Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Здравко Генчев ЕнЕфект, Център за Енергийна Ефективност

1.105 visualizaciones

Publicado el

7 Здравко Генчев ЕнЕфект, Център за Енергийна Ефективност

Publicado en: Medio ambiente
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Здравко Генчев ЕнЕфект, Център за Енергийна Ефективност

 1. 1. Д-р арх. Здравко Генчев ЕнЕфект 20 години Национален доверителен екофонд България
 2. 2. 8-9 март 2007 До 2020: Намаляване на парникови газове Намаляване на потреблението на енергия ВЕИ като дял от произведената енергия 20% 20% Над 20% Историческо решение
 3. 3. Резултатите до този момент (намаляване на потреблението на енергия)
 4. 4. Цели до 2030 г. Намаляване на емисиите на парникови газове с 40% спрямо равнището от 1990 г. Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в целия ЕС да е да е най-малко 27% Повишаване на енергийната ефективност с 30% (необвързваща цел)
 5. 5. Директива за енергийните характеристики Преминаване към строителство на почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС) след 2020 г. (2018 г. за публични сгради) Въвеждане на класове за енергийна ефективност с фиксирани стойности на интегрираната енергийна характеристика - kWh/m2.a (кВч/m2/год). Клас EPmin, kWh/m2 EPmax, kWh/m2 А+ < 48 А 48 95 B 96 190 C 191 240 D 241 290 E 291 363 F 364 435 G > 435 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ G F E D C B A A+
 6. 6. Директива за енергийните характеристики Етикетиране на нискоенергийни сгради
 7. 7. Директива за енергийните характеристики Източник: Нидерландия Дания Обединено кралство Норвегия ГерманияБелгия Опитът на страните от Европейския съюз
 8. 8. Директива за енергийните характеристики Опитът на Германия
 9. 9. пасивнаактивна Висококачествена сградна обвивка Постоянно енергоснабдяване От “пасивна” към “почти нулевоенергийна” сграда
 10. 10. Пасивната може да се отоплява само чрез пресния въздух от вентилационната система Потребление на енергия за отопление max. 15 kWh/(m²год.) или топлинен товар max. 10 W/m² Потребление на енергия за охлаждане max. 15 kWh/(m²год.) Потребление на първична енергия max. 120 kWh/(m²год.) Въздухонепроницаемост на сградата max. 0.6 /h (50 Pascal) Честота на прегряване max. 10 % Изчислението е извършено със софтуерния Пакет за проектиране на пасивни сгради (PHPP) Критерии за жилищна сграда за климата в Централна Европа, вкл. Великобритания От “пасивна” към “почти нулевоенергийна” сграда
 11. 11. 1 2 3 4 5 на пасивната сграда 6
 12. 12. 1. Оптимални слънчеви печалби 2. Повишена топлоизолация 3. Висококачествени врати и прозорци 4. Висока въздушна плътност 6. Вентилация с рекуперация 5. Минимални топлинни мостове Физически качества на сградата Концепцията “Пасивна къща” на пасивната сграда
 13. 13. 7 9 8 на на почти нулевоенергийната сграда
 14. 14. Социално- политически изисквания 7. Икономическа ефективност 9. Минимални емисии на СО2 8. Висок дял на ВЕИ Социално-политически елементи на концепцията «Пасивна къща» Изисквания на Директивата на ЕС за енергийните характеристики на сградите (обновена през 2010 г.) Допълнителни изисквания към почти нулевоенергийната сграда
 15. 15. 1. Оптимални слънчеви печалби 2. Суперизолация 3. Висококачествени врати и прозорци 6. Вентилация с рекуперация 5. Минимални топлинни мостове 7. Икономическа ефективност 9. Минимални емисии на СО2 8. Висок дял на ВЕИ 4. Висока въздушна плътност Физически качества на сградата Социално- политически изисквания Почти нулевоенергийна сграда (ПНЕС)
 16. 16. Да се определят цели, които съответстват на дългосрочните задължения на страната в рамките на Европейския съюз Да се отдава висок приоритет на финансирането на публични обекти (държавни и общински) Да се прилагат финансови стимули на принципа “плащане според спестяванията” Да се засили контролът върху качеството, за да се постига максимална ефективност и възращаемост на вложените публични средства Да се се съзадват условия за мобилизиране на допълнителни (небюджетни) финансови ресурси, за да се повишава отговорността на бенефициентите и донорите за ефективно оползотворяване на инвестициите
 17. 17. Да се отделя задължителна квота за финансиране на пилотни проекти (за нови и за обновяване на съществуващи сгради) с високи енергийни показатели Да се въвежда и утвърждава задължителен мониторинг върху обекти (нови или санирани), финансирани с публични средства Да се провежда системна и мащабна комуникационна кампания на национално и местно равнище за разясняване на ползите от повишаването на енергийната ефективност Да се създават условия за последователно въвеждане на професионално управление, в т.ч. на енергиен мениджмънт на сградните фондове
 18. 18. Благодаря за вниманието

×