מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו

N
?‫בקיימות‬ ‫מקומי‬ ‫מה‬
‫רגב‬ ‫נעה‬
‫קהילתיים‬ ‫תהליכים‬ ‫ומלווה‬ ‫מנחה‬
‫וקהילה‬ ‫מקומית‬ ‫קיימות‬ ‫לקידום‬
‫היום‬ ‫במשאבים‬ ‫להשתמש‬
‫הבאים‬ ‫לדורות‬ ‫לכלותם‬ ‫מבלי‬
‫קיימות‬
‫מקומי‬ ‫דגש‬
‫השייכות‬ ‫מעגלי‬ ‫הרחבת‬ ‫סביבה‬ - ‫חברה‬ - ‫כלכלה‬
‫ו‬‫פ‬‫י‬
‫קיימות‬
‫מקום‬
‫פעולה‬
‫זכרון‬
‫חוויה‬
‫קהילה‬
‫קיימות‬
?‫כמחנכים‬ ?‫כהורים‬ ?‫כאזרחים‬ ?‫כתושבים‬ ‫תפקידנו‬ ‫מה‬
"‫מולדתו‬ ‫נוף‬ ‫תבנית‬ ‫"האדם‬
(‫טשרניחובסקי‬ .‫)ש‬
‫קיימות‬
‫למי‬ ‫קדם‬ ‫?מי‬
‫לתפוח‬ ‫או‬ ‫לתרנגול‬ ‫הנוף‬?
?‫שסביבנו‬ ‫הנוף‬ ‫את‬ ‫כותב‬ ‫מי‬
?‫מחשבה‬ ‫מתוך‬ ‫או‬ ?‫אגב‬ ‫כדרך‬ ‫נכתב‬ ‫האם‬
?"‫שהתקבעה‬ ‫"טיוטא‬ ‫זו‬ ‫האם‬
?‫ואיך‬ ?‫אותו‬ ‫קורא‬ ‫מי‬
?‫לקרוא‬ ‫שגמרנו‬ ‫אחרי‬ ‫איתו‬ ‫קורה‬ ‫מה‬
•?‫הראשונים‬ ‫המתיישבים‬‫ההסטוריה‬?
•?‫אמנים‬?‫הטכנולוגיה‬
•?‫פוליטיקאים‬?‫כסף‬
•?‫נדל"ן‬ ‫אנשי‬?‫סביבה‬ ‫אנשי‬
•?‫בטחון‬ ‫אילוצי‬?‫אהבה‬
•???‫וחברה‬ ‫חינוך‬ ‫אנשי‬???‫הקהילה‬ ‫אנשי‬
‫כורכר‬ ‫רכס‬
‫גיאולוגי‬ ‫טקסט‬
‫כורכר‬ ‫רכס‬
‫לבנייה‬ ‫כורכר‬ ‫כריית‬
‫/טכנולוגי‬ ‫כלכלי‬ ‫טקסט‬
....‫מקרוב‬ ‫מבט‬
‫נקודת‬ ‫את‬ ‫נרחיב‬ ‫אם‬ ‫ומה‬
?‫המבט‬
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
‫לרגע‬ ‫נרים‬ ‫או‬
?‫הראש‬ ‫את‬
‫על‬ ‫אחראי‬ ‫מי‬
?‫כאן‬ ‫הנוף‬
?‫וכאן‬
?‫וכאן‬
‫והיסטוריים‬ ‫ארכיאולוגים‬ ‫שרידים‬
‫פתאל‬ ‫יוסי‬ ‫צילם‬ - ‫בנגב‬ ‫רחובות‬
‫כך‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬
‫של‬ ‫ארונות‬
‫בזק‬
‫פינת‬‫רחוב‬
‫אופיינית‬
www.bwoman.co.il www.farm3.ststic.flicker.com
‫הרצליה‬‫רחובות‬
‫בזק‬ ‫ארונות‬ ‫על‬ ‫מציירים‬ ‫אמנים‬
...‫כך‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬
‫גורדון‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫קהילת‬
‫עכו‬
‫בזק‬ ‫של‬ ‫ארונות‬ ‫על‬ ‫מציירת‬
www.sviva.org.il
...‫כך‬ ‫או‬
‫שפירא‬ ‫שכונת‬ - ‫באר‬ ‫בית‬
‫אביב‬ ‫תל‬
- ‫הבאר‬ ‫בית‬
‫הבריכה‬ ‫על‬ ‫מבט‬
‫בנתניה‬ ‫הים‬ ‫מצפה‬ ‫מבנה‬ ‫אימוץ‬
‫הנשיא‬ ‫יהודה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫לפני‬‫אחרי‬
?‫וכאן‬
‫כך‬ ‫יראה‬ ‫שזה‬ ‫גם‬ ‫ואפשר‬
(‫ירושלים‬ ,‫ברודי‬ ‫)בוסתן‬
‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫קהילתית‬ ‫גינה‬
‫החלפות‬ ‫מסיבת‬
‫שאנן‬ ‫נווה‬ ‫קהילתית‬ ‫חממה‬
‫אביב‬ ‫במעוז‬ ‫שלנו‬ ‫והיער‬ ‫השדה‬‫אביב‬ ‫במעוז‬ ‫שלנו‬ ‫והיער‬ ‫השדה‬
‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫לפני‬ ‫השטח‬‫היום‬ ‫השטח‬
