Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
18ปฏิทินกิจกรรม Activity
1กันยายน 2562 •
2
3
5
4
7
11
9
8
6
10
บทความ Article
พลิกโฉม
ธุรกิจ
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ ...
2 nstda • September 2019
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัท เมอ...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
3กันยายน 2562 •
ผลิตไม่ทันขาย! สหกรณ์บ้านแพรกหาฯ จ.พัทลุง
นำ�นวัตกรรม ParaFIT แปรรูป “หมอน-...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
4 nstda • September 2019
สวทช. อว. จับมือ สสช.
หนุนงานวิจัย Big Data
เสริมศักยภาพและการพัฒน...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
5กันยายน 2562 •
สวก. ผนึกกำ�ลัง สวทช. อว.
ดึงเกษตร-อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ� หนุน EECi
โชว์เคสเปิ...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
6 nstda • September 2019
สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ.
จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019”
เฟ...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
7กันยายน 2562 •
นาโนเทค สวทช. จับมือ เอกชนเกาหลี
วิจัยเครื่องสำ�อาง
ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
8 nstda • September 2019
สวทช. หนุน Tech Startup
มอบ 12 ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI
รองรับการ...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
9กันยายน 2562 •
สวทช. ร่วมกับ สนพ. จัดสัมมนา
เสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน
หวังสร้าง...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
10 nstda • September 2019
สวทช. อว. จัดประชุมการบริหาร
จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์
ในประชาคมเศร...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
11กันยายน 2562 •
สวทช. อว. จัดเต็ม! เปิดอย่างยิ่งใหญ่
งาน Thailand Tech Show 2019
ของดีงานว...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
12 nstda • September 2019
นับเป็นครั้งที่ 10 แล้ว สำ�หรับการบรรยายเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่ควร...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
13กันยายน 2562 •
ในปีนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. บรรยายพิเศษเรื่อง10
เทคโ...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
14 nstda • September 2019
3. เอไอแห่งอนาคต (Future AI)
ระบบปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตหรือ Futur...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
15กันยายน 2562 •
6. แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า (Next Generation Lithium Ion Batteries)
ในปี พ....
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
16 nstda • September 2019
9. กายจำ�ลองทดสอบยา (Companion Diagnostics)
ในปี พ.ศ. 2558 สวทช. ...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
17กันยายน 2562 •
จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก และเราอาจมีบทบาทเป็นผู้ใช้ประโยช...
กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6
18 nstda • September 2019
•	 ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารฟังก์ชั่น ผู้สูงอายุ และสุขภาพ ร่วม...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

NSTDA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2562

140 visualizaciones

Publicado el

ข่าว
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ สวทช. ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า​
ผลิตไม่ทันขาย! สหกรณ์บ้านแพรกหาฯ จ.พัทลุง นำนวัตกรรม ParaFIT แปรรูป “หมอน-ที่นอนยางพารา”
สวทช. อว. จับมือ สสช. หนุนงานวิจัย Big Data
สวก. ผนึกกำลัง สวทช. อว. ดึงเกษตร-อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หนุน EECi
สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ. จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019”
นาโนเทค สวทช. จับมือ เอกชนเกาหลี วิจัยเครื่องสำอาง
สวทช. หนุน Tech Startup มอบ 12 ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI
สวทช. ร่วมกับ สนพ. จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน
สวทช. อว. จัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019
สวทช. อว. จัดเต็ม! เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งาน Thailand Tech Show 2019

บทความ
จับตา 10 เทคโนโลยี พลิกโฉมธุรกิจ

ปฏิทินกิจกรรม
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารฟังก์ชั่น ผู้สูงอายุ และสุขภาพ ร่วมสัมมนา​

Publicado en: Ciencias
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

NSTDA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2562

 1. 1. 18ปฏิทินกิจกรรม Activity 1กันยายน 2562 • 2 3 5 4 7 11 9 8 6 10 บทความ Article พลิกโฉม ธุรกิจ กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 ในเล่ม Insight 12 สวทช. อว. จับมือ สสช. หนุนงานวิจัย Big Data เสริมศักยภาพและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ. จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019” สวทช. อว. จัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019 นาโนเทค สวทช. จับมือ เอกชนเกาหลี วิจัยเครื่องสำ�อาง สวทช. ร่วมกับ สนพ. จัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน สวทช. หนุน Tech Startup มอบ 12 ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI สวทช. อว. จัดเต็ม! เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งาน Thailand Tech Show 2019 เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ สวทช. ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี... สวก. ผนึกกำ�ลัง สวทช. อว. ดึงเกษตร-อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ� หนุน EECi ข่าว News ผลิตไม่ทันขาย! สหกรณ์บ้านแพรกหาฯ จ.พัทลุง นำ�นวัตกรรม ParaFIT แปรรูป “หมอน-ที่นอนยางพารา”
 2. 2. 2 nstda • September 2019 กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำ�กัด ลงนามความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนการทดสอบแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้า โดยมอบให้ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. เป็นแล็บทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศเพื่อ สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต เช่น การจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ และห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติ เป็นต้น โดยตั้งเป้าให้ เกิดการใช้งานห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่ในประเทศไทยและพัฒนาทักษะองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานทดสอบในประเทศ เพื่อสนองนโยบายการสนับสนุน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และพัฒนาฐานการผลิตแบตเตอรี่ให้เกิดในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12692-20190802-ptec-nstda เมอร์เซเดส-เบนซ์ จับมือ สวทช. ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี ยานยนต์ไฟฟ้าและการทดสอบ แบตเตอรี่ลิเธียมแห่งแรกในไทยและอาเซียน
 3. 3. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 3กันยายน 2562 • ผลิตไม่ทันขาย! สหกรณ์บ้านแพรกหาฯ จ.พัทลุง นำ�นวัตกรรม ParaFIT แปรรูป “หมอน-ที่นอน ยางพารา” สร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง 7 สิงหาคม 2562 อ.ควนขนุน จ.พัทลุง สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ�โดย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำ�นวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. พร้อมทีมนักวิจัยเอ็มเทค สวทช.นำ�คณะ สื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำ�กัด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายสมศักดิ์ บุญโยม รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำ�ยางข้นพาราฟิต ParaFIT เพื่อใช้แปรรูปเป็น หมอนและที่นอนยางพาราที่ได้คุณภาพจากฝีมือเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง ทั้งนี้มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ พร้อมสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพรกหา จำ�กัด ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12714-20190807-parafit
