מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015

N
""‫השדה‬‫השדה‬"‫שלנו‬ ‫והיער‬"‫שלנו‬ ‫והיער‬
‫אביב‬ ‫מעוז‬‫אביב‬ ‫מעוז‬
‫בשטחי‬ ‫והצומח‬ ‫החי‬ ‫מיני‬ ‫מגוון‬ ‫להעשרת‬ ‫פרויקט‬
‫בשכונה‬ ‫הבר‬
‫קלישר‬ - ‫ונצואלה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
‫הפרויקט‬ ‫חזון‬‫הפרויקט‬ ‫חזון‬
,‫מיני‬ ‫מגוון‬ ‫של‬ ‫והעשרה‬ ‫השבחה‬ ‫בר‬ ‫שטחי‬ ‫השבת‬
‫והחי‬ ‫הצומח‬
,‫הקהילה‬ ‫בשיתוף‬ ‫בשכונה‬ ‫הפתוחים‬ ‫בשטחים‬
‫לטבע‬ ‫מרחב‬ ‫יצירת‬
‫עירוני‬
‫קהילתיים‬ ‫וערכים‬ ‫נלוות‬ ‫תוצאות‬‫קהילתיים‬ ‫וערכים‬ ‫נלוות‬ ‫תוצאות‬
•‫איכותי‬ ‫לטבע‬ ‫פיזית‬ ‫קירבה‬
•‫הקהילתית‬ ‫ההשתייכות‬ ‫הגברת‬(‫פעולה‬ ‫)שיתופי‬
•‫ושמירת‬ ‫לאדמה‬ ‫קירבה‬ ‫של‬ ‫לערכים‬ ‫הזיקה‬ ‫חיזוק‬
‫טבע‬
•‫והסברה‬ ‫חינוך‬‫מקומית‬ ‫וקיימות‬ ‫סביבה‬ ‫של‬ ‫לערכים‬
‫בשיתוף‬ ‫נעשה‬ ‫הפרויקט‬
‫חינוכיים‬ ‫וגורמים‬ ‫התושבים‬
‫וקהילתיים‬
,‫התכנון‬ ‫החשיבה‬ ‫בתהליכי‬
‫והביצוע‬
‫אזורי‬ ‫מפת‬‫אזורי‬ ‫מפת‬
‫הפרויקט‬‫הפרויקט‬‫אביב‬ ‫מעוז‬
‫ביה"ס‬
‫ונצואלה‬
‫ם‬‫י‬‫ד‬‫י‬‫פ‬‫ר‬'‫ח‬‫ר‬
‫גני‬
‫ילדים‬
‫הגינה‬
‫הקהילתית‬
'‫ב‬ ‫שלב‬
‫הפיילוט‬ ‫אזור‬
'‫א‬ ‫שלב‬
‫מגן‬ ‫ביה"ס‬
‫מגרש‬
‫הכדורסל‬
‫ביוני‬2012‫התכנית‬
‫משנה‬ ‫ע"י‬ ‫אושרה‬
‫העירייה‬ ‫מנכ"ל‬
‫רשמית‬ ‫עבודה‬ ‫כתכנית‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ ‫של‬
‫שפ"ע‬ ‫ואגף‬ ‫הסביבה‬
‫עיריית‬ ‫ע"י‬ ‫ומתוקצבת‬
‫יפו‬ – ‫אביב‬ ‫תל‬
'‫ג‬ ‫שלב‬
‫שירות‬ ‫שביל‬ ‫הגדרת‬
‫המותאם‬ ‫מרכזי‬
‫מוגבלויות‬ ‫לבעלי‬
.‫משנה‬ ‫ושבילי‬‫לאורכם‬
‫צמחי‬ ‫ישתלו‬‫פקעת‬
‫מקומיים‬‫חצבים‬ ‫כגון‬
‫ועוד‬ ‫נרקיסים‬ ‫.עיריות‬
‫נטיעת‬ ‫המתחם‬ ‫בשולי‬
‫מקומיים‬ ‫עצים‬‫כגון‬
‫אלון‬ ,‫מצוי‬ ‫שיזף‬
‫התבור‬‫בוסתן‬ ‫ועצי‬
‫תאנה‬ ,‫תות‬ ,‫חרוב‬ ‫כגון‬
‫וכו‬ ‫'זית‬
‫שתילת‬‫שיחים‬
‫מקומיים‬‫בדפנות‬
‫המשוקם‬ ‫השטח‬
‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫מגוון‬ ‫זריעת‬‫)חלקם‬
‫במרכז‬ ,(‫התושבים‬ ‫ע"י‬ ‫נאספו‬
‫בקיץ‬ ‫השטח‬ ‫פורח‬ ‫אחו‬ ‫ליצירת‬
‫לשמש‬ ‫להמשיך‬ ‫יוכל‬‫כאתר‬
‫למדורות‬
‫פינוי‬‫פולשני‬ ‫צומח‬‫)שיטה‬
‫המתחם‬ ‫מהיקף‬ (‫מכחילה‬
‫שהיה‬ ‫אזור‬‫מוצל‬ ‫פתוח‬ ‫מקום‬ :
‫לפעילויות‬ ‫מחצלות‬ ‫להנחת‬
‫שימוש‬ .‫פנאי‬‫ישיבה‬ ‫בספסלי‬
‫ו‬‫הגדרת‬‫לימוד‬ ‫כיתת‬‫חוץ‬
*‫עקרוני‬ ‫תכנון‬
"‫שלנו‬ ‫"השדה‬
