Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Kế hoạch thực tế cộng đồng iii yến

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 5 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Kế hoạch thực tế cộng đồng iii yến

  1. 1. KẾ HOẠCH THỰC TẾ CỘNG ĐỒNG III Nhóm sinh viên thực hiện : Lê Thị Mơ, Lương Thị Kim Phúc, Nguyễn Hải Yến Thời gian thực hiện : 18/2 – 23/3/2013 Số đơn vị học trình: 3 đơn vị Bộ môn hướng dẫn: Dân số Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Ths. Trần Thơ Nhị Địa điểm thực tế: Trường Đại học Y Hà Nội; Huyện Kim Bảng - Hà Nam. Mục tiêu : Thu thập số liệu cho khóa luận tốt nghiệp (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm) Nắm bắt quy trình liên hệ làm việc với địa bàn nghiên cứu Tổ chức 1 – 2 cuộc thảo luận nhóm Người phối TT Tên hoạt động Thời gian Địa điểm Người thực hiện Công việc cụ thể Kết quả cần đạt hợp 1 Họp nhóm thực tế 15h – 18/2 Phòng GVHD (C. Vân Hương, Lên kế hoạch Giao nhiệm với GV hướng 602 Hạnh, C Nhị), Thanh Thủy TTCDIII vụ cho các dẫn lần 1 Toàn nhóm cá nhân 2 Lập kế hoạch cá 18/2 – tối Mơ, Phúc, Kế hoạch
  2. 2. nhân, nhóm 20/2 Yến thực địa TTCĐ 25/2 – 3/3 3 Xây dựng bộ 18/2 – tối Mơ, Phúc, Xây dựng dựa Bộ câu hỏi công cụ cho 20/2 Yến trên các biến Bản hướng nghiên cứu định số chỉ số của dẫn thảo lượng, hướng dẫn đề cương luận nhóm thảo luận nhóm 4 Họp nhóm thực tế 13h30 – Phòng GVHD (C. Vân Hương, Chỉnh sửa tool Tool hoàn với GV hướng 21/2 602 Hạnh, C Nhị), Thanh Thủy Rà soát kế thiện dẫn lần 2 Toàn nhóm hoạch Kế hoạch Lấy địa chỉ hoàn chỉnh liên hệ địa Liên hệ địa phương phương Chốt kế hoạch Báo cáo để báo cáo với BM. BM 5 Liên hệ địa 21/2 Mơ, Phúc, GVHD, Liên hệ địa Kế hoạch phương Yến Phòng đào phương. thu thập tạo thông tin, ăn ở 6 Chuẩn bị tư trang 22/2 Mơ, Phúc, Quần áo Yến Đồ dùng cá nhân Máy ghi âm, máy ảnh Quà cho địa phương
  3. 3. 7 Thực tế tại Hà 25/2 – 26/2 Hà Nam Mơ, Phúc, Nam Yến 7h – 25/2 Cổng Xuất phát trường 9h – 25/2 TTYT Mơ, Phúc, Cán bộ phụ Báo cáo sơ bộ huyện Yến trách các về kế hoạch Kim chương thực địa Bảng trình Thu thập số CSSKSS, liệu KHHGĐ 10h – 25/2 TYT Mơ, Phúc Trạm Gặp gỡ bàn Kim trưởng bạc cụ thể kế Bình hoạch thu thập số liệu, ăn, ở. 11h – 14h TYT Mơ, Phúc, Nghỉ trưa 25/2 Kim Yến Bình 14h – 18h Kim Mơ, Phúc, Đối tượng Phỏng vấn 5 – Bình Yến nghiên cứu 6 đối tượng 18h – 21h Kim Mơ, Phúc, Phân tích sơ Bình Yến bộ 8h – 11h30 Kim Mơ, Phúc Đối tượng Phỏng vấn 4 26/2 Bình nghiên cứu đối tượng Hoàng Yến Trạm 2 trạm trưởng Tây, trưởng Nhật Tân 13h30 – Kim Mơ, Phúc Đối tượng Phỏng vấn 4
  4. 4. 16h Bình nghiên cứu đối tượng Nhật Yến Trạm Trạm trưởng Tựu trưởng 16h30 Mơ, Phúc, Về Hà Nội Yến 8 Họp nhóm thực tế 27/2 Phòng GVHD (C. Vân Hương, Báo cáo sơ bộ Chỉnh sửa với GV hướng ( thời gian 602 ? Hạnh, C Nhị), Thanh Thủy về số liệu, tình tool (nếu dẫn lần 3 cụ thể???) Toàn nhóm hình thực tế cần) ... 9 Thực tế tại Hà 7h 28/2 Cổng Mơ, Phúc, Xuống Hà Nam trường Yến Nam 28/2 Kim Mơ, Phúc, Đối tượng Phỏng vấn 8- Gỡ băng sơ Bình Yến nghiên cứu 10 đối tượng bộ Mời đối tượng thảo luận nhóm Chuẩn bị thảo luận nhóm Sáng 29/2 Kim Mơ, Phúc, Đối tượng Thảo luận Bình Yến nghiên cứu nhóm Chiều Kim Mơ, Phúc, Tổng kết sơ Bình Yến bộ Về Hà Nội 10 Họp nhóm thực tế 4/3 Phòng GVHD (C. Vân Hương, Báo cáo sơ bộ với GV hướng 602 Hạnh, C Nhị), Thanh Thủy về số liệu, tình dẫn lần 4 Toàn nhóm hình thực tế
  5. 5. 11 Viết báo cáo 4/3 Mơ, Phúc, Viết báo cáo Yến theo hướng dẫn 12 Thực tế Hà Nam 5/3 - 8/3 (nếu cần) 13 Nộp outline báo 6 – 7/3 GVHD cáo 14 Viết báo cáo 8/3 – 14/3 Mơ, Phúc, Sửa báo cáo Yến 15 Đánh giá 18/3 – 23/3 Bộ Môn GV Bộ môn 16 Gửi báo cáo về 25/3 Mơ, Phúc, địa phương Yến Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2013 Người lập kế hoạch Nguyễn Hải Yến

×