 4. 4. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 4 nstda • September 2019 สวทช. อว. จับมือ สสช. หนุนงานวิจัย Big Data เสริมศักยภาพและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) จับมือ สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ(สสช.) ลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาสถิติและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศ” เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาข้อมูล สถิติ และสารสนเทศที่ใช้ในการวางแผน การกำ�หนดนโยบาย และการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ ด้วยการใช้ Big Data รวมถึงสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใน การขับเคลื่อนการพัฒนาสถิติและสารสนเทศ สำ�หรับใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของประเทศ เสริมความเข้มแข็งและศักยภาพในการพัฒนาประเทศก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคงต่อไป โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12716-20190813-mou
 5. 5. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 5กันยายน 2562 • สวก. ผนึกกำ�ลัง สวทช. อว. ดึงเกษตร-อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ� หนุน EECi โชว์เคสเปิดตัวเทคโนโลยีผลงานวิจัยกลุ่มเรื่องพืชสวน-พืชไร่ฯ 20 สิงหาคม 2562 สำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. จัดกิจกรรมสัมมนาเปิดตัวเทคโนโลยีและนิทรรศการผลงานวิจัย กลุ่มเรื่องพืชสวน/พืชไร่ฯ “ปลดล็อคนวัตกรรมเกษตรไทย เพื่อผลผลิตที่ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” และจัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสนับสนุนการพัฒนา เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation, EECi)” ระหว่าง สวก. และ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม (Grand ballroom) โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำ�นวยการ (สวก.) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. ร่วมลงนาม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12720-20190820-eeci
 6. 6. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 6 nstda • September 2019 สวทช. อว. ร่วมกับ สอศ. ศธ. จัดแข่งขัน “R Cheewa Hackathon 2019” เฟ้นหานักศึกษาอาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร เสริมความเข้มแข็ง EEC 20 สิงหาคม2562 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานพันธมิตร จัดประกวดแข่งขันโครงการพัฒนานักศึกษา อาชีวศึกษาสู่การเป็นนวัตกร “RCheewaHackathon2019” สำ�หรับสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่EEC ภายใต้หัวข้อSmartFarm,SmartHome,SmartFactory ระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี RCheewaHackathon2019 เป็นการแข่งขันเพื่อประยุกต์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในเขต พื้นที่ EEC ให้มีความเชี่ยวชาญในการ Coding และ IoT เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรมืออาชีพที่เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศในอนาคต โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12721-20190820-r-cheewa-hackathon-2019
 7. 7. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 7กันยายน 2562 • นาโนเทค สวทช. จับมือ เอกชนเกาหลี วิจัยเครื่องสำ�อาง ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ นายเมียง ซัม พัค (Mr.Myeong Sam Park) หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บริษัทซีโอเอสเอ็มเอเอ็กซ์ จำ�กัด (COSMAX) ประเทศเกาหลีใต้ และคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือในการดำ�เนินงานวิจัยและพัฒนาเวชสำ�อางระดับอุตสาหกรรมในไทยและ ต่างประเทศเพื่อต่อยอดงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการกักเก็บ หรือนาโนเอ็นแคปซูเลชั่น(Nano-EncapsulationTechnology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าและส่งต่อสู่ตลาดอุตสาหกรรมเวชสำ�อางระดับโลก ที่อาคาร INC2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