‫בוסתנים‬ ‫שרידי‬
‫קיים‬ ‫בור‬ ‫שטח‬
,‫טבעי‬ ‫מים‬ ‫היקוות‬ ‫אזור‬
‫אופציונאלי‬ ‫מיקום‬
‫חורף‬ ‫לבריכת‬
‫תצפית‬ ‫לנקודת‬ ‫אופציונאלי‬ ‫מיקום‬
‫התקנת‬‫שתיה‬ ‫שוקת‬‫לצפייה‬
‫.בציפורים‬
‫העצים‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫שימור‬
,‫המקומיים‬‫אשלים‬ ,‫שקמה‬
‫אקליפטוס‬ ,‫.אורנים‬
‫שילוט‬ ‫כניסה‬‫הסבר‬
‫והנחיה‬
‫תליית‬‫קינון‬ ‫תיבות‬‫לציפורים‬
‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ '‫אדר‬ :‫תכנון‬
* ‫הצרכים‬ ‫בין‬ ‫ומשלבת‬ ‫קהילתיים‬ ‫וגורמים‬ ‫מהשכונה‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬ ‫מספר‬ ‫בעקבות‬ ‫ה‬‫שעלו‬
‫מקומיים‬ ‫בלימנים‬ ‫הגדרת‬
‫הנגר‬ ‫לשימור‬
‫תליית‬‫קינון‬ ‫תיבות‬‫לציפורים‬
‫בפרויקט‬ ‫הקהילתיים‬ ‫השותפים‬‫בפרויקט‬ ‫הקהילתיים‬ ‫השותפים‬
•‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫ועד‬ ,‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫תושבי‬
•‫פלפלון‬ ,‫פיקוס‬ ,‫צב‬ :‫עירוניים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬
•‫מגן‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
•‫ונצואלה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
‫מאי‬ - ‫הפיילוט‬ ‫בשטח‬ ‫פעילות‬ - ‫התחלנו‬ ‫ככה‬‫מאי‬ - ‫הפיילוט‬ ‫בשטח‬ ‫פעילות‬ - ‫התחלנו‬ ‫ככה‬20122012
,‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בספטמבר‬,‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בספטמבר‬
‫מהחצבים‬ ‫ליהנות‬ ‫יכולנו‬ ‫כבר‬‫מהחצבים‬ ‫ליהנות‬ ‫יכולנו‬ ‫כבר‬
‫חורף‬2012
‫לזריעה‬ ‫המרכזי‬ ‫השטח‬ ‫וכן‬
'‫העירייה‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫א‬ ‫שלב‬
‫הריסוסים‬ ‫הופסקו‬
'‫הקרקע‬ ‫שכבת‬ ‫הוסרה‬ ‫ב‬ ‫שלב‬
‫לזריעת‬ ‫כהכנה‬ ‫העליונה‬
‫בר‬ ‫בפרחי‬ ‫השטח‬
‫ונעקרו‬‫פולשים‬ ‫מינים‬
‫בסתיו‬2012–‫בחורשת‬ ‫ראשון‬ ‫שתילות‬ ‫אירוע‬
‫רפידים‬
, "‫גיאופיטים‬ ‫והטמינו‬ ‫זרעו‬ ‫השכונה‬ ‫ותושבי‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מגן‬ ‫ס‬ ‫ביה‬ ‫תלמידי‬
( )‫פקעת‬ ‫צמחי‬
"‫א‬ ‫ת‬ ‫העיר‬ ‫נוף‬ ‫ברקע‬
‫החורשה‬ ‫שיקום‬ ‫בתהליך‬ ‫שותפים‬ ‫ד-ה‬ ‫כיתות‬ ‫מגן‬ ‫ביה"ס‬ ‫תלמידי‬
, - "‫חצ‬ ‫של‬ ‫פקעת‬ ‫שותלת‬ ‫לתהליך‬ ‫השותפה‬ ‫מגן‬ ‫ס‬ ‫ביה‬ ‫מנהלת‬ ‫קיפר‬
( )‫הפרויקט‬ ‫מובילת‬ ‫טלמור‬ ‫פנינה‬ ‫עם‬ ‫בתמונה‬
