גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל

N
‫ישראל‬ ‫רמת‬ – ‫ביצרון‬ ‫שכונת‬ – ‫מקיימת‬ ‫מנהיגות‬ ‫תכנית‬
‫נודדות‬ ‫גינות‬
‫עבודה‬ ‫תכנית‬
‫נודדות‬ ‫גינות‬ ‫פרויקט‬
:‫הצוות‬ ‫חברי‬
‫ברטוב‬ ‫דנה‬
‫קליסמן‬ ‫דורון‬
‫רזניק‬ ‫אריאל‬
‫מישייקר‬ ‫קרין‬
‫נודדות‬ ‫גינות‬ ‫פרויקט‬
‫החזון‬:
.‫השכונה‬ ‫חזות‬ ‫שיפור‬
.‫בשכונה‬ ‫קיימא‬ ‫ברת‬ ‫חיים‬ ‫דרך‬ ‫אימוץ‬ ‫עידוד‬
‫אקולוגיות‬ ‫תשתיות‬ ‫וריבוי‬ ‫פיתוח‬
.‫אורגני‬ ‫זבל‬ ,‫מזגנים‬ ‫מי‬ ,‫הנגר‬ ‫מי‬ ‫כמו‬ ‫לבעיות‬ ‫ומענה‬
.‫התושבים‬ ‫בין‬ ‫הסולידריות‬ ‫חיזוק‬
‫והגינה‬ ‫הפרטיות‬ ‫חצרותיהם‬ ‫בטיפוח‬ ‫שיעסקו‬ ‫מהשכונה‬ ‫תושבים‬ ‫של‬ ‫קבוצה‬
‫סביבה‬ ‫לעידוד‬ ‫האקולוגי‬ ‫הגינון‬ ‫עקרונות‬ ‫ויישום‬ ‫למידת‬ ‫תוך‬ ‫בשכונה‬ ‫הקהילתית‬
.‫וירוקה‬ ‫מקיימת‬
."‫הלאה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫"תעביר‬ ‫בשיטת‬ ‫ידע‬ ‫והפצת‬ ‫שכנים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫יצירת‬
.‫מקומי‬ ‫חקלאי‬ ‫יבול‬ ‫בצורת‬ ‫כלכלי‬ ‫ערך‬
‫נודדות‬ ‫גינות‬ ‫פרויקט‬
:‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬
‫הידע‬ ‫את‬ ‫ויישמו‬ ‫ילמדו‬ ,‫מהתחום‬ ‫מנחה‬ ‫בליווי‬ ‫הקבוצה‬ ‫חברי‬ ‫יפגשו‬ ‫שבוע‬ ‫מדי‬
.‫המשתתפים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫בחצר‬ ‫פעם‬ ‫כל‬
.‫הקהילה‬ ‫לרווחת‬ ‫הקהילתיות‬ ‫בגינות‬ ‫מפגש‬ ‫גם‬ ‫יכנס‬ ‫בסבב‬
‫שרכש‬ ‫הידע‬ ‫את‬ ‫יעביר‬ ‫הקבוצה‬ ‫מחברי‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ‫הלמידה‬ ‫תהליך‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬
‫השתתף‬ ‫שלא‬ ‫שכן‬ ‫של‬ ‫חצר‬ ‫הקמת‬ ‫ילווה‬ :‫הבאות‬ ‫מהדרכים‬ ‫באחת‬ ‫הלאה‬
‫בקבוצה‬
.‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫חדשה‬ ‫שכנים‬ ‫לקבוצת‬ ‫מפגש‬ ‫יעביר‬ ‫או‬
‫נודדות‬ ‫גינות‬ ‫פרויקט‬
    :‫מיקום הפרויקט‬
 ‫בחצרות של תושבי השכונה‬
 ‫בגינה הקהילתית בשדרות ההשכלה‬
‫נודדות‬ ‫גינות‬ ‫פרויקט‬
:‫קהלי היעד‬
 ‫תושבי השכונה המעוניינים לטפח את החצר שלהם‬
 ‫וללמוד גינון אקולוגי‬
.‫ומוכנים לתרום מזמנם לפעילות קהילתית‬
‫נודדות‬ ‫גינות‬ ‫פרויקט‬
:‫הרצויות‬ ‫התוצאות‬
1.) ‫הראשונית‬ ‫הלימוד‬ ‫קבוצת‬ ‫ובניית‬ ‫מנחה‬ ‫מציאת‬8.(‫משתתפים‬
‫אפריל‬ :‫לתאריך‬ ‫עד‬2013
2) ‫הקבוצתיים‬ ‫המפגשים‬ ‫קיום‬ .12.(‫שבועיים‬ ‫מפגשים‬
‫מאי-יולי‬ :‫תאריך‬2013
3‫לתושבי‬ ‫מפגש‬ ‫וקיום‬ ‫הפרויקט‬ ‫פרסום‬ ,‫מנחה‬ ‫ללא‬ ‫משותפת‬ ‫עבודה‬ ‫המשך‬ .
.‫המשך‬ ‫קבוצת‬ ‫ובניית‬ ‫אקולוגי‬ ‫גינון‬ ‫בנושא‬ ‫השכונה‬
‫ספטמבר‬ :‫לתאריך‬ ‫עד‬2013
4.‫ההמשך‬ ‫לקבוצת‬ ‫הידע‬ ‫העברת‬ .
‫אוקטובר-דצמבר‬ :‫תאריך‬2013
‫נודדות‬ ‫גינות‬ ‫פרויקט‬
:‫נדרש‬ ‫סיוע‬
‫ועזרה‬ ‫הראשונית‬ ‫לקבוצה‬ ‫מהתחום‬ ‫מנחה‬ ‫מציאת‬
.‫ההנחיה‬ ‫במימון‬
.‫עבודה‬ ‫כלי‬ ,‫השקיה‬ ,‫ושתילים‬ ‫צמחים‬
.‫המשך‬ ‫קבוצות‬ ‫בניית‬ ‫לצורך‬ ‫הפרויקט‬ ‫פרסום‬
.‫בשכונה‬ ‫חשיפה‬ ‫מפגש‬ ‫קיום‬
1 de 8

