משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה

N
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
‫קיימות‬(sustainability)
‫במשאבים‬ ‫שימוש‬‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫לכלות‬ ‫מבלי‬ ‫היום‬‫הבאים‬ ‫הדורות‬.
‫אקולוגית‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬
‫הטכנולוגית‬ ‫להתפתחות‬ ‫הודות‬‫לשנע‬ ‫יכולת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬‫משאבים‬
‫על‬‫יבשות‬ ‫פני‬‫ואוקיינוסים‬-
‫אלינו‬(‫שלנו‬ ‫הצריכה‬ ‫לטובת‬)‫והרחק‬‫מאיתנו‬(‫ופסולת‬ ‫ביוב‬.)
"‫טביעת‬‫האקולוגית‬ ‫הרגל‬"–
‫סך‬‫הדרושים‬ ‫המשאבים‬ ‫כל‬‫לקיומנו‬(‫ייצור‬,‫בפסולת‬ ‫וטיפול‬ ‫צריכה‬.)
‫שלנו‬ ‫האקולוגית‬ ‫הרגל‬ ‫טביעת‬
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
‫העירונית‬ ‫ברמה‬ ‫קיימות‬ ‫קידום‬
‫השכונה‬ ‫ברמת‬ ‫קיימות‬ ‫קידום‬
‫תכנית‬"‫מקיימת‬ ‫לשכונה‬ ‫קיימת‬ ‫משכונה‬"
‫העשייה‬ ‫ועיבוי‬ ‫מיקוד‬‫ברמת‬ ‫המקיימת‬‫השכונה‬,
‫ההשפעה‬ ‫להגברת‬,‫הקהילתית‬ ‫הסולידריות‬ ‫לחיזוק‬
‫ולשיפור‬‫התושבים‬ ‫עבור‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬.
‫התכנית‬ ‫מטרות‬:
.1‫שכונתי‬ ‫מיפוי‬‫בשכונה‬ ‫הקיים‬ ‫של‬(‫קיימות‬ ‫תשתיות‬,‫קהילה‬ ‫גורמי‬,‫פרויקטים‬
‫קיימים‬,‫עסקים‬)‫שכונתית‬ ‫קיימות‬ ‫מפת‬ ‫ויצירת‬.
.2‫פרויקטים‬ ‫שיקדמו‬ ‫תושבים‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫וליווי‬ ‫גיבוש‬‫קהילתיים‬/‫שכונתיים‬
.3‫משותפות‬ ‫עבודה‬ ‫דרכי‬ ‫פיתוח‬‫עירייה‬ ‫גורמי‬ ‫עם‬ ‫טווח‬ ‫וארוכות‬,‫ארגונים‬
‫וגורמים‬‫בקהילה‬
‫נוספות‬ ‫שכונות‬ ‫בחמש‬ ‫התכנית‬ ‫תופעל‬ ‫הקרובה‬ ‫בשנה‬:
‫רובע‬‫דרום‬-‫שפירא‬ ‫שכונת‬
‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬-‫נאות‬‫אפקה‬‫ב‬,'‫אביב‬ ‫ומעוז‬ ‫יוסף‬ ‫הדר‬
‫מזרח‬ ‫רובע‬-‫יד‬ ‫שכונת‬‫אליהו‬
‫המפגשים‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫תכנית‬
‫מפגש‬‫מספר‬1-‫הכרות‬‫ציפיות‬ ‫ותיאום‬(‫מקומי‬ ‫עבודה‬ ‫מפגש‬)
‫מפגש‬‫מספר‬2-‫ורמת‬ ‫ביצרון‬ ‫בשכונת‬ ‫סיור‬‫ומפגש‬ ‫ישראל‬‫את‬ ‫שמובילים‬ ‫התושבים‬ ‫עם‬‫השינוי‬
