TOPIK 4 - PART 2 BADAN KEHAKIMAN PA.pdf

SLIDESMANIA.COM
TOPIK 4:
STRUKTUR
PEMERINTAHAN -part 2-
PENGAJIAN AM
SEMESTER 1
anysfadzlyn
Pengajian Am Channel
SLIDESMANIA.COM
04
BADAN
KEHAKIMAN
1. Ketua Kehakiman ialah
Ketua Hakim Negara
SLIDESMANIA.COM
2. FUNGSI BADAN KEHAKIMAN
Melindungi hak
asasi manusia
Mempunyai
kuasa mentafsir
perlembagaan &
undang-undang
Menjadi
pentadbir
keadilan
dengan
membicarakan
kes sivil &
jenayah
Menyemak
undang-undang
yang diluluskan
oleh DUN &
parlimen
SLIDESMANIA.COM
3. PELANTIKAN HAKIM
* Dilantik oleh YDPA
* Atas nasihat PM
* Selepas berunding dengan MRR
1.
KETUA HAKIM NEGARA
HAKIM MAHKAMAH PERSEKUTUAN
MAHKAMAH RAYUAN
MAHKAMAH TINGGI
2.
HAKIM MAHKAMAH
SESYEN
* Dilantik oleh YDPA
* Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah
Tinggi
* Hakim Mahkamah Sesyen dianggap
sebagai kakitangan awam
SLIDESMANIA.COM
3. PELANTIKAN HAKIM
Majistret Wilayah Persekutuan
* Dilantik oleh YDPA
* Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya
Majistret Negeri Lain
* Dilantik oleh Ketua Negeri (Sultan/YDPN)
* Atas nasihat Hakim Besar Malaya @ Hakim Besar
Sabah Sarawak
3.
MAJISTRET
SLIDESMANIA.COM
4. KELAYAKAN MENJADI HAKIM
Warganegara Malaysia
Termaktub Dalam Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan
Dalam tempoh 10 tahun sebelum
perlantikan, beliau merupakan:
* Peguam Mahkamah Persekutuan @
* Peguam Mahkamah Tinggi @
* Anggota Suruhanjaya Perkhidmatan
Kehakiman & Undang-undang
Pindaan Perkara 125 (1), tahun 2005
Umur persaraan hakim telah
dinaikkan daripada 65 kepada 66
tahun
SLIDESMANIA.COM
5. PENTADBIRAN MAHKAMAH
Ketua
Pendaftar
Pendaftar
Mahkamah
Rayuan
Pendaftar
Mahkamah
Tinggi Malaya
Pendaftar
Mahkamah
Tinggi Sabah &
Sarawak
* a.k.a Ketua Pegawai Pentadbir
di mahkamah
* Bertanggungjawab secara langsung
kepada Ketua Hakim Negara
Dibantu oleh
SLIDESMANIA.COM
6. KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN
Parlimen & Kerajaan boleh mencadangkan tindakan yang
perlu diambil ke atas hakim
Parlimen & Kerajaan tidak berkuasa melucutkan jawatan
hakim
Hanya tribunal yang boleh memutuskan hakim
tersebut dipecat @ sebaliknya
SLIDESMANIA.COM
7.1 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
MAHKAMAH
ATASAN
* Mahkamah Persekutuan
* Mahkamah Rayuan
* Mahkamah Tinggi Malaya
* Mahkamah Tinggi Borneo
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Persekutuan
BIDANG KUASA ASAL & LAIN
* Menentukan kesahan UU yang digubal
oleh Parlimen/DUN
* Menyelesaikan pertikaian antara negeri –
negeri @ negeri - persekutuan
* Memberi nasihat kepada YDPA tentang
perlembagaan
UU = Undang-Undang
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Rayuan
BIDANG KUASA ASAL & LAIN
* Membicarakan semua kes rayuan sivil &
jenayah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi
* Membicarakan kes yang melibatkan:
- tuntutan melebihi RM 250 000
- keputusan mahkamah yang berkaitan
kos
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Tinggi
BIDANG KUASA ASAL & LAIN
* Membicarakan kes sivil & jenayah
* Menjatuhkan hukuman
* Menyelia & mengubah keputusan Mahkamah Bawahan
* Pertikaian antara tuan rumah & penyewa
* Kesahan @ pembubaran perkahwinan
* Kemuflisan & penggulungan syarikat
* Penjagaan kanak-kanak
* Kenyataan sah wasiat & surat kuasa tadbir estet
* Pembatalan kontrak
* Injuksi (satu perintah daripada mahkamah untuk menghalang
atau mengarahkan seseorang daripada melakukan sesuatu)
SLIDESMANIA.COM
MAHKAMAH
RENDAH
* Mahkamah Sesyen
* Mahkamah Majistret
* Mahkamah Bagi Kanak-kanak
7.2 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Sesyen
BIDANG KUASA
SIVIL
* Membicarakan kes yang nilai maksimum perkara
yang dipertikaikan tidak melebihi RM 1 juta
kecuali,
- kemalangan kenderaan
- penderitaan
- kes tuan rumah & penyewa
JENAYAH
* Membicarakan kes kecuali, yang boleh membawa
hukuman mati
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Majistret
BIDANG KUASA
SIVIL
* Membicarakan kes yang nilai maksimum
perkara yang dipertikaikan tidak melebihi
RM 100 000
JENAYAH
* Membicarakan kes yang boleh membawa
hukuman maksimum 10 tahun penjara @
denda
* Membicarakan kesalahan mengikut
Kanun Keseksaan 392 & 457
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Bagi Kanak-
Kanak
BIDANG KUASA
SIVIL & JENAYAH
* Membicarakan semua kes kecuali kesalahan
yang boleh dihukum mati
* Jika bersalah, kanak-kanak tidak dipenjarakan
* Antara hukumanya ialah:
- Amaran supaya berkelakuan baik
- Hukuman sebat
(ringan & tidak melebihi 10 sebatan)
- Dihantar ke sekolah pemulihan akhlak hingga
berumur 21 tahun
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Bagi Kanak-
Kanak
BIDANG KUASA
* Jika hukuman mati, kanak-
kanak ditahan @ dipenjarakan
atas perkenan Raja
#Raja bagi negeri yang terlibat
SLIDESMANIA.COM
PESURUHJAYA
KEHAKIMAN * Pelantikan oleh YDPA, atas nasihat PM,
persetujuan MRR
* Pemecatan oleh YDPA melalui syor tribunal
* Menikmati kekebalan seperti Hakim
Mahkamah Tinggi
* Berkuasa melaksanakan fungsi
Hakim Mahkamah Tinggi
7.3 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
SLIDESMANIA.COM
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
Atur Cara 1
Kes sivil – Tindakan undang-
undang yang diambil oleh
seseorang untuk mendakwa
orang lain yang telah melanggar
hak-haknya
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 2
* Perbicaraan di Mahkamah Tinggi
dimulakan apabila pihak plaintif
berjaya mendapat writ
* Writ – dokumen rasmi untuk
meminta defenden menghadirkan diri
di mahkamah
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 3
* Sekiranya pihak defenden
gagal menghadirkan diri,
keputusan akan dibuat tanpa
kehadirannya
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 4
* Writ diserahkan secara terus kepadanya
@ kepada peguamnya
* Sekiranya cara di atas tidak dapat
dilaksanakan:
- writ boleh ditampal di kediamannya
- diiklankan di akhbar
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 5
* Pihak defenden boleh melawan writ
tersebut dengan cara menghadirkan diri ke
mahkamah dalam tempoh masa yang
ditetapkan
* Defenden boleh memilih untuk:
- menuntut perbicaraan
- tidak menuntut perbicaraan
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
9. ATUR CARA KES JENAYAH DI
MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH
Seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah @ ditahan polis melalui 3 cara
• Satu perintah kepada
polis untuk
menangkap seseorang
yang dinamakan dalam
waran & membawanya
ke mahkamah
WARAN
TANGKAP
• Satu dokumen yang
menyatakan
pertuduhan
• Meminta tertuduh
hadir ke mahkamah
PERINTAH
SAMAN
MAHKAMAH
• Laporan seseorang
dalam buku polis
• Ada bukti
TANGKAPAN
TANPA
WARAN
SLIDESMANIA.COM
9. ATUR CARA KES JENAYAH DI
MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH
Tertuduh boleh memberi keterangan dengan cara:
• Tertuduh tidak boleh dikenakan
pemeriksaan balas oleh pendakwa
Memberi Keterangan Di
Kandang Orang Salah
• Tertuduh boleh diperiksa balas oleh
pendakwa
Memberi Keterangan
Bersumpah
• Pihak pendakwa terpaksa membuktikan
yang tertuduh bersalah
Berdiam Diri Di Mahkamah
SLIDESMANIA.COM
10. MAHKAMAH SYARIAH
Bidang kuasa yang
terhad terhadap
UU Islam negeri
Perkara yang
melibatkan orang
Islam sahaja
SLIDESMANIA.COM
MAHKAMAH SYARIAH
3 Bahagian Dengan Bidang
Kuasa Masing-masing
1. MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH
2. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
3. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
SLIDESMANIA.COM
1.