Recomendados

La globalización de la administraciónes una realidad de la vida diaria por
La globalización de la administraciónes una realidad de la vida diariaLa globalización de la administraciónes una realidad de la vida diaria
La globalización de la administraciónes una realidad de la vida diariaAlicia Soto Islas
226 vistas4 diapositivas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריnoaregev
430 vistas13 diapositivas
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9noaregev
693 vistas28 diapositivas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלnoaregev
297 vistas10 diapositivas
TK sustainable arch book por
TK sustainable arch bookTK sustainable arch book
TK sustainable arch bookDanielle Klimor Knafo
322 vistas240 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל

קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
319 vistas14 diapositivas
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות por
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותצעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותNoa Greenstep
1.5K vistas5 diapositivas
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות por
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותצעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותNoa Greenstep
916 vistas5 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
איכות בחינוך por
איכות בחינוךאיכות בחינוך
איכות בחינוךמועצה אזורית יואב
165 vistas20 diapositivas
איכות בחינוך por
איכות בחינוךאיכות בחינוך
איכות בחינוךמועצה אזורית יואב
255 vistas20 diapositivas

Similar a גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל(16)

קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev319 vistas
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות por Noa Greenstep
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותצעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
Noa Greenstep1.5K vistas
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות por Noa Greenstep
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימותצעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
צעד ירוק - חדשנות בחינוך לקיימות
Noa Greenstep916 vistas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
השדה שלנו" במעוז אביב" por noaregev
השדה שלנו" במעוז אביב"השדה שלנו" במעוז אביב"
השדה שלנו" במעוז אביב"
noaregev582 vistas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por noaregev
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית
noaregev363 vistas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por Noemi Seroussi
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו
Noemi Seroussi543 vistas
גרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים por Itamar Cohen
גרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושליםגרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים
גרעין דבש - ירוק עד - איתמר כהן - מעריב - זמן ירושלים
Itamar Cohen231 vistas
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות por Noa Greenstep
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנותצעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות
צעד ירוק- שנת תשע''ד- סיכומים ותובנות
Noa Greenstep209 vistas
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית por Matan Golan
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתיתקומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית
קומפוסט מקומי תחילת פיילוט המרכז לקיימות שכונתית
Matan Golan161 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev297 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas

Más de noaregev

שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפוnoaregev
399 vistas42 diapositivas
קיימות בתל אביב יפו por
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפוnoaregev
955 vistas35 diapositivas

Más de noaregev(17)

שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev908 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas

גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל