הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט

N
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫קהילה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬
‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬-‫פרנקפורט‬ ‫בית‬
‫פרויקטים‬ ‫הצגת‬ ‫ערב‬25/9/2016
‫עוצמה‬ ‫עם‬ ‫רובע‬
‫צפון‬ ‫רובע‬-‫מזרח‬
‫ושיתוף‬ ‫התנדבות‬ ‫רוח‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫אכפתית‬ ‫קהילה‬,
‫הקהילתיים‬ ‫לחיים‬ ‫משמעות‬ ‫שמקנה‬
‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫אורח‬ ‫ומעודדת‬,‫ירוק‬,‫ומקיים‬ ‫בטוח‬.
‫העסק‬ ‫בתי‬ ‫עם‬ ‫הדדיים‬ ‫יחסים‬ ‫שמקיימת‬ ‫קהילה‬,
‫השכונות‬ ‫אופי‬ ‫את‬ ‫משמרת‬,‫מאוזנת‬ ‫בצורה‬ ‫ומתחדשת‬
‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬-‫פרנקפורט‬ ‫בית‬
‫הפרויקטים‬ ‫הצגת‬ ‫מערב‬ ‫תמונות‬
‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬-‫פרנקפורט‬ ‫בית‬
‫הפרויקטים‬ ‫הצגת‬ ‫מערב‬ ‫תמונות‬
‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬-‫פרנקפורט‬ ‫בית‬
‫הכיבוד‬-‫מקומי‬
‫בקצרה‬ ‫למצגות‬ ‫וכעת‬
‫העירייה‬ ‫באתר‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫המלאות‬ ‫המצגות‬ ‫את‬
(‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬-‫מקיימות‬ ‫שכונות‬)
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬I‫אגף‬‫קנו‬"‫ס‬
‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬
‫הצוות‬:
‫דניאל‬‫בנדלק‬
‫מייק‬ ‫איל‬
‫אנגל‬ ‫יאיר‬
‫מקומית‬ ‫ספריה‬
‫אבל‬...
‫לא‬‫בערימות‬ ‫לצפות‬ ‫ניתן‬ ‫פעם‬
‫ספרים‬ ‫של‬ ‫שלמות‬
‫שנהרסים‬‫הגשמים‬ ‫ממי‬
‫מחוסר‬ ‫סתם‬ ‫או‬ ‫וההשקייה‬
‫תשומת‬‫לב‬.
‫לפרויקט‬ ‫רקע‬
‫ספרים‬,‫ספרים‬,‫ספרים‬...
‫ספריות‬‫רחוב‬‫בגינות‬ ‫שיוקמו‬‫ציבוריות‬‫ובמרחבים‬
‫אליהם‬‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫מגיע‬‫תושבים‬-‫מבוגרים‬,‫ונוער‬ ‫ילדים‬
‫בחזרה‬ ‫אותה‬ ‫וישרתו‬ ‫מהקהילה‬ ‫ייאספו‬ ‫הספרים‬
‫על‬ ‫יופעלו‬ ‫הספריות‬-‫הספרייה‬ ‫נאמני‬ ‫ידי‬
‫ולהחזיר‬ ‫לשאול‬ ‫או‬ ‫במקום‬ ‫לקרוא‬ ‫ניתן‬ ‫הספרים‬ ‫את‬
‫הציבוריות‬ ‫בגינות‬ ‫מקומיות‬ ‫ספריות‬–‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬
‫אביב‬ ‫תל‬–‫רחוב‬ ‫ספריות‬
‫ירושלים‬–‫קריאה‬ ‫תחנת‬
‫דוגמאות‬
‫מהעולם‬ ‫דוגמאות‬
‫דוגמאות‬
‫דוגמאות‬
‫מהעולם‬ ‫דוגמאות‬
‫מרכזיות‬ ‫תועלות‬
‫צמצום‬‫טביעת‬‫הרגל‬‫האקולוגית‬
‫שימוש‬‫חוזר‬‫בספרים‬
‫הפחתת‬‫הפסולת‬‫בשכונות‬
‫טיפוח‬‫הקהילה‬
‫לעורר‬‫את‬‫חדוות‬‫הקריאה‬‫בקרב‬‫ילדים‬‫ונוער‬
‫פעילות‬‫קהילתית‬‫שבמרכזה‬‫ספרים‬‫וסיפורים‬
‫עידוד‬‫הליכה‬‫ברגל‬
‫נקודות‬‫עניין‬‫ושהייה‬‫במסלולי‬‫ההליכה‬‫שבשכונות‬
•‫הכפירים‬ ‫גבעת‬
•‫קדש‬ ‫מבצע‬ ‫גן‬
•‫מרק‬ ‫הרב‬ ‫גן‬
‫הציבוריות‬ ‫בגינות‬ ‫מקומיות‬ ‫ספריות‬-‫א‬ ‫שלב‬'