‫הגן‬ ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫מדריכה‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ממובילות‬ ‫השכונה‬ ‫תושבת‬ ,‫שירי‬
‫הבר‬ ‫פרחי‬ ‫את‬ ‫לזרוע‬ ‫כיצד‬ ,‫וילדיהם‬ ‫אלימות‬ ‫לנפגעות‬ ‫המעון‬ ‫נשות‬ ‫ואת‬
‫ושתילות‬ ‫זריעות‬ – ‫קהילתיים‬ ‫שיא‬ ‫אירועי‬‫ושתילות‬ ‫זריעות‬ – ‫קהילתיים‬ ‫שיא‬ ‫אירועי‬
: ‫שיא‬ ‫אירועי‬: ‫שיא‬ ‫אירועי‬‫בשבט‬ ‫בט"ו‬ ‫דומיננטיים‬ ‫מינים‬ ‫הסרת‬‫בשבט‬ ‫בט"ו‬ ‫דומיננטיים‬ ‫מינים‬ ‫הסרת‬
:‫שיא‬ ‫אירועי‬:‫שיא‬ ‫אירועי‬"‫ונצואלה‬ ‫ס‬ ‫בי‬ ‫ילדי‬ ‫שילוב‬"‫ונצואלה‬ ‫ס‬ ‫בי‬ ‫ילדי‬ ‫שילוב‬
‫המאכל‬ ‫יער‬ ‫בנטיעת‬‫המאכל‬ ‫יער‬ ‫בנטיעת‬
‫אירועי‬ ‫של‬ ‫והשיא‬‫אירועי‬ ‫של‬ ‫והשיא‬
:‫השיא‬:‫השיא‬
‫הפריחה‬ ‫סיורי‬‫הפריחה‬ ‫סיורי‬
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
?‫השנה‬ ‫לנו‬ ‫מתוכנן‬ ‫ומה‬?‫השנה‬ ‫לנו‬ ‫מתוכנן‬ ‫ומה‬
‫ספטמבר‬2015:
‫ואחרים‬ ‫רימונים‬ ,‫חצבים‬ - ‫בסתיו‬ ‫בשטח‬ ‫לתצפיות‬ ‫סיורים‬
‫נובמבר‬2015:
‫וזריעות‬ ‫שתילות‬
‫השדה‬ ‫בשטח‬ (‫עונתי‬ ‫מים‬ ‫)מאגר‬ ‫חורף‬ ‫בריכת‬ ‫הקמת‬
‫ינואר‬2016:
‫בשבט‬ ‫ט"ו‬ ‫פעילות‬
‫מרץ‬2016:
‫החורף‬ ‫בריכת‬ ‫על‬ ‫ותצפיות‬ ‫פריחה‬ ‫סיורי‬
‫מאי‬2016:
‫פולשים‬ ‫מינים‬ ‫והסרת‬ ‫זרעים‬ ‫איסוף‬
‫הורים‬ ‫מנציגי‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬‫הורים‬ ‫מנציגי‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬
•‫ולסביבה‬ ‫לטבע‬ ‫ואהבה‬ ‫זיקה‬
•‫ולהפעלתם‬ ‫לילדים‬ ‫גישה‬
•‫בשטח‬ ‫הפעילויות‬ ‫והדרכת‬ ‫ליווי‬‫מפורטים‬ ‫קיימים‬ ‫מערכים‬ ‫)לפי‬
(‫ומסודרים‬
‫המשימות‬ ‫את‬ ‫ולחלוק‬ ‫בצוות‬ ‫להתנדב‬ ‫מאוד‬ ‫כדאי‬ *
:‫דרושים‬ ‫בנוסף‬
•‫הפעילויות‬ ‫ותיעוד‬ ‫בצילום‬ ‫לסייע‬ ‫מתנדבים‬
•‫ומעודכן‬ ‫מסודר‬ ‫דיגיתלי‬ ‫אלבום‬ ‫בהקמת‬ ‫לסייע‬ ‫מתנדבים‬
•‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫ההיגוי‬ ‫לצוות‬ ‫מתנדבים‬
1 de 20

Recomendados

קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
319 vistas14 diapositivas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבnoaregev
578 vistas23 diapositivas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביבnoaregev
450 vistas23 diapositivas
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב por
