שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016

N
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
‫שפירא‬ ‫בשכונת‬
‫פרויקטים‬ ‫הצגת‬ ‫ערב‬11/9/2016
‫שפירא‬ ‫שכונת‬ ‫חזון‬
‫ש‬‫פ‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫מ‬‫ב‬‫ט‬‫י‬‫ח‬‫ה‬‫ו‬‫מ‬‫ק‬‫י‬‫י‬‫מ‬‫ת‬
‫שכונה‬‫פלורליסטית‬ ‫קהילתית‬,
‫המהווה‬‫מודל‬‫לקיימות‬‫חברתית‬‫וסביבתית‬,
‫לחיזוק‬ ‫פועלת‬‫על‬ ‫ושמירה‬‫הקיים‬
‫ודאגה‬‫לדורות‬‫הבאים‬.
‫ארוע‬‫פרויקטים‬ ‫הצגת‬11/9/2016
‫הכיבוד‬-‫מקומיים‬ ‫מעסקים‬
‫בקצרה‬ ‫למצגות‬ ‫וכעת‬
‫העירייה‬ ‫באתר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המלאות‬ ‫המצגות‬ ‫את‬
(‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬-‫מקיימות‬ ‫שכונות‬)
‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
‫מזון‬ ‫כשייצור‬,‫בעיר‬ ‫נפגשים‬ ‫וקהילתיות‬ ‫אקולוגי‬ ‫שיקום‬
‫הצוות‬ ‫חברי‬:‫אביב‬ ‫תל‬ ‫דרום‬ ‫מאכל‬ ‫יערות‬ ‫קורס‬ ‫משתתפי‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
‫שפירא‬
‫יפו‬
‫עופר‬ ‫נווה‬ ‫קרית‬‫שלום‬
‫פלורנטין‬
•‫קיימא‬ ‫ובת‬ ‫מזון‬ ‫יצרנית‬ ‫חקלאית‬ ‫למערכת‬ ‫תכנון‬ ‫שיטת‬ ‫הינה‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
‫טבעיים‬ ‫וחורשים‬ ‫יערות‬ ‫של‬ ‫ועקרונות‬ ‫דפוסים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מתוכננת‬ ‫אשר‬.
‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫זה‬ ‫מה‬?
‫המערכת‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬,‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫ירד‬
‫מתייצבת‬ ‫שהמערכת‬ ‫עד‬ ‫משאבים‬ ‫בהשקעת‬ ‫הצורך‬
‫לחלוטין‬ ‫כמעט‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫ומתפקדת‬.
2.‫קהילתי‬ ‫מאכל‬ ‫יערות‬ ‫קורס‬
‫של‬ ‫וגיבוש‬ ‫להכשרה‬‫גרעין‬
‫הובלה‬
‫א‬ ‫שלב‬'(‫הושלם‬)
‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
1.‫לפרויקט‬ ‫הציבור‬ ‫חשיפת‬
‫פעילים‬ ‫וגיוס‬
3.‫תכנון‬ ‫צוות‬‫היער‬ ‫של‬ ‫פיזי‬
4.‫וחינוך‬ ‫קהילה‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬
‫קיים‬ ‫מצב‬
‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
‫א‬ ‫שלב‬ ‫תכנון‬'
‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
‫ב‬ ‫שלב‬ ‫תכנון‬'
‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬
‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬‫עלות‬ ‫הערכת‬
‫שנמצא‬ ‫בשטח‬ ‫לשימוש‬ ‫אישור‬
‫הקהילתית‬ ‫לגינה‬ ‫מחוץ‬
‫סוכם‬‫א‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬'‫הקהילתית‬ ‫בגינה‬ ‫רק‬ ‫נעבוד‬.
‫נעבור‬ ‫זה‬ ‫שטח‬ ‫שנפתח‬ ‫לאחר‬‫לפיתח‬‫הכללי‬ ‫השטח‬
‫לגינה‬ ‫מחוץ‬ ‫שנמצא‬
‫המאכל‬ ‫יער‬ ‫להקמת‬ ‫חומרים‬
*‫שנתיים‬ ‫פני‬ ‫על‬
‫עצים‬ ‫שתילי‬,‫מערכת‬‫השקייה‬,‫עבודה‬ ‫כלי‬.‫גזם‬ ‫רסק‬,
‫קרקע‬ ‫טיוב‬ ‫מוצרי‬(EM,‫קומפוסט‬.)
60,000₪‫לשנתיים‬
‫לגשם‬ ‫עמידה‬ ‫מקורה‬ ‫עמדה‬
‫הקהילתית‬ ‫הגינה‬ ‫בשטח‬
‫כיור‬ ‫כוללת‬+‫חשמל‬ ‫חיבור‬+‫תאורה‬+‫ננעל‬ ‫מחסן‬45,000₪
3‫של‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬‫מחפרון‬‫לשימור‬ ‫העפר‬ ‫לעבודות‬‫עילי‬ ‫נגר‬.4,000₪
‫ל‬ ‫תקציב‬6‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬
‫בשנה‬ ‫גדולים‬(200-500‫איש‬)
‫הופעות‬‫סדנאות‬‫מופעים‬,‫ומזון‬ ‫כיבוד‬,‫יצירה‬ ‫חומרי‬,
‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫וחומרים‬,‫פלטפורמות‬
‫והפצה‬ ‫פרסום‬‫דיגיתל‬‫ופייסבוק‬.
60,000₪‫לשנה‬
‫גנרטור‬‫להפעלת‬ ‫סולארי‬
‫אירועים‬
‫ירוקה‬ ‫באנרגיה‬ ‫אירועים‬ ‫להפעלת‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬3,000₪
‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬
‫היער‬ ‫לקהילת‬ ‫וסדנאות‬
‫להקמה‬ ‫מאוד‬ ‫חשובות‬ ‫והסדנאות‬ ‫ההשתלמויות‬
‫המקום‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫ותחזוקה‬,‫הקהילתי‬ ‫ולגיבוש‬.
40,000₪‫לשנה‬
‫של‬ ‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ליווי‬
‫אקולוג‬
‫פארק‬ ‫ושל‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫מאקולוג‬ ‫ליווי‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬
‫החורשות‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬
‫הסביבה‬
‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬
‫בשפירא‬
‫הצוות‬ ‫חברי‬:
‫ארגוב‬ ‫יערה‬
‫פיאמנטה‬ ‫משה‬
‫מנחם‬ ‫דני‬
‫פרי‬‫סמנון‬
‫שוורץ‬ ‫דניאל‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
•‫עירוני‬ ‫טבע‬ ‫יצירת‬
•‫צמחי‬ ‫השבת‬‫בר‬‫הציבורי‬ ‫למרחב‬
•‫מאביקים‬ ‫מושכת‬ ‫צמחייה‬ ‫הוספת‬
•‫לציפורים‬ ‫קינון‬ ‫תיבות‬ ‫התקנת‬
•‫אכילה‬ ‫שבילי‬ ‫הכשרת‬
•‫הציבורי‬ ‫למרחב‬ ‫מאכל‬ ‫צמחי‬ ‫הוספת‬
•‫והצללה‬ ‫עצים‬ ‫נטיעת‬
•‫המקומית‬ ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫העמקת‬
•‫בקהילה‬ ‫מוסדות‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫מיסוד‬
‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬
‫מודינה‬ ‫דה‬ ‫גינת‬
‫מאכל‬ ‫ובערוגות‬ ‫ומרפא‬ ‫תבלין‬ ‫בצמחי‬ ‫הגינות‬ ‫שולי‬ ‫העשרת‬
‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬
‫לפני‬‫אחרי‬
‫סמטת‬‫התיבונים‬
‫הרחוב‬ ‫לאורך‬ ‫תבלין‬ ‫צמחי‬ ‫הוספת‬
‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬
‫לפני‬‫אחרי‬
‫ישראל‬ ‫חכמי‬ ‫שדירת‬
‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫הוספת‬
‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬
‫לפני‬‫אחרי‬
•‫תועלת‬ ‫וצמחי‬ ‫עצים‬ ‫שתילת‬
•‫קיימים‬ ‫עצים‬ ‫סביב‬ ‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫זריעת‬
•‫תבלין‬ ‫וצמחי‬ ‫שיחים‬ ‫לשתילת‬ ‫מדרכות‬ ‫אריחי‬ ‫הסרת‬
‫עילי‬ ‫נגר‬ ‫מי‬ ‫ולחלחול‬
•‫קהילתיים‬ ‫במוקדים‬ ‫גפנים‬ ‫סוכות‬ ‫שתילת‬
(‫אחרים‬ ‫צל‬ ‫צמחי‬ ‫או‬)
‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬
‫סביב‬ ‫צמחיה‬ ‫בלי‬‫סביב‬ ‫צמחיה‬ ‫עם‬
‫שורשים‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
‫ירוק‬ ‫ספר‬ ‫בית‬-‫ירוקה‬ ‫מובילות‬
•‫צמחייה‬ ‫של‬ ‫שתילה‬‫ורטיקלית‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫גדר‬ ‫על‬
•‫ביה‬ ‫שיתוף‬"‫בשכונה‬ ‫ירוקה‬ ‫חינוכית‬ ‫בפעילות‬ ‫ס‬
‫ירוקים‬ ‫הליכה‬ ‫צירי‬
‫ש‬‫כונת‬‫ש‬‫המפה‬ ‫על‬ ‫פירא‬
‫גינת‬