•‫סופקו‬ ‫ספרים‬‫ידי‬ ‫על‬‫תושבי‬/‫ות‬‫השכונות‬
•‫נבנו‬ ‫כונניות‬,‫על‬ ‫ונתרמו‬ ‫נאספו‬-‫התושבים‬ ‫ידי‬
•‫מוינו‬ ‫הספרים‬,‫וסודרו‬ ‫סומנו‬‫על‬‫המתנדבים‬ ‫ידי‬/‫ות‬
•‫ספרים‬‫שאינם‬ ‫או‬ ‫תקין‬ ‫אינו‬ ‫שמצבם‬‫למחזור‬ ‫נשלחו‬ ‫בשימוש‬
•‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫פרסום‬
•‫ספרים‬ ‫הקראת‬ ‫אירועי‬
•‫ילדים‬ ‫הצגות‬
‫הפיילוט‬ ‫הצגת‬
‫אביב‬ ‫מעוז‬–‫פיילוט‬ ‫תחילת‬
‫הפיילוט‬ ‫הצגת‬
‫אביב‬ ‫מעוז‬–‫עדכני‬ ‫פיילוט‬ ‫מצב‬
‫הפיילוט‬ ‫הצגת‬
‫אביב‬ ‫מעוז‬–‫עדכני‬ ‫פיילוט‬ ‫מצב‬
‫הפיילוט‬ ‫הצגת‬
‫יוסף‬ ‫הדר‬–‫עדכני‬ ‫פיילוט‬ ‫מצב‬
‫הפיילוט‬ ‫הצגת‬
‫אביב‬ ‫מעוז‬–‫במרחב‬ ‫ספר‬ ‫בעקבות‬ ‫ילדים‬ ‫הצגת‬‫הספריה‬‫המקומית‬
‫הפיילוט‬ ‫הצגת‬
‫ערה‬ ‫תנועה‬‫בפייסבוק‬‫המקומי‬
•‫פרנקפורט‬ ‫בית‬ ‫ספריית‬-‫ספרים‬ ‫תרומת‬,‫וייעוץ‬ ‫קהילתיות‬ ‫פעילויות‬
•‫בסביבה‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬-‫קריאה‬ ‫ופעילויות‬ ‫ספרים‬ ‫תרומת‬
•‫ילדים‬ ‫גני‬/‫ות‬‫בשכונות‬–‫קריאה‬ ‫פעילויות‬
•‫קשישים‬ ‫מרכזי‬/‫ות‬–‫המעוניין‬ ‫לכל‬ ‫סיפור‬ ‫שעת‬
•‫אביב‬ ‫מעוז‬ ‫אגודת‬
•‫הדר‬ ‫וועד‬-‫יוסף‬
‫שותפים‬
‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬
‫רחוב‬ ‫ספריות‬ ‫והקמת‬ ‫עיצוב‬:
-‫מודולריות‬:‫פתוח‬ ‫למקום‬ ‫מותאמות‬/‫סגור‬
-‫ייעודיות‬ ‫לנקודות‬ ‫גם‬ ‫מותאמות‬(‫כלבים‬ ‫גינות‬,‫משחק‬ ‫גינות‬)
-‫מוגנות‬‫ורוח‬ ‫מגשם‬
‫לספריות‬ ‫נדרש‬ ‫ציוד‬:
-‫תאורה‬,‫ישיבה‬ ‫ספסל‬
-‫מודעות‬ ‫ולוח‬ ‫ספרים‬ ‫לתרומות‬ ‫ארגז‬
-‫הספרים‬ ‫סימון‬
‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬
‫הצגות‬,‫סיפור‬ ‫שעות‬,‫קריאה‬ ‫ערבי‬
..‫הלאה‬ ‫מה‬?
‫מתחבר‬ ‫המקומית‬ ‫הספרייה‬ ‫פרויקט‬‫לפרוייקטים‬‫נוספים‬
‫הכלל‬ ‫לטובת‬ ‫הקיים‬ ‫שיתוף‬ ‫שמהותם‬,‫החפצים‬ ‫ספריית‬ ‫כמו‬
"‫תל‬-‫וקח‬",‫קח‬ ‫שוקי‬-‫תן‬,‫ועוד‬ ‫לאמנות‬ ‫פסולת‬ ‫איסוף‬ ‫מרכז‬..
“‫אם‬‫וגינה‬ ‫ספרייה‬ ‫לך‬ ‫יש‬,‫כל‬ ‫לך‬ ‫יש‬‫צרכך‬..
--‫מרקוס‬‫טוליוס‬‫קיקרו‬
‫יוסף‬ ‫הדר‬ ‫יער‬ ‫גינת‬ ‫פרויקט‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫קהילה‬ ‫מינהל‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬
‫הצוות‬ ‫חברי‬:‫חמוטל‬‫אלטמן‬,‫חואן‬‫אריאנו‬‫מאיר‬,‫בכר‬ ‫איילת‬,
‫לילך‬‫סבט‬,‫יעבץ‬ ‫קרן‬,‫זילברמן‬ ‫רונית‬
‫רקע‬
‫ביה‬"‫ילין‬ ‫דוד‬ ‫ס‬
‫עירוניים‬ ‫ילדים‬ ‫גני‬
‫נעמ‬ ‫ומעון‬"‫ת‬
‫שורשים‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬
‫מסחרי‬ ‫מרכז‬
‫יוסף‬ ‫הדר‬
‫קהילתית‬ ‫גינה‬
‫הורים‬ ‫מעורבות‬ ‫גני‬
‫ציר‬‫ירוק‬‫את‬ ‫מחבר‬
‫דרך‬ ‫אפקה‬ ‫נאות‬
‫הספר‬ ‫בית‬
‫ילין‬ ‫דוד‬ ‫הקהילתי‬,
‫פארק‬ ‫אל‬‫הירקון‬
‫רקע‬
‫רקע‬-‫בחורשה‬ ‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬
‫הציפורים‬ ‫בעקבות‬ ‫סיור‬
‫מאכל‬ ‫צמחי‬ ‫ובישול‬ ‫ליקוט‬
‫רקע‬-‫בחורשה‬ ‫לקיימות‬ ‫חינוך‬
‫רקע‬
‫אבל‬...