 8. 8. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 8 nstda • September 2019 สวทช. หนุน Tech Startup มอบ 12 ทุนพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI รองรับการใช้งานจริงในอุตสาหกรรมใหม่ ยุค 4.0 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) โดยงานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) มอบทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่เชิงพาณิชย์ จำ�นวน 12 ทุน จำ�นวนหนึ่งแสนบาท ให้แก่ 12 ทีม ที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักศึกษา นักเรียน และคนรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการ สร้างต้นแบบนวัตกรรม ใน “โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart)” เพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม AI ที่พร้อม ขยายผลใช้งานจริงในอนาคต สร้างโอกาสให้กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ก้าวกระโดดเข้าสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ (สตาร์ทอัพ) ที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12731-ai-innovation-jumpstart
 9. 9. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 9กันยายน 2562 • สวทช. ร่วมกับ สนพ. จัดสัมมนา เสนอผลงานวิจัยด้านระบบกักเก็บพลังงาน หวังสร้างฐานความรู้ ต่อยอดพัฒนานวัตกรรม ตามนโยบายพลังงาน 4.0 28 สิงหาคม2562 กรุงเทพฯ: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับมอบหมายจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ทำ�หน้าที่บริหารจัดการ ทุนวิจัยใน “โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 (Energy Storage)” มีระยะเวลาดำ�เนินโครงการ 3 ปี (13 ก.ย. 59 - 12 ก.ย. 62) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในด้านต่างๆ เช่น ความมั่นคงและภัยพิบัติ พลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ตลอดการดำ�เนินงานมีโครงการวิจัยภายใต้โครงการฯ จำ�นวน 27 โครงการ จาก 12 หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้า งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของประเทศ และเป็นช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัย จึงจัดสัมมนาเพื่อนำ�เสนอผลงานขึ้น เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ในการต่อยอดพัฒนานวัตกรรมระบบกักเก็บพลังงานสู่การใช้ประโยชน์ตามนโยบายพลังงาน 4.0 ต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12732-20190828
 10. 10. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 10 nstda • September 2019 สวทช. อว. จัดประชุมการบริหาร จัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019 28 สิงหาคม2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และ สำ�นักงานเลขานุการคณะ กรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) จัดประชุมการบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2019 (ASEAN Science Park Management Conference 2019) ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมีผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 9 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม) ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ ภูมิภาค เขตนวัตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมงานกว่า100 คน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้กิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน รวมถึง การสร้างเครือข่ายและการเชื่อมโยงระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นเครือข่ายรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถของอุทยานวิทยาศาสตร์ในการให้บริการต่อไป โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวรายงานการจัดงาน ทั้งนี้ ศ. ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้ง World Business Angle Forum สาขาประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งสาขาในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นกลไกสำ�คัญด้านแหล่งเงินทุนสนับสนุนในการช่วยผลักดันงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12733-20190828asean
 11. 11. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 11กันยายน 2562 • สวทช. อว. จัดเต็ม! เปิดอย่างยิ่งใหญ่ งาน Thailand Tech Show 2019 ของดีงานวิจัยเพื่อภาคเอกชนและนักลงทุน 5 กันยายน62 กรุงเทพฯ: สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดยิ่งใหญ่ งานTHAILANDTECHSHOW2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม360 องศา เพื่อความยั่งยืน” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แบบครบวงจรอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวง อว. เป็นประธานเปิดงาน และมอบกิตติกรรมประกาศความสำ�เร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมอัพเดท 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองประจำ�ปี 2562 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. และร่วมโหวตผลงานที่น่าลงทุนและนำ�เสนอดีที่สุดกับกิจกรรม NSTDA Investors' Day 2019 ในรูปแบบพิชชิ่งจาก 11 ผลงานเด่นประจำ�ปี (สวทช. 5 ผลงาน และหน่วยงานพันธมิตร 6 ผลงาน) รวมถึงเสวนาและบรรยายพิเศษในหลายหัวข้อเพื่อเสริมความรู้ทั้งในด้านนวัตกรรมสุขภาพ อาหาร และ พลังงาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและอุตสาหกรรม และโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรมของ สวทช. ตลอดจนเวทีพิชชิ่งประจำ�ปี (Technology Pitching) ที่จะนำ�เสนอเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี พร้อมจัดเต็ม! ตลอดงานทั้ง 2 วัน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12744-20190905-thailand-tech-show-2019
 12. 12. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 12 nstda • September 2019 นับเป็นครั้งที่ 10 แล้ว สำ�หรับการบรรยายเรื่อง 10 เทคโนโลยีที่ควรจับตามอง (10 Technologies To Watch) ซึ่งสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยคณะทำ�งาน สวทช. คัดสรรมาเพื่อการคาดการณ์เทคโนโลยี ที่จะมีผลกระทบได้อย่างชัดเจนใน 5 - 10 ปีข้างหน้า บางเทคโนโลยีอาจใกล้จะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใหม่ๆ ได้แล้ว บางชนิดอาจจะยังเป็นต้นแบบหรือการทดสอบเบื้องต้น แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะ ส่งผลกระทบกับชีวิตและธุรกิจในอนาคตอันใกล้นี้ เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. จับตา 10 เทคโนโลยี พลิกโฉมธุรกิจ
 13. 13. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 13กันยายน 2562 • ในปีนี้ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. บรรยายพิเศษเรื่อง10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง ในงานTHAILANDTECHSHOW2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายนที่ผ่านมา ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อแสดงผลงานวิจัยให้เป็นตลาดเทคโนโลยีผู้ซื้อพบนักเทคโนโลยี เชื่อมโยงงานวิจัยจาก สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ สู่ภาคธุรกิจ ภายใต้ แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน" (360 ํ Innovation X Sustain- ability) พร้อมต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมพร้อมขายในเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าวว่า เริ่มจากเทคโนโลยีใกล้ตัวที่สุดคือ 1. เครือข่ายมือถือ 5G/6G (Mobile Network 5G/6G) โทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) กลายเป็นอวัยวะที่ 33 ของหลายคน ไปแล้ว ระบบ 4G ที่ใช้กันในปัจจุบันก็สามารถทำ�ความเร็วในการรับส่งข้อมูล สูงสุดเพิ่มขึ้นจาก3G อีกราว50 เท่า และสำ�หรับ5G จะมีการรับส่งข้อมูลสูงสุด เพิ่มขึ้นไปอีก20 เท่าจาก4G แต่ที่พิเศษคือใช้การได้แม้แต่ขณะที่เคลื่อนที่เร็วถึง 500 กิโลเมตร/ชั่วโมง สามารถส่งข้อมูลต่อพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 100 เท่า ดังนั้น 5G จะเป็นแพลตฟอร์ม(Platform) ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่นAI, Big Data, Cloud และ IoT เป็นต้น ทำ�ให้สามารถรองรับระบบรถยนต์ไร้คนขับ เกิดบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ล่าสุดค่ายมือถือแห่งหนึ่ง โชว์ศักยภาพความเร็วของสัญญาณ5G บังคับ รถยนต์ไร้คนขับข้ามภูมิภาค กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ซึ่งการสาธิตการบังคับรถยนต์ ข้ามภูมิภาคครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่สั่งงานระยะไกลแบบเรียลไทม์บนเครือข่าย 5G เป็นระยะทางไกลถึง950 กิโลเมตร และมีการตอบสนองแบบทันทีทันใด โดย ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ลงมือขับด้วยตัวเองจากกรุงเทพฯ 2. การคำ�นวณและวิศวกรรมควอนตัม(QuantumComputing&Engineering) ทศวรรษหน้า โลกจะสามารถรองรับข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ โจทย์ปัญหาต่างๆ ที่ละเอียดและยากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการหน่วย ประมวลผลที่ดีขึ้น เทคโนโลยีควอนตัม จะเข้ามามีบทบาททำ�ให้ภาพที่เรา จินตนาการไว้เกิดขึ้นได้จริง เช่น คอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้น หลายพันเท่าสามารถถอดรหัสดีเอ็นเอของสิ่งมีชีวิตที่ยาวมากเป็นพันๆ ล้านหน่วย สามารถสร้างแบบจำ�ลองเพื่อค้นหายาใหม่ๆ ที่ใช้ได้อย่างแม่นยำ�กับผู้ป่วย ใช้ ตรวจวินิจฉัยโรคในการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอผลแล็บหลายวัน รวมถึง ยังมีการสร้างอุปกรณ์ไฮเทคอื่นๆ เช่น ชิปสำ�หรับนาฬิกาอะตอม(AtomicClock) ใช้เทียบค่าเวลาสากลที่มีความแม่นยำ�มาก ถึงระดับนาโนวินาที(nano-second) รองรับการซื้อขายในระบบธนาคาร หรือคำ�สั่งซื้อในตลาดหลักทรัพย์ที่มีปริมาณ ถึง 100 ล้านคำ�สั่งต่อวินาทีได้
