חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית

N
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
‫למה טבע?‬
‫נחל השופט, רמות מנשה‬   ‫א. גזית‬
‫האדם תבנית‬
           ‫נוף מולדתו‬
  ‫‪by‬נורית צדרבוים‬
‫‪portraitdotcom.com‬‬
‫הטבע משתנה,‬
 ‫מגוון, אסטטי‬

 ‫הטבע מובנה‬
 ‫בכל יצור חי‬
‫מגוון ביולוגי‬

‫שפע הצורות, התכונות, היכולות‬
  ‫וההתארגנויות הביולוגיות‬
‫המינים השונים מבטאים יכולות שונות ורמות ארגון‬
    ‫שונות שהתפתחו בסביבות שונות‬   ‫לכל מין הסביבה‬         ‫בכל סביבה ימצאו‬
   ‫והתנאים אליהם‬          ‫המינים המותאמים‬
    ‫הוא מותאם‬              ‫אליה‬            ‫בכל סביבה בכל עת‬
             ‫מגוון ביולוגי‬
             ‫האופייני לה‬
             ‫המבטא מכלול‬
             ‫תכונות ברמות‬
             ‫ארגון שונות‬
‫רמות ארגון ביולוגי‬
  ‫מערכת אקולוגית‬
    ‫חברה‬
   ‫אוכלוסיה‬
   ‫אורגניזם‬

  ‫איברים ורקמות‬

    ‫תא‬
   ‫מולקולה‬
‫מערכת אקולוגית‬
    ‫חברה‬
    ‫אוכלוסיה‬
‫המגווןאורגניזם בא לידי‬
    ‫הביולוגי‬
 ‫ביטוי בכל רמת ארגון‬
  ‫איברים ורקמות‬

     ‫תא‬
    ‫מולקולה‬
‫מדוע חשוב לי‬
‫המגוון הביולוגי?‬
‫ערך אסטטי, תרבותי‬   ‫•‬
  ‫ערך כלכלי )מזון,‬  ‫•‬
  ‫תרופות, תיירות(‬
  ‫הגנה על משאבים‬   ‫•‬
    ‫בסיס להערכת‬   ‫•‬
  ‫בריאות המערכת‬
‫מדוע חשוב לי‬
‫המגוון הביולוגי?‬
‫ערך אסטטי תרבותי‬   ‫•‬
  ‫ערך כלכלי )מזון,‬  ‫•‬
  ‫תרופות, תיירות(‬
 ‫הגנה על משאבים‬   ‫•‬
   ‫בסיס להערכת‬   ‫•‬
  ‫בריאות המערכת‬
  ‫שרותי המערכת‬
   ‫האקולוגית‬
‫מהי הבעיה שלנו?‬


‫השטחים הפתוחים ועמם הטבע‬
  ‫נעלמים תחת רגלינו!!!‬
amiad.org.il
‫בניה בשטחי‬
‫החקלאות בעמק‬
  ‫יזרעאל‬
‫בניה בשטחי‬
  ‫החקלאות‬
 ‫בעמק חפר‬
‫משאבים ונופי טבע מצטמצמים‬
‫הדמוגרפיה בישראל חד-סיטרית ומואצת!‬
‫קצב גידול אוכלוסיית ישראל‬
        ‫)שנתון סטטיסטי 2102(‬


                       ‫0.000,9‬
  ‫%8.1‬                   ‫0.000,8‬
                            ‫גודל האוכלוסיה (אלפים)‬
                       ‫0.000,7‬
                       ‫0.000,6‬
                       ‫0.000,5‬
                  ‫%3>‬    ‫0.000,4‬
                       ‫0.000,3‬
                       ‫0.000,2‬
                       ‫0.000,1‬
                       ‫0.0‬
‫1102‬
 ‫01‬  ‫9‬  ‫8‬  ‫7‬  ‫6‬  ‫5‬  ‫4‬  ‫3‬  ‫8491 2‬
                    ‫1‬
          ‫שנים‬
‫הבעיה הדמוגרפית‬
‫צפי גידול האוכלוסייה ב 05 השנים הבאות )%8.1 בשנה(‬


      ‫ʹ‪ʹʴʰ ʯʩʬʩʮ ʤʰ‬‬
         ‫‪ʥ‬‬
         ‫6.7‬ ‫0102‬
         ‫1.9‬ ‫0202‬
         ‫9.01‬ ‫0302‬
         ‫6.51‬ ‫0502‬

            ‫מסמך מדיניות תוכנית אב למשק המים לטווח ארוך‬
‫בשנותיה הראשונות של המדינה‬
‫מים ושטחים לבינוי וחקלאות לא‬
   ‫היו גורמים מגבילים‬
   ‫‪pikiwiki.org.il‬‬
‫עד שנות ה 05 הירקון נחל‬         ‫“7 ‪)mills”, 1921 (Photo: S. Corbman‬‬
 ‫איתן שני בגודלו לנהר הירדן‬

        ‫“7 4002 ,”‪mills‬‬
        ‫( ‪)Photo: Y. Hershkovitz‬‬
       ‫טרם קום המדינה הנחלים שפעו מים‬
          ‫ואיכותם הייתה גבוהה‬
‫מרבית מי הירקון הוטו )נותר %1<(‬
  ‫והנחל זוהם באופן חמור. כיום‬
                           ‫~022 ‪MCM/yr‬‬
  ‫בתהליך שיקום )פרויקט גאולת‬
             ‫)הירקון‬
‫הנהר השני בחשיבותו‬
                   ‫לירדן הפך לנחל אכזב‬
                    ‫בתחילת שנות ה- 07‬
‫הירקון בקטע רמת גן – 4791 )א. גזית(‬
‫נחל בצת )הילל גלזמן, 0102(‬
‫במציאות של היום גם זרזיף של מים בטבע הוא‬
 ‫אטרקציה )מעין באזור מטע, הרי ירושלים(‬
‫צפיפות האוכלוסייה בישראל‬
‫מהגבוהות בעולם ) כ 083 לקמ" ר(‬

        ‫תהליך מתמשך של פרבור‬
        ‫מכרסם בהתמדה בשטחים‬
         ‫הפתוחים כתלות בגידול‬
               ‫האוכלוסיה‬
‫שטחי טבע‬‫שטחים‬        ‫שטחי‬
‫מבונים‬       ‫חקלאות‬
          ‫שטחים‬
          ‫מופרים‬
‫לגור ≠ לחיות‬
‫"אם יש לך שתי‬
      ‫מעות, באחת קנה לחם‬
      ‫כדי לחיות ובשנייה‬
      ‫פרח, כדי שיהיה לך‬
       ‫בשביל מה לחיות".‬
‫ניר אוהד‬
‫לכל אחד מאתנו "חלקת אלוהים‬
   ‫קטנה" בסביבתו‬
  ‫)בפועל או בפוטנציה(‬
‫כיצד יכולה הקהילה להשפיע על‬
   ‫שמירת הסביבה?‬
‫" שמורות עציץ"‬
‫כיצד הופכים שטח חקלאי בלתי מנוצל לשטח‬
          ‫טבעי משוקם במסגרת פארק טבע קהילתי‬
‫שיתוף פעולה בין אוניברסיטת‬
‫תל-אביב והכפר הירוק בתמיכת‬
 ‫קק"ל, רט"ג וקרן נקודת חן‬
‫פארק טבע עירוני‬‫פארק טבע קהילתי‬
‫שלט הכניסה לפארק‬
‫השטח לפני הקמת הפארק )מרץ 0102(‬
            ‫שטח חקלאי לא מנוצל נשלט ע"י צנון מצוי‬
‫צליום א.גזית 01.3.82‬
‫בריכת‬    ‫הידרולוגית‬     ‫תוכנית‬  ‫תוכנית פארק הטבע הקהילתי הכפר הירוק‬
                ‫החורף‬
              ‫צ‬
 ‫תכנון: אדר' נוף ליאב שלם‬
                     ‫תכנון: אדר' נוף ליאב שלם‬
‫תכנון פיזי‬
                ‫עקרונות תכנון מוטים לתמיכה במגוון ביולוגי‬

                          ‫מורכבות מבנית מקסימאלית- טופוגרפיה‬

                     ‫עידוד מגוון תוך מבני עי" שימוש במרכיבים פיזיים‬
                              ‫כגון סלעים מקומיים וגזעים בשטח‬

   ‫נגישות‬  ‫הידרולוגיה‬   ‫טופוגרפיה‬       ‫הגדרת אזורים לחים בגרדיאנטים שונים.‬

                      ‫שכבתיות צומח כגון :עשבוניים, גיאופיטים, שיחים,‬
                                       ‫בני שיח ועצים.‬

              ‫שכבות צומח‬
                        ‫מגוון רב של מיני צומח מקומיים המותאמים‬
                              ‫לבתי הגידול ולמרחב הגיאוגרפי‬

                                ‫מתן ביטוי להשתנות עונתית‬

                             ‫הגדרת אזורים ללא נגישות קהל.‬


‫עצים ושיחים‬  ‫גיאופיטים‬    ‫עשבוניים‬
‫צילום ל.שלם‬  ‫שבילי טיול בין בתי הגידול השונים בפארק‬
‫התבססות על מינים מקומיים בלבד!‬
       ‫סילוק מינים זרים ופולשים‬
‫שלט הסבר המציג לציבור המבקרים את מגוון מיני הצומח בשטח הפארק‬
‫הקמה של בריכת חורף מלאכותית‬
‫בתמיכת הכפר הירוק, קק"ל וקרן נקודת חן‬         ‫)צילום א. גזית(‬
‫בריכת חורף‬
‫שטח בריכת החורף מוקף במרבדי פריחה מקומית - כחלק מפארק הטבע הקהילתי )11.4.01(‬
‫שלט הסבר המציג לציבור המבקרים את מגוון מיני החי והצומח בבריכת החורף ששוקמה‬
‫תריסן הקשקש‬
   ‫נקבת תריסן עם שקי ביצים‬
                     ‫תריסן מגושם‬                  ‫מיני סרטנים נדירים‬
                 ‫הועתקו לבריכת החורף‬
                ‫החדשה בה הם מתרבים‬
                       ‫בהצלחה‬
‫תריסן הקשקש‬
‫קרפדה ירוקה תחת מחסה שהותקן‬
                        ‫בבסמוך לבריכת החורף‬
             ‫ראשן קרפדה ירוקה סביבו סרטני דפניה וחותרנים‬
‫מגוון מיני דו חיים שנקלטו ומצאו להם בית בבריכת החורף החדשה בכפר הירוק‬
‫אפרוחי ברכיה בבריכת החורף החדשה‬

‫צילום ל.שלם‬
‫צעדת הנרקיסים והפארק הקהילתי הכפר הירוק‬
‫צעדת הנרקיסים והפארק הקהילתי הכפר הירוק‬
‫תלמידי הכפר הירוק מסבירים למבקרים על מאכלסי בריכת החורף‬
‫תלמיד הכפר הירוק מציגים למבקרים שהגיעו מכל רחבי הארץ במסגרת צעדת הנרקיסים את המגוון‬
                                ‫הביולוגי בבריכת החורף‬
       ‫תלמידי הכפר הירוק מציגים בפני משתתפי צעדת הנרקיסים את שטח הפארק‬
‫צילום ל.שלם‬               ‫והמגוון הביולוגי בשטח הבריכה ובסביבתה‬
‫תלמידי בית הספר עורכים‬
          ‫דיגום‬
  ‫לימודי בבריכת החורף‬
‫במסגרת תוכנית הלימודים‬
    ‫בהנחיית רוני שושן‬
‫צילום ל.שלם‬
 ‫תלמידי הכפר הירוק שותלים בגדות הבריכה שתילי כף צפרדע אזמלנית מין נדיר המאפיין בריכות חורף‬
‫צילום ל.שלם‬


                 ‫תלמיד הכפר הירוק נהנים מהשטח הטבעי אותו יצרו‬
 ‫ולומדים על המגוון הביולוגי בבריכת החורף, בתצלום פרופ' אביטל גזית, וערן המדריך.‬
‫סיורי תלמידים מבתי ספר ממרכז ת"א )בית הספר היובל( בפארק הטבע הקהילתי‬
‫צילום ל.שלם‬
‫סיורי לעובדי מחלקות הפיתוח של עריית תל אביב בפארק והצגת הפוטנציאל השיקומי‬
                             ‫לפיתוח פארקים דומים בשולי העיר‬
‫צילום א.גזית‬
‫פריחת נרקיסי ביצה בשולי הבריכה‬
‫צילום ל.שלם‬
‫צילום ל.שלם‬  ‫פריחת בוציץ סוככני צמח נידר המאפיין בריכות חורף שהועתק לבריכה‬
‫עיריית תל אביב-יפו‬  ‫פארק טבע קהילתי במעוז אביב‬  ‫"השדה שלנו" -‬
‫פרויקט קהילתי להעשרת מגוון מיני החי והצומח בשטחי הבר בשכונה‬
     ‫התכנית למובילי קיימות - הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב - יפו‬

