גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי

N
‫קהילתי‬ ‫גינון‬
‫ציבוריים‬ ‫ובשטחים‬ ‫בניינים‬ ‫בחצרות‬
‫בארי‬ ‫בשכונת‬
‫קובי‬ ‫שירילי‬
‫קיימות‬ ‫למובילי‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬
‫אביב-יפו‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬
‫רקע‬
•‫הרבה‬ ‫ישנן‬ ,‫וקטנים‬ ‫מעטים‬ ‫ירוקים‬ ‫שטחים‬ ‫יש‬ ‫בשכונה‬
.‫ערומות‬ ‫קרקע‬ ‫פיסות‬
•‫המפגש‬ ‫נקודת‬ .‫שונים‬ ‫מגילאים‬ ‫בילדים‬ ‫משופעת‬ ‫השכונה‬
‫גורדון‬ ‫)גן‬ ‫הציבורית‬ ‫בגינה‬ ‫היא‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬
.‫קהילתי‬ ‫קשר‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ,(‫בארי‬ '‫ברח‬
•‫ממשי‬ ‫רצון‬ ‫שיש‬ ‫עולה‬ ‫השכנים‬ ‫עם‬ "‫הדרך‬ ‫"על‬ ‫ממפגשים‬
.‫בפרט‬ ‫ובגינון‬ ‫הסביבתי‬ ‫ובתחום‬ ‫בכלל‬ ‫קהילתית‬ ‫לפעילות‬
‫חזון‬
,‫קהילה‬ ‫מחיי‬ ‫ייהנו‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬
‫התועלת‬ ‫מצמחי‬ ‫ייהנו‬ ,‫אורגני‬ ‫זבל‬ ‫ימחזרו‬
‫בהנאה‬ ‫יחדיו‬ ‫ויגננו‬ ‫השכונה‬ ‫בחצרות‬ ‫שישפעו‬
‫הבניינים‬ ‫בחצרות‬
‫בשכונה‬ ‫הציבוריים‬ ‫ובשטחים‬.
‫מפה‬
‫ב‬‫ו‬‫ר‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ג‬‫מ‬‫ה‬ ‫ר‬‫ו‬‫ז‬‫י‬‫א‬
‫ו‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ה‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫כ‬‫ש‬‫ה‬
‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ה‬ ‫ר‬‫ק‬‫י‬‫ע‬ ‫ת‬‫י‬‫ש‬‫ע‬‫נ‬
‫הפיילוט‬ ‫תיאור‬
•‫קבוע‬ ‫ביום‬ ‫)אולי‬ ‫תועלת‬ ‫צמחי‬ ‫בחצרות‬ ‫יגדלו‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬
.(‫כחוג‬
•.‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫לשימוש‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫מספר‬ ‫יוצבו‬ ‫בשכונה‬
•‫איכות‬ ‫לעניין‬ ‫המודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫קהילתיים‬ ‫מפגשים‬ ‫ייערכו‬
.‫ויתרונות‬ ‫תועלות‬ ‫פסולת‬ ‫הפרדת‬ ,‫הסביבה‬
•‫הגינון‬ ‫שטחי‬ ‫לטובת‬ ‫שייווצר‬ ‫בדשן‬ ‫שימוש‬ ‫ייעשה‬ ‫בהמשך‬
.‫בשכונה‬
‫מעורבת‬ ‫קהילה‬ ‫וחיזוק‬ ‫ליצירה‬ ‫פתח‬ ‫יהווה‬ ‫הפרויקט‬
.‫בעיר‬ ‫הקיימות‬ ‫נושאי‬ ‫של‬ ‫והיישום‬ ‫המודעות‬ ‫ולהעלאת‬
‫לפרויקט‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬
‫נוספים‬ ‫פעילים‬ ‫וגיוס‬ ‫הרעיון‬ ‫להצגת‬ ‫שכנים‬ ‫פגישת‬ ‫התקיימה‬
‫בחצרות‬ ‫גינון‬
•‫זרעים‬ ‫והושגו‬ ‫מתאימה‬ ‫עונתית‬ ‫צמחיה‬ ‫נבחרה‬
•(‫בבית‬ ‫)לגידול‬ ‫אישיות‬ ‫בכוסות‬ ‫זריעה‬ ‫לאירוע‬ ‫שכנים‬ ‫מפגש‬ ‫התקיים‬
•-‫ב‬ ‫שתילה‬ ‫מפגש‬ ‫יתקיים‬21/3/13‫לגינה‬ ‫השכנים‬ ‫בבתי‬ ‫שגדלו‬ ‫הנבטים‬ ‫יועברו‬ ‫בו‬ ,
‫בשכונה‬ ‫בניין‬ ‫בחצר‬
•:‫בהמשך‬‫השתילה‬ ‫פרויקט‬ ‫והרחבת‬ ‫בערוגות‬ ‫טיפול‬ ,‫הגדילה‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫מפגשי‬
.‫לאישורים‬ ‫בהתאם‬ ,‫ציבוריים‬ ‫ובשטחים‬ ‫נוספת‬ ‫-בניין‬ ‫בחצר‬
‫שכונתית‬ ‫קומפוסטציה‬
•‫לעלים‬ ‫קומפוסטרים‬ + ‫עירוניים‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫להצבת‬ ‫מיקום‬ ‫ואושר‬ ‫נמצא‬
•‫בשכונה‬ ‫לקומפוסטציה‬ ‫קהילתי‬ ‫הסברה‬ ‫לאירוע‬ ‫תאריך‬ ‫קביעת‬
•‫בשטחם‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫להציב‬ ‫שיסכימו‬ ‫בניינים‬ ‫שני‬ ‫גיוס‬
‫כללי‬
•‫השנה‬ ‫לאורך‬ ‫קהילתיות‬ ‫ופעילויות‬ ‫הסברה‬ ‫אירועי‬ ‫תכנון‬
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
‫ה‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬‫ב‬ ‫ם‬‫י‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ב‬‫י‬‫צ‬ ‫ם‬‫י‬‫ח‬‫ט‬‫ש‬
‫בארי‬ ‫סמטת‬ ‫בחצר‬ ‫הנבטה‬ ‫באירוע‬ ‫אחה"צ‬ ‫ארוחת‬12
‫מכינים‬
‫את‬
‫הגינה‬
‫ם‬‫י‬‫מ‬‫ס‬‫ר‬‫פ‬‫מ‬
‫י‬‫ב‬‫ח‬‫ר‬‫ב‬‫ה‬‫נ‬‫ו‬‫כ‬‫ש‬‫ה‬
‫מבט‬ ‫עם‬
.....‫להמשך‬
1 de 13

