Publicidad

Regionalt samarbeid for økt konkurransekraft

nucleusas
19 de Feb de 2016
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Regionalt samarbeid for økt konkurransekraft(20)

Publicidad

Último(20)

Regionalt samarbeid for økt konkurransekraft

 1. www.osloregionen.no Regionalt samarbeid for økt konkurransekraft Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen
 2. www.osloregionen.no Hvorfor samarbeid i Osloregionen? § Integrert (felles) arbeidsmarked § Integrert (felles) boligmarked § Felles transportutfordringer § Felles vekstutfordringer § Internasjonalt er vi ”Osloregionen” 2
 3. www.osloregionen.no Osloregionens grunnidé: Flerkjernet region • Vekst gir muligheter • Sterke sentra for verdiskaping i hele regionen • Regionalt mangfold basert på lokale fortrinn • Samfunnsnytte av samferdselsinvesteringer • Konsentrert vekst øker attraktiviteten også for de mindre stedene • Fragmentering gir suboptimalisering • Synergier gir optimalisering
 4. www.osloregionen.no Viktig: Forstå sammenhengene og mulighetene i Osloregionen som helhet 4 Nettverk  innen  fornybar  energi  og  miljø
 5. www.osloregionen.no 5 Sentrum Randsone Periferi
 6. www.osloregionen.no 6
 7. www.osloregionen.no 7
 8. www.osloregionen.no 8
 9. www.osloregionen.no Få næringspolitikk og verdiskapning høyere på den politiske dagsorden 9
 10. www.osloregionen.no Sette regionen på kartet internasjonalt 10
 11. www.osloregionen.no 11
 12. www.osloregionen.no 12
 13. www.osloregionen.no
 14. www.osloregionen.no Takk! www.osloregionen.no facebook.no/osloregionen #osloregionen  
Publicidad