-‫החורשה‬‫חשופה‬‫למדי‬,‫והוחלפו‬ ‫נכרתו‬ ‫מסוכנים‬ ‫שעצים‬ ‫אחרי‬
‫צעירים‬ ‫בעצים‬(‫עצי‬ ‫חלקם‬‫פרי‬)
-‫מתקנים‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ‫המשחקים‬ ‫גן‬ ‫ליד‬ ‫מוצלים‬ ‫ספסלים‬ ‫מספיק‬ ‫אין‬
‫בוגרים‬ ‫לילדים‬
-‫יש‬‫אחת‬ ‫ברזיה‬ ‫רק‬ ‫בחורשה‬
-‫ישיבה‬ ‫פינות‬ ‫סביבה‬ ‫ואין‬ ‫מנוצלת‬ ‫לא‬ ‫הבטון‬ ‫במת‬
‫לגלגלים‬ ‫נגיש‬ ‫ולא‬ ‫נקטע‬ ‫החורשה‬ ‫את‬ ‫שחוצה‬ ‫המרכזי‬ ‫השביל‬
‫רקע‬
‫לחורשה‬ ‫העיקרית‬ ‫הכניסה‬,‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫למספר‬ ‫בסמוך‬,
‫באופניים‬ ‫נסיעה‬ ‫רצף‬ ‫וקוטעת‬ ‫לגלגלים‬ ‫מונגשת‬ ‫אינה‬
‫הירקון‬ ‫ולפארק‬ ‫המסחרי‬ ‫למרכז‬
‫רקע‬
‫טבעי‬ ‫אי‬ ‫יצירת‬,‫נגיש‬,‫מוגן‬,‫השכונה‬ ‫בלב‬ ‫וירוק‬ ‫מוצל‬,
‫הגילאים‬ ‫כל‬ ‫לבני‬ ‫ואקראיים‬ ‫מתוכננים‬ ‫למפגשים‬.
‫וחקלאות‬ ‫טבע‬ ‫של‬ ‫למידה‬ ‫לאתר‬ ‫היום‬ ‫של‬ ‫הגבעה‬ ‫הפיכת‬
‫עירונית‬,‫לאיבוד‬ ‫בו‬ ‫ללכת‬ ‫גם‬ ‫שאפשר‬-‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬
‫הקסום‬ ‫הנוכחי‬ ‫אופיו‬.
‫והתכנסות‬ ‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫מקום‬.
‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬-‫יער‬ ‫גינת‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫הקמה‬‫וטיפוח‬‫של‬‫עירוני‬ ‫מאכל‬ ‫יער‬‫קטן‬,
‫בו‬‫כל‬ ‫מכירים‬ ‫התושבים‬‫עץ‬,‫אחריו‬ ‫עוקבים‬
‫מהפירות‬ ‫יחד‬ ‫ונהנים‬ ‫השנה‬ ‫עונות‬ ‫בכל‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫יוסף‬ ‫בהדר‬ ‫ילין‬ ‫דוד‬ ‫בחורשת‬ ‫צולמו‬ ‫התמונות‬
‫הקמת‬‫טרסות‬‫לשימור‬ ‫ולימנים‬‫מי‬‫נגר‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫צמיחה‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫יצירת‬‫ומוצל‬ ‫מזמין‬ ‫אזור‬‫לאירועים‬‫קהילתיים‬,
‫עצים‬ ‫בגזעי‬ ‫תחום‬‫או‬‫אחרים‬ ‫טבעיים‬ ‫חומרים‬
‫מוצל‬ ‫ישיבה‬ ‫אזור‬ ‫יצירת‬,‫בשילוב‬
‫הירקון‬ ‫פארק‬ ‫כדוגמת‬ ‫מטפסים‬ ‫שיחים‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫התכנסות‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫התכנסות‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫הטבעית‬ ‫הטופוגרפיה‬ ‫את‬ ‫המנצלים‬ ‫טבעיים‬ ‫משחק‬ ‫מתקני‬ ‫הקמת‬
‫יצירת‬‫בוגרים‬ ‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫אזור‬‫ומבוגרים‬
‫טבעיים‬ ‫מחומרים‬((Natural Play Ground.
