫ר‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫השבעים‬ ‫בשנות‬ ‫שהוטבע‬ ‫מושג‬‫מוליסון‬‫והולמגרן‬‫מתפתחת‬ ‫מערכת‬ ‫לתאר‬ ‫בכדי‬
‫לאדם‬ ‫שימושיים‬ ‫חיים‬ ‫ובעלי‬ ‫שנתיים‬ ‫רב‬ ‫צמחים‬ ‫זני‬ ‫של‬ ‫ומשולבת‬,‫לייצר‬ ‫כוונה‬ ‫מתוך‬
‫מערכות‬‫גינוניות‬‫קיימא‬ ‫בנות‬.
‫הפוקוס‬ ‫התחדד‬ ‫השנים‬ ‫עם‬-‫נוף‬ ‫של‬ ‫תכנונית‬ ‫לגישה‬‫שבטבע‬ ‫הדפוסים‬ ‫אחר‬ ‫המתחקה‬
‫המקומיים‬ ‫הצרכים‬ ‫לאספקת‬ ‫תנובה‬ ‫בשפע‬ ‫לזכות‬ ‫בשביל‬ ‫בטבע‬ ‫המצויים‬ ‫הגומלין‬ ‫ויחסי‬.
-culture
‫עקרונות‬ ‫את‬ ‫מיישמים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫הפרמקלצ‬'‫ר‬
‫אנושית‬ ‫התארגנות‬ ‫של‬ ‫לתכנון‬
Permanent-agriculture
‫שלוש‬‫האתיקות‬‫המרכזיות‬
‫של‬‫הפרמקלצ‬'‫ר‬
‫לאדמה‬ ‫דאגה‬
‫לאדם‬ ‫דאגה‬‫עודפים‬ ‫חלוקת‬
‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫לפני‬ ‫השטח‬‫ה‬‫היום‬ ‫שטח‬
‫אביב‬ ‫במעוז‬ ‫שלנו‬ ‫והיער‬ ‫השדה‬
‫ביה‬ ‫בשיתוף‬"‫מגן‬ ‫ס‬,‫ביה‬"‫ס‬‫ונצואלה‬-‫קלישר‬(‫לתלמידים‬‫צרכים‬ ‫עם‬‫מיוחדים‬),
‫גני‬‫ילדים‬,‫של‬ ‫האגודה‬ ‫ועד‬‫וכמובן‬ ‫השכונה‬‫התושבים‬
‫בהדדיות‬ ‫ולפעול‬ ‫להתבונן‬
‫השדה‬‫והיער‬‫במעוז‬ ‫שלנו‬‫אביב‬
‫אנרגיה‬ ‫ולאגור‬ ‫לקלוט‬
‫תנובה‬ ‫להשיג‬
‫משוב‬ ‫ולקבל‬ ‫עצמי‬ ‫ויסות‬ ‫ליישם‬
‫ובשירותים‬ ‫במשאבים‬ ‫להשתמש‬
‫ולהעריכם‬ ‫מתחדשים‬
‫בשכונה‬ ‫גינה‬
‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫ככה‬...‫רגילה‬ ‫בניין‬ ‫גינת‬‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫וככה‬...
‫פסולת‬ ‫לייצר‬ ‫לא‬
‫בשכונה‬ ‫גינה‬-‫בארי‬ ‫בסמטת‬ ‫משותף‬ ‫שכנים‬ ‫גינון‬
‫לפרטים‬ ‫מדפוסים‬ ‫לתכנן‬
‫לבודד‬ ‫ולא‬ ‫לשלב‬
‫איטיים‬ ‫בפתרונות‬ ‫להשתמש‬
‫וקטנים‬
‫הירוקה‬ ‫אביב‬ ‫ברמת‬ ‫טבע‬ ‫ושיקום‬ ‫עירוני‬ ‫בוסתן‬
‫שנתיים‬ ‫לפני‬ ‫אבנר‬ ‫סמטת‬‫במרץ‬ ‫אבנר‬ ‫סמטת‬2013
‫טבע‬ ‫ושיקום‬ ‫עירוני‬ ‫בוסתן‬
‫הירוקה‬ ‫אביב‬ ‫ברמת‬
‫ביה‬ ‫בשיתוף‬"‫אילנות‬ ‫ס‬,‫והתושבים‬ ‫הצופים‬ ‫שבט‬
‫המגוון‬ ‫את‬ ‫ולהעריך‬ ‫לגוון‬
‫להשתמש‬‫בקצוות‬
‫ולהאריך‬‫השוליים‬ ‫את‬
‫להשתמש‬‫בשינוי‬
‫ולהגיב‬‫ביצירתיות‬
‫תכנון‬ ‫מעקרונות‬‫הפרמקלצ‬'‫ר‬
•‫ומיפוי‬ ‫התבוננות‬
•‫דפוסים‬ ‫זיהוי‬
•‫הקיימים‬ ‫הדפוסים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬,‫ועם‬ ‫הטבע‬ ‫עם‬ ‫אחידה‬ ‫בזרימה‬
‫האנשים‬
•‫מאמץ‬ ‫במינימום‬ ‫תנובה‬ ‫מקסימום‬ ‫להשיג‬
•‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫פעילים‬ ‫אותנו‬ ‫שמשאירה‬ ‫אנרגיה‬ ‫חלוקת‬-‫בת‬ ‫פעילות‬
‫קיימא‬
‫מעגל‬‫הפרמקלצ‬'‫ר‬
0
1
2
3
4
5
00
‫קיימות‬-‫והשפעה‬ ‫עשייה‬ ‫מעגלי‬
‫נושאים‬,‫פרוייקט‬ ‫רמת‬,‫אותי‬ ‫פוגש‬ ‫זה‬ ‫ואיפה‬
0
1
2
3
4
5
00
‫מוצלח‬ ‫למתכון‬ ‫עקרונות‬-
‫ותומכים‬ ‫מובילים‬ ‫אנושיים‬ ‫מעגלים‬ ‫קיום‬
0
1
2
3
4
5
00
‫ר/פרוייקטור‬
‫מוביל‬ ‫כז‬
‫היגוי‬ ‫צוות‬
‫והנחיה‬
‫מקצועית‬
‫משתתפים‬
‫קבועים‬
‫משתתפים‬
‫באירועים‬
‫סביבה‬
‫תומכת‬
‫אישי‬ ‫חיבור‬
‫עמוק‬
‫משתתפים‬
‫מזדמנים‬
‫עקרונות‬‫לפרוייקט‬‫מוצלח‬-‫מסגרות‬ ‫בין‬ ‫שיתוף‬
0
1
2
3
4
5
00
‫שכנים‬
‫בבניין‬
‫שכנים‬
‫לרחוב‬/‫לשכונה‬
‫מורים‬ ‫מנהלת‬
‫במוסדות‬ ‫וגננות‬
‫חינוך‬
‫בעלי‬
‫עסקים‬
‫מקומיים‬
‫קהילת‬
‫הקיימות‬
‫בעיר‬
‫תושב‬
‫אחראים‬
‫מטעם‬
‫העירייה‬
‫הבא‬ ‫השלב‬ ‫מה‬ ‫אז‬?
‫צוות‬ ‫לרכז‬,‫להתבונן‬,‫קהילתי‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ‫ונופי‬ ‫גינוני‬ ‫גם‬ ‫מיפוי‬ ‫לעשות‬
‫קטנים‬ ‫בצעדים‬ ‫לדרך‬ ‫ולצאת‬
‫שמתקדמים‬ ‫ככל‬ ‫אותם‬ ‫לבחון‬
‫שקהילה‬ ‫ולדעת‬-‫זמן‬ ‫של‬ ‫עניין‬ ‫זה‬,‫סבלנות‬,‫משותפת‬ ‫יצירה‬,
‫הפתעות‬,‫אתגרים‬,‫הצלחות‬
‫קטנים‬ ‫צעדים‬,‫וצוות‬ ‫אמונה‬
‫לקרות‬ ‫לקסם‬ ‫שיעזרו‬ ‫אלו‬ ‫הם‬
‫בהצלחה‬ ‫שיהיה‬!
‫וזכרו‬,‫קדימה‬ ‫אחד‬ ‫צעד‬ ‫כבר‬ ‫הוא‬ ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫שכל‬
‫המטרה‬ ‫לקראת‬
‫עושה‬ ‫שלא‬ ‫מי‬ ‫שרק‬ ‫גם‬ ‫וזכרו‬-‫טועה‬ ‫לא‬
‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫תודה‬
‫והעלו‬ ‫שתיעדו‬ ‫הקהילתיות‬ ‫הגינות‬ ‫פעילי‬ ‫לכל‬ ‫ותודה‬‫לפייסבוק‬‫תמונות‬
‫הזו‬ ‫המצגת‬ ‫בהכנת‬ ‫לי‬ ‫שסייעו‬ ‫מקסימות‬
‫רגב‬ ‫נעה‬
052-6556078
noaregev.tlv@gmail.com
1 de 25