            ‫בהובלת יהודית ווסט רכזת חינוך הרשות לאיכות הסביבה‬
        ‫יוזמת התושבים : פנינה טלמור,, ברק בן חנן, ערן רגב, עמוס רוזנבויום‬
        ‫ליווי התוכנית: הרשות לאיכות הסביבה עיריית תל אביב-יפו: נעה רגב‬
       ‫יעוץ אקולוגי ותכנון נופי: הרשות לאיכות הסביבה אדריכל נוף ליאב שלם‬
‫מצב קיים‬
                      ‫ביה"ס‬                    ‫מיקום‬
                     ‫ונצואלה‬                             ‫מעוז אביב‬
 ‫כביש‬
                  ‫פארק‬                   ‫ביה"ס מגן‬
          ‫רכבת‬                  ‫טבע‬
‫האילון‬
                         ‫רח'‬
                 ‫קהילתי‬
            ‫לת ה‬
                     ‫רפידים‬
              ‫מסי‬
                                 ‫גינה‬
                                ‫קהילתית‬

                             ‫גני‬
                            ‫ילדים‬    ‫אזור ביצוע‬
                                     ‫פילוט‬

     ‫גני התערוכה‬
      ‫דרייב אין‬
‫ביה"ס‬
 ‫ונצואלה‬
                        ‫מפת שטחי‬
                        ‫הפרויקט‬
          ‫מעוז אביב‬‫רח'‬
‫רפידים‬


          ‫בר בעיר‬   ‫שלב ב'‬

                  ‫ביה"ס מגן‬


            ‫הגינה‬
       ‫גני‬  ‫הקהילתית‬
      ‫ילדים‬                  ‫שלב א'‬

                ‫אזור הפיילוט‬
                 ‫השדה שלנו‬
‫ביה"ס‬
  ‫ונצואלה‬
           ‫מעוז אביב‬           ‫שלביות תכנון‬
                   ‫שלב ב'‬
                    ‫51 דונם‬
‫רח'‬
‫רפידים‬              ‫בוסתן עירוני‬
             ‫גינה‬
            ‫קהילתית‬
                     ‫שלב א'‬
        ‫גני‬              ‫5 דונם‬
       ‫ילדים‬
                    ‫שטח לשיקום‬
                 ‫צומח טבעי –בר בעיר‬
‫תהליכי תכנון בשיתוף תושבים‬
‫מפגשי חשיפה לפרויקט בקהילה‬
‫איסוף זרעים על ידי הקהילה בשטחים‬
  ‫מקבילים לטובת הפרויקט‬
‫הכנת שטח החורשה לזריעה‬
       ‫חורף 2102‬

  ‫בשלב א' בתיאום עם העירייה‬
       ‫הופסקו הריסוסים‬

 ‫בשלב ב' הוסרה שכבת הקרקע‬
‫העליונה כהכנה לזריעת‬
   ‫השטח בפרחי בר‬
 ‫ונעקרו מינים פולשים‬
‫תלמידי ביה"ס מגן כיתות ד-ה שותפים בתהליך שיקום החורשה‬
‫נזרעו בחורשה למעלה מ05 מינים שונים של צומח האופייני לקרקע החמרה המקומית‬
               ‫תלמידי ביה"ס בעת איסוף קרקע עם זרעים המוכנים לזריעה‬
       ‫• ‪IMG_0031.JPG‬זריעה _גיא 1‪..pic‬‬
‫נזרעו בחורשה למעלה מ-05 מינים שונים של צומח האופייני לקרקע החמרה המקומית‬
    ‫תלמידי ביה"ס מקבלים הדרכה ממדריך הגינון עופר הוכברג כיצד לזרוע את פרחי הבר‬
‫נזרעו בחורשה למעלה מ-05 מינים שונים של צומח האופייני לקרקע החמרה המקומית‬
                        ‫תלמידי ביה"ס זורעים את פרחי הבר‬
‫פנינה טלמור תושבת השכונה ומובילת הפרויקט מסבירה על מגוון מיני הגיאופיטים‬
                    ‫)צמחי פקעת ובצל( שישתלו בחורשה.‬
‫שילוב תלמידים: הסברה מיני הגיאופיטים שישתלו בחורשה‬
‫שוש קיפר מנהלת ביה"ס מגן השותפה לפעילות‬
    ‫)שתילת פקעות של חצב מצוי(‬
          ‫שיתוף הדור היותר צעיר‬
‫שירי, תושבת השכונה ממובילות הפרויקט מדריכה את ילדי הגן, ואת נשות המעון‬
                     ‫וילדיהם, כיצד לזרוע את פרחי הבר‬
    ‫כך נזרעים הזרעים של אהבת הטבע‬
        ‫ואהבת הארץ‬
‫מבלי משים, כך נרקמים חיי קהילה שיש בם ערך מוסף, של חיי קהילה, תוכן , שיתוף,‬
‫אכפתיות, התחשבות בזולת )חמלה(, סיפוק .............. בני אדם ואזרחים טובים יותר!‬
‫גיתית, מנהלת גן צב השותף לתהליך השיקום, ביחד עם פנינה ושירי ממובילות הפרויקט‬
 ‫וליאב שלם אדריכל הנוף והיועץ האקולוגי המוביל את הפרויקט מטעם הרשות לאיכות‬
                         ‫הסביבה בעיריית תל אביב-יפו‬
‫תלמידי ביה"ס ונצואלה ביחד עם חונכים מביה"ס אלחריזי‬
      ‫וחניכי צופים משבט "הנשיא" הסמוך‬
‫בפעילות נטיעות של העצים הראשונים ב"יער המאכל" שבפרויקט‬
‫תלמידי ביה"ס מגן וגני הילדים ותושבי השכונה זורעים ומטמינים גיאופיטים,‬
                          ‫ברקע נוף העיר ת"א‬
‫ברק בן חנן –תושב השכונה ממובילי הפרויקט מדריך כיצד לזרוע את פרחי הבר‬
‫תושבי שכונת מעוז אביב שותפים‬
‫לתהליך שיקום החורשה – השדה‬
             ‫שלנו‬
‫מסמנים את השטח הזרוע‬
‫תושבי שכונת מעוז אביב שותפים לתהליך שיקום החורשה – השדה שלנו.‬
‫תושבי שכונת מעוז אביב שותפים לתהליך שיקום החורשה – "השדה שלנו"‬
‫קטע ממכתב שהעבירה גיתית הגננת‬
  ‫לפנינה – מובילת הפרויקט‬
                               ‫"היום יצאתי עם קבוצה של 8 ילדים לשטח.‬
        ‫כשהגענו וראינו את סימון הסרטים באדום ולבן שאלתי את הילדים אם יש להם מושג מה זה?‬
   ‫ילדה אחת אמרה שהיא היתה שם כשהיו "אנשים שמבינים" והם הסבירו לה שזה סימון למקומות שאסור‬
     ‫לדרוך בהם ..ואז התחלנו ללכת בזהירות ולבדוק מה אפשר לראות בשטח. שמנו לב שבשטח פזורים‬
   ‫צמחים )גיאופיטים( שאם לא שמים לב אפשר בטעות לדרוך עליהם ואז שאלתי אותם מה אפשר לעשות‬
   ‫כדי להזהיר את מי שיבוא לא לדרוך עליהם. וילדה אחת חמודה הציעה שנכין שלטים...חזרנו לגן, הילדים‬
   ‫כתבו/ ציירו.. חזרנו לשטח וכל ילד בחר צמח אחר להציב לידו את השלט שלו. ואז הם שמו לב שיש עוד‬
    ‫הרבה צמחים שלידם אין שלטים...כשחזרנו לגן הם סיפרו את כל זה לחברים האחרים, והבטחתי להם‬
   ‫שבכל יום אצא עם קבוצה אחרת מהגן וכל ילד יוכל להכין שלט משלו...הרגשתי שהילדים ממש מרגישים‬
                   ‫שותפים ל"מבצע" שמירה על הצומח! וזה בדיוק מה שרציתי להשיג!!!‬

