Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Edat contemporània

10.179 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Edat contemporània

 1. 1. EDATEDATCONTEMPORÀNIACONTEMPORÀNIA
 2. 2. L’ABSOLUTISMEL’ABSOLUTISME Carles II mor sense descendència: canviCarles II mor sense descendència: canvide dinastia.de dinastia. Acabada la Guerra de Successió (1714)Acabada la Guerra de Successió (1714)comença la dinastia dels Borbons.comença la dinastia dels Borbons. Felip V:monarca absolut.Unifica elFelip V:monarca absolut.Unifica elsistema polític i reuneix tot el poder ensistema polític i reuneix tot el poder enles seves mans.Dirigeix la política, elsles seves mans.Dirigeix la política, elsexèrcits, fa les lleis i és jutge suprem.exèrcits, fa les lleis i és jutge suprem. Carles III vol modernitzar i augmentar laCarles III vol modernitzar i augmentar lariques del país.riques del país.
 3. 3. LA REVOLUCIÓ FRANCESALA REVOLUCIÓ FRANCESA Any 1789: acaba ambAny 1789: acaba ambl’absolutisme és la lluita dels nol’absolutisme és la lluita dels noprivilegiats contra elsprivilegiats contra elsprivilegiats.privilegiats. Idees liberalistes:Idees liberalistes:Sobirania nacional (dret a vot)Sobirania nacional (dret a vot)Constitució (limita poder al rei)Constitució (limita poder al rei)Divisió de poders:legislatiu,Divisió de poders:legislatiu,executiu i judicial.executiu i judicial.Declaració dels Drets de l’Home iDeclaració dels Drets de l’Home idel Ciutadà.del Ciutadà.
 4. 4. REVOLUCIÓREVOLUCIÓINDUSTRIALINDUSTRIAL Nous conreus (Amèrica), la rotació de conreus i lesNous conreus (Amèrica), la rotació de conreus i lesmàquines milloren l’agricultura.màquines milloren l’agricultura. La màquina de vapor s’aplica al ferrocarril, vaixell i a lesLa màquina de vapor s’aplica al ferrocarril, vaixell i a lesfàbriques.fàbriques. Primer s’utilitza el carbó, després l’electricitat.Primer s’utilitza el carbó, després l’electricitat. Aquesta revolució marcà una ruptura en el curs deAquesta revolució marcà una ruptura en el curs dela història i transformà els éssers humans agricultors ila història i transformà els éssers humans agricultors iramaders en manipuladors de màquines accionadesramaders en manipuladors de màquines accionadesper energia.per energia.
 5. 5. CLASSES SOCIALS: BURGESIA ICLASSES SOCIALS: BURGESIA IOBRERSOBRERS Burgesia: tenien el capital ( diners necessaris perBurgesia: tenien el capital ( diners necessaris percomprar maquinària, i primeres matèries).Eren amoscomprar maquinària, i primeres matèries).Eren amosd’indústries, feien ostentació de la riquesa.d’indústries, feien ostentació de la riquesa. Obrers: treballadors de les fàbriques a canvi d’unObrers: treballadors de les fàbriques a canvi d’unsalari.Jornades de 12 hores,salaris baixos, no vacances,salari.Jornades de 12 hores,salaris baixos, no vacances,no cobraven si estaven malalts, les dones cobrenno cobraven si estaven malalts, les dones cobrenmenys, els nens treballaven,males condicionsdevida,menys, els nens treballaven,males condicionsdevida,d’habitatges i d’alimentació.d’habitatges i d’alimentació. Per això es crren els sindicats: reclamen millores de lesPer això es crren els sindicats: reclamen millores de lescondicions de treball.condicions de treball.
 6. 6. CATALUNYCATALUNYAA Comença el procés d’industrialització juntamentComença el procés d’industrialització juntamentamb el País basc.amb el País basc. Es creen els vapors i les colònies tèxtils.Es creen els vapors i les colònies tèxtils. Neix el catalanisme: moviments que reclamaNeix el catalanisme: moviments que reclamal’autogovern de Catalunya.l’autogovern de Catalunya.
 7. 7. ART: GOYA I GAUDÍART: GOYA I GAUDÍ Goya retrataGoya retratal’ambient de la cortl’ambient de la corti alguns momentsi alguns momentsimportants de laimportants de lasocietat.societat. Gaudí:Gaudí:modernisme-modernisme-inspirat en lainspirat en lanatura.natura.
 8. 8. PRIMERA I SEGONA GUERRAPRIMERA I SEGONA GUERRAMUNDIALMUNDIAL httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v=Pt0-=Pt0-SHFbHPgSHFbHPg httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v=5U5Wgvzmnsg=5U5Wgvzmnsg httphttp://://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v==GBAVHutphtoGBAVHutphto
 9. 9. LA GUERRA CIVIL ESPANYOLALA GUERRA CIVIL ESPANYOLA httphttp://://www.slideshare.netwww.slideshare.net//elenaboveelenabove/la-guerra-civil-/la-guerra-civil-espanyolaespanyola--resumresum
 10. 10. PROGRESSOS DEL SEGLE XXPROGRESSOS DEL SEGLE XX Arma nuclearArma nuclear TelevisiónTelevisión Vol espacial tripulatVol espacial tripulat Comunicacions per satèl · litComunicacions per satèl · lit InformàticaInformàtica videojocvideojoc InternetInternet Telefonia mòbilTelefonia mòbil ordinadorordinador Targeta de crèditTargeta de crèdit Fotografia digitalFotografia digital Aviació comercialAviació comercial gengen Àcid desoxiribonucleicÀcid desoxiribonucleic
 11. 11. ARTART

×