‫תוספת‬‫מיוחדות‬ ‫ישיבה‬ ‫ופינות‬ ‫ברזיות‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫התכנסות‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫התכנסות‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫התכנסות‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫התכנסות‬ ‫של‬ ‫מקום‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫ייראה‬ ‫שזה‬ ‫רוצים‬ ‫היינו‬ ‫כך‬
‫עירייה‬ ‫גורמי‬
‫החינוך‬ ‫מוסדות‬
‫השכונה‬ ‫ועד‬
‫הקהילה‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫שלנו‬ ‫השותפים‬
‫הרובע‬ ‫מנהלת‬ ‫עם‬ ‫השטח‬ ‫ללימוד‬ ‫סיור‬ ‫נערך‬,‫שפ‬ ‫נציגי‬"‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫והרשות‬ ‫ע‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫עשינו‬ ‫כבר‬ ‫מה‬
‫הפרי‬ ‫עצי‬ ‫על‬ ‫שהכנו‬ ‫עץ‬ ‫שלטי‬ ‫הצבנו‬,‫קיצית‬ ‫שכונתית‬ ‫מסיבה‬ ‫במהלך‬.
‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫למשחק‬ ‫יצאנו‬'‫המטמון‬ ‫את‬ ‫חפש‬'
‫חגיגית‬ ‫בשתילה‬ ‫היער‬ ‫גינת‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫והצגנו‬ ‫העצים‬ ‫על‬ ‫חידות‬ ‫בעקבות‬.
‫יער‬ ‫גינת‬-‫עשינו‬ ‫כבר‬ ‫מה‬?
‫יער‬ ‫גינת‬-‫עשינו‬ ‫כבר‬ ‫מה‬?
‫יער‬ ‫גינת‬-‫עשינו‬ ‫כבר‬ ‫מה‬?
‫ד‬ ‫כיתה‬ ‫תלמידי‬'‫בחורשה‬ ‫קינון‬ ‫תיבות‬ ‫הצבת‬ ‫לפעילות‬ ‫יצאו‬ ‫ילין‬ ‫דוד‬ ‫הספר‬ ‫מבית‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫עשינו‬ ‫כבר‬ ‫מה‬
‫הספר‬ ‫בית‬ ‫שער‬ ‫ליד‬ ‫בעמידה‬ ‫המתינו‬ ‫שההורים‬ ‫שנים‬ ‫אחרי‬,
‫ומוצלים‬ ‫חדשים‬ ‫ספסלים‬ ‫עם‬ ‫נפתחה‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬‫תודה‬!
‫אחרי‬ ‫לפני‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫עשינו‬ ‫כבר‬ ‫מה‬
‫ומשחק‬ ‫ישיבה‬ ‫פינת‬ ‫להקמת‬ ‫עצים‬ ‫גזעי‬ ‫הובאו‬.
‫לרובע‬ ‫תודה‬,‫לשפ‬"‫מקיימת‬ ‫לשכונה‬ ‫וכמובן‬ ‫ע‬!
‫יער‬ ‫גינת‬-‫עשינו‬ ‫כבר‬ ‫מה‬
•‫הנגשת‬‫החורשה‬-‫ס‬‫השבילים‬ ‫ידור‬
‫רמפה‬ ‫ובניית‬
•‫שתילת‬‫בכל‬ ‫בוגרים‬ ‫עצים‬‫השטח‬
(‫לצל‬,‫לפרי‬‫יער‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫וליצירת‬)
•‫הוספת‬‫ספסלים‬,‫ברזיות‬,‫ופינות‬ ‫שילוט‬
‫התכנסות‬(‫עץ‬ ‫בגזעי‬ ‫לשימוש‬ ‫עדיפות‬)
•‫תכנון‬‫משחקים‬ ‫מגרש‬ ‫של‬ ‫והקמה‬ ‫עיצוב‬
‫טבעי‬
•‫ל‬ ‫השטח‬ ‫ועיצוב‬ ‫תכנון‬‫נגר‬ ‫מי‬ ‫ניצול‬
•‫בבניית‬ ‫סיוע‬‫אירועים‬ ‫לוח‬‫קהילתי‬
‫יער‬ ‫גינת‬-‫צריך‬ ‫עוד‬ ‫מה‬?
"‫אדם‬ ‫כל‬
‫למקום‬ ‫זקוק‬
‫ללכת‬ ‫יוכל‬ ‫אליו‬
‫מדעתו‬ ‫לצאת‬ ‫כדי‬
‫בשלווה‬"
(‫אביי‬ ‫אדוארד‬)
‫רקע‬
‫תודה‬‫רבה‬!