Más contenido relacionado

Más de noaregev(18)

קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev585 vistas

גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי

  • 1. ‫קהילתי‬ ‫גינון‬ ‫ציבוריים‬ ‫ובשטחים‬ ‫בניינים‬ ‫בחצרות‬ ‫בארי‬ ‫בשכונת‬ ‫קובי‬ ‫שירילי‬ ‫קיימות‬ ‫למובילי‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫אביב-יפו‬ ‫תל‬ ‫עיריית‬
  • 2. ‫רקע‬ •‫הרבה‬ ‫ישנן‬ ,‫וקטנים‬ ‫מעטים‬ ‫ירוקים‬ ‫שטחים‬ ‫יש‬ ‫בשכונה‬ .‫ערומות‬ ‫קרקע‬ ‫פיסות‬ •‫המפגש‬ ‫נקודת‬ .‫שונים‬ ‫מגילאים‬ ‫בילדים‬ ‫משופעת‬ ‫השכונה‬ ‫גורדון‬ ‫)גן‬ ‫הציבורית‬ ‫בגינה‬ ‫היא‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ .‫קהילתי‬ ‫קשר‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ,(‫בארי‬ '‫ברח‬ •‫ממשי‬ ‫רצון‬ ‫שיש‬ ‫עולה‬ ‫השכנים‬ ‫עם‬ "‫הדרך‬ ‫"על‬ ‫ממפגשים‬ .‫בפרט‬ ‫ובגינון‬ ‫הסביבתי‬ ‫ובתחום‬ ‫בכלל‬ ‫קהילתית‬ ‫לפעילות‬
  • 3. ‫חזון‬ ,‫קהילה‬ ‫מחיי‬ ‫ייהנו‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫התועלת‬ ‫מצמחי‬ ‫ייהנו‬ ,‫אורגני‬ ‫זבל‬ ‫ימחזרו‬ ‫בהנאה‬ ‫יחדיו‬ ‫ויגננו‬ ‫השכונה‬ ‫בחצרות‬ ‫שישפעו‬ ‫הבניינים‬ ‫בחצרות‬ ‫בשכונה‬ ‫הציבוריים‬ ‫ובשטחים‬.
  • 4. ‫מפה‬ ‫ב‬‫ו‬‫ר‬ ‫ל‬‫ש‬ ‫ם‬‫י‬‫ר‬‫ו‬‫ג‬‫מ‬‫ה‬ ‫ר‬‫ו‬‫ז‬‫י‬‫א‬ ‫ו‬‫ב‬‫ש‬‫ו‬ ‫ם‬‫י‬‫ל‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ה‬ ‫ם‬‫י‬‫נ‬‫כ‬‫ש‬‫ה‬ ‫ת‬‫ו‬‫ל‬‫י‬‫ע‬‫פ‬‫ה‬ ‫ר‬‫ק‬‫י‬‫ע‬ ‫ת‬‫י‬‫ש‬‫ע‬‫נ‬