(‫מפגש‬‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬)
‫מפגש‬‫מספר‬3-‫השכונה‬ ‫למיפוי‬ ‫מפגש‬ ‫או‬ ‫סיור‬(‫מקומי‬ ‫עבודה‬ ‫מפגש‬)
‫מפגש‬‫מספר‬4-‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬ ‫מפגש‬
‫מפגש‬‫מספר‬5-‫קהילתית‬ ‫זהות‬ ‫להגדרת‬ ‫סדנא‬,‫פיתוח‬‫מטרות‬ ‫והגדרת‬ ‫לשכונה‬ ‫חזון‬‫לפעילות‬
‫מפגש‬‫מקומי‬ ‫עבודה‬)
‫מספר‬ ‫מפגש‬6-‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬ ‫מפגש‬
‫מפגש‬‫מספר‬7-‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫בניית‬,‫השכונתית‬ ‫לקהילה‬ ‫וחיבור‬ ‫הפרויקטים‬ ‫גיבוש‬(‫מקומי‬ ‫עבודה‬ ‫מפגש‬)
‫מפגש‬‫מספר‬8-‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬ ‫סיור‬
‫מפגש‬‫מספר‬9-‫עירוניים‬ ‫גורמים‬ ‫בפני‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫הצגת‬(‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫מפגש‬)
‫מפגשים‬10-14(‫מקומיים‬ ‫עבודה‬ ‫מפגשי‬)-‫החשיפה‬ ‫אירוע‬ ‫ותכנון‬ ‫בשכונות‬ ‫הפרויקטים‬ ‫קידום‬
‫מפגשי‬‫המתהווים‬ ‫לפרויקטים‬ ‫מקומיים‬ ‫חשיפה‬
‫הפרויקט‬ ‫לחשיפת‬ ‫קהילתי‬ ‫אירוע‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫תכנון‬,‫והגשמתו‬ ‫העצמתו‬,‫עירוני‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬‫ושכונתי‬
‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫לפני‬ ‫אבנר‬ ‫סמטת‬‫במרץ‬ ‫אבנר‬ ‫סמטת‬2013
‫טבע‬ ‫ושיקום‬ ‫עירוני‬ ‫בוסתן‬
‫הירוקה‬ ‫אביב‬ ‫ברמת‬
‫ביה‬ ‫בשיתוף‬"‫אילנות‬ ‫ס‬,‫והתושבים‬ ‫הצופים‬ ‫שבט‬
‫הירוקה‬ ‫אביב‬ ‫ברמת‬ ‫טבע‬ ‫ושיקום‬ ‫עירוני‬ ‫בוסתן‬
‫פריסת‬‫הקומפוסטרים‬‫בשכונה‬‫מתחם‬ ‫נראה‬ ‫ככה‬‫קומפוסטרים‬
‫קומפוסטציה‬‫אביב‬ ‫במעוז‬ ‫שכונתית‬
‫בשכונה‬ ‫גינה‬
‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫ככה‬...‫רגילה‬ ‫בניין‬ ‫גינת‬‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫וככה‬...
‫בשכונה‬ ‫גינה‬-‫בארי‬ ‫בסמטת‬ ‫משותף‬ ‫שכנים‬ ‫גינון‬
‫שלנו‬ ‫בידיים‬ ‫זה‬ ‫ומכאן‬...
1 de 12