‫רקע‬
‫קונים‬ ‫יוסף‬ ‫בהדר‬‫מקומי‬
‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫ועושים‬
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫קהילה‬ ‫מינהל‬I‫חברתיים‬ ‫לשירותים‬ ‫המינהל‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬
‫הצוות‬ ‫חברי‬:‫גיל‬‫מרטנס‬,‫בכר‬ ‫איילת‬,‫אלטמן‬ ‫חמוטל‬
‫לפרויקט‬ ‫רקע‬–‫הפלסטיק‬ ‫נזקי‬
‫פלסטיק‬ ‫בשקיות‬ ‫מוגזם‬ ‫שימוש‬
‫עושים‬‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬
‫לפרויקט‬ ‫רקע‬-‫קיים‬ ‫מצב‬
‫עושים‬‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬
‫לפרויקט‬ ‫רקע‬-‫קיים‬ ‫מצב‬
‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬
•23‫מגוונים‬ ‫עסקים‬
•‫תושבי‬ ‫את‬ ‫המשרת‬ ‫שוקק‬ ‫מרכז‬
‫הסמוכות‬ ‫השכונות‬ ‫שלוש‬
•"‫טירוף‬"‫ניילון‬ ‫שקיות‬ ‫של‬
•‫מיקום‬–‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫למתחם‬ ‫סמוך‬
‫עירוניים‬,‫פרטיים‬ ‫גנים‬,‫ביה‬"‫ס‬
‫יסודי‬,‫קהילתית‬ ‫גינה‬,‫וגינה‬
‫והומה‬ ‫רחבה‬ ‫ציבורית‬
‫המוצע‬ ‫הפתרון‬-‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬
•‫העסקים‬ ‫עידוד‬‫פלסטיק‬ ‫שקיות‬ ‫פחות‬ ‫להציע‬
•‫הלקוחות‬ ‫עידוד‬‫פעמיים‬ ‫רב‬ ‫בד‬ ‫בתיקי‬ ‫לשימוש‬ ‫לעבור‬(‫עסקים‬,‫החינוך‬ ‫מערכת‬,‫קהילה‬)
•‫עיצוב‬,‫פעמיים‬ ‫רב‬ ‫בד‬ ‫תיקי‬ ‫של‬ ‫וחלוקה‬ ‫הפקה‬‫ממותגים‬(‫מסחרי‬ ‫ומרכז‬ ‫עירייה‬)‫ההרצה‬ ‫לתקופת‬
•‫ופרסום‬ ‫שילוט‬‫בפרויקט‬ ‫המשתתפים‬ ‫העסקים‬
•‫חגיגי‬ ‫השקה‬ ‫אירוע‬‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬ ‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מנהלת‬ ‫הקהילתי‬ ‫המרכז‬ ‫בשיתוף‬
•‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫שיתוף‬‫במעקב‬,‫והסברה‬ ‫מחקר‬
‫המקיים‬ ‫בהקשרו‬ ‫המרכז‬ ‫תדמית‬ ‫חיזוק‬,‫הקהילתי‬ ‫המקומי‬
‫התועלות‬
•‫פלסטיק‬ ‫בשקיות‬ ‫שימוש‬ ‫צמצום‬
•‫פסולת‬ ‫צמצום‬
•‫לקיימות‬ ‫חינוך‬
•‫המקומיים‬ ‫העסקים‬ ‫חיזוק‬‫ו‬‫כפורץ‬ ‫המרכז‬ ‫מיתוג‬‫דרך‬‫בתחום‬
•‫חיזוק‬‫לתושבי‬ ‫העסקים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫מערכת‬‫האזור‬
‫קהילתיים‬ ‫שותפים‬:
•‫ובסביבה‬ ‫המסחרי‬ ‫במרכז‬ ‫העסקים‬
•‫ביה‬"‫בסביבה‬ ‫הילדים‬ ‫וגני‬ ‫ס‬
•‫פעילים‬ ‫תושבים‬
•‫מקומיים‬ ‫אמנים‬
•‫מהאזור‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬
•‫המקומי‬ ‫הבלוג‬–‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬
‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬
‫שותפים‬
‫עירוניים‬ ‫שותפים‬:
•‫פרנקפורט‬ ‫בית‬ ‫קהילתי‬ ‫מרכז‬
•‫מינהלת‬‫עסקים‬ ‫קידום‬
•‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫הרשות‬
‫פיילוט‬
‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬
•‫עסקים‬ ‫מספר‬ ‫ורתימת‬ ‫גיוס‬‫ובסביבתו‬ ‫המסחרי‬ ‫במרכז‬(‫בוצע‬)
•‫הדדית‬ ‫הקשבה‬ ‫פגישת‬‫צרכים‬ ‫ולימוד‬
•‫הילדים‬ ‫וגני‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫פעילות‬(‫והסברה‬ ‫חקר‬ ‫בפעילויות‬ ‫שילובם‬)
•‫שילוט‬‫מתאים‬ ‫בשילוט‬ ‫המשתתפים‬ ‫העסקים‬
•‫צרכנים‬ ‫חינוך‬–‫לשאול‬"‫שקית‬ ‫צריכים‬ ‫האם‬?‫למה‬ ‫ולהסביר‬..
•‫המשתמשים‬ ‫לטובת‬ ‫חוזר‬ ‫בשימוש‬ ‫לשקיות‬ ‫סלסלה‬ ‫העמדת‬
•‫חגיגי‬ ‫השקה‬ ‫אירוע‬–‫בד‬ ‫תיקי‬ ‫של‬ ‫מכירה‬ ‫ודוכני‬ ‫מקומיים‬ ‫עסקים‬ ‫של‬ ‫חגיגה‬
‫מעוצבים‬,‫וקהילה‬ ‫מקומיים‬ ‫אמנים‬.