 14. 14. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 14 nstda • September 2019 3. เอไอแห่งอนาคต (Future AI) ระบบปัญญาประดิษฐ์แห่งอนาคตหรือ Future Artificial Intelligence จะมีส่วนที่เป็นหัวใจหรือสมองของระบบได้แก่ เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง หรือ Machine Learning ด้วยเครือข่ายประสาทเทียม ที่เรียกว่า Deep Neural Network ซึ่งสร้างโดยเลียนแบบเครือข่ายเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์ ความ สามารถของAI ที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ระบบไซเบอร์-ฟิสิคัล(Cyber-PhysicalSystem) ที่ส่งผ่านข้อมูลระหว่างโลกอินเทอร์เน็ตกับโลกจริงทางกายภาพมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น เช่น รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ AI ประมวลผลและสั่งการควบคุม การขับรถได้ในเวลาเสี้ยววินาทีด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่มากขึ้น แต่ อาจจะทำ�ให้คนขับรถจำ�นวนมากต้องตกงาน โดยบริษัท McKinsey ประเมินว่า ในปี ค.ศ.2030 ระบบแบบนี้จะทำ�ให้ตำ�แหน่งงานหายไป400-800 ล้านตำ�แหน่ง แม้จะทำ�ให้เกิดงานใหม่ๆ ขึ้นมาพอๆ กัน แต่จะเป็นทักษะที่แตกต่างออกไป อย่างสิ้นเชิง 4. การเดินทางแบบไร้รอยต่อ (Mobility-as-a-Service, MaaS) ในมหานครที่การจราจรซับซ้อนการให้บริการนำ�ผู้โดยสารไปยังที่หมาย อย่างสะดวกสบายที่สุด ซึ่งเรียกรวมๆ ว่าเป็นMobility-as-a-Service หรือ แมส (Maas) มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน ตัวอย่างผู้ให้ บริการแมสรายใหญ่2 รายคือ อูเบอร์(Uber) ของสหรัฐฯ กับ ตี๊ตี๊(DiDi) ของจีน ข้อมูลปี พ.ศ.2560 ระบุว่ามูลค่าของบริษัทตี๊ตี๊อยู่ที่ราว56,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่อูเบอร์มากกว่าคือ62,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่น่าสนใจคือ ตี๊ตี๊ เป็นบริษัท ที่โตอย่างก้าวกระโดดจากการเทคโอเวอร์บริษัทอูเบอร์ในจีน เมื่อปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน นอกจากการนำ�ผู้โดยสารไปยังที่หมายแล้วยังบริการส่งของต่างๆ อย่าง บริการ GrabFood และ Line Man ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย อยู่ในขณะนี้ 5. เซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกต์ (Perovskite Solar Cell) เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์ มีโครงสร้างผลึกคล้ายแร่แคลเซียม ไทเทเนียมออกไซด์(CaTiO3) หรือแร่เพอรอฟสไกต์ ที่ดูดซับแสงและเปลี่ยนแสง อาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ดี ยังสามารถขึ้นรูปได้ในลักษณะสารละลายคล้ายกับ น้ำ�หมึกพิมพ์ เพื่อนำ�ไปพิมพ์บนแผ่นฟิล์มหรือพื้นผิวต่างๆ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ำ� คือ 30 - 50% ของเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิคอน มีการประเมินว่าในอีก5-6 ปีข้างหน้าตลาดของเซลล์แสงอาทิตย์น่าจะ เติบโตไปได้จนถึง 1.4 แสนล้านเหรียญ และด้วยข้อดีของเซลล์แบบนี้ที่มี น้ำ�หนักเบาและโค้งงอได้ไม่เสียหาย ปัจจุบันจึงมีภาคเอกชนจากสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และจีน ตั้งเป้าผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพอรอฟสไกท์ออกขายในปีหน้า สำ�หรับประเทศไทย นักวิจัย สวทช. พัฒนาทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างวัสดุในการ ส่งผ่านอิเล็กตรอน สารเคลือบผิวชนิดกันน้ำ�และสะท้อนความร้อน รวมทั้งพัฒนา กระบวนการเคลือบฟิล์มบางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์ แสงอาทิตย์ชนิดนี้