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבאני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביב
אני מאיר את הטבע בעיר - תכנית טבע עירוני בבתי הספר היסודיים בתל אביבNoa Greenstep
391 vistas49 diapositivas
השדה שלנו" במעוז אביב" por
השדה שלנו" במעוז אביב"השדה שלנו" במעוז אביב"
השדה שלנו" במעוז אביב"noaregev
582 vistas13 diapositivas
אני מאיר את הטבע בעיר por
 אני מאיר את הטבע בעיר אני מאיר את הטבע בעיר
אני מאיר את הטבע בעירNoa Greenstep
428 vistas70 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015

איכות בחינוך por
איכות בחינוךאיכות בחינוך
איכות בחינוךמועצה אזורית יואב
270 vistas20 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012 por
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012gilaeliran
578 vistas20 diapositivas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקהnoaregev
907 vistas29 diapositivas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפוNoemi Seroussi
543 vistas29 diapositivas
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות por
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנותצעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנותNoa Greenstep
209 vistas21 diapositivas

Similar a מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015(20)

יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012 por gilaeliran
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012
gilaeliran578 vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev907 vistas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por Noemi Seroussi
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו
Noemi Seroussi543 vistas
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות por Noa Greenstep
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנותצעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות
Noa Greenstep209 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
גרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים por Itamar Cohen
גרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושליםגרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים
גרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים
Itamar Cohen231 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
צעד ירוק- סיכום ותובנות por Noa Greenstep
צעד ירוק- סיכום ותובנות צעד ירוק- סיכום ותובנות
צעד ירוק- סיכום ותובנות
Noa Greenstep729 vistas
צעד ירוק- סיכומים ותובנות- שנת תשע''ד por Noa Greenstep
צעד ירוק- סיכומים ותובנות- שנת תשע''דצעד ירוק- סיכומים ותובנות- שנת תשע''ד
צעד ירוק- סיכומים ותובנות- שנת תשע''ד
Noa Greenstep211 vistas
צעד ירוק- סיכום שנת תשע''ד por Noa Greenstep
צעד ירוק- סיכום שנת תשע''דצעד ירוק- סיכום שנת תשע''ד
צעד ירוק- סיכום שנת תשע''ד
Noa Greenstep501 vistas
צעד ירוק- סיכום ותובנות- שנת תשע''ד por Noa Greenstep
צעד ירוק- סיכום ותובנות- שנת תשע''דצעד ירוק- סיכום ותובנות- שנת תשע''ד
צעד ירוק- סיכום ותובנות- שנת תשע''ד
Noa Greenstep556 vistas
מידעון אביב- פרויקט אפיק por Noa Greenstep
מידעון אביב- פרויקט אפיקמידעון אביב- פרויקט אפיק
מידעון אביב- פרויקט אפיק
Noa Greenstep414 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים por Yinnon Geva
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירונייםWUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים
Yinnon Geva574 vistas
נופים מצגת הסמכה לביס ירוק תשעה por rakefetb
נופים מצגת הסמכה לביס ירוק  תשעהנופים מצגת הסמכה לביס ירוק  תשעה
נופים מצגת הסמכה לביס ירוק תשעה
rakefetb719 vistas

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015noaregev
420 vistas25 diapositivas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפוnoaregev
399 vistas42 diapositivas

Más de noaregev(19)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por noaregev
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
noaregev693 vistas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev502 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por noaregev
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית
noaregev363 vistas

מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015