  • 5. ‫הפיילוט‬ ‫תיאור‬ •‫קבוע‬ ‫ביום‬ ‫)אולי‬ ‫תועלת‬ ‫צמחי‬ ‫בחצרות‬ ‫יגדלו‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ .(‫כחוג‬ •.‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫לשימוש‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫מספר‬ ‫יוצבו‬ ‫בשכונה‬ •‫איכות‬ ‫לעניין‬ ‫המודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫קהילתיים‬ ‫מפגשים‬ ‫ייערכו‬ .‫ויתרונות‬ ‫תועלות‬ ‫פסולת‬ ‫הפרדת‬ ,‫הסביבה‬ •‫הגינון‬ ‫שטחי‬ ‫לטובת‬ ‫שייווצר‬ ‫בדשן‬ ‫שימוש‬ ‫ייעשה‬ ‫בהמשך‬ .‫בשכונה‬ ‫מעורבת‬ ‫קהילה‬ ‫וחיזוק‬ ‫ליצירה‬ ‫פתח‬ ‫יהווה‬ ‫הפרויקט‬ .‫בעיר‬ ‫הקיימות‬ ‫נושאי‬ ‫של‬ ‫והיישום‬ ‫המודעות‬ ‫ולהעלאת‬
  • 6. ‫לפרויקט‬ ‫זמנים‬ ‫לוח‬ ‫נוספים‬ ‫פעילים‬ ‫וגיוס‬ ‫הרעיון‬ ‫להצגת‬ ‫שכנים‬ ‫פגישת‬ ‫התקיימה‬ ‫בחצרות‬ ‫גינון‬ •‫זרעים‬ ‫והושגו‬ ‫מתאימה‬ ‫עונתית‬ ‫צמחיה‬ ‫נבחרה‬ •(‫בבית‬ ‫)לגידול‬ ‫אישיות‬ ‫בכוסות‬ ‫זריעה‬ ‫לאירוע‬ ‫שכנים‬ ‫מפגש‬ ‫התקיים‬ •-‫ב‬ ‫שתילה‬ ‫מפגש‬ ‫יתקיים‬21/3/13‫לגינה‬ ‫השכנים‬ ‫בבתי‬ ‫שגדלו‬ ‫הנבטים‬ ‫יועברו‬ ‫בו‬ , ‫בשכונה‬ ‫בניין‬ ‫בחצר‬ •:‫בהמשך‬‫השתילה‬ ‫פרויקט‬ ‫והרחבת‬ ‫בערוגות‬ ‫טיפול‬ ,‫הגדילה‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬ ‫מפגשי‬ .‫לאישורים‬ ‫בהתאם‬ ,‫ציבוריים‬ ‫ובשטחים‬ ‫נוספת‬ ‫-בניין‬ ‫בחצר‬ ‫שכונתית‬ ‫קומפוסטציה‬ •‫לעלים‬ ‫קומפוסטרים‬ + ‫עירוניים‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫להצבת‬ ‫מיקום‬ ‫ואושר‬ ‫נמצא‬ •‫בשכונה‬ ‫לקומפוסטציה‬ ‫קהילתי‬ ‫הסברה‬ ‫לאירוע‬ ‫תאריך‬ ‫קביעת‬ •‫בשטחם‬ ‫קומפוסטרים‬ ‫להציב‬ ‫שיסכימו‬ ‫בניינים‬ ‫שני‬ ‫גיוס‬ ‫כללי‬ •‫השנה‬ ‫לאורך‬ ‫קהילתיות‬ ‫ופעילויות‬ ‫הסברה‬ ‫אירועי‬ ‫תכנון‬
  • 9. ‫בארי‬ ‫סמטת‬ ‫בחצר‬ ‫הנבטה‬ ‫באירוע‬ ‫אחה"צ‬ ‫ארוחת‬12