Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Nuorisotyön
tehtäväalueet
Toiminnan
kohteet
Arvopohja Ydintavoitteet Toiminta-
ympäristöt
Työmenetelmät Toteuttajat
Y
K
S
...
tähtäävä toimintajasen
tukeminen
- toiminnallisia,
digitaalisia
- taidepainotteisiajne.
Y
H
T
E
I
S
K
U
N
T
A
R
A
K
E
N
T
...
ja organisaatioille
suunnatutkoulutus-,
tutkimus-,kehittämis-
ym.osaamistaja
asiantuntijuutta
edistävättoiminnot
organisaa...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi III

Toimialajako-taulukko

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi III

  1. 1. Nuorisotyön tehtäväalueet Toiminnan kohteet Arvopohja Ydintavoitteet Toiminta- ympäristöt Työmenetelmät Toteuttajat Y K S I L Ö R Y H M Ä 1. Kohtaava ja kasvatuksellinen nuorisotyö Kaikki nuorisotyön piirissäjasen rajapinnoilla monialaisesti toteutetut,yksilö- ja ryhmämuotoiset toiminnotjaprosessit, joidensisällätoteutuu tarpeenmukainen, kullekintyömuodolle ominainenyksittäisen nuorentai nuorten ryhmän elämäntilannettatukeva kohdennettutyö. Kohderyhmä: Kaikki nuoret, nuortenryhmät ja heidän lähiverkostonsa Painpiste: yksilöjaryhmä OSALLISUUS DIALOGISUUS YHDEN- VERTAISUUS Ydintavoitteet: - nuortenyksilöiden ja ryhmienkasvun tukeminen (=kasvatus) edellä mainittujenarvojen suunnassa - nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen FYYSINEN DIGI- TAALINEN SOSIAALI- SENEN PSYYKKINEN KULTTUURI- NEN Kaikki nuortenkasvua ja hyvinvoinnin edistämistä yksilö-,jaryhmätasolla tukevatjaerilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvat työmenetelmät. Menetelmätvoivat olla: - dialogisia,osallistavia, ryhmyttäviä, informatiivisia - toiminnallisia, digitaalisia - taidepainotteisia, liikunnallisia,luontoon liittyviäjne. Nuoret, nuorisotyön toimijatjulkisella, yksityisellä, kolmannellaja neljännelläsektorilla (vanhemmat,perhe, oheiskasvattajat, ystäväpiiri) - monialaiset verkostot Y H T E I S Ö 2. Lähiympäristön kehittäminenja yhteisökasvatuksellinen nuorisotyö - erilaisetlähiyhteisöjen kehittämiseentähtäävät ja yhteisökasvatukselliset prosessit,projektit, tapahtumat - nuortenomaehtoinen, yhteisötason vaikuttamiseen Kohderyhmä: kaikki nuoret, nuortenryhmät ja kasvuyhteisöt; myösyhteisöjen työntekijätja muutaikuiset toimijat Painopiste: nuorten kasvuyhteisöt Ydintavoitteet: - yhteisöjen dialoginen, nuorilähtöinen kehittäminen, - demokratian edistäminen - eriarvoistumisen ehkäiseminen Kaikki nuorisotyön tavoitteita yhteisötasollatukevat ja erilaisiin toimintaympäristöihin soveltuvat työmenetelmät. Menetelmätvoivat olla: - dialogisia,osallistavia, ryhmyttäviä, informatiivisia Nuoret,nuorisotyön toimijatjulkisella, ykstyisellä, kolmannellaja neljännelläsektorilla - monialaiset verkostot - muutkuntalaiset
  2. 2. tähtäävä toimintajasen tukeminen - toiminnallisia, digitaalisia - taidepainotteisiajne. Y H T E I S K U N T A R A K E N T E E T 3. Nuorisotyön organisointi,poliittinen ohjaus ja vaikuttaminen - hallinto, päätöksenteko, johtaminen, edunvalvonta, vaikuttaminen - strateginen kehittämistyö - nuortenviralliset vaikuttamisfoorumit ym.demokratian muodot -kansalais- vaikuttaminen Kohderyhmä: paikallisen, alueellisenja valtakunnallisen tason viranomaisetja poliittiset päättäjät; julkinenja yksityinen sektori,järjestöt, säätiöt,muut yhteisöt nuoretja heidän vanhempansa vapaat kansalaisliikkeet ja ryhmät Painopiste yhteiskunnan rakenteet Ydintavoitteet: - rakenteidenja uusien toimintamallien kehittäminen valittujenarvojen suunnassa - toimintaedellytysten luominennuorten kasvuatukevalle (kohdat1-3) toiminnalle - nuortenasemaanja elinoloihin vaikuttaminen - demokratian edistäminenja nuortenjaperheiden eriarvoistumisen ehkäiseminen - hallintoon, päätöksentekoon, johtamiseen, kehittämiseenyms. soveltuvatja arvopohjaatukevat menetelmät (demokraattiset) paikallisen, alueellisenja valtakunnallisen tasonviranomaisetja poliittisetpäättäjät; julkinenjayksityinen sektori,järjestöt, säätiötja muut yhteisöt - vapaat kansalaisliikkeetja ryhmät 4. Nuorisotyön asiantuntijapalvelut Työmuotoja mm: - nuorisoalantoimijoille nuortenparissa toimivat ammattilaiset, vapaaehtoiset sekä Ydintavoitteet: - nuorisotoimialan asiantuntijuudenja osaamisen vahvistaminen - koulutukseen, tutkimukseenja kehittämiseen soveltuvatja arvopohjaatukevat - nuorisoalan oppilaitoksetja tiedeyhteisöt - nuorisotyön valtakunnalliset
  3. 3. ja organisaatioille suunnatutkoulutus-, tutkimus-,kehittämis- ym.osaamistaja asiantuntijuutta edistävättoiminnot organisaatiot Painopiste yhteiskunnan rakenteet valittujenarvojen suunnassa - toimialaa palvelevantiedon lisääminen - rakenteidenja toimintamallien kehittäminen työmenetelmät palvelu- ja kehittämiskeskukset - muutasiantuntija- organisaatiot -aluehallinnon nuorisotoimet

×