 • 1. ""‫השדה‬‫השדה‬"‫שלנו‬ ‫והיער‬"‫שלנו‬ ‫והיער‬ ‫אביב‬ ‫מעוז‬‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫בשטחי‬ ‫והצומח‬ ‫החי‬ ‫מיני‬ ‫מגוון‬ ‫להעשרת‬ ‫פרויקט‬ ‫בשכונה‬ ‫הבר‬ ‫קלישר‬ - ‫ונצואלה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
 • 2. ‫הפרויקט‬ ‫חזון‬‫הפרויקט‬ ‫חזון‬ ,‫מיני‬ ‫מגוון‬ ‫של‬ ‫והעשרה‬ ‫השבחה‬ ‫בר‬ ‫שטחי‬ ‫השבת‬ ‫והחי‬ ‫הצומח‬ ,‫הקהילה‬ ‫בשיתוף‬ ‫בשכונה‬ ‫הפתוחים‬ ‫בשטחים‬ ‫לטבע‬ ‫מרחב‬ ‫יצירת‬ ‫עירוני‬
 • 3. ‫קהילתיים‬ ‫וערכים‬ ‫נלוות‬ ‫תוצאות‬‫קהילתיים‬ ‫וערכים‬ ‫נלוות‬ ‫תוצאות‬ •‫איכותי‬ ‫לטבע‬ ‫פיזית‬ ‫קירבה‬ •‫הקהילתית‬ ‫ההשתייכות‬ ‫הגברת‬(‫פעולה‬ ‫)שיתופי‬ •‫ושמירת‬ ‫לאדמה‬ ‫קירבה‬ ‫של‬ ‫לערכים‬ ‫הזיקה‬ ‫חיזוק‬ ‫טבע‬ •‫והסברה‬ ‫חינוך‬‫מקומית‬ ‫וקיימות‬ ‫סביבה‬ ‫של‬ ‫לערכים‬ ‫בשיתוף‬ ‫נעשה‬ ‫הפרויקט‬ ‫חינוכיים‬ ‫וגורמים‬ ‫התושבים‬ ‫וקהילתיים‬ ,‫התכנון‬ ‫החשיבה‬ ‫בתהליכי‬ ‫והביצוע‬
 • 4. ‫אזורי‬ ‫מפת‬‫אזורי‬ ‫מפת‬ ‫הפרויקט‬‫הפרויקט‬‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫ביה"ס‬ ‫ונצואלה‬ ‫ם‬‫י‬‫ד‬‫י‬‫פ‬‫ר‬'‫ח‬‫ר‬ ‫גני‬ ‫ילדים‬ ‫הגינה‬ ‫הקהילתית‬ '‫ב‬ ‫שלב‬ ‫הפיילוט‬ ‫אזור‬ '‫א‬ ‫שלב‬ ‫מגן‬ ‫ביה"ס‬ ‫מגרש‬ ‫הכדורסל‬ ‫ביוני‬2012‫התכנית‬ ‫משנה‬ ‫ע"י‬ ‫אושרה‬ ‫העירייה‬ ‫מנכ"ל‬ ‫רשמית‬ ‫עבודה‬ ‫כתכנית‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫שפ"ע‬ ‫ואגף‬ ‫הסביבה‬ ‫עיריית‬ ‫ע"י‬ ‫ומתוקצבת‬ ‫יפו‬ – ‫אביב‬ ‫תל‬ '‫ג‬ ‫שלב‬
 • 5. ‫שירות‬ ‫שביל‬ ‫הגדרת‬ ‫המותאם‬ ‫מרכזי‬ ‫מוגבלויות‬ ‫לבעלי‬ .‫משנה‬ ‫ושבילי‬‫לאורכם‬ ‫צמחי‬ ‫ישתלו‬‫פקעת‬ ‫מקומיים‬‫חצבים‬ ‫כגון‬ ‫ועוד‬ ‫נרקיסים‬ ‫.עיריות‬ ‫נטיעת‬ ‫המתחם‬ ‫בשולי‬ ‫מקומיים‬ ‫עצים‬‫כגון‬ ‫אלון‬ ,‫מצוי‬ ‫שיזף‬ ‫התבור‬‫בוסתן‬ ‫ועצי‬ ‫תאנה‬ ,‫תות‬ ,‫חרוב‬ ‫כגון‬ ‫וכו‬ ‫'זית‬ ‫שתילת‬‫שיחים‬ ‫מקומיים‬‫בדפנות‬ ‫המשוקם‬ ‫השטח‬ ‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫מגוון‬ ‫זריעת‬‫)חלקם‬ ‫במרכז‬ ,(‫התושבים‬ ‫ע"י‬ ‫נאספו‬ ‫בקיץ‬ ‫השטח‬ ‫פורח‬ ‫אחו‬ ‫ליצירת‬ ‫לשמש‬ ‫להמשיך‬ ‫יוכל‬‫כאתר‬ ‫למדורות‬ ‫פינוי‬‫פולשני‬ ‫צומח‬‫)שיטה‬ ‫המתחם‬ ‫מהיקף‬ (‫מכחילה‬ ‫שהיה‬ ‫אזור‬‫מוצל‬ ‫פתוח‬ ‫מקום‬ : ‫לפעילויות‬ ‫מחצלות‬ ‫להנחת‬ ‫שימוש‬ .