‫במעוז‬ ‫שלנו‬ ‫והיער‬ ‫השדה‬
‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫)לתלמידים‬ ‫ונצואלה-קלישר‬ ‫ביה"ס‬ ,‫מגן‬ ‫ביה"ס‬ ‫בשיתוף‬
‫התושבים‬ ‫וכמובן‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫האגודה‬ ‫ועד‬ ,‫ילדים‬ ‫גני‬ ,(‫מיוחדים‬
‫ביפו‬ ‫ויצמן‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫קהילתית‬ ‫גינה‬‫ביפו‬ ‫ויצמן‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫קהילתית‬ ‫גינה‬
‫בסמטת‬ ‫משותף‬ ‫שכנים‬ ‫גינון‬ - ‫בשכונה‬ ‫גינה‬‫בסמטת‬ ‫משותף‬ ‫שכנים‬ ‫גינון‬ - ‫בשכונה‬ ‫גינה‬
‫בארי‬‫בארי‬
‫בשכונה‬ ‫גינה‬
‫בניין‬ ‫גינת‬ ...‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫ככה‬
‫רגילה‬
...‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫וככה‬
‫ביצרון‬ ‫ברחובות‬ ‫שילוט‬‫ביצרון‬ ‫ברחובות‬ ‫שילוט‬
"‫מולדתו‬ ‫נוף‬ ‫תבנית‬ ‫"האדם‬
‫גם‬ ‫אך‬
‫תבניות‬ ‫ומעצב‬ ‫יוצר‬ ,‫מפסל‬
‫ילדיו‬ ‫עבור‬ ,‫עצמו‬ ‫עבור‬
‫אחריו‬ ‫הבאים‬ ‫ועבור‬
‫הפעולה‬ ‫ערוצי‬ ‫עשרת‬ - ‫קיימות‬
‫קיימות‬
‫ם‬‫י‬‫י‬‫ח‬ ‫ך‬‫ר‬‫ד‬
‫ם‬‫ל‬‫ו‬‫ע‬ ‫ת‬‫ש‬‫י‬‫פ‬‫ת‬
"?‫האדם‬ ‫חיי‬ ‫להיראות‬ ‫צריכים‬ ‫"איך‬ ‫בשאלה‬ ‫עוסקת‬ ‫אינה‬
"?‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫"איך‬ ‫לא‬ ‫וגם‬
?‫ראויים‬ ‫חיים‬ ‫מהם‬
?‫יחיו‬ ‫אדם‬ ‫שבני‬ ‫ראוי‬ ‫כיצד‬
Jessica Perlstein
‫קיימות‬
•‫לחיות‬ ‫רוצים‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫חזון‬ ‫זה‬
•‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫קשרים‬ ‫זה‬
•‫מוסדות‬ ‫בין‬ ‫שותפויות‬ ‫זה‬
•‫המשותפים‬ ‫המרחבים‬ ‫על‬ ‫משותפת‬ ‫אחריות‬ ‫זו‬
•‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫זה‬
•‫סביבתי‬ - ‫חברתי‬ - ‫אישי‬ ‫התפתחות‬ ‫מעגל‬ ‫זה‬
•‫מקומי‬ ‫זה‬
•‫שלי‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫וזה‬
?‫בקיימות‬ ‫מקומכם‬ ‫מה‬ ‫אז‬
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
?‫אפשרי‬ ‫מה‬
?‫אפשרי‬ ‫מה‬
?‫אפשרי‬ ‫מה‬
‫וקירות‬ ‫גדרות‬ ‫על‬ ‫ורטיקלי‬ ‫גינון‬
‫ציבור‬ ‫ומוסדות‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬
‫לתושבים‬ ‫פתוחות‬ ‫כסדנאות‬
‫קהילתית‬ ‫חממה‬
‫שאנן‬ ‫נווה‬
‫קהילתית‬ ‫רחוב‬ ‫אמנות‬
‫השכונה‬ ‫וברחבי‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬
‫אמנות‬ ‫שבוע‬ ‫במסגרת‬
?‫אפשרי‬ ‫מה‬
?‫אפשרי‬ ‫מה‬
‫שלנו‬ ‫בידיים‬ ‫זה‬ ‫מכאן‬
* ‫רגב‬ ‫נעה‬052-6556078*noaregev.tlv@gmail.com
?‫עוד‬ ‫אפשרי‬ ‫מה‬ ‫אז‬
1 de 42