                      ‫תודה על שאתם מזכירים לי בכל פעם, איך אנו יכולים להיות‬
                     ‫שותפים לפרויקט פרחי הבר בשכונה, זו הרגשה מאוד מרגשת‬
                                  ‫להיות שותפים למבצע החשוב הזה‬
                               ‫למרות שאנו "רק" גן של ילדים צעירים...‬

                                             ‫להתראות‬
                                               ‫גתית‬
‫פריחות אביב 3102‬
           ‫ציפורנית ארץ ישראלית‬
‫צילום: ליאב שלם‬
‫הטבע מתחיל לחזור לעיר, חיפושית נחושתית על תורמוס ארצישראלי‬
‫צילום: ליאב שלם‬
‫בן חצב ינקינטוני‬

‫צילום: ליאב שלם‬
‫צילום: ליאב שלם‬  ‫קחוון החוף‬
‫צילום: ליאב שלם‬
‫צילום: ליאב שלם‬
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
‫סיכום פגישת צוות "השדה והיער שלנו" מיום 3102/4/01‬
‫משתתפים: דני יהב, טובה שפרן, ערן רגב, פנינה טלמור,‬
            ‫נעה רגב‬
                       ‫נושאי הפגישה:‬  ‫•‬
         ‫עדכונים מליאב על תחילת עבודות בשטח -‬    ‫•‬
                          ‫לביצוע:‬
‫ההרצאה של פרופ' גזית - מפגש מובילי קיימות ו"קפה מגן" יום‬   ‫•‬
                     ‫שישי הקרוב 4/21‬
 ‫הסברה שכונתית בעניין העתקת הפיקוסים והחלפתם במינים‬     ‫•‬
                          ‫מקומיים‬
 ‫היערכות להסברה בנושא מדורות ל"ג בעומר בשטח המשוקם‬     ‫•‬
                ‫)השטח המשוקם במצב רגיש(‬
  ‫סיורים "משכונה קיימת לשכונה מקיימת" בשכונה במסגרת‬    ‫•‬
                  ‫בתים מבפנים 4-3 במאי‬
‫• סיורי איסוף זרעים / תצפית חרקים‬
‫– מפגש איסוף זרעים נקבע ליום רביעי 4/71 בשעה 03:61 –‬
 ‫– ליאב מעדכן כי בנוסף לאירוע המקומי יתקיים אירוע איסוף‬
   ‫זרעים עירוני פתוח לתושבי תל אביב בשיתוף העירייה‬
  ‫ומשרד הדובר )בחורשת צהלה(, יעביר עדכון על התאריך‬
       ‫ונפרסם גם את זה בכל הנ"ל - ליאב מול פנינה‬

               ‫– תצפית חרקים מקצועית -‬

                  ‫• שיהיה לילה טוב ‪‬‬
                   ‫• רשמה: נעה רגב‬
‫הטבע הוא עולם מופלא‬
                   ‫ומזמן הרבה רגעים‬
                      ‫מרגשים‬
‫באסה – הרצליה 7002 )צליום א. גזית(‬
‫תודה על ההקשבה‬
‫שמירת זכויות הדורות הבאים‬
1 de 93

Recomendados

Ap bio lecture ch1 a view of life por
Ap bio lecture  ch1 a view of lifeAp bio lecture  ch1 a view of life
Ap bio lecture ch1 a view of lifetimblumenstein
2K vistas62 diapositivas
Energy resources por
Energy resourcesEnergy resources
Energy resourcessushruth kamarushi
3.5K vistas56 diapositivas
Chapter1-Exploring Life por
Chapter1-Exploring LifeChapter1-Exploring Life
Chapter1-Exploring Lifeabed mohammed
3.2K vistas67 diapositivas
Levels of organization por
Levels of organizationLevels of organization
Levels of organizationeziennker
5K vistas35 diapositivas
חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית por
חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית
חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית Nir Herr
341 vistas68 diapositivas
חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית por
חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגיתחורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגית
חורשת הסרג'נטים - תכנון הממשק לשימור המערכת האקולוגיתNir Herr
241 vistas68 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית

החורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימא por
החורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימאהחורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימא
החורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימאNir Herr
225 vistas27 diapositivas
הקשר בין מזון וסביבה por
הקשר בין מזון וסביבההקשר בין מזון וסביבה
הקשר בין מזון וסביבהTamir Lousky
480 vistas45 diapositivas
יער בית קשת סקר אקולוגי 2016 por
יער בית קשת סקר אקולוגי 2016יער בית קשת סקר אקולוגי 2016
יער בית קשת סקר אקולוגי 2016Nir Herr
185 vistas28 diapositivas
סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023 por
סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023
סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023Nir Herr
29 vistas91 diapositivas
מצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות por
מצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאותמצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות
מצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאותThe Israeli Birding Site
3.4K vistas110 diapositivas
הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016 por
הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016
הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016Nir Herr
380 vistas21 diapositivas

Similar a חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית(14)

החורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימא por Nir Herr
החורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימאהחורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימא
החורש ביער מירון - הכרה וטיפול בממשק בר-קיימא
Nir Herr225 vistas
הקשר בין מזון וסביבה por Tamir Lousky
הקשר בין מזון וסביבההקשר בין מזון וסביבה
הקשר בין מזון וסביבה
Tamir Lousky480 vistas
יער בית קשת סקר אקולוגי 2016 por Nir Herr
יער בית קשת סקר אקולוגי 2016יער בית קשת סקר אקולוגי 2016
יער בית קשת סקר אקולוגי 2016
Nir Herr185 vistas
סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023 por Nir Herr
סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023
סקר אקולוגי בתחום תוכנית יער עמיעד (יערות עמיעד ורכס לבנים) 2023
Nir Herr29 vistas
מצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות por The Israeli Birding Site
מצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאותמצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות
מצגת לחקלאים: התנשמות והבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות
הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016 por Nir Herr
הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016
הדינמיקה של משק המים - הר שני וריוב - אקולוגיה וסביבה 2016
Nir Herr380 vistas
סקר אקולוגי באזור עזוז-בארותיים 2021 por Nir Herr
סקר אקולוגי באזור עזוז-בארותיים 2021סקר אקולוגי באזור עזוז-בארותיים 2021
סקר אקולוגי באזור עזוז-בארותיים 2021
Nir Herr77 vistas
סקירת קטעים שהוגדרו כיער נטע אדם בתוכנית המוצעת של יער אלונים por Nir Herr
סקירת קטעים שהוגדרו כיער נטע אדם בתוכנית המוצעת של יער אלוניםסקירת קטעים שהוגדרו כיער נטע אדם בתוכנית המוצעת של יער אלונים
סקירת קטעים שהוגדרו כיער נטע אדם בתוכנית המוצעת של יער אלונים
Nir Herr263 vistas
סקר אקולוגי ברכס נמרוד ביער ובשמורה por Nir Herr
סקר אקולוגי ברכס נמרוד ביער ובשמורהסקר אקולוגי ברכס נמרוד ביער ובשמורה
סקר אקולוגי ברכס נמרוד ביער ובשמורה
Nir Herr138 vistas
מידעון אביב- פרויקט אפיק por Noa Greenstep
מידעון אביב- פרויקט אפיקמידעון אביב- פרויקט אפיק
מידעון אביב- פרויקט אפיק
Noa Greenstep414 vistas
יער ביריה - סקר קרקע ותת יער בחלקה 31 ליד חצור por Nir Herr
יער ביריה - סקר קרקע ותת יער בחלקה 31 ליד חצוריער ביריה - סקר קרקע ותת יער בחלקה 31 ליד חצור
יער ביריה - סקר קרקע ותת יער בחלקה 31 ליד חצור
Nir Herr467 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012 por gilaeliran
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012
שיקום ושימור נחל פרדסים - הצגה אצל רובי זלוף בעירייה, יוני 2012
gilaeliran578 vistas

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas

Más de noaregev(20)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev296 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas

חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית

 • 2. ‫למה טבע?‬ ‫נחל השופט, רמות מנשה‬ ‫א. גזית‬
 • 3. ‫האדם תבנית‬ ‫נוף מולדתו‬ ‫‪by‬נורית צדרבוים‬ ‫‪portraitdotcom.com‬‬
 • 4. ‫הטבע משתנה,‬ ‫מגוון, אסטטי‬ ‫הטבע מובנה‬ ‫בכל יצור חי‬
 • 5. ‫מגוון ביולוגי‬ ‫שפע הצורות, התכונות, היכולות‬ ‫וההתארגנויות הביולוגיות‬
 • 6. ‫המינים השונים מבטאים יכולות שונות ורמות ארגון‬ ‫שונות שהתפתחו בסביבות שונות‬ ‫לכל מין הסביבה‬ ‫בכל סביבה ימצאו‬ ‫והתנאים אליהם‬ ‫המינים המותאמים‬ ‫הוא מותאם‬ ‫אליה‬ ‫בכל סביבה בכל עת‬ ‫מגוון ביולוגי‬ ‫האופייני לה‬ ‫המבטא מכלול‬ ‫תכונות ברמות‬ ‫ארגון שונות‬
 • 7. ‫רמות ארגון ביולוגי‬ ‫מערכת אקולוגית‬ ‫חברה‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫אורגניזם‬ ‫איברים ורקמות‬ ‫תא‬ ‫מולקולה‬
 • 8. ‫מערכת אקולוגית‬ ‫חברה‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫המגווןאורגניזם בא לידי‬ ‫הביולוגי‬ ‫ביטוי בכל רמת ארגון‬ ‫איברים ורקמות‬ ‫תא‬ ‫מולקולה‬
 • 9. ‫מדוע חשוב לי‬ ‫המגוון הביולוגי?‬ ‫ערך אסטטי, תרבותי‬ ‫•‬ ‫ערך כלכלי )מזון,‬ ‫•‬ ‫תרופות, תיירות(‬ ‫הגנה על משאבים‬ ‫•‬ ‫בסיס להערכת‬ ‫•‬ ‫בריאות המערכת‬
 • 10. ‫מדוע חשוב לי‬ ‫המגוון הביולוגי?‬ ‫ערך אסטטי תרבותי‬ ‫•‬ ‫ערך כלכלי )מזון,‬ ‫•‬ ‫תרופות, תיירות(‬ ‫הגנה על משאבים‬ ‫•‬ ‫בסיס להערכת‬ ‫•‬ ‫בריאות המערכת‬ ‫שרותי המערכת‬ ‫האקולוגית‬
 • 11. ‫מהי הבעיה שלנו?‬ ‫השטחים הפתוחים ועמם הטבע‬ ‫נעלמים תחת רגלינו!!!‬
 • 14. ‫בניה בשטחי‬ ‫החקלאות‬ ‫בעמק חפר‬
 • 15. ‫משאבים ונופי טבע מצטמצמים‬
 • 17. ‫קצב גידול אוכלוסיית ישראל‬ ‫)שנתון סטטיסטי 2102(‬ ‫0.000,9‬ ‫%8.1‬ ‫0.000,8‬ ‫גודל האוכלוסיה (אלפים)‬ ‫0.000,7‬ ‫0.000,6‬ ‫0.000,5‬ ‫%3>‬ ‫0.000,4‬ ‫0.000,3‬ ‫0.000,2‬ ‫0.000,1‬ ‫0.0‬ ‫1102‬ ‫01‬ ‫9‬ ‫8‬ ‫7‬ ‫6‬ ‫5‬ ‫4‬ ‫3‬ ‫8491 2‬ ‫1‬ ‫שנים‬
 • 18. ‫הבעיה הדמוגרפית‬ ‫צפי גידול האוכלוסייה ב 05 השנים הבאות )%8.1 בשנה(‬ ‫ʹ‪ʹʴʰ ʯʩʬʩʮ ʤʰ‬‬ ‫‪ʥ‬‬ ‫6.7‬ ‫0102‬ ‫1.9‬ ‫0202‬ ‫9.01‬ ‫0302‬ ‫6.51‬ ‫0502‬ ‫מסמך מדיניות תוכנית אב למשק המים לטווח ארוך‬
 • 19. ‫בשנותיה הראשונות של המדינה‬ ‫מים ושטחים לבינוי וחקלאות לא‬ ‫היו גורמים מגבילים‬ ‫‪pikiwiki.org.il‬‬
 • 20. ‫עד שנות ה 05 הירקון נחל‬ ‫“7 ‪)mills”, 1921 (Photo: S. Corbman‬‬ ‫איתן שני בגודלו לנהר הירדן‬ ‫“7 4002 ,”‪mills‬‬ ‫( ‪)Photo: Y. Hershkovitz‬‬ ‫טרם קום המדינה הנחלים שפעו מים‬ ‫ואיכותם הייתה גבוהה‬ ‫מרבית מי הירקון הוטו )נותר %1<(‬ ‫והנחל זוהם באופן חמור. כיום‬ ‫~022 ‪MCM/yr‬‬ ‫בתהליך שיקום )פרויקט גאולת‬ ‫)הירקון‬
 • 21. ‫הנהר השני בחשיבותו‬ ‫לירדן הפך לנחל אכזב‬ ‫בתחילת שנות ה- 07‬ ‫הירקון בקטע רמת גן – 4791 )א. גזית(‬
 • 22. ‫נחל בצת )הילל גלזמן, 0102(‬
 • 23. ‫במציאות של היום גם זרזיף של מים בטבע הוא‬ ‫אטרקציה )מעין באזור מטע, הרי ירושלים(‬
 • 24. ‫צפיפות האוכלוסייה בישראל‬ ‫מהגבוהות בעולם ) כ 083 לקמ" ר(‬ ‫תהליך מתמשך של פרבור‬ ‫מכרסם בהתמדה בשטחים‬ ‫הפתוחים כתלות בגידול‬ ‫האוכלוסיה‬
 • 25. ‫שטחי טבע‬ ‫שטחים‬ ‫שטחי‬ ‫מבונים‬ ‫חקלאות‬ ‫שטחים‬ ‫מופרים‬
 • 27. ‫"אם יש לך שתי‬ ‫מעות, באחת קנה לחם‬ ‫כדי לחיות ובשנייה‬ ‫פרח, כדי שיהיה לך‬ ‫בשביל מה לחיות".‬ ‫ניר אוהד‬
 • 28. ‫לכל אחד מאתנו "חלקת אלוהים‬ ‫קטנה" בסביבתו‬ ‫)בפועל או בפוטנציה(‬
 • 29. ‫כיצד יכולה הקהילה להשפיע על‬ ‫שמירת הסביבה?‬
 • 31. ‫כיצד הופכים שטח חקלאי בלתי מנוצל לשטח‬ ‫טבעי משוקם במסגרת פארק טבע קהילתי‬ ‫שיתוף פעולה בין אוניברסיטת‬ ‫תל-אביב והכפר הירוק בתמיכת‬ ‫קק"ל, רט"ג וקרן נקודת חן‬
 • 34. ‫השטח לפני הקמת הפארק )מרץ 0102(‬ ‫שטח חקלאי לא מנוצל נשלט ע"י צנון מצוי‬ ‫צליום א.גזית 01.3.82‬
 • 35. ‫בריכת‬ ‫הידרולוגית‬ ‫תוכנית‬ ‫תוכנית פארק הטבע הקהילתי הכפר הירוק‬ ‫החורף‬ ‫צ‬ ‫תכנון: אדר' נוף ליאב שלם‬ ‫תכנון: אדר' נוף ליאב שלם‬
 • 36. ‫תכנון פיזי‬ ‫עקרונות תכנון מוטים לתמיכה במגוון ביולוגי‬ ‫מורכבות מבנית מקסימאלית- טופוגרפיה‬ ‫עידוד מגוון תוך מבני עי" שימוש במרכיבים פיזיים‬ ‫כגון סלעים מקומיים וגזעים בשטח‬ ‫נגישות‬ ‫הידרולוגיה‬ ‫טופוגרפיה‬ ‫הגדרת אזורים לחים בגרדיאנטים שונים.‬ ‫שכבתיות צומח כגון :עשבוניים, גיאופיטים, שיחים,‬ ‫בני שיח ועצים.‬ ‫שכבות צומח‬ ‫מגוון רב של מיני צומח מקומיים המותאמים‬ ‫לבתי הגידול ולמרחב הגיאוגרפי‬ ‫מתן ביטוי להשתנות עונתית‬ ‫הגדרת אזורים ללא נגישות קהל.‬ ‫עצים ושיחים‬ ‫גיאופיטים‬ ‫עשבוניים‬
 • 37. ‫צילום ל.שלם‬ ‫שבילי טיול בין בתי הגידול השונים בפארק‬
 • 38. ‫התבססות על מינים מקומיים בלבד!‬ ‫סילוק מינים זרים ופולשים‬ ‫שלט הסבר המציג לציבור המבקרים את מגוון מיני הצומח בשטח הפארק‬
 • 39. ‫הקמה של בריכת חורף מלאכותית‬ ‫בתמיכת הכפר הירוק, קק"ל וקרן נקודת חן‬ ‫)צילום א. גזית(‬
 • 40. ‫בריכת חורף‬ ‫שטח בריכת החורף מוקף במרבדי פריחה מקומית - כחלק מפארק הטבע הקהילתי )11.4.01(‬
 • 41. ‫שלט הסבר המציג לציבור המבקרים את מגוון מיני החי והצומח בבריכת החורף ששוקמה‬
 • 42. ‫תריסן הקשקש‬ ‫נקבת תריסן עם שקי ביצים‬ ‫תריסן מגושם‬ ‫מיני סרטנים נדירים‬ ‫הועתקו לבריכת החורף‬ ‫החדשה בה הם מתרבים‬ ‫בהצלחה‬ ‫תריסן הקשקש‬
 • 43. ‫קרפדה ירוקה תחת מחסה שהותקן‬ ‫בבסמוך לבריכת החורף‬ ‫ראשן קרפדה ירוקה סביבו סרטני דפניה וחותרנים‬ ‫מגוון מיני דו חיים שנקלטו ומצאו להם בית בבריכת החורף החדשה בכפר הירוק‬
 • 44. ‫אפרוחי ברכיה בבריכת החורף החדשה‬ ‫צילום ל.שלם‬
 • 45. ‫צעדת הנרקיסים והפארק הקהילתי הכפר הירוק‬
 • 46. ‫צעדת הנרקיסים והפארק הקהילתי הכפר הירוק‬
 • 47. ‫תלמידי הכפר הירוק מסבירים למבקרים על מאכלסי בריכת החורף‬
 • 48. ‫תלמיד הכפר הירוק מציגים למבקרים שהגיעו מכל רחבי הארץ במסגרת צעדת הנרקיסים את המגוון‬ ‫הביולוגי בבריכת החורף‬ ‫תלמידי הכפר הירוק מציגים בפני משתתפי צעדת הנרקיסים את שטח הפארק‬ ‫צילום ל.שלם‬ ‫והמגוון הביולוגי בשטח הבריכה ובסביבתה‬
 • 49. ‫תלמידי בית הספר עורכים‬ ‫דיגום‬ ‫לימודי בבריכת החורף‬ ‫במסגרת תוכנית הלימודים‬ ‫בהנחיית רוני שושן‬
 • 50. ‫צילום ל.שלם‬ ‫תלמידי הכפר הירוק שותלים בגדות הבריכה שתילי כף צפרדע אזמלנית מין נדיר המאפיין בריכות חורף‬
 • 51. ‫צילום ל.שלם‬ ‫תלמיד הכפר הירוק נהנים מהשטח הטבעי אותו יצרו‬ ‫ולומדים על המגוון הביולוגי בבריכת החורף, בתצלום פרופ' אביטל גזית, וערן המדריך.‬
 • 52. ‫סיורי תלמידים מבתי ספר ממרכז ת"א )בית הספר היובל( בפארק הטבע הקהילתי‬ ‫צילום ל.שלם‬
 • 53. ‫סיורי לעובדי מחלקות הפיתוח של עריית תל אביב בפארק והצגת הפוטנציאל השיקומי‬ ‫לפיתוח פארקים דומים בשולי העיר‬ ‫צילום א.גזית‬
 • 54. ‫פריחת נרקיסי ביצה בשולי הבריכה‬ ‫צילום ל.שלם‬
 • 55. ‫צילום ל.שלם‬ ‫פריחת בוציץ סוככני צמח נידר המאפיין בריכות חורף שהועתק לבריכה‬
 • 56. ‫עיריית תל אביב-יפו‬ ‫פארק טבע קהילתי במעוז אביב‬ ‫"השדה שלנו" -‬ ‫פרויקט קהילתי להעשרת מגוון מיני החי והצומח בשטחי הבר בשכונה‬ ‫התכנית למובילי קיימות - הרשות לאיכות הסביבה בעיריית תל אביב - יפו‬ ‫בהובלת יהודית ווסט רכזת חינוך הרשות לאיכות הסביבה‬ ‫יוזמת התושבים : פנינה טלמור,, ברק בן חנן, ערן רגב, עמוס רוזנבויום‬ ‫ליווי התוכנית: הרשות לאיכות הסביבה עיריית תל אביב-יפו: נעה רגב‬ ‫יעוץ אקולוגי ותכנון נופי: הרשות לאיכות הסביבה אדריכל נוף ליאב שלם‬
 • 57. ‫מצב קיים‬ ‫ביה"ס‬ ‫מיקום‬ ‫ונצואלה‬ ‫מעוז אביב‬ ‫כביש‬ ‫פארק‬ ‫ביה"ס מגן‬ ‫רכבת‬ ‫טבע‬ ‫האילון‬ ‫רח'‬ ‫קהילתי‬ ‫לת ה‬ ‫רפידים‬ ‫מסי‬ ‫גינה‬ ‫קהילתית‬ ‫גני‬ ‫ילדים‬ ‫אזור ביצוע‬ ‫פילוט‬ ‫גני התערוכה‬ ‫דרייב אין‬
 • 58. ‫ביה"ס‬ ‫ונצואלה‬ ‫מפת שטחי‬ ‫הפרויקט‬ ‫מעוז אביב‬ ‫רח'‬ ‫רפידים‬ ‫בר בעיר‬ ‫שלב ב'‬ ‫ביה"ס מגן‬ ‫הגינה‬ ‫גני‬ ‫הקהילתית‬ ‫ילדים‬ ‫שלב א'‬ ‫אזור הפיילוט‬ ‫השדה שלנו‬
 • 59. ‫ביה"ס‬ ‫ונצואלה‬ ‫מעוז אביב‬ ‫שלביות תכנון‬ ‫שלב ב'‬ ‫51 דונם‬ ‫רח'‬ ‫רפידים‬ ‫בוסתן עירוני‬ ‫גינה‬ ‫קהילתית‬ ‫שלב א'‬ ‫גני‬ ‫5 דונם‬ ‫ילדים‬ ‫שטח לשיקום‬ ‫צומח טבעי –בר בעיר‬
 • 62. ‫איסוף זרעים על ידי הקהילה בשטחים‬ ‫מקבילים לטובת הפרויקט‬
 • 63. ‫הכנת שטח החורשה לזריעה‬ ‫חורף 2102‬ ‫בשלב א' בתיאום עם העירייה‬ ‫הופסקו הריסוסים‬ ‫בשלב ב' הוסרה שכבת הקרקע‬ ‫העליונה כהכנה לזריעת‬ ‫השטח בפרחי בר‬ ‫ונעקרו מינים פולשים‬
 • 64. ‫תלמידי ביה"ס מגן כיתות ד-ה שותפים בתהליך שיקום החורשה‬
 • 65. ‫נזרעו בחורשה למעלה מ05 מינים שונים של צומח האופייני לקרקע החמרה המקומית‬ ‫תלמידי ביה"ס בעת איסוף קרקע עם זרעים המוכנים לזריעה‬ ‫• ‪IMG_0031.JPG‬זריעה _גיא 1‪..pic‬‬
 • 66. ‫נזרעו בחורשה למעלה מ-05 מינים שונים של צומח האופייני לקרקע החמרה המקומית‬ ‫תלמידי ביה"ס מקבלים הדרכה ממדריך הגינון עופר הוכברג כיצד לזרוע את פרחי הבר‬