Recomendados

Эффективность онлайн маркетинга медицинских центров por
Эффективность онлайн маркетинга медицинских центровЭффективность онлайн маркетинга медицинских центров
Эффективность онлайн маркетинга медицинских центровГруппа компаний Медиасфера
521 vistas36 diapositivas
יירוק גני הילדים בתל אביב יפו por
יירוק גני הילדים בתל אביב יפויירוק גני הילדים בתל אביב יפו
יירוק גני הילדים בתל אביב יפוNoemi Seroussi
543 vistas29 diapositivas
קיימות בתל אביב יפו por
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפוnoaregev
955 vistas35 diapositivas
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבקומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
319 vistas14 diapositivas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבnoaregev
502 vistas17 diapositivas
קציר-מצע יחד לוועד המקומי por
קציר-מצע יחד לוועד המקומיקציר-מצע יחד לוועד המקומי
קציר-מצע יחד לוועד המקומייחד קציר
141 vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה

פיתוח בר קיימא ביקורות por
פיתוח בר קיימא ביקורותפיתוח בר קיימא ביקורות
פיתוח בר קיימא ביקורותguestfad44c
245 vistas44 diapositivas
גלעד מרגלית ישובים אקולוגיים por
גלעד מרגלית ישובים אקולוגייםגלעד מרגלית ישובים אקולוגיים
גלעד מרגלית ישובים אקולוגייםTikun Olam
2.7K vistas30 diapositivas
מצגת מפגש-ראשון-ושני por
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושניMerhavMIU
545 vistas18 diapositivas
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute por
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors InstituteOrli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors InstituteNachman Shelef
360 vistas42 diapositivas
דוח התחדשות-עירונית por
דוח התחדשות-עירוניתדוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירוניתacri009
4K vistas51 diapositivas

Similar a משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה(20)

פיתוח בר קיימא ביקורות por guestfad44c
פיתוח בר קיימא ביקורותפיתוח בר קיימא ביקורות
פיתוח בר קיימא ביקורות
guestfad44c245 vistas
גלעד מרגלית ישובים אקולוגיים por Tikun Olam
גלעד מרגלית ישובים אקולוגייםגלעד מרגלית ישובים אקולוגיים
גלעד מרגלית ישובים אקולוגיים
Tikun Olam2.7K vistas
מצגת מפגש-ראשון-ושני por MerhavMIU
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושני
MerhavMIU545 vistas
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute por Nachman Shelef
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors InstituteOrli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
Orli Ronen-Rotem on Sustainable Development for the Israeli Mayors Institute
Nachman Shelef360 vistas
דוח התחדשות-עירונית por acri009
דוח התחדשות-עירוניתדוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
acri0094K vistas
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים por Yinnon Geva
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירונייםWUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים
WUF7: ענת גולד, קק"ל: פארקים עירוניים
Yinnon Geva574 vistas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
פיתוח בר קיימא ביקורות Blog por guest718123
פיתוח בר קיימא ביקורות Blogפיתוח בר קיימא ביקורות Blog
פיתוח בר קיימא ביקורות Blog
guest718123368 vistas
WUF7: חגית נעלי יוסף וליאת איזקוב por Yinnon Geva
WUF7: חגית נעלי יוסף וליאת איזקובWUF7: חגית נעלי יוסף וליאת איזקוב
WUF7: חגית נעלי יוסף וליאת איזקוב
Yinnon Geva603 vistas
Soft aspects of urban planning lessons from WUF7 por liyat
Soft aspects of urban planning lessons from WUF7Soft aspects of urban planning lessons from WUF7
Soft aspects of urban planning lessons from WUF7
liyat258 vistas
תכנון שכונות בראייה סביבתית por Tagit Klimor
תכנון שכונות בראייה סביבתיתתכנון שכונות בראייה סביבתית
תכנון שכונות בראייה סביבתית
Tagit Klimor1.1K vistas
צעד ירוק- מצגת סיכום תכניות por Noa Greenstep
צעד ירוק- מצגת סיכום תכניותצעד ירוק- מצגת סיכום תכניות
צעד ירוק- מצגת סיכום תכניות
Noa Greenstep648 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
Neighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky Ilya por Tagit Klimor
Neighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky IlyaNeighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky Ilya
Neighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky Ilya
Tagit Klimor1.2K vistas
פיתוח בר קיימא ביקורות por nirm
פיתוח בר קיימא ביקורותפיתוח בר קיימא ביקורות
פיתוח בר קיימא ביקורות
nirm352 vistas
מצגת היום השני והשלישי por MerhavMIU
מצגת היום השני והשלישימצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
MerhavMIU573 vistas
Urban culture as a vehicle for a public realm joe nashashibi & victoria belman por Tagit Klimor
Urban culture as a vehicle for a public realm  joe nashashibi & victoria belmanUrban culture as a vehicle for a public realm  joe nashashibi & victoria belman
Urban culture as a vehicle for a public realm joe nashashibi & victoria belman
Tagit Klimor478 vistas
מצגת היום השני והשלישי por MerhavMIU
מצגת היום השני והשלישימצגת היום השני והשלישי
מצגת היום השני והשלישי
MerhavMIU335 vistas
Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo... por Tagit Klimor
Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo...Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo...
Future use of urban transportation corridors as a potential for future develo...
Tagit Klimor508 vistas

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015noaregev
296 vistas20 diapositivas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפוnoaregev
399 vistas42 diapositivas

Más de noaregev(20)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev296 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה por noaregev
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקההתכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
התכנית למובילי קיימות - בוסתן אבנר ברמת אביב הירוקה
noaregev907 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas

משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה

 • 2. ‫קיימות‬(sustainability) ‫במשאבים‬ ‫שימוש‬‫של‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫לכלות‬ ‫מבלי‬ ‫היום‬‫הבאים‬ ‫הדורות‬. ‫אקולוגית‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫להתפתחות‬ ‫הודות‬‫לשנע‬ ‫יכולת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬‫משאבים‬ ‫על‬‫יבשות‬ ‫פני‬‫ואוקיינוסים‬- ‫אלינו‬(‫שלנו‬ ‫הצריכה‬ ‫לטובת‬)‫והרחק‬‫מאיתנו‬(‫ופסולת‬ ‫ביוב‬.) "‫טביעת‬‫האקולוגית‬ ‫הרגל‬"– ‫סך‬‫הדרושים‬ ‫המשאבים‬ ‫כל‬‫לקיומנו‬(‫ייצור‬,‫בפסולת‬ ‫וטיפול‬ ‫צריכה‬.)
 • 6. ‫השכונה‬ ‫ברמת‬ ‫קיימות‬ ‫קידום‬ ‫תכנית‬"‫מקיימת‬ ‫לשכונה‬ ‫קיימת‬ ‫משכונה‬" ‫העשייה‬ ‫ועיבוי‬ ‫מיקוד‬‫ברמת‬ ‫המקיימת‬‫השכונה‬, ‫ההשפעה‬ ‫להגברת‬,‫הקהילתית‬ ‫הסולידריות‬ ‫לחיזוק‬ ‫ולשיפור‬‫התושבים‬ ‫עבור‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫משמעותי‬.
 • 7. ‫התכנית‬ ‫מטרות‬: .1‫שכונתי‬ ‫מיפוי‬‫בשכונה‬ ‫הקיים‬ ‫של‬(‫קיימות‬ ‫תשתיות‬,‫קהילה‬ ‫גורמי‬,‫פרויקטים‬ ‫קיימים‬,‫עסקים‬)‫שכונתית‬ ‫קיימות‬ ‫מפת‬ ‫ויצירת‬. .2‫פרויקטים‬ ‫שיקדמו‬ ‫תושבים‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫וליווי‬ ‫גיבוש‬‫קהילתיים‬/‫שכונתיים‬ .3‫משותפות‬ ‫עבודה‬ ‫דרכי‬ ‫פיתוח‬‫עירייה‬ ‫גורמי‬ ‫עם‬ ‫טווח‬ ‫וארוכות‬,‫ארגונים‬ ‫וגורמים‬‫בקהילה‬ ‫נוספות‬ ‫שכונות‬ ‫בחמש‬ ‫התכנית‬ ‫תופעל‬ ‫הקרובה‬ ‫בשנה‬: ‫רובע‬‫דרום‬-‫שפירא‬ ‫שכונת‬ ‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬-‫נאות‬‫אפקה‬‫ב‬,'‫אביב‬ ‫ומעוז‬ ‫יוסף‬ ‫הדר‬ ‫מזרח‬ ‫רובע‬-‫יד‬ ‫שכונת‬‫אליהו‬