‫דמודינה‬
‫קפה‬
‫שפירא‬
‫גינה‬
‫קהילתית‬
‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫של‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פורטל‬
•‫מידע‬ ‫ריכוז‬
•‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫עידוד‬
•‫ולפייסבוק‬ ‫לניוזלטר‬ ‫הפצה‬
•‫העירייה‬ ‫לאתר‬ ‫קישור‬
‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬
‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬‫בשיתוף‬‫עלות‬
‫שוטפת‬ ‫מעבודה‬ ‫כחלק‬
‫שתילים‬,‫קינון‬ ‫ותיבות‬ ‫קומפוט‬‫שתילות‬‫בשכונה‬ ‫הנבחרים‬ ‫באתרים‬ ‫קהילתיות‬‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬‫שוטף‬
‫זרעים‬,‫מצעי‬‫גידול‬‫הקהילתית‬ ‫בגינה‬ ‫ומנבטה‬ ‫משתלה‬ ‫הקמת‬
‫המאכל‬ ‫לערוגות‬ ‫בשתילי‬ ‫שימוש‬
‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬‫שוטף‬
4‫בשנה‬ ‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬‫ולילדים‬ ‫למבוגרים‬ ‫והפעלות‬ ‫סדנאות‬‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬
‫והרשות‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬
‫שוטף‬
‫סדנאות‬‫לפרויקט‬ ‫וחומרים‬
'‫הלאה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תעביר‬'
‫כ‬-6‫שנתיות‬ ‫סדנאות‬‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬
‫והרשות‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬
10,000
10‫פרפרים‬ ‫לצירי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שעות‬
‫ומאביקים‬
‫ים‬ ‫בבת‬ ‫הפרפרים‬ ‫צירי‬ ‫לפרויקט‬ ‫שניתן‬ ‫לייעוץ‬ ‫בדומה‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬??
‫לשכונה‬ ‫ירוק‬ ‫פורטל‬ ‫הקמת‬‫כל‬ ‫ריכוז‬‫אחד‬ ‫בפורטל‬ ‫הירוקים‬ ‫המיזמים‬:‫זמנים‬ ‫לוחות‬
‫לאירועים‬,‫ועוד‬ ‫לימודי‬ ‫מידע‬
??
‫לסיוע‬ ‫בקשה‬
‫מערכת‬ ‫ראש‬,‫ושתילים‬ ‫אדניות‬‫גדר‬ ‫לטובת‬‫ורטיקלית‬‫בבי‬ ‫ואדניות‬"‫שורשים‬ ‫ס‬‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬10,000
‫הקיימות‬ ‫סמל‬ ‫עם‬ ‫שילוט‬
‫עיצוב‬‫השלט‬,‫והצבתו‬ ‫ייצורו‬
‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ‫שלט‬,‫העצים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫המציינים‬ ‫שלטים‬
‫התבלין‬ ‫ושיחי‬,‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫ולקבלת‬–‫בטלפון‬ ‫לסריקה‬ ‫קוד‬
‫החכם‬
10,000
‫לגפנים‬ ‫מתקן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬‫במסילת‬ ‫גפנים‬ ‫סוכות‬ ‫הקמת‬ ‫לטובת‬‫ישרים‬
‫ברחוב‬ ‫מדרכה‬ ‫אריחי‬ ‫הסרת‬
‫ישרים‬ ‫מסילת‬
‫תועלת‬ ‫צמחי‬ ‫שתילת‬ ‫לטובת‬
‫ולשיפר‬‫וחלחול‬ ‫ניקוז‬‫התהום‬ ‫למי‬ ‫עילי‬ ‫נגר‬ ‫מי‬
‫הצוות‬ ‫חברי‬:
‫מנחם‬ ‫דני‬
‫אביטל‬ ‫שרון‬
‫בן‬ ‫מרגרט‬‫חמו‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
‫ש‬‫פ‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫ב‬‫צ‬‫ב‬‫ע‬‫י‬‫ם‬
‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬
‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬
•‫הרחוב‬ ‫טיפוח‬
•‫האישי‬ ‫הביטחון‬ ‫הגברת‬
•‫חיים‬ ‫שוקקת‬ ‫אווירה‬ ‫יצירת‬
•‫הקהילתי‬ ‫המארג‬ ‫חיזוק‬
‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬-"‫קאמבק‬"‫הרחוב‬ ‫של‬
‫הבתים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬‫ברחוב‬ ‫ציבוריים‬ ‫מתקנים‬ ‫או‬ ‫ומבנים‬
•‫המקומיים‬ ‫העסקים‬ ‫החייאת‬
•‫מקומית‬ ‫והעצמה‬ ‫גאווה‬
‫למעשה‬,
‫ברחוב‬ ‫צבעוניים‬ ‫בתים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫יש‬ ‫כבר‬...
‫ירוק‬ ‫אדום‬
‫כתום‬‫ורוד‬
‫רחוב‬ ‫אמנות‬ ‫גם‬ ‫ויש‬...
‫לפיילוט‬ ‫הצעה‬
•‫ישרים‬ ‫במסילת‬ ‫נכס‬ ‫מבעלי‬ ‫אישור‬ ‫קיבלנו‬77‫הקומה‬ ‫את‬ ‫לצבוע‬‫השניה‬
‫את‬ ‫לצבוע‬ ‫ברחוב‬ ‫כנסת‬ ‫מבית‬ ‫אישור‬ ‫קיבלנו‬‫לרחוב‬ ‫הפונה‬ ‫הגדר‬
‫לפיילוט‬ ‫הצעה‬
‫צרכים‬
‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬
‫הפרויקט‬ ‫תכנון‬‫עירוני‬ ‫צוות‬ ‫הגדרת‬‫לתכנון‬ ‫מקצועי‬
‫לפרויקט‬ ‫חשיפה‬ ‫ערב‬ ‫הפקת‬‫הפקה‬‫כנס‬ ‫של‬ ‫וארגון‬‫להשתתפות‬ ‫לרתימתם‬ ‫ולעסקים‬ ‫לתושבים‬
‫בפרויקט‬
‫אמן‬ ‫סדנת‬‫והנחיה‬ ‫לתכנון‬‫ו‬ ‫הגדר‬ ‫של‬ ‫אמנותית‬ ‫צביעה‬ ‫של‬/‫אלמנטים‬ ‫או‬
‫ברחוב‬ ‫אחרים‬ ‫ציבוריים‬
‫לשיפוץ‬ ‫תמריצים‬ ‫סל‬ ‫התאמת‬‫וביצרון‬ ‫עזרה‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬‫המתאים‬ ‫תמריצים‬ ‫סל‬ ‫ומציאת‬
‫בפרויקט‬ ‫ותומך‬ ‫לאוכלוסיה‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
‫הצוות‬ ‫חברי‬:
‫מנחם‬ ‫דני‬
‫שפיגל‬ ‫עידן‬
‫מנחם‬ ‫בן‬ ‫ששי‬
‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬-‫בשכונה‬ ‫הראשי‬ ‫העורק‬
•‫כ‬ ‫הרחוב‬ ‫אורך‬-650‫מ‬'
•‫השכונה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חוצה‬
•‫בצפון‬ ‫שלמה‬ ‫דרך‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬
‫בדרום‬ ‫גלויות‬ ‫וקיבוץ‬
•‫מרכזי‬ ‫קניות‬ ‫ציר‬-‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫אורכו‬ ‫לכל‬
•‫שוקק‬ ‫חיים‬ ‫מרכז‬ ‫היווה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬
•‫ייעודו‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫לא‬
•‫מרכזי‬ ‫כרחוב‬
‫כיום‬ ‫המצב‬
‫ומכשולים‬ ‫מדרכות‬ ‫מדידת‬
‫צרות‬ ‫מדרכות‬ ‫של‬ ‫מקטעים‬ ‫ריבוי‬
‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫מעבר‬ ‫על‬ ‫המקשות‬,
‫תינוק‬ ‫עגלת‬ ‫או‬ ‫גלגלים‬ ‫כסא‬
‫ממצאים‬
‫וטעינה‬ ‫לפריקה‬ ‫חניה‬ ‫של‬ ‫קשה‬ ‫מצוקה‬
‫נעשית‬ ‫החניה‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬
‫לתנועה‬ ‫חמורה‬ ‫הפרעה‬ ‫תוך‬
‫הכביש‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫הן‬
‫סכנה‬
‫בטיחותית‬
‫שמש‬ ‫מוכה‬ ‫רחוב‬
‫הצללה‬ ‫אין‬
‫לגובה‬ ‫גדלים‬ ‫שנשתלו‬ ‫העצים‬
‫צל‬ ‫מעניקים‬ ‫ולא‬
‫סגור‬
‫ממצאים‬-‫מ‬ ‫יותר‬-20‫סגורים‬ ‫עסקים‬
‫וארוכות‬ ‫סגורות‬ ‫חזיתות‬
‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫כנסת‬ ‫ובתי‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫תמהיל‬
‫סגורים‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬
‫כנסת‬ ‫בתי‬
‫מספרות‬
‫תיווך‬
‫מכולת‬/‫ירקות‬
‫שונות‬
‫קיוסק‬/‫פיצוציה‬
‫מאפיה‬
‫מסעדה‬/‫קפה‬ ‫בית‬
‫כנסת‬ ‫ובתי‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫תמהיל‬
‫ברחוב‬‫ישרים‬ ‫מסילת‬
•‫קפה‬ ‫למעט‬‫גצל‬...
•‫שכונתי‬ ‫עוגן‬ ‫שמהווה‬
‫עניין‬ ‫ומוקדי‬ ‫חמד‬ ‫פינות‬ ‫היעדר‬
•‫מצפון‬ ‫מרכזית‬ ‫תחנה‬ ‫מדרום‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬
‫ע‬ ‫הוגדר‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬"‫המשטרה‬ ‫י‬
‫ביותר‬ ‫המסוכן‬ ‫כרחוב‬,
‫התרחשו‬ ‫בו‬225‫דרכים‬ ‫תאונות‬.
‫זאת‬,‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬ ‫כאשר‬
‫היא‬ ‫לתאונות‬‫לרמזור‬ ‫ציות‬ ‫אי‬.
•‫מסביב‬ ‫ומהשכונות‬ ‫העיר‬ ‫ממרכז‬ ‫נתק‬
•‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫מחסור‬
‫עבירים‬ ‫בלתי‬ ‫אזורים‬
‫המרכזית‬ ‫התחנה‬
‫שד‬'‫ציון‬ ‫הר‬
‫נתיבי‬‫אילון‬
‫שאנן‬ ‫נווה‬
‫התקווה‬ ‫שכונת‬
‫אליהו‬ ‫יד‬
‫שלום‬ ‫קריית‬
‫יפו‬
‫פלורנטין‬
‫עירוני‬ ‫רצף‬ ‫היעדר‬
‫ל‬ ‫להפוך‬ ‫אדיר‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יש‬ ‫לרחוב‬‫שוקק‬ ‫רחוב‬:
‫הליכה‬ ‫ציר‬‫ומקיים‬ ‫ירוק‬,‫מהשכונה‬ ‫תושבים‬ ‫שמזמין‬
‫בו‬ ‫לבלות‬ ‫לה‬ ‫ומחוצה‬.
‫מסקנות‬
‫להשתלב‬ ‫עשוי‬ ‫השיקום‬
‫כמו‬ ‫תכניות‬ ‫עם‬ ‫היטב‬
'‫הליכה‬ ‫עיר‬'
‫מקדמת‬ ‫שהעירייה‬
•‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫תכנון‬,
•‫מקיים‬ ‫כרחוב‬ ‫מיתוגו‬ ‫תוך‬
‫הפתרון‬‫המוצע‬
.1‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫וקידום‬ ‫הקיימים‬ ‫בעסקים‬ ‫תמיכה‬
.2‫ברחוב‬ ‫ההליכה‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפור‬
.3‫והקישוריות‬ ‫התחבורה‬ ‫שיפור‬
.4‫ירוק‬ ‫לציר‬ ‫הרחוב‬ ‫הפיכת‬
.5‫המבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬
.6‫שכונתיים‬ ‫אירועים‬ ‫קיום‬
‫ההשראה‬ ‫תמונות‬ ‫מעשרות‬ ‫אחת‬‫שששי‬
‫בקבוצת‬ ‫שולח‬‫הווטסאפ‬‫לפעילים‬
•‫השכונה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫שישרתו‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬ ‫עידוד‬
•‫יצירת‬"‫קטלוג‬"‫ברחוב‬ ‫המוצעים‬ ‫הנכסים‬ ‫מבחר‬ ‫ובו‬
•‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫לשכירות‬ ‫חדשניות‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬,
‫מס‬ ‫של‬ ‫בשותפות‬ ‫חלקי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬'‫קטנים‬ ‫יזמים‬
•‫הקהילה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬ ‫בניית‬
•‫למגורים‬ ‫ולא‬ ‫למטרתם‬ ‫רק‬ ‫עסק‬ ‫בבתי‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫אכיפה‬
•‫גלריות‬ ‫לפתיחת‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫הזמנה‬
•‫גלילה‬ ‫תריסי‬ ‫על‬ ‫האוסרת‬ ‫התקנה‬ ‫הרחבת‬‫ישרים‬ ‫למסילת‬
1.‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫וקידום‬ ‫קיימים‬ ‫בעסקים‬ ‫תמיכה‬
•‫ברחוב‬ ‫ההליכה‬ ‫ועידוד‬ ‫לשיפור‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬
•‫מכשולים‬ ‫הסרת‬
•‫העיר‬ ‫ולמרכז‬ ‫מסביב‬ ‫לשכונות‬ ‫קישוריות‬ ‫ליצירת‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬,
‫למשל‬‫שאטלים‬
•‫וטעינה‬ ‫לפריקה‬ ‫ונוחים‬ ‫בטוחים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬
•‫מוצלות‬ ‫ישיבה‬ ‫ופינות‬ ‫קהילתיות‬ ‫ספריות‬ ‫למשל‬ ‫כמו‬ ‫עניין‬ ‫מוקדי‬ ‫הוספת‬
•‫האופניים‬ ‫שביל‬ ‫על‬ ‫מחודשת‬ ‫חשיבה‬
2+3.‫תשתיות‬ ‫שיפור‬‫קישוריות‬ ‫ויצירת‬ ‫ההליכה‬
•‫פרפרים‬ ‫מושכת‬ ‫צמחיה‬ ‫שתילת‬
•‫אחרים‬ ‫צל‬ ‫צמחי‬ ‫או‬ ‫גפן‬ ‫סוכות‬ ‫שתילת‬
•‫צל‬ ‫עתירי‬ ‫בעצים‬ ‫הרחוב‬ ‫עיבוי‬
•‫תבלין‬ ‫וצמחי‬ ‫פרחים‬ ‫שתילת‬
•‫יצירת‬"‫מאכל‬ ‫צמחי‬ ‫שדרת‬"
4.‫לציר‬ ‫הרחוב‬ ‫הפיכת‬‫ירוק‬
‫כח‬‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫מפרויקט‬ ‫לק‬
‫חזותית‬ ‫כאטרקציה‬ ‫הן‬ ‫צבעוניות‬ ‫חזיתות‬
‫המקום‬ ‫רוח‬ ‫לשינוי‬ ‫כסממן‬ ‫והן‬
‫סביבו‬ ‫החיובית‬ ‫לרוח‬ ‫יתרום‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫היופי‬
‫תיצור‬ ‫המיזם‬ ‫סביב‬ ‫הסקרנות‬"‫באזז‬"‫צרכנים‬ ‫ותמשוך‬
5.‫המבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬
‫כח‬‫בצבעים‬ ‫שפירא‬ ‫מפרויקט‬ ‫לק‬
‫קהל‬ ‫מושכי‬ ‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫אירועים‬
6.‫שכונתיים‬ ‫אירועים‬ ‫קיום‬
‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫בשיתוף‬
‫שפחות‬ ‫וכאלה‬.. ‫התבססו‬ ‫שכבר‬ ‫כאלה‬..