Recomendados

Letter m voorstelling por
Letter m voorstellingLetter m voorstelling
Letter m voorstellingjufMarita
365 vistas18 diapositivas
Favorite tv shows in the herzog home por
Favorite tv shows in the herzog homeFavorite tv shows in the herzog home
Favorite tv shows in the herzog homestephanieherzog72
127 vistas7 diapositivas
קיימות בתל אביב יפו por
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפוnoaregev
955 vistas35 diapositivas
Sistemes operatius por
Sistemes operatiusSistemes operatius
Sistemes operatiusanabelmorenoo
110 vistas13 diapositivas
Technical Analysis 101 by Brian Shannon por
Technical Analysis 101 by Brian ShannonTechnical Analysis 101 by Brian Shannon
Technical Analysis 101 by Brian Shannonalphatrends
8K vistas51 diapositivas
Sistemes operatius por
Sistemes operatiusSistemes operatius
Sistemes operatiusanabelmorenoo
127 vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזיתnoaregev
896 vistas93 diapositivas
Favorite tv shows in the herzog home por
Favorite tv shows in the herzog homeFavorite tv shows in the herzog home
Favorite tv shows in the herzog homestephanieherzog72
177 vistas7 diapositivas
Analisis swot por
Analisis swotAnalisis swot
Analisis swotSole Junior
435 vistas5 diapositivas
Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01 por
Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01
Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01Ronda Coble
266 vistas21 diapositivas
קומפוסט וחידון por
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידוןnoaregev
586 vistas117 diapositivas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015noaregev
420 vistas25 diapositivas

Destacado(9)

חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01 por Ronda Coble
Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01
Final7hwpresentationppt 121016174714-phpapp01
Ronda Coble266 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
Pr.boek de dag_na_de_storm por jufMarita
Pr.boek de dag_na_de_stormPr.boek de dag_na_de_storm
Pr.boek de dag_na_de_storm
jufMarita61.8K vistas
Bahagi ng liham por Fuji Apple
Bahagi ng lihamBahagi ng liham
Bahagi ng liham
Fuji Apple261.8K vistas

Similar a מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו

נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
אני מאיר את הטבע בעיר por
 אני מאיר את הטבע בעיר אני מאיר את הטבע בעיר
אני מאיר את הטבע בעירNoa Greenstep
429 vistas70 diapositivas
Pinki maza por
Pinki mazaPinki maza
Pinki mazaNoa Harish
377 vistas8 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקהnoaregev
908 vistas29 diapositivas
מצגת תשעד סופי por
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופיstav101
146 vistas14 diapositivas

Similar a מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו(20)

נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
אני מאיר את הטבע בעיר por Noa Greenstep
 אני מאיר את הטבע בעיר אני מאיר את הטבע בעיר
אני מאיר את הטבע בעיר
Noa Greenstep429 vistas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev908 vistas
מצגת תשעד סופי por stav101
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101146 vistas
מצגת תשעד סופי por stav101
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101143 vistas
מצגת תשעד סופי por stav101
מצגת תשעד סופימצגת תשעד סופי
מצגת תשעד סופי
stav101196 vistas
העמותה לאמנות בקהילה מצגת פעילות por art-in-the-community
העמותה לאמנות בקהילה מצגת פעילות העמותה לאמנות בקהילה מצגת פעילות
העמותה לאמנות בקהילה מצגת פעילות
העמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילות por art-in-the-community
העמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילותהעמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילות
העמותה לאמנות בקהילה - מצגת פעילות
art-in-the-community1.5K vistas
Wiki Way at Neveh Channah por reuw
Wiki Way at Neveh ChannahWiki Way at Neveh Channah
Wiki Way at Neveh Channah
reuw450 vistas
ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013 por anatyha
ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013
ידיעות אליכין גליון 20 דצמבר 2013
anatyha565 vistas
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו... por Yamit Elfassi, Ph.D
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...
community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחו...
Yamit Elfassi, Ph.D102 vistas
מודל הדדיות השילוב por Heli Salomon
מודל הדדיות השילובמודל הדדיות השילוב
מודל הדדיות השילוב
Heli Salomon292 vistas
דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים por ylerman
דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-יםדו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים
דו"ח צוות המרחב הציבורי בבת-ים
ylerman1.4K vistas
יואב טריידל "נבחרת עירונית" por Yael Doron Drori
יואב טריידל "נבחרת עירונית"יואב טריידל "נבחרת עירונית"
יואב טריידל "נבחרת עירונית"
Yael Doron Drori724 vistas
פלייר תהליך מנהיגות והכשרה לחיים בדרך מעגל ההקשבה משמר השבעה 2013 por nirv55
פלייר תהליך מנהיגות והכשרה לחיים בדרך מעגל ההקשבה משמר השבעה 2013פלייר תהליך מנהיגות והכשרה לחיים בדרך מעגל ההקשבה משמר השבעה 2013
פלייר תהליך מנהיגות והכשרה לחיים בדרך מעגל ההקשבה משמר השבעה 2013
nirv55200 vistas

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015noaregev
297 vistas20 diapositivas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוnoaregev
1.3K vistas14 diapositivas

Más de noaregev(20)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev297 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por noaregev
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
noaregev693 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev502 vistas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por noaregev
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית
noaregev363 vistas
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה por noaregev
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילהשיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
שיקום ושימור נחל פרדסים - ואדי נווה שרת בשיתוף הקהילה
noaregev2K vistas

מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו