Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

The Professional Leader

2.106 visualizaciones

Publicado el

หัวหน้าที่ดี หัวหน้าแบบมืออาชีพ คุณเองก็เป็นได้

Publicado en: Liderazgo y gestión

The Professional Leader

 1. 1. THE LEADER อ.นุกูล ทะนวนรัมย์ ที่ปรึกษา วิทยากร พี่เลี้ยง นักเขียน
 2. 2. วิธีการและกระบวนการในการเรียนรู้ • บรรยายให้ความรู้ • Coaching ด้วยคำถามชวนคิด • เสริมความเข้าใจด้วยการทำกิจกรรมกลุ่ม • เสริมสร้างทักษะด้วยกิจกรรม Role Play
 3. 3. ชวนคิด ชวนคุย สะกิดติ่ง
 4. 4. Why we here ?
 5. 5. อุปนิสัยของผู้ประสบความสำเร็จ 1. ทำงานเชิงรุก 2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมาย ในใจ 3. ทำสิ่งที่สำคัญก่อน 4. คิดแบบ Win-Win 5. เข้าใจเขา เข้าใจเรา 6. ผนึกกำลังและประสานความแตกต่าง ลับใบเลื่อย ให้คมอยู่เสมอ 7
 6. 6. “เราเป็นเช่นสิ่งที่เราทำซ้ำ ๆ ดังนั้น ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำเพียงครั้งเดียว แต่มันคือนิสัยต่างหาก” -อริสโตเติล-
 7. 7. ทำไมองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่ ถึงให้ความสำคัญกับการสร้าง “ผู้นำ”
 8. 8. ผู้นำมีอิทธิพลต่อสิ่งเหล่านี้หรือไม่ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร อนาคตขององค์กร มีผลอย่างไร
 9. 9. มาเพราะองค์กร แต่จำจากจร เพราะ “หัวหน้างาน” how do you feel ?
 10. 10. people skill Key Success Factor 80%
 11. 11. ผู้นำ 4 เก่ง เก่งคนเก่งตน เก่งงาน เก่ง บริหารชีวิต
 12. 12. อะไรคือความแตกต่าง ระหว่าง LEADER : LEADERSHIP
 13. 13. Leader + SHIP • Super • Human • Inspire • People
 14. 14. ผู้นำคนนั้นที่ฉันประทับใจ 1. เขาคือใคร 2. คุณประทับใจอะไรในตัวเขา 3. สิ่งที่คุณมีเหมือนเขา 4. สิ่งที่คุณต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้เป็นได้เหมือนเขา
 15. 15. ผู้นำในที่ทำงาน
 16. 16. 4 แยกในดวงใจ ที่เราต้องใส่ใจ องค์กร ลูกน้อง เพื่อน ร่วมงาน หัวหน้า เรา
 17. 17. บทบาทขั้นพื้นฐานของผู้นำในงาน การบริหารองค์กร
 18. 18. ยอมรับความจริงว่า เสือพีเพราะป่าปก ป่ารกเพราะเสือยัง ดินเย็นเพราะหญ้าบัง และหญ้ายังเพราะดินดี
 19. 19. เป็นผู้นำในการก่อ MOP Mission Objective Policy ภาระกิจ หน้าที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย
 20. 20. Policy Deployment Deploy to • Management KPI • Department or Section KPI • Job KPI
 21. 21. คำถามเพื่อใช้ในการหา KPI • หน่วยงานของเรามีอยู่เพื่ออะไร • คุณค่าที่หน่วยงานของเรามอบให้แก่องค์กรคือเรื่องอะไร • อะไรบ้างที่เป็นตัวสะท้อนคุณค่าดังกล่าวได้ • ประสิทธิผลที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วเป็นอย่างไร เท่าไหร่ • เราควรตั้งเป้าอย่างไรเพื่อให้เราแข่งขันและเติบโตได้
 22. 22. Positive Communication สื่อสารเชิงบวก
 23. 23. 3 Min Exercise : จับคู่สนทนา • หน่วยงานของคุณได้รับเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายจากผู้บริหาร • คุณสังเกตุเห็นว่าลูกทีมของคุณกำลังพากันบ่นว่ามันยากเกินไป • คุณจะทำอย่างไร • คุณจะสื่อสารเชิงบวกกับลูกทีมของคุณอย่างไร เอาไงดีว๊า
 24. 24. บทบาทขั้นพื้นฐานของผู้นำในงาน การทำงานกับหัวหน้างาน
 25. 25. โฟกัสที่ : เป้าหมายเดียวกัน
 26. 26. โต้แย้งแต่ไม่โต้เถียง พัฒนาทักษะการฟัง ฟังอย่างตั้งใจ ไม่ด่วนตัดสิน
 27. 27. บทบาทขั้นพื้นฐานของผู้นำในงาน การทำงานกับเพื่อนร่วมงาน
 28. 28. Exercise: Johari Window คุณคิดว่า คุณเป็นคนแบบไหน รู้จักใครไม่สู้ รู้จักตัวเอง
 29. 29. เราโดยสารเรือลำเดียวกัน “อยากไปใกล้ไปคนเดียว อยากไปไกลไปด้วยกัน”
 30. 30. ปัญหาของเพื่อนคือปัญหาของเรา
 31. 31. คำว่าน้ำใจ ไม่จำเป็นต้องใส่ไว้ใน JD. แล้วถ้าลำพัง งานของเราก็ยังเอา ไม่รอดล่ะ
 32. 32. บทบาทขั้นพื้นฐานของผู้นำในงาน การบริหารลูกน้อง
 33. 33. Role & Responsibility สรรหา พัฒนา รักษาไว้ ก้าวหน้า …………?
 34. 34. สรรหา • Job Description • Job Specification • KUSAH • Competency Based Recruitment & Selection
 35. 35. พัฒนา Training Learning OJT Coaching
 36. 36. ก้าวหน้า Performance Management Talent Management Career Management
 37. 37. รักษาไว้ Pay & Promote Performance People Position
 38. 38. ให้ความสุข • เติมเต็มความฝัน • สร้างความอบอุ่น • ตอบโจทย์ชีวิตและครอบครัว
 39. 39. ลูกน้อง 4 เหล่า เราจะบริหารเขาเหล่านั้นอย่างไร
 40. 40. Leadership Behavior
 41. 41. ผู้นำ 5 ระดับ 1. มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดี 2. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ดี 3. บริหารบุคลากรและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เป็นผู้นำที่มุ่งมั่น ชัดเจน มีวิสัยทัศน์ จูงใจผู้อื่นได้ 5. มุ่งมั่นเพื่อองค์กร และ มีความถ่อมตัว Good to Great : Jim Collins
 42. 42. ถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องทำ
 43. 43. พัฒนาแผนงาน What - Who - When Put The Right Man
 44. 44. GROWTH Plan
 45. 45. G R O W T H … ? • Goals • Reality • Options • Will & Who • Time Frame • How • เป้าหมายคืออะไร • สถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร • เรามีทางเลือกอย่างไรบ้าง • เราจะทำอะไรได้บ้าง ใครรับผิดชอบ • กรอบเวลาเป็นอย่างไร • แต่ละขั้นตอน ต้องทำอย่างไร
 46. 46. ผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลง
 47. 47. ทำไมเราไม่กล้าเปลี่ยน • กลัวปัญหา • กลัวผลกระทบ • กลัวว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะทำให้เราเดือดร้อน • กลัวเสีย กลัวไม่ได้ กลัวหาย กลัวขาด • กลัวคนอื่นจะตำหนิ ทำ อย่างไร ถึงจะได้เลิก
 48. 48. รับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัดสินใจ Risk Management • Potential • Severity • Occurence • Detection
 49. 49. ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
 50. 50. เพื่อคำว่า “เรา” Thank You
 51. 51. Q & A End of Presentation
 52. 52. CONTACT US: Nukool Thanuanram E-Mail Address: nukool2001@gmail.com Social Network: nukool2001 Website : www.factorytrainer.com Pages : Factory Management by Nukool THANK YOU

×