‫הקהילה‬ ‫בשיתוף‬ ‫מקצועי‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬
‫הרחוב‬ ‫והחייאת‬ ‫למיתוג‬
‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬
‫כולה‬ ‫השכונה‬ ‫על‬ ‫שעובר‬ ‫התהליך‬ ‫לנצל‬ ‫ניתן‬,‫חיובית‬ ‫להשפעה‬
‫המסחרי‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬,‫הרחוב‬ ‫את‬ ‫להחיות‬ ‫במטרה‬.
‫בכך‬-‫של‬ ‫החזון‬ ‫את‬ ‫לממש‬‫האב‬ ‫תכנית‬,
‫השכונה‬ ‫לתושבי‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫להפכו‬.
‫לסיכום‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
‫שפירא‬ ‫בשכונת‬
‫והתמיכה‬ ‫הליווי‬ ‫על‬ ‫תודה‬
1 de 55

Recomendados

Zona arqueológica de yaxchilán por
Zona arqueológica de yaxchilánZona arqueológica de yaxchilán
Zona arqueológica de yaxchilánJUAN MODESTO PAZ AGUIÑIGA
416 vistas7 diapositivas
Pramod Mundhe Presentation por
Pramod Mundhe PresentationPramod Mundhe Presentation
Pramod Mundhe PresentationPramod Mundhe
68 vistas3 diapositivas
MIS 2101 Presentation por
MIS 2101 PresentationMIS 2101 Presentation
MIS 2101 PresentationLogan Peterson
119 vistas9 diapositivas
BMW HSS por
BMW HSSBMW HSS
BMW HSSМиладин Врбашки
172 vistas1 diapositiva
Organograma por
OrganogramaOrganograma
OrganogramaAWS Service
1.3K vistas7 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016

סדנא 7 por
סדנא 7סדנא 7
סדנא 7MerhavMIU
642 vistas33 diapositivas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוnoaregev
1.3K vistas14 diapositivas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013noaregev
681 vistas25 diapositivas
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
קיימות בתל אביב יפו por
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפוnoaregev
955 vistas35 diapositivas
סדנא 8 por
סדנא 8סדנא 8
סדנא 8MerhavMIU
1.1K vistas28 diapositivas

Similar a שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016(20)

סדנא 7 por MerhavMIU
סדנא 7סדנא 7
סדנא 7
MerhavMIU642 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev681 vistas
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
סדנא 8 por MerhavMIU
סדנא 8סדנא 8
סדנא 8
MerhavMIU1.1K vistas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por Noemi Seroussi
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו
Noemi Seroussi543 vistas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por noaregev
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית
noaregev363 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012 por gilaeliran
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012
gilaeliran578 vistas
חוברת סדנא 5 סופי por MerhavMIU
חוברת סדנא 5  סופיחוברת סדנא 5  סופי
חוברת סדנא 5 סופי
MerhavMIU904 vistas
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev319 vistas
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים por Yinnon Geva
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירונייםWUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים
Yinnon Geva574 vistas
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות por Noa Greenstep
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנותצעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות
Noa Greenstep209 vistas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev502 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev297 vistas
Yuval levy hoveret print por anatklbo
Yuval levy hoveret printYuval levy hoveret print
Yuval levy hoveret print
anatklbo346 vistas
רמת אפעל - פרי דווידוביץ por uarchitects
רמת אפעל - פרי דווידוביץרמת אפעל - פרי דווידוביץ
רמת אפעל - פרי דווידוביץ
uarchitects3K vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev908 vistas

Más de noaregev

משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפוnoaregev
399 vistas42 diapositivas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלnoaregev
493 vistas25 diapositivas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןnoaregev
520 vistas20 diapositivas

Más de noaregev(18)

משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por noaregev
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
noaregev693 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas
השדה שלנו" במעוז אביב" por noaregev
השדה שלנו" במעוז אביב"השדה שלנו" במעוז אביב"
השדה שלנו" במעוז אביב"
noaregev582 vistas

שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016

 • 1. ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ ‫פרויקטים‬ ‫הצגת‬ ‫ערב‬11/9/2016
 • 2. ‫שפירא‬ ‫שכונת‬ ‫חזון‬ ‫ש‬‫פ‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫מ‬‫ב‬‫ט‬‫י‬‫ח‬‫ה‬‫ו‬‫מ‬‫ק‬‫י‬‫י‬‫מ‬‫ת‬ ‫שכונה‬‫פלורליסטית‬ ‫קהילתית‬, ‫המהווה‬‫מודל‬‫לקיימות‬‫חברתית‬‫וסביבתית‬, ‫לחיזוק‬ ‫פועלת‬‫על‬ ‫ושמירה‬‫הקיים‬ ‫ודאגה‬‫לדורות‬‫הבאים‬.
 • 5. ‫בקצרה‬ ‫למצגות‬ ‫וכעת‬ ‫העירייה‬ ‫באתר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המלאות‬ ‫המצגות‬ ‫את‬ (‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬-‫מקיימות‬ ‫שכונות‬)
 • 6. ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫מזון‬ ‫כשייצור‬,‫בעיר‬ ‫נפגשים‬ ‫וקהילתיות‬ ‫אקולוגי‬ ‫שיקום‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬:‫אביב‬ ‫תל‬ ‫דרום‬ ‫מאכל‬ ‫יערות‬ ‫קורס‬ ‫משתתפי‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
 • 8. •‫קיימא‬ ‫ובת‬ ‫מזון‬ ‫יצרנית‬ ‫חקלאית‬ ‫למערכת‬ ‫תכנון‬ ‫שיטת‬ ‫הינה‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫טבעיים‬ ‫וחורשים‬ ‫יערות‬ ‫של‬ ‫ועקרונות‬ ‫דפוסים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מתוכננת‬ ‫אשר‬. ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫זה‬ ‫מה‬? ‫המערכת‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫לאחר‬,‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫ירד‬ ‫מתייצבת‬ ‫שהמערכת‬ ‫עד‬ ‫משאבים‬ ‫בהשקעת‬ ‫הצורך‬ ‫לחלוטין‬ ‫כמעט‬ ‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫ומתפקדת‬.
 • 9. 2.‫קהילתי‬ ‫מאכל‬ ‫יערות‬ ‫קורס‬ ‫של‬ ‫וגיבוש‬ ‫להכשרה‬‫גרעין‬ ‫הובלה‬ ‫א‬ ‫שלב‬'(‫הושלם‬) ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ 1.‫לפרויקט‬ ‫הציבור‬ ‫חשיפת‬ ‫פעילים‬ ‫וגיוס‬ 3.‫תכנון‬ ‫צוות‬‫היער‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ 4.‫וחינוך‬ ‫קהילה‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬
 • 11. ‫א‬ ‫שלב‬ ‫תכנון‬' ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
 • 12. ‫ב‬ ‫שלב‬ ‫תכנון‬' ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬
 • 13. ‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬ ‫החורשות‬ ‫פארק‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬‫עלות‬ ‫הערכת‬ ‫שנמצא‬ ‫בשטח‬ ‫לשימוש‬ ‫אישור‬ ‫הקהילתית‬ ‫לגינה‬ ‫מחוץ‬ ‫סוכם‬‫א‬ ‫בשלב‬ ‫כי‬'‫הקהילתית‬ ‫בגינה‬ ‫רק‬ ‫נעבוד‬. ‫נעבור‬ ‫זה‬ ‫שטח‬ ‫שנפתח‬ ‫לאחר‬‫לפיתח‬‫הכללי‬ ‫השטח‬ ‫לגינה‬ ‫מחוץ‬ ‫שנמצא‬ ‫המאכל‬ ‫יער‬ ‫להקמת‬ ‫חומרים‬ *‫שנתיים‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫עצים‬ ‫שתילי‬,‫מערכת‬‫השקייה‬,‫עבודה‬ ‫כלי‬.‫גזם‬ ‫רסק‬, ‫קרקע‬ ‫טיוב‬ ‫מוצרי‬(EM,‫קומפוסט‬.) 60,000₪‫לשנתיים‬ ‫לגשם‬ ‫עמידה‬ ‫מקורה‬ ‫עמדה‬ ‫הקהילתית‬ ‫הגינה‬ ‫בשטח‬ ‫כיור‬ ‫כוללת‬+‫חשמל‬ ‫חיבור‬+‫תאורה‬+‫ננעל‬ ‫מחסן‬45,000₪ 3‫של‬ ‫עבודה‬ ‫ימי‬‫מחפרון‬‫לשימור‬ ‫העפר‬ ‫לעבודות‬‫עילי‬ ‫נגר‬.4,000₪ ‫ל‬ ‫תקציב‬6‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬ ‫בשנה‬ ‫גדולים‬(200-500‫איש‬) ‫הופעות‬‫סדנאות‬‫מופעים‬,‫ומזון‬ ‫כיבוד‬,‫יצירה‬ ‫חומרי‬, ‫אירוע‬ ‫לכל‬ ‫בהתאם‬ ‫נוספים‬ ‫וחומרים‬,‫פלטפורמות‬ ‫והפצה‬ ‫פרסום‬‫דיגיתל‬‫ופייסבוק‬. 60,000₪‫לשנה‬ ‫גנרטור‬‫להפעלת‬ ‫סולארי‬ ‫אירועים‬ ‫ירוקה‬ ‫באנרגיה‬ ‫אירועים‬ ‫להפעלת‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬3,000₪ ‫מקצועיות‬ ‫השתלמויות‬ ‫היער‬ ‫לקהילת‬ ‫וסדנאות‬ ‫להקמה‬ ‫מאוד‬ ‫חשובות‬ ‫והסדנאות‬ ‫ההשתלמויות‬ ‫המקום‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫ותחזוקה‬,‫הקהילתי‬ ‫ולגיבוש‬. 40,000₪‫לשנה‬ ‫של‬ ‫חודשי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ליווי‬ ‫אקולוג‬ ‫פארק‬ ‫ושל‬ ‫העירייה‬ ‫של‬ ‫מאקולוג‬ ‫ליווי‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫החורשות‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ ‫הסביבה‬
 • 14. ‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫בשפירא‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬: ‫ארגוב‬ ‫יערה‬ ‫פיאמנטה‬ ‫משה‬ ‫מנחם‬ ‫דני‬ ‫פרי‬‫סמנון‬ ‫שוורץ‬ ‫דניאל‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
 • 15. •‫עירוני‬ ‫טבע‬ ‫יצירת‬ •‫צמחי‬ ‫השבת‬‫בר‬‫הציבורי‬ ‫למרחב‬ •‫מאביקים‬ ‫מושכת‬ ‫צמחייה‬ ‫הוספת‬ •‫לציפורים‬ ‫קינון‬ ‫תיבות‬ ‫התקנת‬ •‫אכילה‬ ‫שבילי‬ ‫הכשרת‬ •‫הציבורי‬ ‫למרחב‬ ‫מאכל‬ ‫צמחי‬ ‫הוספת‬ •‫והצללה‬ ‫עצים‬ ‫נטיעת‬ •‫המקומית‬ ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫העמקת‬ •‫בקהילה‬ ‫מוסדות‬ ‫עם‬ ‫העבודה‬ ‫מיסוד‬ ‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬
 • 16. ‫מודינה‬ ‫דה‬ ‫גינת‬ ‫מאכל‬ ‫ובערוגות‬ ‫ומרפא‬ ‫תבלין‬ ‫בצמחי‬ ‫הגינות‬ ‫שולי‬ ‫העשרת‬ ‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬ ‫לפני‬‫אחרי‬
 • 17. ‫סמטת‬‫התיבונים‬ ‫הרחוב‬ ‫לאורך‬ ‫תבלין‬ ‫צמחי‬ ‫הוספת‬ ‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬ ‫לפני‬‫אחרי‬
 • 18. ‫ישראל‬ ‫חכמי‬ ‫שדירת‬ ‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫הוספת‬ ‫שלם‬ ‫ליאב‬ ‫נוף‬ ‫אדריכל‬ ‫ההדמיה‬ ‫יצירת‬ ‫לפני‬‫אחרי‬
 • 19. •‫תועלת‬ ‫וצמחי‬ ‫עצים‬ ‫שתילת‬ •‫קיימים‬ ‫עצים‬ ‫סביב‬ ‫בר‬ ‫פרחי‬ ‫זריעת‬ •‫תבלין‬ ‫וצמחי‬ ‫שיחים‬ ‫לשתילת‬ ‫מדרכות‬ ‫אריחי‬ ‫הסרת‬ ‫עילי‬ ‫נגר‬ ‫מי‬ ‫ולחלחול‬ •‫קהילתיים‬ ‫במוקדים‬ ‫גפנים‬ ‫סוכות‬ ‫שתילת‬ (‫אחרים‬ ‫צל‬ ‫צמחי‬ ‫או‬) ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬ ‫סביב‬ ‫צמחיה‬ ‫בלי‬‫סביב‬ ‫צמחיה‬ ‫עם‬
 • 20. ‫שורשים‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫ירוק‬ ‫ספר‬ ‫בית‬-‫ירוקה‬ ‫מובילות‬ •‫צמחייה‬ ‫של‬ ‫שתילה‬‫ורטיקלית‬‫הספר‬ ‫בית‬ ‫גדר‬ ‫על‬ •‫ביה‬ ‫שיתוף‬"‫בשכונה‬ ‫ירוקה‬ ‫חינוכית‬ ‫בפעילות‬ ‫ס‬
 • 21. ‫ירוקים‬ ‫הליכה‬ ‫צירי‬ ‫ש‬‫כונת‬‫ש‬‫המפה‬ ‫על‬ ‫פירא‬ ‫גינת‬ ‫דמודינה‬ ‫קפה‬ ‫שפירא‬ ‫גינה‬ ‫קהילתית‬
 • 22. ‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫של‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פורטל‬ •‫מידע‬ ‫ריכוז‬ •‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫עידוד‬ •‫ולפייסבוק‬ ‫לניוזלטר‬ ‫הפצה‬ •‫העירייה‬ ‫לאתר‬ ‫קישור‬
 • 23. ‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬‫בשיתוף‬‫עלות‬ ‫שוטפת‬ ‫מעבודה‬ ‫כחלק‬ ‫שתילים‬,‫קינון‬ ‫ותיבות‬ ‫קומפוט‬‫שתילות‬‫בשכונה‬ ‫הנבחרים‬ ‫באתרים‬ ‫קהילתיות‬‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬‫שוטף‬ ‫זרעים‬,‫מצעי‬‫גידול‬‫הקהילתית‬ ‫בגינה‬ ‫ומנבטה‬ ‫משתלה‬ ‫הקמת‬ ‫המאכל‬ ‫לערוגות‬ ‫בשתילי‬ ‫שימוש‬ ‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬‫שוטף‬ 4‫בשנה‬ ‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬‫ולילדים‬ ‫למבוגרים‬ ‫והפעלות‬ ‫סדנאות‬‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫והרשות‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫שוטף‬ ‫סדנאות‬‫לפרויקט‬ ‫וחומרים‬ '‫הלאה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫תעביר‬' ‫כ‬-6‫שנתיות‬ ‫סדנאות‬‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫והרשות‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ 10,000 10‫פרפרים‬ ‫לצירי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שעות‬ ‫ומאביקים‬ ‫ים‬ ‫בבת‬ ‫הפרפרים‬ ‫צירי‬ ‫לפרויקט‬ ‫שניתן‬ ‫לייעוץ‬ ‫בדומה‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬?? ‫לשכונה‬ ‫ירוק‬ ‫פורטל‬ ‫הקמת‬‫כל‬ ‫ריכוז‬‫אחד‬ ‫בפורטל‬ ‫הירוקים‬ ‫המיזמים‬:‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫לאירועים‬,‫ועוד‬ ‫לימודי‬ ‫מידע‬ ?? ‫לסיוע‬ ‫בקשה‬ ‫מערכת‬ ‫ראש‬,‫ושתילים‬ ‫אדניות‬‫גדר‬ ‫לטובת‬‫ורטיקלית‬‫בבי‬ ‫ואדניות‬"‫שורשים‬ ‫ס‬‫שפ‬ ‫אגף‬"‫ע‬10,000 ‫הקיימות‬ ‫סמל‬ ‫עם‬ ‫שילוט‬ ‫עיצוב‬‫השלט‬,‫והצבתו‬ ‫ייצורו‬ ‫הפרויקט‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ‫שלט‬,‫העצים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫המציינים‬ ‫שלטים‬ ‫התבלין‬ ‫ושיחי‬,‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫ולקבלת‬–‫בטלפון‬ ‫לסריקה‬ ‫קוד‬ ‫החכם‬ 10,000 ‫לגפנים‬ ‫מתקן‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫תכנון‬‫במסילת‬ ‫גפנים‬ ‫סוכות‬ ‫הקמת‬ ‫לטובת‬‫ישרים‬ ‫ברחוב‬ ‫מדרכה‬ ‫אריחי‬ ‫הסרת‬ ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫תועלת‬ ‫צמחי‬ ‫שתילת‬ ‫לטובת‬ ‫ולשיפר‬‫וחלחול‬ ‫ניקוז‬‫התהום‬ ‫למי‬ ‫עילי‬ ‫נגר‬ ‫מי‬
 • 24. ‫הצוות‬ ‫חברי‬: ‫מנחם‬ ‫דני‬ ‫אביטל‬ ‫שרון‬ ‫בן‬ ‫מרגרט‬‫חמו‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫ש‬‫פ‬‫י‬‫ר‬‫א‬‫ב‬‫צ‬‫ב‬‫ע‬‫י‬‫ם‬ ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬
 • 25. ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬
 • 26. •‫הרחוב‬ ‫טיפוח‬ •‫האישי‬ ‫הביטחון‬ ‫הגברת‬ •‫חיים‬ ‫שוקקת‬ ‫אווירה‬ ‫יצירת‬ •‫הקהילתי‬ ‫המארג‬ ‫חיזוק‬ ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬-"‫קאמבק‬"‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫הבתים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬‫ברחוב‬ ‫ציבוריים‬ ‫מתקנים‬ ‫או‬ ‫ומבנים‬ •‫המקומיים‬ ‫העסקים‬ ‫החייאת‬ •‫מקומית‬ ‫והעצמה‬ ‫גאווה‬
 • 27. ‫למעשה‬, ‫ברחוב‬ ‫צבעוניים‬ ‫בתים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫יש‬ ‫כבר‬... ‫ירוק‬ ‫אדום‬ ‫כתום‬‫ורוד‬
 • 29. ‫לפיילוט‬ ‫הצעה‬ •‫ישרים‬ ‫במסילת‬ ‫נכס‬ ‫מבעלי‬ ‫אישור‬ ‫קיבלנו‬77‫הקומה‬ ‫את‬ ‫לצבוע‬‫השניה‬
 • 30. ‫את‬ ‫לצבוע‬ ‫ברחוב‬ ‫כנסת‬ ‫מבית‬ ‫אישור‬ ‫קיבלנו‬‫לרחוב‬ ‫הפונה‬ ‫הגדר‬ ‫לפיילוט‬ ‫הצעה‬
 • 31. ‫צרכים‬ ‫דרוש‬ ‫מה‬‫הערות‬ ‫הפרויקט‬ ‫תכנון‬‫עירוני‬ ‫צוות‬ ‫הגדרת‬‫לתכנון‬ ‫מקצועי‬ ‫לפרויקט‬ ‫חשיפה‬ ‫ערב‬ ‫הפקת‬‫הפקה‬‫כנס‬ ‫של‬ ‫וארגון‬‫להשתתפות‬ ‫לרתימתם‬ ‫ולעסקים‬ ‫לתושבים‬ ‫בפרויקט‬ ‫אמן‬ ‫סדנת‬‫והנחיה‬ ‫לתכנון‬‫ו‬ ‫הגדר‬ ‫של‬ ‫אמנותית‬ ‫צביעה‬ ‫של‬/‫אלמנטים‬ ‫או‬ ‫ברחוב‬ ‫אחרים‬ ‫ציבוריים‬ ‫לשיפוץ‬ ‫תמריצים‬ ‫סל‬ ‫התאמת‬‫וביצרון‬ ‫עזרה‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬‫המתאים‬ ‫תמריצים‬ ‫סל‬ ‫ומציאת‬ ‫בפרויקט‬ ‫ותומך‬ ‫לאוכלוסיה‬
 • 32. ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬: ‫מנחם‬ ‫דני‬ ‫שפיגל‬ ‫עידן‬ ‫מנחם‬ ‫בן‬ ‫ששי‬
 • 33. ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫רחוב‬-‫בשכונה‬ ‫הראשי‬ ‫העורק‬ •‫כ‬ ‫הרחוב‬ ‫אורך‬-650‫מ‬' •‫השכונה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫חוצה‬ •‫בצפון‬ ‫שלמה‬ ‫דרך‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬ ‫בדרום‬ ‫גלויות‬ ‫וקיבוץ‬ •‫מרכזי‬ ‫קניות‬ ‫ציר‬-‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫אורכו‬ ‫לכל‬ •‫שוקק‬ ‫חיים‬ ‫מרכז‬ ‫היווה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫במשך‬
 • 34. •‫ייעודו‬ ‫את‬ ‫ממלא‬ ‫לא‬ •‫מרכזי‬ ‫כרחוב‬ ‫כיום‬ ‫המצב‬
 • 36. ‫צרות‬ ‫מדרכות‬ ‫של‬ ‫מקטעים‬ ‫ריבוי‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫מעבר‬ ‫על‬ ‫המקשות‬, ‫תינוק‬ ‫עגלת‬ ‫או‬ ‫גלגלים‬ ‫כסא‬ ‫ממצאים‬
 • 37. ‫וטעינה‬ ‫לפריקה‬ ‫חניה‬ ‫של‬ ‫קשה‬ ‫מצוקה‬
 • 38. ‫נעשית‬ ‫החניה‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫לתנועה‬ ‫חמורה‬ ‫הפרעה‬ ‫תוך‬ ‫הכביש‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫המדרכה‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫סכנה‬ ‫בטיחותית‬
 • 39. ‫שמש‬ ‫מוכה‬ ‫רחוב‬ ‫הצללה‬ ‫אין‬ ‫לגובה‬ ‫גדלים‬ ‫שנשתלו‬ ‫העצים‬ ‫צל‬ ‫מעניקים‬ ‫ולא‬
 • 42. ‫ישרים‬ ‫מסילת‬ ‫ברחוב‬ ‫כנסת‬ ‫ובתי‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫תמהיל‬ ‫סגורים‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫כנסת‬ ‫בתי‬ ‫מספרות‬ ‫תיווך‬ ‫מכולת‬/‫ירקות‬ ‫שונות‬ ‫קיוסק‬/‫פיצוציה‬ ‫מאפיה‬ ‫מסעדה‬/‫קפה‬ ‫בית‬ ‫כנסת‬ ‫ובתי‬ ‫עסק‬ ‫בתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ברחוב‬‫ישרים‬ ‫מסילת‬
 • 43. •‫קפה‬ ‫למעט‬‫גצל‬... •‫שכונתי‬ ‫עוגן‬ ‫שמהווה‬ ‫עניין‬ ‫ומוקדי‬ ‫חמד‬ ‫פינות‬ ‫היעדר‬
 • 44. •‫מצפון‬ ‫מרכזית‬ ‫תחנה‬ ‫מדרום‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬ ‫ע‬ ‫הוגדר‬ ‫גלויות‬ ‫קיבוץ‬"‫המשטרה‬ ‫י‬ ‫ביותר‬ ‫המסוכן‬ ‫כרחוב‬, ‫התרחשו‬ ‫בו‬225‫דרכים‬ ‫תאונות‬. ‫זאת‬,‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬ ‫כאשר‬ ‫היא‬ ‫לתאונות‬‫לרמזור‬ ‫ציות‬ ‫אי‬. •‫מסביב‬ ‫ומהשכונות‬ ‫העיר‬ ‫ממרכז‬ ‫נתק‬ •‫ציבורית‬ ‫בתחבורה‬ ‫מחסור‬ ‫עבירים‬ ‫בלתי‬ ‫אזורים‬
 • 45. ‫המרכזית‬ ‫התחנה‬ ‫שד‬'‫ציון‬ ‫הר‬ ‫נתיבי‬‫אילון‬ ‫שאנן‬ ‫נווה‬ ‫התקווה‬ ‫שכונת‬ ‫אליהו‬ ‫יד‬ ‫שלום‬ ‫קריית‬ ‫יפו‬ ‫פלורנטין‬ ‫עירוני‬ ‫רצף‬ ‫היעדר‬
