72 mẫu tiêu đề quảng cáo
Hace 4 años 312 Visualizaciones
Bài tập tự luyện Content - Copywriting
Hace 4 años 995 Visualizaciones
Sơ bộ về Content và Copywriting
Hace 4 años 154 Visualizaciones
LoiNT: Happyness.Work Overview
Hace 4 años 84 Visualizaciones
HuongTT: Happyness or Happiness
Hace 4 años 82 Visualizaciones
MagixBow Portfolio
Hace 5 años 155 Visualizaciones
F5Money Proposal | F5money.com
Hace 5 años 148 Visualizaciones
Ego Report Proposal | Ego.dinhmenh.org
Hace 5 años 148 Visualizaciones
Làm thế nào để xây dựng văn hóa Startup?
Hace 5 años 312 Visualizaciones
MZG Profile 2017
Hace 5 años 269 Visualizaciones
Portfolio MediaZ Agency 2017
Hace 5 años 117 Visualizaciones
MZG HRM - MagixBow Projects
Hace 6 años 1334 Visualizaciones
[TinhND - PM MediaZ] Chia sẻ kinh nghiệm Facebook Ads
Hace 6 años 1756 Visualizaciones
MZ Group Profile
Hace 6 años 174 Visualizaciones
Kỹ năng quản lý bản thân
Hace 6 años 2741 Visualizaciones
[Public] làm sản phẩm mà không ngại dẫm cứt
Hace 7 años 1202 Visualizaciones
Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông
Hace 7 años 3000 Visualizaciones
Facebook Marketing Present - MediaZ
Hace 8 años 1079 Visualizaciones