נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה

N
‫פעילים‬ ‫תושבים‬-‫לעשייה‬ ‫שותפים‬
‫רגב‬ ‫נעה‬
‫ו‬ ‫קיימות‬ ‫בתחומי‬ ‫קהילתי‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬‫א‬‫סביבה‬ ‫יכות‬
11/11/2015
‫עצים‬ ‫נאמני‬ ‫קורס‬
‫מקום‬
‫פעולה‬
‫זכרון‬
‫חוויה‬
‫קהילה‬
"‫מולדתו‬ ‫נוף‬ ‫תבנית‬ ‫האדם‬"
(‫ש‬.‫טשרניחובסקי‬)
‫למי‬ ‫קדם‬ ‫מי‬?
‫לתפוח‬ ‫או‬ ‫לתרנגול‬ ‫הנוף‬?
‫שסביבנו‬ ‫הנוף‬ ‫את‬ ‫כותב‬ ‫מי‬?
‫אגב‬ ‫כדרך‬ ‫נכתב‬ ‫האם‬?‫מחשבה‬ ‫מתוך‬ ‫או‬?
‫אותו‬ ‫קורא‬ ‫מי‬?‫ואיך‬?
‫קורה‬ ‫מה‬‫איתו‬‫לקרוא‬ ‫שגמרנו‬ ‫אחרי‬?
•‫הגיאולוגיה‬?‫ההסטוריה‬?
•‫אמנים‬?‫הטכנולוגיה‬?
•‫פוליטיקאים‬?‫כסף‬?
•‫נדל‬ ‫אנשי‬"‫ן‬?‫סביבה‬ ‫אנשי‬?
•‫בטחון‬ ‫אילוצי‬?‫אהבה‬?
•‫וחברה‬ ‫חינוך‬ ‫אנשי‬???‫אנשי‬‫הקהילה‬???
‫כורכר‬ ‫רכס‬
‫גיאולוגי‬ ‫טקסט‬
‫כורכר‬ ‫רכס‬
‫לבנייה‬ ‫כורכר‬ ‫כריית‬
‫כלכלי‬ ‫טקסט‬/‫טכנולוגי‬
‫מקרוב‬ ‫מבט‬....
‫נקודת‬ ‫את‬ ‫נרחיב‬ ‫אם‬ ‫ומה‬
‫המבט‬?
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
‫לרגע‬ ‫נרים‬ ‫או‬
‫הראש‬ ‫את‬?
‫על‬ ‫אחראי‬ ‫מי‬
‫כאן‬ ‫הנוף‬?
‫וכאן‬?
‫וכאן‬?
‫והיסטוריים‬ ‫ארכיאולוגים‬ ‫שרידים‬
‫בנגב‬ ‫רחובות‬-‫פתאל‬ ‫יוסי‬ ‫צילם‬
‫כך‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬
‫של‬ ‫ארונות‬
‫בזק‬
‫פינת‬‫רחוב‬
‫אופיינית‬
www.bwoman.co.il www.farm3.ststic.flicker.com
‫הרצליה‬‫רחובות‬
‫בזק‬ ‫ארונות‬ ‫על‬ ‫מציירים‬ ‫אמנים‬
‫כך‬ ‫גם‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬...
‫גורדון‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫קהילת‬
‫עכו‬
‫בזק‬ ‫של‬ ‫ארונות‬ ‫על‬ ‫מציירת‬
www.sviva.org.il
‫כך‬ ‫או‬...
‫באר‬ ‫בית‬-‫שפירא‬ ‫שכונת‬
‫אביב‬ ‫תל‬
‫הבאר‬ ‫בית‬-
‫הבריכה‬ ‫על‬ ‫מבט‬
‫בנתניה‬ ‫הים‬ ‫מצפה‬ ‫מבנה‬ ‫אימוץ‬
‫הנשיא‬ ‫יהודה‬ ‫הספר‬ ‫בית‬ ‫תלמידי‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫לפני‬‫אחרי‬
‫וכאן‬?
‫כך‬ ‫יראה‬ ‫שזה‬ ‫גם‬ ‫ואפשר‬
(‫ברודי‬ ‫בוסתן‬,‫ירושלים‬)
‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫קהילתית‬ ‫גינה‬
‫החלפות‬ ‫מסיבת‬
‫ביפו‬ ‫ויצמן‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫קהילתית‬ ‫גינה‬
‫השדה‬‫במעוז‬ ‫שלנו‬ ‫והיער‬‫אביב‬
‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫לפני‬ ‫השטח‬‫היום‬ ‫השטח‬
‫אביב‬ ‫במעוז‬ ‫שלנו‬ ‫והיער‬ ‫השדה‬
‫ביה‬ ‫בשיתוף‬"‫מגן‬ ‫ס‬,‫ביה‬"‫ונצואלה‬ ‫ס‬-‫קלישר‬(‫מיוחדים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫לתלמידים‬),
‫ילדים‬ ‫גני‬,‫התושבים‬ ‫וכמובן‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫האגודה‬ ‫ועד‬
‫שאנן‬ ‫נווה‬ ‫קהילתית‬ ‫חממה‬
‫בשכונה‬ ‫גינה‬-‫בארי‬ ‫בסמטת‬ ‫משותף‬ ‫שכנים‬ ‫גינון‬
‫בשכונה‬ ‫גינה‬
‫לפני‬ ‫נראה‬ ‫זה‬ ‫ככה‬...‫רגילה‬ ‫בניין‬ ‫גינת‬‫חודשים‬ ‫כמה‬ ‫אחרי‬ ‫וככה‬...
‫ביצרון‬ ‫ברחובות‬ ‫שילוט‬
"‫מולדתו‬ ‫נוף‬ ‫תבנית‬ ‫האדם‬"
‫גם‬ ‫אך‬
‫מפסל‬,‫תבניות‬ ‫ומעצב‬ ‫יוצר‬
‫עצמו‬ ‫עבור‬,‫ילדיו‬ ‫עבור‬
‫אחריו‬ ‫הבאים‬ ‫ועבור‬
‫עצים‬
•‫אוויר‬ ‫מטהר‬
•‫ילדות‬
•‫חמצן‬
•‫יופי‬
•‫צל‬
•‫טמפרטורה‬ ‫מוריד‬
•‫יומיומי‬ ‫נס‬ ‫בו‬ ‫שמתרחש‬ ‫חי‬ ‫יצור‬
•‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫מגורים‬ ‫מקום‬
•‫מזון‬
•‫מחיה‬
‫גלם‬ ‫חומר‬
‫התחממות‬ ‫מונע‬
‫רומנטיקה‬–‫לבבות‬
‫ושלווה‬ ‫יופי‬
‫סחף‬ ‫מונע‬
‫מיקרוקוסמוס‬
‫ציון‬ ‫נקודת‬
‫מאחוריו‬ ‫סיפור‬ ‫יש‬
‫בעיר‬ ‫עצים‬
•‫ירוקות‬ ‫ריאות‬
•‫צל‬
•‫גיוון‬
•‫ורעש‬ ‫אבק‬ ‫מונע‬
•‫לכלוך‬
•‫יופי‬
•‫אקוסטית‬ ‫חומה‬
•‫מודעות‬ ‫לוח‬
•‫טמפרטורה‬ ‫הורדת‬
•‫אורבניות‬ ‫בתוך‬ ‫טבע‬
‫לדירות‬ ‫ערך‬ ‫מעלה‬
‫כאן‬ ‫שהיה‬ ‫לטבע‬ ‫שריד‬
‫חשמל‬ ‫בחוטי‬ ‫פוגע‬
‫גילאי‬ ‫רב‬ ‫מפגש‬ ‫מקום‬
‫עצים‬ ‫נאמני‬
•‫להם‬ ‫שאכפת‬ ‫אנשים‬
•‫מעלים‬ ‫ואכפתיות‬ ‫ידע‬ ‫מעבירים‬
‫מודעות‬
•‫מקומית‬ ‫רשות‬ ‫על‬ ‫לחץ‬
•‫להקדיש‬ ‫שמוכנים‬ ‫אנשים‬
‫על‬ ‫או‬ ‫עצים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬ ‫מזמנם‬
‫חיים‬ ‫הם‬ ‫שבו‬ ‫המקום‬
•‫לפרטים‬ ‫לב‬ ‫שמים‬
•‫העצים‬ ‫של‬ ‫לכבוד‬ ‫דואגים‬
•‫ולהווה‬ ‫ולעבר‬ ‫לעתיד‬ ‫דואגים‬
•‫מודאגים‬
1 de 33

Recomendados

S taieb advanced breast lesion imaging jfim hanoi 2015 por
S taieb advanced breast lesion imaging jfim hanoi 2015S taieb advanced breast lesion imaging jfim hanoi 2015
S taieb advanced breast lesion imaging jfim hanoi 2015JFIM - Journées Francophones d'Imagerie Médicale
380 vistas57 diapositivas
Aboinfo por
AboinfoAboinfo
AboinfoValen Mandado
170 vistas10 diapositivas
Shri Guru Hargobind Sahib Ji Sakhi - 066a por
Shri Guru Hargobind Sahib Ji Sakhi - 066aShri Guru Hargobind Sahib Ji Sakhi - 066a
Shri Guru Hargobind Sahib Ji Sakhi - 066asinfome.com
208 vistas7 diapositivas
Comparative Study of Lipid Profile Levels in Vegetarian and Non-Vegetarian Pe... por
Comparative Study of Lipid Profile Levels in Vegetarian and Non-Vegetarian Pe...Comparative Study of Lipid Profile Levels in Vegetarian and Non-Vegetarian Pe...
Comparative Study of Lipid Profile Levels in Vegetarian and Non-Vegetarian Pe...SSR Institute of International Journal of Life Sciences
359 vistas5 diapositivas
EL ZIKA por
EL ZIKAEL ZIKA
EL ZIKAMarco Antonio Chamorro Ayala
589 vistas7 diapositivas
Mehrez chaher gouvernance et autonomie des universités por
Mehrez chaher gouvernance et autonomie des universitésMehrez chaher gouvernance et autonomie des universités
Mehrez chaher gouvernance et autonomie des universitésgharbi wajdi
873 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de noaregev

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטnoaregev
205 vistas68 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015noaregev
297 vistas20 diapositivas

Más de noaregev(20)

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט por noaregev
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורטהצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
noaregev205 vistas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por noaregev
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
noaregev289 vistas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por noaregev
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016
noaregev152 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev297 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por noaregev
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
noaregev430 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por noaregev
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
noaregev680 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas

נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה