Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Anàlisi del projecte e-Catalunya

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 8 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Anàlisi del projecte e-Catalunya (20)

Anuncio

Anàlisi del projecte e-Catalunya

  1. 1. Anàlisi del projecte e-Catalunya Claus tecnològiques de l’administració electrònica Màster universitari en Administració i Govern electrònic Noemi Santos Hompanera
  2. 2. Claus tecnològiques de l’administració electrònica – Projecte e-Catalunya Índex  Descripció del projecte e-Catalunya  Com es posa en pràctica el projecte  Com afecta a la ciutadania  Barreres tecnològiques a les que s’enfronta el projecte  Conclusions
  3. 3. 3 Descripció del projecte e-Catalunya  Eina pública.  Accés: http://ecatalunya.gencat.cat  Plataforma de treball que serveix com a punt de trobada virtual per a comunitats formades per personal de l'administració pública autonòmica catalana i altres professionals, per poder comunicar-se en xarxa.  Iniciativa de la Generalitat de Catalunya, gestionada a través de la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de Presidència.  Objectiu: millorar l'eficiència en la prestació de serveis públics a la ciutadania. Claus tecnològiques de l’administració electrònica – Projecte e-Catalunya Visita guiada
  4. 4. 4 Com es posa en pràctica el projecte  S’estructura en portals, que són els espais de treball per a les diferents comunitats.  Pàgina inicial amb:  Definició dels objectius de la comunitat.  Índex de les novetats que s’han introduït a les eines.  Àrees principals:  Inici.  Espai personal.  Grups.  Xarxa social.  Membres. Claus tecnològiques de l’administració electrònica – Projecte e-Catalunya Eines del portal
  5. 5. 5 Com afecta a la ciutadania  Millora en la manera de tractar i compartir la informació.  Millora en el treball en equip, gràcies a una millor comunicació entre els membres del grup, i del grup a la ciutadania.  Rapidesa en la gestió de dades, que suposa un increment en l’eficiència.  Múltiples usos: wikis, blogs, fòrums de debat, calendaris, llistes de distribució, arxius de fitxers. Claus tecnològiques de l’administració electrònica – Projecte e-Catalunya
  6. 6. 6 Problemes Solucions Poc coneixement de la seva existència per part de la ciutadania. Possibilitat d’invertir recursos en fer difusió. Plataforma amb gran quantitat d’eines, que dificulta l’aprenentatge del sistema. Existència de tutorials i demos de cada una de les eines. Dificultat per aprendre a utilitzar el sistema per primera vegada. Existència del “quèCAT” (portal demostració de la plataforma). Possibilitat d’impartir cursos sobres les utilitats bàsiques als nous usuaris. Claus tecnològiques de l’administració electrònica – Projecte e-Catalunya Barreres tecnològiques (I) Solucions existents. Possibles solucions als problemes.
  7. 7. 7 Problemes Solucions Aparició de “competència” (llocs web que permeten compartir informació de manera gratuïta). - (S’ha de tenir en compte que no ofereixen totes les eines que l’e-Catalunya). Dubtes més usuals. Existència d’un espai per a resoldre problemes i de “preguntes freqüents”. Plataforma amb portals estàtics. Possibilitat de convertir-los en dinàmics. Claus tecnològiques de l’administració electrònica – Projecte e-Catalunya Barreres tecnològiques (II) Solucions existents. Possibles solucions als problemes.
  8. 8. 8 Conclusions  L’e-Catalunya és una plataforma en ple funcionament, que ajuda en el treball en equip i la comunicació entre els membres d’un grup de treball.  És una plataforma amb moltes eines i ple de possibilitats per treballar en xarxa.  La rapidesa en la gestió de dades suposa una de les seves majors virtuts.  En general, els problemes o barreres tecnològiques que pugui tenir la plataforma, tenen en l’actualitat una solució. Claus tecnològiques de l’administració electrònica – Projecte e-Catalunya

×