 15. 15. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 15กันยายน 2562 • 6. แบตเตอรี่ลิเทียมยุคหน้า (Next Generation Lithium Ion Batteries) ในปี พ.ศ.2561 มูลค่าตลาดของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำ�หรับยานยนต์ ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อยู่ที่ 36,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโต ปีละ 13% และจีนเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด แม้จะยังไม่มีแบตเตอรี่ที่มีคุณสมบัติ ครบทุกอย่าง แต่ก็มีแบตเตอรี่ที่น่าสนใจหลายแบบ เช่น แบตเตอรี่แบบ Solid- stateLithiumIon ที่จุพลังงานได้มากขึ้นเป็น2 เท่า และมีความปลอดภัยมากขึ้น แบตเตอรี่ลิเทียม-ซัลเฟอร์(Lithium-sulfur) ที่คนหันมาสนใจกัน เพราะจุพลังงาน ได้มากกว่าแบบลิเทียมไออน2-4 เท่า แต่ราคาถูกกว่า นอกจากนี้ยังมีแบตเตอรี่ ลิเทียม-แอร์ (Lithium-air) จุพลังงานมากขึ้นถึง 10 - 100 เท่า ทั้งนี้ เอ็มเทค สวทช. มีงานวิจัยด้านวัสดุใหม่ๆ และการออกแบบขึ้นรูปเซลล์ในแบตเตอรี่แบบ Solid-state Lithium Ion และ Lithium-air โดยเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มอายุการใช้งาน และลดราคาต้นทุน 7. โครงเสริมภายนอกกาย (Exoskeleton) คงจะดีไม่น้อย ถ้าคนพิการที่เดินไม่ได้กลับมาเดินได้อีกครั้ง คนดูแล ผู้ป่วยตัวเล็กๆ สามารถยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่น้ำ�หนักมากที่นอนติดเตียงได้อย่าง สบายๆ ไม่ปวดหลัง เทคโนโลยีนี้เรียกว่าExoskeleton หรือโครงเสริมภายนอกกาย เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้มนุษย์มีพละกำ�ลังเสริม และยังป้องกันอันตรายบางอย่าง ต่อร่างกายได้ ซึ่งมีการนำ�Exoskeleton ใช้ช่วยเพิ่มความสามารถทำ�ภารกิจต่างๆ ใช้ในทางทหาร ใช้กู้ภัย ใช้ช่วยเรื่องฝึกฝนและสร้างสมรรถภาพของนักกีฬาได้ และในทางการแพทย์ก็ช่วยเร่งกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ป่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้สูงอายุโดยทั่วไปได้อีกด้วย ตัวอย่างที่ใช้งาน แล้วในระดับอุตสาหกรรม เช่น ชุด EskoVest ของ Esko Bionics ในโรงงาน ประกอบรถยนต์ของ Ford ทั่วโลก ชุด Chairless chair ของ Noonee ที่เป็น อุปกรณ์สวมใส่ติดอยู่บริเวณเอว ขา และเท้าของผู้ใช้สามารถกางออกเป็นเก้าอี้ได้ ซึ่งใช้งานแล้วมากกว่า 350 ชิ้น 8. ไฟเบอร์สารพัดประโยชน์จากจุลินทรีย์ (Microbial Multifunctional Fiber) มีจุลินทรีย์หลายชนิดที่สามารถสร้างเซลลูโลส แต่เซลลูโลสในจุลินทรีย์ ต่างจากเซลลูโลสในพืชตรงที่ สามารถทำ�ออกมาให้บริสุทธิ์ได้ง่ายกว่า แข็งแรงกว่า ขึ้นรูปได้ง่ายและยังอุ้มน้ำ�ได้ดีด้วย ตัวอย่างจุลินทรีย์ที่ผลิตเซลลูโลสได้ ได้แก่ พวก Acetobacter และAgrobacteria โดยเซลลูโลสที่จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถนำ�มา ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ ทั้งเป็นสารตั้งต้นทำ�อาหาร เช่น เติมใน วุ้นมะพร้าว เต้าหู้ ไอศกรีม หรือโปรตีนเกษตร ในทางการแพทย์สามารถเปลี่ยน น้ำ�ตาลMannitol ได้ เมื่อผ่านกระบวนการอีก2-3 ขั้นตอนจะเกิดเป็นไบโอฟิล์ม (biofilm) ที่เหมาะทำ�เป็นผลิตภัณฑ์ปิดแผล หรือผิวหนังเทียม (artificial Skin) นักวิจัยจากETHZurichUniversity พัฒนาเทคนิคการพิมพ์3 มิติ โดยใช้จุลินทรีย์ ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นองค์ประกอบนำ�มาผลิตนาโนฟิลเตอร์ ใช้กรองสารพิษได้ ส่วนในด้านอุตสาหกรรม บริษัท Nanollose ในออสเตรเลีย ตั้งต้นของเหลือทิ้ง ในอุตสาหกรรมและการเกษตรนำ�ไฟเบอร์ที่ได้มาผลิตเป็นเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์ อื่นๆ โดยไม่ต้องตัดพืช ซึ่งต้องอาศัยความรู้สาขาใหม่ด้านชีววิทยาการสังเคราะห์ ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในทศวรรษที่ผ่านมา
 16. 16. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 16 nstda • September 2019 9. กายจำ�ลองทดสอบยา (Companion Diagnostics) ในปี พ.ศ. 2558 สวทช. เคยกล่าวถึงเทคโลยีการเพาะกลุ่มเซลล์สมอง ที่เรียกว่า Brain Organoid ที่มีขนาดและรูปร่างคล้ายกับสมองของตัวอ่อนใน ครรภ์อายุ 5 สัปดาห์ มีขนาดเท่าก้อนยางลบดินสอ และส่งถ่ายกระแสประสาท ได้จริง จึงใช้เป็นโมเดลในการทดลองต่างๆ แก้ปัญหาจริยธรรมเรื่องการใช้มนุษย์ ทดลองยาโดยตรง ไม่เพียงแต่สมองจิ๋ว ยังมีอวัยวะอื่นๆ อีกหลายอย่างก็เพาะเลี้ยงได้เช่นกัน เรียกรวมๆ ว่าเป็น ออร์แกนอยด์ (Organoid) ที่แปลว่า “อวัยวะเล็กๆ” ถือเป็น หนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ทดสอบที่สำ�คัญได้ เช่น ตรวจความเป็นพิษ และศึกษาปฏิสัมพันธ์ของเซลล์กับสารออกฤทธิ์ ความก้าวหน้าครั้งใหญ่เกิดขึ้นจากระบบที่เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมต่อ ออแกนอยด์ของอวัยวะต่างๆ เข้าด้วยกันผ่านระบบของเหลว จนได้ผลลัพธ์ คล้ายเป็นร่างกายเทียมขนาดจิ๋ว หรือเป็น “กายจำ�ลอง” ที่นำ�มาใช้ทดสอบยาได้ จุดเด่นของระบบแบบนี้คือ สามารถออกแบบให้ใช้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ จึงเป็นการแพทย์เฉพาะบุคคล(personalizedmedicine) แบบหนึ่ง ระบบนี้เรียก รวมๆ ว่าเป็น Companion Diagnostics หรือ “กายจำ�ลองทดสอบยา” ทำ�ให้ การทดสอบยากับเซลล์เพาะเลี้ยงแต่ละชนิดเป็นเรื่องล้าสมัย เพราะสามารถเลียน แบบการตอบสนองของร่างกายจริงๆ ได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งการบีบตัวของเซลล์หัวใจ การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันของเซลล์กระดูก การส่งถ่ายและกำ�จัดสารต่างๆ ออกจากเซลล์ไต รวมไปถึงการเผาผลาญทำ�ลายสารต่างๆ ในเซลล์ตับ เป็นต้น 10. วัคซีนมะเร็งเฉพาะบุคคล (Personalized Cancer Vaccine) การรักษาโรคมะเร็ง โดยการฉายรังสี การใช้ยาเคมีบำ�บัด เป็นการรักษา แบบเหมารวม ไม่จำ�เพาะกับบุคคล แต่ละคนจึงตอบสนองกับยาหรือรังสีแตกต่าง กันไป นอกจากนี้มักเกิดอาการข้างเคียงรุนแรง และบางครั้งผู้ป่วยที่หายแล้ว ก็อาจเป็นมะเร็งเดิมได้อีก วงการวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงมีความพยายามที่จะทำ�วัคซีนหรือยา สำ�หรับโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคลขึ้น โดยมีวิธีการคือ เริ่มจากนำ�เซลล์ปกติและ เซลล์มะเร็งของผู้ป่วยออกมา “อ่านรหัสดีเอ็นเอ” จากนั้น เปรียบเทียบรหัสใน ตำ�แหน่งต่างๆ เพื่อหาว่ามีตำ�แหน่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยเฉพาะตำ�แหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีน จากนั้นใช้ซอฟต์แวร์ทางชีวสารสนเทศ หรือ bioinformatics มาจัดลำ�ดับความสำ�คัญของส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ข้อมูล ดังกล่าวจะเป็นจุดตั้งต้นในการนำ�มาสร้างเป็นวัคซีนชนิดพิเศษ เรียกว่า นีโอแอนติเจนวัคซีน(NeoantigenVaccine)ซึ่งอาจจะเป็นสายRNAหรือDNAก็ได้ จากนั้นจะฉีดวัคซีนดังกล่าวเข้าไปในร่างกายผู้ป่วย โดยอาจจะใส่เข้าไป แบบนั้น หรืออาจห่อหุ้มด้วยสารพอลิเมอร์ หรือ ไลโปโซม(Liposome) ซึ่งวัคซีน จะไปกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้จดจำ�เซลล์มะเร็งได้ ก่อนเริ่มการ ค้นหาและทำ�ลายเซลล์มะเร็งอย่างจำ�เพาะ โดยไม่ยุ่งกับเซลล์ปกติ ในปี พ.ศ. 2559 บริษัท BioNTech ของเยอรมนี ร่วมมือกับบริษัท Genetech ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัทยายักษ์ใหญ่ Roche เริ่มวิจัยความเป็น ไปได้ที่จะสร้างวัคซีนมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล และในปีต่อมาก็เริ่มทดสอบใน ผู้ป่วย 560 คน ที่เป็นมะเร็งแบบต่างๆ มากกว่า 10 ชนิด ซึ่งยังอยู่ระหว่างรอ สรุปผลการวิจัย
 17. 17. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 17กันยายน 2562 • จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้าไปรวดเร็วมาก และเราอาจมีบทบาทเป็นผู้ใช้ประโยชน์ ผู้สร้างและสนับสนุนแล้วแต่เราจะเลือก ซึ่ง สวทช. อว. ได้ทุ่มเททรัพยากรไปกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไม่น้อยและมีผลงาน คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ลงทุนเพื่อความเข้มแข็งของ วทน. ของประเทศไทยในอนาคตต่อไป
 18. 18. กันยายน 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 6 18 nstda • September 2019 • ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารฟังก์ชั่น ผู้สูงอายุ และสุขภาพ ร่วมสัมมนา สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ผลิตอาหารฟังก์ชั่น อาหารผู้สูงอายุ และอาหารเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมสัมมนา Functional Food: Trend of Future - Health Claim - Market Strategy ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ งานสัมมนาที่จะช่วยให้ผู้ผลิตอาหารฟังก์ชั่นได้ข้อมูลครบทุกมิติ ทั้งทิศทางสินค้าอาหารฟังก์ชั่นจากข้อมูลเจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มเทคโนโลยีนวัตกรรมอาหารสุขภาพจากการวิเคราะห์แผนที่สิทธิบัตรเพื่อค้นหาโอกาสในการทำ�ตลาดอาหารฟังก์ชั่น พร้อมเข้าใจหลักคิดและ ข้อกำ�หนดของ อย. และความเข้าใจที่ผู้ผลิตอาหารควรรู้เกี่ยวกับแนวทางทำ�ธุรกิจอาหารฟังก์ชั่นและอาหารสำ�หรับผู้สูงอายุ รับจำ�นวนจำ�กัดเพียง 50 ท่าน (1 บริษัท ไม่เกิน 2 คน) ค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท (รวม Vat 7%) โอนผ่านธนาคารกรุงเทพ สอบถาม โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1388 หรือ สมัครได้ที่ https://forms.gle/bc146Jr1Ubdjo239A

×