 • 8. ‫המפגשים‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫תכנית‬ ‫מפגש‬‫מספר‬1-‫הכרות‬‫ציפיות‬ ‫ותיאום‬(‫מקומי‬ ‫עבודה‬ ‫מפגש‬) ‫מפגש‬‫מספר‬2-‫ורמת‬ ‫ביצרון‬ ‫בשכונת‬ ‫סיור‬‫ומפגש‬ ‫ישראל‬‫את‬ ‫שמובילים‬ ‫התושבים‬ ‫עם‬‫השינוי‬ (‫מפגש‬‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬) ‫מפגש‬‫מספר‬3-‫השכונה‬ ‫למיפוי‬ ‫מפגש‬ ‫או‬ ‫סיור‬(‫מקומי‬ ‫עבודה‬ ‫מפגש‬) ‫מפגש‬‫מספר‬4-‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬ ‫מפגש‬ ‫מפגש‬‫מספר‬5-‫קהילתית‬ ‫זהות‬ ‫להגדרת‬ ‫סדנא‬,‫פיתוח‬‫מטרות‬ ‫והגדרת‬ ‫לשכונה‬ ‫חזון‬‫לפעילות‬ ‫מפגש‬‫מקומי‬ ‫עבודה‬) ‫מספר‬ ‫מפגש‬6-‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬ ‫מפגש‬ ‫מפגש‬‫מספר‬7-‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫בניית‬,‫השכונתית‬ ‫לקהילה‬ ‫וחיבור‬ ‫הפרויקטים‬ ‫גיבוש‬(‫מקומי‬ ‫עבודה‬ ‫מפגש‬) ‫מפגש‬‫מספר‬8-‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫העשרה‬ ‫סיור‬ ‫מפגש‬‫מספר‬9-‫עירוניים‬ ‫גורמים‬ ‫בפני‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫הצגת‬(‫עירוני‬ ‫כלל‬ ‫מפגש‬) ‫מפגשים‬10-14(‫מקומיים‬ ‫עבודה‬ ‫מפגשי‬)-‫החשיפה‬ ‫אירוע‬ ‫ותכנון‬ ‫בשכונות‬ ‫הפרויקטים‬ ‫קידום‬ ‫מפגשי‬‫המתהווים‬ ‫לפרויקטים‬ ‫מקומיים‬ ‫חשיפה‬ ‫הפרויקט‬ ‫לחשיפת‬ ‫קהילתי‬ ‫אירוע‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫תכנון‬,‫והגשמתו‬ ‫העצמתו‬,‫עירוני‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬‫ושכונתי‬
 • 9. ‫שנים‬ ‫ארבע‬ ‫לפני‬ ‫אבנר‬ ‫סמטת‬‫במרץ‬ ‫אבנר‬ ‫סמטת‬2013 ‫טבע‬ ‫ושיקום‬ ‫עירוני‬ ‫בוסתן‬ ‫הירוקה‬ ‫אביב‬ ‫ברמת‬ ‫ביה‬ ‫בשיתוף‬"‫אילנות‬ ‫ס‬,‫והתושבים‬ ‫הצופים‬ ‫שבט‬ ‫הירוקה‬ ‫אביב‬ ‫ברמת‬ ‫טבע‬ ‫ושיקום‬ ‫עירוני‬ ‫בוסתן‬
 • 11. ‫בשכונה‬ ‫גינה‬ ‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫ככה‬...‫רגילה‬ ‫בניין‬ ‫גינת‬‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫וככה‬... ‫בשכונה‬ ‫גינה‬-‫בארי‬ ‫בסמטת‬ ‫משותף‬ ‫שכנים‬ ‫גינון‬