•‫בד‬ ‫תיקי‬ ‫חלוקת‬‫ההשקה‬ ‫חודש‬ ‫במהלך‬ ‫לצרכנים‬ ‫ממותגים‬
•‫הרגל‬ ‫טביעת‬ ‫צמצום‬ ‫בנושא‬ ‫הרצאות‬–‫המסחרי‬ ‫במרכז‬,‫כנקודת‬ ‫מיתוגו‬
‫מפגש‬-‫מוסיקה‬/‫כסאות‬
הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט
‫פיילוט‬
‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬
‫צילום‬:‫אשר‬ ‫עדי‬(‫הרובע‬ ‫תושב‬)
‫טבלה‬
‫נדרשים‬ ‫ומשאבים‬ ‫צרכים‬
‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬
‫נושא‬‫תיאור‬‫עלות‬ ‫הערכת‬
‫רב‬ ‫בד‬ ‫תיקי‬ ‫עיצוב‬‫פעמיים‬‫ע‬"‫מקומיים‬ ‫אמנים‬ ‫י‬‫בהתנדבות‬
‫תיקי‬ ‫של‬ ‫ראשונית‬ ‫כמות‬ ‫הפקת‬
‫פעמיים‬ ‫רב‬ ‫בד‬
‫הכמות‬-‫עפ‬"‫הצרכים‬ ‫י‬‫החנויות‬ ‫של‬
‫בפיילוט‬ ‫המשתתפות‬,‫חודש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬
‫השקה‬
2.5₪‫לשקית‬
(‫כ‬10,000
‫שקיות‬)
‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬ ‫הפקת‬
‫המסחרי‬ ‫במרכז‬
‫לפרויקט‬ ‫חשיפה‬ ‫אירוע‬,‫קהילתיים‬ ‫אירועים‬
‫קיימות‬ ‫בנושא‬,‫מקומי‬ ‫איכרים‬ ‫שוק‬,‫ירידי‬
‫וכד‬ ‫מקומית‬ ‫אמנות‬'
‫כוחות‬ ‫של‬ ‫שילוב‬
‫ומרכז‬ ‫מקומיים‬
‫קהילתי‬
‫ממותג‬ ‫שילוט‬‫עצמן‬ ‫ולחנויות‬ ‫המסחרי‬ ‫למרכז‬ ‫שילוט‬3000₪
‫חשיפת‬‫הפרויקט‬ ‫ופרסום‬‫ובמדיה‬ ‫העיריה‬ ‫באתר‬ ‫הפרויקט‬ ‫חשיפת‬
‫הפרויקט‬ ‫להרחבת‬ ‫אפשרויות‬
‫של‬ ‫מחודש‬ ‫עיצוב‬‫המדשאה‬
‫במרכז‬‫קהילתי‬ ‫כמוקד‬
‫קיימות‬ ‫תומך‬ ‫עיצוב‬–‫במסגרת‬ ‫שהוגשה‬ ‫הבקשה‬ ‫אישור‬‫התב‬"‫ר‬
‫מקומות‬ ‫של‬ ‫הוספה‬ ‫וגם‬/‫ישיבה‬ ‫פינות‬,‫וכדומה‬ ‫שמשיות‬
‫ושילוט‬ ‫ארגון‬‫המחזור‬ ‫מתקני‬
‫במתחם‬
‫המודעות‬ ‫מהעלאת‬ ‫כחלק‬‫והנגשת‬‫המחזור‬ ‫אפשרות‬
‫שקיות‬ ‫ללא‬ ‫קניות‬ ‫עושים‬
"‫בצעד‬ ‫תמיד‬ ‫מתחיל‬ ‫פרסה‬ ‫אלף‬ ‫בן‬ ‫מסע‬‫ראשון‬( "‫לאו‬‫דזה‬)
‫לאיכות‬ ‫הרשות‬‫הסביבה‬I‫ההנדסה‬ ‫מינהל‬I‫קהילה‬ ‫מינהל‬I‫ושכונות‬ ‫רבעים‬ ‫אגף‬I‫עסקים‬ ‫קידום‬ ‫מינהלת‬
‫מזרח‬ ‫צפון‬ ‫רובע‬-‫פרנקפורט‬ ‫בית‬
‫התמיכה‬ ‫על‬ ‫תודה‬!