 • 46. ‫ל‬ ‫להפוך‬ ‫אדיר‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יש‬ ‫לרחוב‬‫שוקק‬ ‫רחוב‬: ‫הליכה‬ ‫ציר‬‫ומקיים‬ ‫ירוק‬,‫מהשכונה‬ ‫תושבים‬ ‫שמזמין‬ ‫בו‬ ‫לבלות‬ ‫לה‬ ‫ומחוצה‬. ‫מסקנות‬ ‫להשתלב‬ ‫עשוי‬ ‫השיקום‬ ‫כמו‬ ‫תכניות‬ ‫עם‬ ‫היטב‬ '‫הליכה‬ ‫עיר‬' ‫מקדמת‬ ‫שהעירייה‬
 • 47. •‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫תכנון‬, •‫מקיים‬ ‫כרחוב‬ ‫מיתוגו‬ ‫תוך‬ ‫הפתרון‬‫המוצע‬ .1‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫וקידום‬ ‫הקיימים‬ ‫בעסקים‬ ‫תמיכה‬ .2‫ברחוב‬ ‫ההליכה‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפור‬ .3‫והקישוריות‬ ‫התחבורה‬ ‫שיפור‬ .4‫ירוק‬ ‫לציר‬ ‫הרחוב‬ ‫הפיכת‬ .5‫המבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬ .6‫שכונתיים‬ ‫אירועים‬ ‫קיום‬ ‫ההשראה‬ ‫תמונות‬ ‫מעשרות‬ ‫אחת‬‫שששי‬ ‫בקבוצת‬ ‫שולח‬‫הווטסאפ‬‫לפעילים‬
 • 48. •‫השכונה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫שישרתו‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬ ‫עידוד‬ •‫יצירת‬"‫קטלוג‬"‫ברחוב‬ ‫המוצעים‬ ‫הנכסים‬ ‫מבחר‬ ‫ובו‬ •‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫לשכירות‬ ‫חדשניות‬ ‫אפשרויות‬ ‫פתיחת‬, ‫מס‬ ‫של‬ ‫בשותפות‬ ‫חלקי‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫או‬'‫קטנים‬ ‫יזמים‬ •‫הקהילה‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫התואם‬ ‫עסקים‬ ‫תמהיל‬ ‫בניית‬ •‫למגורים‬ ‫ולא‬ ‫למטרתם‬ ‫רק‬ ‫עסק‬ ‫בבתי‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫אכיפה‬ •‫גלריות‬ ‫לפתיחת‬ ‫אמנים‬ ‫של‬ ‫הזמנה‬ •‫גלילה‬ ‫תריסי‬ ‫על‬ ‫האוסרת‬ ‫התקנה‬ ‫הרחבת‬‫ישרים‬ ‫למסילת‬ 1.‫חדשים‬ ‫עסקים‬ ‫וקידום‬ ‫קיימים‬ ‫בעסקים‬ ‫תמיכה‬
 • 49. •‫ברחוב‬ ‫ההליכה‬ ‫ועידוד‬ ‫לשיפור‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ •‫מכשולים‬ ‫הסרת‬ •‫העיר‬ ‫ולמרכז‬ ‫מסביב‬ ‫לשכונות‬ ‫קישוריות‬ ‫ליצירת‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬, ‫למשל‬‫שאטלים‬ •‫וטעינה‬ ‫לפריקה‬ ‫ונוחים‬ ‫בטוחים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ •‫מוצלות‬ ‫ישיבה‬ ‫ופינות‬ ‫קהילתיות‬ ‫ספריות‬ ‫למשל‬ ‫כמו‬ ‫עניין‬ ‫מוקדי‬ ‫הוספת‬ •‫האופניים‬ ‫שביל‬ ‫על‬ ‫מחודשת‬ ‫חשיבה‬ 2+3.‫תשתיות‬ ‫שיפור‬‫קישוריות‬ ‫ויצירת‬ ‫ההליכה‬
 • 50. •‫פרפרים‬ ‫מושכת‬ ‫צמחיה‬ ‫שתילת‬ •‫אחרים‬ ‫צל‬ ‫צמחי‬ ‫או‬ ‫גפן‬ ‫סוכות‬ ‫שתילת‬ •‫צל‬ ‫עתירי‬ ‫בעצים‬ ‫הרחוב‬ ‫עיבוי‬ •‫תבלין‬ ‫וצמחי‬ ‫פרחים‬ ‫שתילת‬ •‫יצירת‬"‫מאכל‬ ‫צמחי‬ ‫שדרת‬" 4.‫לציר‬ ‫הרחוב‬ ‫הפיכת‬‫ירוק‬ ‫כח‬‫שכונתית‬ ‫חקלאות‬ ‫מפרויקט‬ ‫לק‬
 • 51. ‫חזותית‬ ‫כאטרקציה‬ ‫הן‬ ‫צבעוניות‬ ‫חזיתות‬ ‫המקום‬ ‫רוח‬ ‫לשינוי‬ ‫כסממן‬ ‫והן‬ ‫סביבו‬ ‫החיובית‬ ‫לרוח‬ ‫יתרום‬ ‫הרחוב‬ ‫של‬ ‫היופי‬ ‫תיצור‬ ‫המיזם‬ ‫סביב‬ ‫הסקרנות‬"‫באזז‬"‫צרכנים‬ ‫ותמשוך‬ 5.‫המבנים‬ ‫חזיתות‬ ‫צביעת‬ ‫כח‬‫בצבעים‬ ‫שפירא‬ ‫מפרויקט‬ ‫לק‬
 • 52. ‫קהל‬ ‫מושכי‬ ‫פעמיים‬ ‫חד‬ ‫אירועים‬ 6.‫שכונתיים‬ ‫אירועים‬ ‫קיום‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫בשיתוף‬ ‫שפחות‬ ‫וכאלה‬.. ‫התבססו‬ ‫שכבר‬ ‫כאלה‬..
 • 53. ‫הקהילה‬ ‫בשיתוף‬ ‫מקצועי‬ ‫תכנון‬ ‫צוות‬ ‫הקמת‬ ‫הרחוב‬ ‫והחייאת‬ ‫למיתוג‬ ‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬
 • 54. ‫כולה‬ ‫השכונה‬ ‫על‬ ‫שעובר‬ ‫התהליך‬ ‫לנצל‬ ‫ניתן‬,‫חיובית‬ ‫להשפעה‬ ‫המסחרי‬ ‫בתחום‬ ‫גם‬,‫הרחוב‬ ‫את‬ ‫להחיות‬ ‫במטרה‬. ‫בכך‬-‫של‬ ‫החזון‬ ‫את‬ ‫לממש‬‫האב‬ ‫תכנית‬, ‫השכונה‬ ‫לתושבי‬ ‫קהילתי‬ ‫למרכז‬ ‫להפכו‬. ‫לסיכום‬
 • 55. ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬ ‫שפירא‬ ‫בשכונת‬ ‫והתמיכה‬ ‫הליווי‬ ‫על‬ ‫תודה‬

Notas del editor

 1. הצגה עצמית.
 2. רובע דרום ת"א צפוף – מיעוט של ריאות ירוקות. אוכלוסיות מוחלשות, תחושת ניכור וזרות בין האוכלוסיות השונות של דרום העיר חוסר נגישות לטבע - יש לכך השלכות שליליות (מחקרים). חוסר נגישות למזון בריא ומקומי קיבלנו 3 דונם בתוך הפארק משיחות עם נציגי אגף שפ"ע ואדריכלי הפארק וזה השטח שכבר יש בו כבר כמה עצי פרי שזו התחלה נהדרת.
 3. ע"י יישום של עקרונות ודפוסים אלו ניתן ליצור מערכת שמתחזקת את עצמה, ממש כמו יער טבעי, ובכך משקמת ומשמרת שירותי מערכת אקולוגיים
 4. לאחר שקיבלנו את האישורים מהעירייה לשטח והקורס, התחלנו בתהליך הפצה וגיוס קהילה. אחר מכן פתחנו את הקורס ליערות מאכל שבו השתתפו 30 תושבי הרובע. לאחר הקורס התחלקנו לשתי קבוצות עבודה – תכנון פיזי של היער שיצרו תכנון מפורט ועשו בדיקות קרקע ועוד, וקבוצת פיתוח קהילתי חינוכי שיוצרת אירועים קהילתיים בעיר. בתמונות ניתן לראות את האירוע שעשינו בשכונת שפירא, בקרית שלום ובפלורנטין.
 5. אושר אצל אדריכלי הנוף של הפארק
 6. אושר אצל אדריכלי הנוף של הפארק
 7. אושר אצל אדריכלי הנוף של הפארק
 8. אישור לשימוש בשטח שנמצא מחוץ לגינה הקהילתית – אישור קריטי להמשך התכנון והתהליך חומרים להקמת יער המאכל *על פני שנתיים – נתונים שהתקבלו ממיכל נהרי עמדה מקורה עמידה לגשם בשטח הגינה הקהילתית – הערכה של קבלן 3 ימי עבודה של מחפרון - מיכל נהרי תקציב ל6 אירועים קהילתיים גדולים בשנה (200-500 איש) – לפי חישובים שנגזרו מעלויות פסטיבל אביב (10% מעלויות אביב לארוע) השתלמויות מקצועיות וסדנאות לקהילת היער – 20,000 להשתלמויות מקצועיות – תקציב ייעודי מרובי, 20,000 לסדנאות קהילתיות – מתקציב שוטף של הרשות לאיכות הסביבה ומרכז קהילתי
 9. פרחי בר מותאמים למקום ולכן דורשים מינימום תחזוקה ותוך זמן קצר נוצרים מופעי פריחה מרהיבים. הפרוייקט מורכב ממספר אירועים- אירוע שתילה קהילתי, סיור פריחה וליקוט כאשר הצמחייה בשיאה, ואירוע איסוף זרעים..