‫פנאי‬‫ישיבה‬ ‫בספסלי‬ ‫ו‬‫הגדרת‬‫לימוד‬ ‫כיתת‬‫חוץ‬ *‫עקרוני‬ ‫תכנון‬ "‫שלנו‬ ‫"השדה‬ ‫בוסתנים‬ ‫שרידי‬ ‫קיים‬ ‫בור‬ ‫שטח‬ ,‫טבעי‬ ‫מים‬ ‫היקוות‬ ‫אזור‬ ‫אופציונאלי‬ ‫מיקום‬ ‫חורף‬ ‫לבריכת‬ ‫תצפית‬ ‫לנקודת‬ ‫אופציונאלי‬ ‫מיקום‬ ‫התקנת‬‫שתיה‬ ‫שוקת‬‫לצפייה‬ ‫.בציפורים‬ ‫העצים‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫שימור‬ ,‫המקומיים‬‫אשלים‬ ,‫שקמה‬ ‫אקליפטוס‬ ,‫.אורנים‬ ‫שילוט‬ ‫כניסה‬‫הסבר‬ ‫והנחיה‬ ‫תליית‬‫קינון‬ ‫תיבות‬‫לציפורים‬ ‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ '‫אדר‬ :‫תכנון‬ * ‫הצרכים‬ ‫בין‬ ‫ומשלבת‬ ‫קהילתיים‬ ‫וגורמים‬ ‫מהשכונה‬ ‫נציגי‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬ ‫מספר‬ ‫בעקבות‬ ‫ה‬‫שעלו‬ ‫מקומיים‬ ‫בלימנים‬ ‫הגדרת‬ ‫הנגר‬ ‫לשימור‬ ‫תליית‬‫קינון‬ ‫תיבות‬‫לציפורים‬
 • 6. ‫בפרויקט‬ ‫הקהילתיים‬ ‫השותפים‬‫בפרויקט‬ ‫הקהילתיים‬ ‫השותפים‬ •‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫ועד‬ ,‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫תושבי‬ •‫פלפלון‬ ,‫פיקוס‬ ,‫צב‬ :‫עירוניים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬ •‫מגן‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ •‫ונצואלה‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
 • 7. ‫מאי‬ - ‫הפיילוט‬ ‫בשטח‬ ‫פעילות‬ - ‫התחלנו‬ ‫ככה‬‫מאי‬ - ‫הפיילוט‬ ‫בשטח‬ ‫פעילות‬ - ‫התחלנו‬ ‫ככה‬20122012
 • 8. ,‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בספטמבר‬,‫שנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫בספטמבר‬ ‫מהחצבים‬ ‫ליהנות‬ ‫יכולנו‬ ‫כבר‬‫מהחצבים‬ ‫ליהנות‬ ‫יכולנו‬ ‫כבר‬
 • 9. ‫חורף‬2012 ‫לזריעה‬ ‫המרכזי‬ ‫השטח‬ ‫וכן‬ '‫העירייה‬ ‫עם‬ ‫בתיאום‬ ‫א‬ ‫שלב‬ ‫הריסוסים‬ ‫הופסקו‬ '‫הקרקע‬ ‫שכבת‬ ‫הוסרה‬ ‫ב‬ ‫שלב‬ ‫לזריעת‬ ‫כהכנה‬ ‫העליונה‬ ‫בר‬ ‫בפרחי‬ ‫השטח‬ ‫ונעקרו‬‫פולשים‬ ‫מינים‬
 • 10. ‫בסתיו‬2012–‫בחורשת‬ ‫ראשון‬ ‫שתילות‬ ‫אירוע‬ ‫רפידים‬ , "‫גיאופיטים‬ ‫והטמינו‬ ‫זרעו‬ ‫השכונה‬ ‫ותושבי‬ ‫הילדים‬ ‫גני‬ ‫מגן‬ ‫ס‬ ‫ביה‬ ‫תלמידי‬ ( )‫פקעת‬ ‫צמחי‬ "‫א‬ ‫ת‬ ‫העיר‬ ‫נוף‬ ‫ברקע‬
 • 11. ‫החורשה‬ ‫שיקום‬ ‫בתהליך‬ ‫שותפים‬ ‫ד-ה‬ ‫כיתות‬ ‫מגן‬ ‫ביה"ס‬ ‫תלמידי‬
 • 12. , - "‫חצ‬ ‫של‬ ‫פקעת‬ ‫שותלת‬ ‫לתהליך‬ ‫השותפה‬ ‫מגן‬ ‫ס‬ ‫ביה‬ ‫מנהלת‬ ‫קיפר‬ ( )‫הפרויקט‬ ‫מובילת‬ ‫טלמור‬ ‫פנינה‬ ‫עם‬ ‫בתמונה‬
 • 13. ‫הגן‬ ‫ילדי‬ ‫את‬ ‫מדריכה‬ ,‫הפרויקט‬ ‫ממובילות‬ ‫השכונה‬ ‫תושבת‬ ,‫שירי‬ ‫הבר‬ ‫פרחי‬ ‫את‬ ‫לזרוע‬ ‫כיצד‬ ,‫וילדיהם‬ ‫אלימות‬ ‫לנפגעות‬ ‫המעון‬ ‫נשות‬ ‫ואת‬
 • 14. ‫ושתילות‬ ‫זריעות‬ – ‫קהילתיים‬ ‫שיא‬ ‫אירועי‬‫ושתילות‬ ‫זריעות‬ – ‫קהילתיים‬ ‫שיא‬ ‫אירועי‬
 • 15. : ‫שיא‬ ‫אירועי‬: ‫שיא‬ ‫אירועי‬‫בשבט‬ ‫בט"ו‬ ‫דומיננטיים‬ ‫מינים‬ ‫הסרת‬‫בשבט‬ ‫בט"ו‬ ‫דומיננטיים‬ ‫מינים‬ ‫הסרת‬
 • 16. :‫שיא‬ ‫אירועי‬:‫שיא‬ ‫אירועי‬"‫ונצואלה‬ ‫ס‬ ‫בי‬ ‫ילדי‬ ‫שילוב‬"‫ונצואלה‬ ‫ס‬ ‫בי‬ ‫ילדי‬ ‫שילוב‬ ‫המאכל‬ ‫יער‬ ‫בנטיעת‬‫המאכל‬ ‫יער‬ ‫בנטיעת‬
 • 17. ‫אירועי‬ ‫של‬ ‫והשיא‬‫אירועי‬ ‫של‬ ‫והשיא‬ :‫השיא‬:‫השיא‬ ‫הפריחה‬ ‫סיורי‬‫הפריחה‬ ‫סיורי‬
 • 19. ?‫השנה‬ ‫לנו‬ ‫מתוכנן‬ ‫ומה‬?‫השנה‬ ‫לנו‬ ‫מתוכנן‬ ‫ומה‬ ‫ספטמבר‬2015: ‫ואחרים‬ ‫רימונים‬ ,‫חצבים‬ - ‫בסתיו‬ ‫בשטח‬ ‫לתצפיות‬ ‫סיורים‬ ‫נובמבר‬2015: ‫וזריעות‬ ‫שתילות‬ ‫השדה‬ ‫בשטח‬ (‫עונתי‬ ‫מים‬ ‫)מאגר‬ ‫חורף‬ ‫בריכת‬ ‫הקמת‬ ‫ינואר‬2016: ‫בשבט‬ ‫ט"ו‬ ‫פעילות‬ ‫מרץ‬2016: ‫החורף‬ ‫בריכת‬ ‫על‬ ‫ותצפיות‬ ‫פריחה‬ ‫סיורי‬ ‫מאי‬2016: ‫פולשים‬ ‫מינים‬ ‫והסרת‬ ‫זרעים‬ ‫איסוף‬
 • 20. ‫הורים‬ ‫מנציגי‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬‫הורים‬ ‫מנציגי‬ ‫נדרש‬ ‫מה‬ •‫ולסביבה‬ ‫לטבע‬ ‫ואהבה‬ ‫זיקה‬ •‫ולהפעלתם‬ ‫לילדים‬ ‫גישה‬ •‫בשטח‬ ‫הפעילויות‬ ‫והדרכת‬ ‫ליווי‬‫מפורטים‬ ‫קיימים‬ ‫מערכים‬ ‫)לפי‬ (‫ומסודרים‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫ולחלוק‬ ‫בצוות‬ ‫להתנדב‬ ‫מאוד‬ ‫כדאי‬ * :‫דרושים‬ ‫בנוסף‬ •‫הפעילויות‬ ‫ותיעוד‬ ‫בצילום‬ ‫לסייע‬ ‫מתנדבים‬ •‫ומעודכן‬ ‫מסודר‬ ‫דיגיתלי‬ ‫אלבום‬ ‫בהקמת‬ ‫לסייע‬ ‫מתנדבים‬ •‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫ההיגוי‬ ‫לצוות‬ ‫מתנדבים‬

Notas del editor

 1. דגשים לתמונות: תכנון בשיתוף תושבים, פעילות הורים וילדים
 2. נזרעו בחורשה למעלה מ-50 מינים שונים של צומח האופייני לקרקע החמרה המקומית תלמידי ביה"ס מקבלים הדרכה ממדריך הגינון עופר הוכברג כיצד לזרוע את פרחי הבר
 3. פעילות להסרת מינים פולשים בכדי לאפשר צמיחת המינים המקומיים שתי תחנות הדרכה אודות הצבר ועץ השקמה בשטח השדה שלנו – הועברו עי הפעילים במסגרת סיור בית ספרי ברחבי השכונה
 4. שפ"ע הוסיפו גם שלט..