1 de 68

Recomendados

התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9 por
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9
התכנית למובילי קיימות - אתר הדגמה לחקלאות אורבנית במזא"ה 9noaregev
693 vistas28 diapositivas
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי por
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריגינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת בארי
גינון קהילתי בחצרות ובשטחים ציבוריים בשכונת באריnoaregev
430 vistas13 diapositivas
השדה שלנו" במעוז אביב" por
השדה שלנו" במעוז אביב"השדה שלנו" במעוז אביב"
השדה שלנו" במעוז אביב"noaregev
582 vistas13 diapositivas
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016 por
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016
יד אליהו מפגש הצגת פרויקטים 18092016noaregev
289 vistas67 diapositivas
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013 por
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013
מצגת טבע עירוני מיכל נהרי 032013noaregev
680 vistas25 diapositivas
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016 por
שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016שפירא  מפגש הצגת פרויקטים 11092016
שפירא מפגש הצגת פרויקטים 11092016noaregev
152 vistas55 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de noaregev

משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
382 vistas12 diapositivas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהnoaregev
304 vistas33 diapositivas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפהnoaregev
345 vistas12 diapositivas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015noaregev
296 vistas20 diapositivas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015noaregev
420 vistas25 diapositivas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפוnoaregev
399 vistas42 diapositivas

Más de noaregev(20)

משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev382 vistas
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה por noaregev
נאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיהנאמני עצים חדרה  מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
נאמני עצים חדרה מפגש ראשון - תושבים פעילים - שותפים לעשיה
noaregev304 vistas
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה por noaregev
משכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפהמשכונה קיימת לשכונה מקיימת  מצגת למפגש חשיפה
משכונה קיימת לשכונה מקיימת מצגת למפגש חשיפה
noaregev345 vistas
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015 por noaregev
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
מצגת השדה והיער שלנו להורי בית הספר מגן 092015
noaregev296 vistas
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015 por noaregev
מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015מצמיחים קהילה סביב גינה  כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
מצמיחים קהילה סביב גינה כנס רכזי גינות קהילתיות 05012015
noaregev420 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו por noaregev
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפוסיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
סיכום פעילותי לקידום קיימות עירונית ולגיבוש קהילות פעילות בתל אביב -יפו
noaregev1.3K vistas
קיימות בתל אביב יפו por noaregev
קיימות בתל אביב יפוקיימות בתל אביב יפו
קיימות בתל אביב יפו
noaregev955 vistas
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראלפרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
פרויקט "בשביל השכונה" - לשבילים מקיימים בשכונות ביצרון ורמת ישראל
noaregev493 vistas
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון por noaregev
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרוןפרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
פרויקט קהילתי להעלאת מודעות לעניין הפסולת והניקיון בשכונות רמת ישראל וביצרון
noaregev520 vistas
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל por noaregev
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראלפרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
פרויקט צרכנות קהילתית בביצרון ורמת ישראל
noaregev297 vistas
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל por noaregev
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראלגינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
גינות נודדות - פרויקט לגינון קהילתי בחצרות פרטיות בביצרון ורמת ישראל
noaregev362 vistas
מפת קומפוסטרים 052013 por noaregev
מפת קומפוסטרים 052013מפת קומפוסטרים 052013
מפת קומפוסטרים 052013
noaregev219 vistas
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית por noaregev
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזיתחשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים  פרופ אביטל גזית
חשיבותם של שטחי בר בתוך ובשולי הערים פרופ אביטל גזית
noaregev896 vistas
השדה והיער שלנו במעוז אביב por noaregev
השדה והיער שלנו במעוז אביבהשדה והיער שלנו במעוז אביב
השדה והיער שלנו במעוז אביב
noaregev450 vistas
01 יירוק מחלקה באיכילוב por noaregev
01 יירוק מחלקה באיכילוב01 יירוק מחלקה באיכילוב
01 יירוק מחלקה באיכילוב
noaregev257 vistas
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - "השדה שלנו" במעוז אביב
noaregev578 vistas
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב por noaregev
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביבהתכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
התכנית למובילי קיימות - פרויקט קומפוסטציה שכונתית במעוז אביב
noaregev502 vistas
קומפוסט וחידון por noaregev
קומפוסט וחידוןקומפוסט וחידון
קומפוסט וחידון
noaregev586 vistas
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית por noaregev
אתר הדגמה לחקלאות אורבניתאתר הדגמה לחקלאות אורבנית
אתר הדגמה לחקלאות אורבנית
noaregev363 vistas

הצגת פרויקטים משכונה קיימת לשכונה מקיימת ברובע צפון מזרח - בית פרנקפורט

Notas del editor

 1. שלום, אנחנו איל ודניאל נציגי השכונות מעוז אביב והדר יוסף ובאנו להציג את הרעיון של ספריות מקומיות.
 2. בשכונות שלנו אנשים רבים "מאווררים" את ספריותיהם, מדללים את הספרייה לקראת מעבר דירה או מוצאים שהילדים כבר גדלו והגיע הזמן להעביר הלאה. ספרים רבים נשארים על ספסלים או לצד השבילים ונשמרים במצב מעולה והמגוון הרחב משקף את רוח השכונות והתושבים. אבל, לא פעם ניתן לצפות בערימות שלמות של ספרים שנהרסים ממי הגשמים וההשקייה או סתם מחוסר תשומת לב.
 3. הפתרון שלנו הוא הקמת ספריות אשר אליהן ייאספו הספרים שהוצאו מהבתים אל ספריות מסודרות. בספריות אלו ניתן יהיה להשאיל ספרים ולהחזירם וכמובן, לתרום ספרים.
 4. מצאנו דוגמאות רבות ומגוונות לספריות שהוקמו במרחב הציבורי. חלקן פתוח תמיד, אחרות נסגרות, חלקן עשוי מחומרים ממוחזרים וחלקן נוצרו במיוחד. הספריות שונות, ומשקפות צרכים שונים של המקום בו הוצבו ושל תושביו.