 10. שטחי אדמה פנויים לשתילות
 11. מחברת בין שדירת חכמי ישראל וגינת דה- מודינה, עוברת מאחורי קפה שפירא
 12. תשתית טפטפות קיימת, בהשקעה נמוכה – תועלות גדולות
 13. ברחוב מעט עצים צרים וקטנים למדי שאינם נותנים צל רב וסביבם טבעת אדמה ריקה. הוצאת מרצפות במדרכה כדי לשתול עצים תיאור עתידי לאחר מעורבות בפרוייקט "נא להתכבד- שבילי אכילה": : הרחוב שופע ירק ופריחה, מוצל ברובו על ידי סככות גפנים ופסיפלורה, ומספר עצים פורחים, ומכל חלקת אדמה (סביב העצים, באדניות, ובגינות החדשות שהוקמו ברחוב) מציצים פרחי בר וצמחי תבלין ריחניים לרווחת התושבים. הרחוב משמש כנקודת סיום או נקודת פתיחה מלבבת ליציאה לבילוי אחר צהריים בפארק, ביער המאכל או בבריכה שבקאנטרי הקרוב.
 14. גדר בית הספר – צמחייה ורטיקלית – גפן, פסיפלורה1. 1/ הקרבה של בית הספר מאפשרת פעילות חינוכית על בסיס קבוע. שיתוף פעולה עם בית ספר שורשים. מומלץ לשתול במקום עצי בוסתן, ערוגת מאכל וצמחי תבלין ומרפא
 15. . בסופו של דבר, השתילה באזורים האלה יוצרת מסלול ירוק שמעודד הליכה ויציאה למרחב הציבורי, ומאפשר מפגשים קהילתיים ושיתופי פעולה הצירים הירוקים יוצרים צורת האות ש' של 'שפירא'
 16. יצירה ותחזוק של פורטל אינטרנט דינאמי של "חקלאות שכונתית" שירכז מידע לגבי פעילויות ירוקות בשפירא ודרום ת"א ויעודד שיתופי פעולה בין גורמים שונים הפורטל יוציא ניוזלטרים על בסיס תקופתי ופרסומים לפייסבוק קישור הפורטל לאתר העירייה
 17. אם שואלים אז: שתילים – 5000 הקמת משתלה 5000 אירועים קהילתיים – כ- 6000 (1500 ₪ לאירוע קהילתי קטן, למנחה, מרצה או מפעיל)
 18. חזיתות מוזנחות תחושת ביטחון אישי נמוכה פעילות עסקית נמוכה היעדר מוקדי עניין חברתיים תושבי השכונה לא מגיעים לרחוב הזנחה- הציר המרכזי, מסילת ישרים- מת
 19. הפיתרון: קאמבק של הרחוב: יצירת סביבת מגורים ופנאי נעימה. קהילתיות ושיפור קשרים בין קבוצות שונות בשכונה באמצעות: יצירת מרכז שנעים להיפגש בו
 20. רק לאחר שבחרנו ברחוב, התברר לנו שבתים צבעוניים הם חלק מצביון הרחוב... הפרויקט עשוי להשתלב היטב בצבעוניות הקיימת הרחוב אומר את דברו
 21. אפשר לטפח אמנות רחוב בשיתוף אמנים מהשכונה
 22. אישור מבעלי הבניין להוות פיילוט, ונקודת ההתחלה של הפרויקט
 23. חזית ארוכה מאוד ומוזנחת, שאפשר לטפח אותה ע"י הוספת צבע. צביעה של צבע אחיד או ציור אמנותי שישקף את מורשת השכונה כדוגמת "עושים מקום" /"עושים רחוב"
 24. סדנת אמן – מימון אמן/ים לצביעת הגדר
 25. להציג חברי צוות ושותפים מהעירייה (הרשות לאיכות הסביבה, מנהל ההנדסה וכו')
 26. בשנים האחרונות אנו עדים לדעיכתו של הרחוב. פחות ופחות אנשים מסתובבים בו, והוא נעשה בחלקים גדולים שלו לא נעים, במיוחד בשעות הערב.
 27. להדגיש היכן המדרכה ועד כמה היא צרה, ושאת עיקר הרוחב תופס שביל האופניים
 28. כתוצאה מכך מחנים על שביל האופניים, שמשמש למעשה את הולכי הרגל. הליכה על המדרכות היא תרגיל בהישרדות
 29. במקרה הזה החניה היא גם על שביל האופניים וגם על הכביש. מצוקת החנייה וההכרח שבפריקה וטעינה של סחורה גורם לעיוותים מסוג זה (פגיעה בעסקים). מכאן ההפרעה היא כפולה: גם להולכי הרגל שעל המדרכה – סכנת נפשות!!! וגם לתנועת כלי הרכב שעל הכביש – סכנה לתאונות!
 30. מחסור חמור בהצללה הן להולכי הרגל ברחוב והן לחזיתות הבתים. צל של עצים עשוי להפחית עד 4 מעלות את הטמפרטורה, ולחסוך שימוש במזגנים ולצמצם את איי החום. עבור הולכי הרגל הוא קריטי במיוחד בקיץ הקשה של ארצנו
 31. והבעיה הקשה ביותר – קריסת עסקים ברחוב! להוסיף בע"פ שבינתיים נסגרו עוד שני עסקים שהתפרסו על 6 חנויות...
 32. לעתים החזיתות הסגורות תופסת נתח ניכר מהרחוב
 33. גם חנן מרגלן, אך הוא לא מהווה מוקד שכונתי. לא מחובר לשכונה
 34. השכונה מנותקת מסביבתה, ואינה מחוברת למרכז העיר ולשכונות הסמוכות לה, לא בהליכה ולא בתחבורה ציבורית נאותה בשעות הערב. הקצה הדרומי נקטע ע"י הרחוב הסואן קיבוץ גלויות. תנועה כבדה של כלי רכב מקשה מאוד על חציית הרחוב ועל חיבורו לקריית שלום הסמוכה. בקצהו הצפוני של הרחוב ממוקמת התחנה המרכזית החדשה, שמשרה חשש ותחושה של היעדר ביטחון. (לדוגמה, כדי להגיע לשכונת פלורנטין, הולך רגל או רוכב אופניים צריך לצלוח את רחוב סלמה, הר ציון, העלייה – שהם ממש לא נעימים בלשון המעטה). אופי הרכבים החולפים מושפע מהיותו ציר מחבר בין שני מוקדים אלו. 168 רחובות סומנו על ידי המשטרה כ"אדומים", בשל מספר התאונות והנפגעים שנספר בהם בין השנים 2010-2013. בתל אביב לבדה הוגדרו 40 "רחובות אדומים", כאשר הרחוב המסוכן ביותר הוא קיבוץ גלויות, בו התרחשו 225 תאונות דרכים. זאת, כאשר הסיבה המרכזית לתאונות היא אי ציות לרמזור.
 35. השכונה כולה מנותקת מסביבתה – לא רק הרחוב. אין רצף עירוני
 36. עם הפנים קדימה ובראייה חיובית: למרות כל הקשיים שהוזכרו עד כה, יש לרחוב כל הנתונים לשגשג ולהוות מוקד משיכה הן לתושבי השכונה והן לתושבים מן החוץ .
 37. פרויקט נוסף: הכנסת צמחייה וצבע ירוק משתלב בפרויקט החקלאות השכונתית שהוצג קודם.
 38. החיבור לפרויקטים נוספים שקשורים לרחוב מעצים את הפוטנציאל הגלום ברחוב: קשור לפרויקט אחר שמתוכנן כחלק משכונה מקיימת שכבר הוצג קודם: "שפירא בצבעים" ובו צובעים רחוב בשיתוף הקהילה
 39. יוזמה שמיושמת בהצלחה אירועים קהילתיים בשיתוף הקהילה, המרכז הקהילתי השכונתי ומנהלת הרובע