 • 67. ‫נזרעו בחורשה למעלה מ-05 מינים שונים של צומח האופייני לקרקע החמרה המקומית‬ ‫תלמידי ביה"ס זורעים את פרחי הבר‬
 • 68. ‫פנינה טלמור תושבת השכונה ומובילת הפרויקט מסבירה על מגוון מיני הגיאופיטים‬ ‫)צמחי פקעת ובצל( שישתלו בחורשה.‬
 • 69. ‫שילוב תלמידים: הסברה מיני הגיאופיטים שישתלו בחורשה‬
 • 70. ‫שוש קיפר מנהלת ביה"ס מגן השותפה לפעילות‬ ‫)שתילת פקעות של חצב מצוי(‬ ‫שיתוף הדור היותר צעיר‬
 • 71. ‫שירי, תושבת השכונה ממובילות הפרויקט מדריכה את ילדי הגן, ואת נשות המעון‬ ‫וילדיהם, כיצד לזרוע את פרחי הבר‬ ‫כך נזרעים הזרעים של אהבת הטבע‬ ‫ואהבת הארץ‬
 • 72. ‫מבלי משים, כך נרקמים חיי קהילה שיש בם ערך מוסף, של חיי קהילה, תוכן , שיתוף,‬ ‫אכפתיות, התחשבות בזולת )חמלה(, סיפוק .............. בני אדם ואזרחים טובים יותר!‬
 • 73. ‫גיתית, מנהלת גן צב השותף לתהליך השיקום, ביחד עם פנינה ושירי ממובילות הפרויקט‬ ‫וליאב שלם אדריכל הנוף והיועץ האקולוגי המוביל את הפרויקט מטעם הרשות לאיכות‬ ‫הסביבה בעיריית תל אביב-יפו‬
 • 74. ‫תלמידי ביה"ס ונצואלה ביחד עם חונכים מביה"ס אלחריזי‬ ‫וחניכי צופים משבט "הנשיא" הסמוך‬ ‫בפעילות נטיעות של העצים הראשונים ב"יער המאכל" שבפרויקט‬
 • 75. ‫תלמידי ביה"ס מגן וגני הילדים ותושבי השכונה זורעים ומטמינים גיאופיטים,‬ ‫ברקע נוף העיר ת"א‬
 • 76. ‫ברק בן חנן –תושב השכונה ממובילי הפרויקט מדריך כיצד לזרוע את פרחי הבר‬
 • 77. ‫תושבי שכונת מעוז אביב שותפים‬ ‫לתהליך שיקום החורשה – השדה‬ ‫שלנו‬
 • 79. ‫תושבי שכונת מעוז אביב שותפים לתהליך שיקום החורשה – השדה שלנו.‬
 • 80. ‫תושבי שכונת מעוז אביב שותפים לתהליך שיקום החורשה – "השדה שלנו"‬
 • 81. ‫קטע ממכתב שהעבירה גיתית הגננת‬ ‫לפנינה – מובילת הפרויקט‬ ‫"היום יצאתי עם קבוצה של 8 ילדים לשטח.‬ ‫כשהגענו וראינו את סימון הסרטים באדום ולבן שאלתי את הילדים אם יש להם מושג מה זה?‬ ‫ילדה אחת אמרה שהיא היתה שם כשהיו "אנשים שמבינים" והם הסבירו לה שזה סימון למקומות שאסור‬ ‫לדרוך בהם ..ואז התחלנו ללכת בזהירות ולבדוק מה אפשר לראות בשטח. שמנו לב שבשטח פזורים‬ ‫צמחים )גיאופיטים( שאם לא שמים לב אפשר בטעות לדרוך עליהם ואז שאלתי אותם מה אפשר לעשות‬ ‫כדי להזהיר את מי שיבוא לא לדרוך עליהם. וילדה אחת חמודה הציעה שנכין שלטים...חזרנו לגן, הילדים‬ ‫כתבו/ ציירו.. חזרנו לשטח וכל ילד בחר צמח אחר להציב לידו את השלט שלו. ואז הם שמו לב שיש עוד‬ ‫הרבה צמחים שלידם אין שלטים...כשחזרנו לגן הם סיפרו את כל זה לחברים האחרים, והבטחתי להם‬ ‫שבכל יום אצא עם קבוצה אחרת מהגן וכל ילד יוכל להכין שלט משלו...הרגשתי שהילדים ממש מרגישים‬ ‫שותפים ל"מבצע" שמירה על הצומח! וזה בדיוק מה שרציתי להשיג!!!‬ ‫תודה על שאתם מזכירים לי בכל פעם, איך אנו יכולים להיות‬ ‫שותפים לפרויקט פרחי הבר בשכונה, זו הרגשה מאוד מרגשת‬ ‫להיות שותפים למבצע החשוב הזה‬ ‫למרות שאנו "רק" גן של ילדים צעירים...‬ ‫להתראות‬ ‫גתית‬
 • 82. ‫פריחות אביב 3102‬ ‫ציפורנית ארץ ישראלית‬ ‫צילום: ליאב שלם‬
 • 83. ‫הטבע מתחיל לחזור לעיר, חיפושית נחושתית על תורמוס ארצישראלי‬ ‫צילום: ליאב שלם‬
 • 85. ‫צילום: ליאב שלם‬ ‫קחוון החוף‬
 • 90. ‫סיכום פגישת צוות "השדה והיער שלנו" מיום 3102/4/01‬ ‫משתתפים: דני יהב, טובה שפרן, ערן רגב, פנינה טלמור,‬ ‫נעה רגב‬ ‫נושאי הפגישה:‬ ‫•‬ ‫עדכונים מליאב על תחילת עבודות בשטח -‬ ‫•‬ ‫לביצוע:‬ ‫ההרצאה של פרופ' גזית - מפגש מובילי קיימות ו"קפה מגן" יום‬ ‫•‬ ‫שישי הקרוב 4/21‬ ‫הסברה שכונתית בעניין העתקת הפיקוסים והחלפתם במינים‬ ‫•‬ ‫מקומיים‬ ‫היערכות להסברה בנושא מדורות ל"ג בעומר בשטח המשוקם‬ ‫•‬ ‫)השטח המשוקם במצב רגיש(‬ ‫סיורים "משכונה קיימת לשכונה מקיימת" בשכונה במסגרת‬ ‫•‬ ‫בתים מבפנים 4-3 במאי‬
 • 91. ‫• סיורי איסוף זרעים / תצפית חרקים‬ ‫– מפגש איסוף זרעים נקבע ליום רביעי 4/71 בשעה 03:61 –‬ ‫– ליאב מעדכן כי בנוסף לאירוע המקומי יתקיים אירוע איסוף‬ ‫זרעים עירוני פתוח לתושבי תל אביב בשיתוף העירייה‬ ‫ומשרד הדובר )בחורשת צהלה(, יעביר עדכון על התאריך‬ ‫ונפרסם גם את זה בכל הנ"ל - ליאב מול פנינה‬ ‫– תצפית חרקים מקצועית -‬ ‫• שיהיה לילה טוב ‪‬‬ ‫• רשמה: נעה רגב‬
 • 92. ‫הטבע הוא עולם מופלא‬ ‫ומזמן הרבה רגעים‬ ‫מרגשים‬ ‫באסה – הרצליה 7002 )צליום א. גזית(‬
 • 93. ‫תודה על ההקשבה‬ ‫שמירת זכויות הדורות הבאים‬