 5. מצאנו דוגמאות רבות ומגוונות לספריות שהוקמו במרחב הציבורי. חלקן פתוח תמיד, אחרות נסגרות, חלקן עשוי מחומרים ממוחזרים וחלקן נוצרו במיוחד. הספריות שונות, ומשקפות צרכים שונים של המקום בו הוצבו ושל תושביו.
 6. לא צריך להסביר... במקום לקנות – להשאיל. שימוש חוזר בספרים הוא האפשרות הנכונה מבחינה אקולוגית. במקום לקנות ספר ולהחזיקו על המדף- העברת הספרים מאפשרת לאנשים רבים ליהנות מעותק אחד של ספר. הנכחה של ספרים במרחב הציבורי היא חלק מהרעיון שלנו. ספרים ברחוב, לשעת הפנאי ובכלל. פעילויות סביב ספרים יעוררו, גם הן, את העיסוק בספרים: הצגות לילדים, שיחות עם סופרים ומאיירים, הקראות ומועדוני קריאה. בנוסף, כידוע ישנה מגמה של עידוד תרבות ההליכה בשכונות, אנחנו מאמינים שנקודות עניין, כמו הספריות שלנו, יכולות להועיל ולקדם תרבות זו.
 7. לשלב א' של הפרוייקט נרצה להציב שלוש ספריות מקומיות בגינות הציבוריות, מקום מפגש המיועד לתושבים בטווח רחב של גילאים. בנוסף, נרצה לשפר את הספרייה הקיימת במעוז אביב.
 8. בספרית מעוז אביב מאות ספרים. ספרי עיון, ילדים, ספרות מקור ומתורגמים. כמו גם ספרים בשפות שונות ומדריכים למיניהם. עבור הפיילוט נאספו רהיטים מתושבים, כפתרון זמני שיכיל את הספרים פעילות ענפה בפייסבוק, בה שכנים מתעניינים היכן להשאיר ספרים, חלקם מחפשים ספר מסוים, פרסום ספרים שהגיעו לספריה, פרסום פעילויות שמתרחשות (הקראה לילדים והצגה) ספריית הדר יוסף, אשר אינה במעבר מקורה זקוקה לפתרון מיידי – על מנת שהספרים בה לא יהרסו ועל מנת להמשיך ולהתפתח לתת מענה גם לתושבים באזור הדר יוסף.
 9. ספריית מעוז אביב בתחילת הדרך
 10. וכיום
 11. ספרית הדר יוסף אשר זקוקה לפתרון בשל היותה חשופה לפגעי מזג האוויר
 12. הקראת סיפור והצגה בעקבותיו... השחקנית לי לוטן וילדי השכונה
 13. נפגשנו עם מרים פוזנר וקיבלנו ממנה מושג לגבי אופי פעילות של ספריות רחוב ספריית בית פרנקפורט החלה לפעול לשת"פ ולהעביר ספרים ממנה אל ספריות הרחוב גני ילדים – מביאים פעוטות להקראה בספרייה
 14. אנחנו צריכים ספריות מסוגים שונים לצרכים שונים: ספריות מקורות לאזורים פתוחים, מדפי ספריות לאזורים מקורים, ספריות ייעודיות שיתנו מענה לנקודה בה הן מוצבות. המטרה היא שתהיה לכל אלו נראות אחידה, שהמראה לא יהיה מוזנח אלא מזמין שיהיה חיבור בין הספריות המפוזרות והן יהיו מזוהות אחת עם השנייה שלאדם המגיע יהיו תנאים מינימליים לבחירה / קריאה: תאורה, מקום לשבת
 15. העירייה מודעת לחשיבות של פרוייקטים שיתופיים-קהילתיים והיא מעודדת אותם ועוזרת לקיימם. הפרוייקט של ספריות מקומיות מגיע מאותו תחום מחשבה של שיתוף וקהילה, ושל חשיבה "ירוקה". והחשוב מכל – מדובר בספרים. חשוב שספרים יהיו נגישים לציבור, שתהיה להם נראות, שיתפסו חלק במרחב שלנו. העירייה כבר הבינה את זה כשהעמידה את ספריות הרחוב. עכשיו אנחנו רוצים ספרים במרחב שלנו, שהאנשים בו הוכיחו בפיילוט שהם צמאים לדבר, שיש בו צורך של אמת.
 16. אז גינה קהילתית כבר יש בשכונות שלנו – חסרות לנו ספריות מקומיות 
 17. חיזוק הטבע המקומי
 18. הצגת הבלוג, הצגה עצמית. חיבור בין עסקים מקומיים, מערכת יחסים עם קהילה, קיימות – זה מה שהוליד פרוייקט זה.
 19. מצב עולמי- נזקי הפלסטיק. האי של צ'רלס מור...
 20. סרטון – שקיות. הקלות הבלתי נסבלת של שקיות הפלסטיק
 21. ניתן להגיע למרכז ולסיים את כל הקניות השבועיות בבת אחת. בכניסה ל 5 חנויות, יוצאים עם מינימום של 10 שקיות.
 22. תמונה מפסטיבל בתים פתוחים
 23. לדבר על הקהילה שכבר מוכנה לזה
 24. חנות קטנה – 250 שקיות לחודש ראשון, חנות גדולה (ירקן, מכולת) – 1000. 5*1000+250*20 אירועי