Recomendados

מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015noaregev
296 vistas20 diapositivas
קומפוסט וחידון por
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידוןnoaregev
586 vistas117 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
אני מאיר את הטבע בעיר por
 אני מאיר את הטבע בעיר אני מאיר את הטבע בעיר
אני מאיר את הטבע בעירNoa Greenstep
429 vistas70 diapositivas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתnoaregev
363 vistas17 diapositivas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפוNoemi Seroussi
543 vistas29 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015

סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוnoaregev
1.3K vistas14 diapositivas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
502 vistas17 diapositivas
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
319 vistas14 diapositivas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןnoaregev
520 vistas20 diapositivas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלnoaregev
362 vistas8 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas

Similar a מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015(20)

סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev502 vistas
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev319 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית por Matan Golan
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתיתקומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית
Matan Golan161 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013 por anatyha
ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013
ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013
anatyha565 vistas
מצגת - מיפוי גינות קהילה בישראל por Jonathan Heyman
מצגת - מיפוי גינות קהילה בישראלמצגת - מיפוי גינות קהילה בישראל
מצגת - מיפוי גינות קהילה בישראל
Jonathan Heyman538 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
הערכה סביבתית לבית הספר4 por Tamar Achiron
הערכה סביבתית לבית הספר4הערכה סביבתית לבית הספר4
הערכה סביבתית לבית הספר4
Tamar Achiron65 vistas
קהילת חוקוק האקולוגית por zvinir
קהילת חוקוק האקולוגיתקהילת חוקוק האקולוגית
קהילת חוקוק האקולוגית
zvinir5.5K vistas

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
קיימות בתל אביב יפו por
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפוnoaregev
955 vistas35 diapositivas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלnoaregev
493 vistas25 diapositivas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריnoaregev
430 vistas13 diapositivas
מפת קומפוסטרים 052013 por
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013noaregev
219 vistas1 diapositiva

Más de noaregev(15)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev907 vistas
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por noaregev
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
noaregev693 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas
השדה שלנו" במעוז אביב" por noaregev
השדה שלנו" במעוז אביב"השדה שלנו" במעוז אביב"
השדה שלנו" במעוז אביב"
noaregev582 vistas

מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015