MAHKAMAH
RAYUAN
SYARIAH
* Bidang kuasa mendengar &
memutuskan apa-apa rayuan bagi
sebarang keputusan yang dibuat
oleh Mahkamah Tinggi Syariah
* Bidang kuasa pengawasan &
penyemakan terhadap Mahkamah
Tinggi Syariah
SLIDESMANIA.COM
2.
MAHKAMAH
TINGGI
SYARIAH
* Bidang kuasa jenayah & sivil
* Membicarakan kesalahan yang
dilakukan oleh orang Islam & boleh
dihukum di bawah Enakmen
Pentadbiran Agama Islam
* Bidang kuasa rayuan terhadap
kes dari Mahkamah Rendah
Syariah
SLIDESMANIA.COM
3.
MAHKAMAH
RENDAH
SYARIAH
* Membicarakan kesalahan yang
dilakukan oleh orang Islam di
bawah Enakmen Pentadbiran
Agama Islam
* Membicarakan kesalahan
terhadap rukun-rukun agama Islam
SLIDESMANIA.COM
KES SIVIL
MAHKAMAH SYARIAH
* Pertunangan
* Perkahwinan
* Rujuk
* Penceraian
* Fasakh (melepaskan ikatan perkahwinan
setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim)
* Nusyuz (isteri enggan mentaati perintah atau
permintaan suami yang sah di sisi syarak)
PERHUBUNGAN SUAMI ISTERI
* Pembahagian harta
* Pewarisan harta berwasiat/tidak berwasiat
WASIAT
* Nafkah orang tanggungan
* Kesahtarafan
* Penjagaan budak-budak
* Pembahagian/tuntutan harta sepencarian
LAIN-LAIN
SLIDESMANIA.COM
KES JENAYAH
MAHKAMAH SYARIAH
* Khalwat/Zina
* Minuman keras
* Tidak berpuasa Ramadhan
* Ajaran sesat
MELANGGAR HUKUM ISLAM
SLIDESMANIA.COM
05 MAHKAMAH
KHAS
SLIDESMANIA.COM
1. MAHKAMAH TENTERA * Membicarakan kesalahan disiplin
yang dilakukan berkaitan dengan
undang-undang perkhidmatan
tentera
2. MAHKAMAH BUMIPUTERA * Membicarakan kesalahan yang
dilakukan dari segi adat resam kaum
bumiputera di Sabah & Sarawak
SLIDESMANIA.COM
4. TRIBUNAL TUNTUTAN
PENGGUNA
* Tuntutan pengguna di
bawah Akta Perlindungan
Pengguna
5. TRIBUNAL TUNTUTAN
PEMBELI RUMAH * Tuntutan pengguna di bawah
Akta Pemajuan Perumahan
(Kawalan & Perlesenan) 1966 Akta 118
3. MAHKAMAH PERUSAHAAN * Perkara yang melibatkan
pertelingkahan antara pihak majikan,
pekerja & kesatuan pekerja
SLIDESMANIA.COM
06 PENGHINAAN
MAHKAMAH
SLIDESMANIA.COM
PENGHINAAN
JENAYAH
* Kelakuan keji terhadap hakim
* Berkelakuan biadap
* Mengganggu para saksi &
pegawai mahkamah
* Menulis penerbitan yang
menjatuhkan maruah
mahkamah
PENGHINAAN
SIVIL
* Berkaitan terus dengan arahan
mahkamah
* Kegagalan untuk mematuhi arahan &
perintah mahkamah seperti:
- gagal hadir ke mahkamah
- gagal mematuhi penghakiman @
proses mahkamah
- Tindakan tidak mematuhi sepina
(perintah untuk menghadirkan diri di mahkamah bagi
memberi keterangan)
SLIDESMANIA.COM
07
PEGUAM
NEGARA
MALAYSIA
SLIDESMANIA.COM
PERANAN
Penasihat undang-
undang utama
kepada kerajaan
Pendakwa Raya
Malaysia
LANTIKAN
Dilantik oleh YDPA
Atas nasihat PM
SLIDESMANIA.COM
KUASA PENDAKWAAN PENJAGA KEPENTINGAN AWAM
Mengawal segala prosiding
jenayah di negara
Menentukan sama ada sesuatu
kes itu boleh diteruskan atau
tidak
Menentukan jenis mahkamah
bagi sesuatu prosiding jenayah
untuk dimulakan @ dipindahkan
PEGUAM NEGARA
KUASA UTAMA
SLIDESMANIA.COM
THANKS!
anysfadzlyn
Pengajian Am Channel
FOLLOW US AND SUBSCRIBE
1 de 41

Recomendados

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28K vistas69 diapositivas
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.6K vistas22 diapositivas
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.9K vistas99 diapositivas
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.6K vistas19 diapositivas
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K vistas51 diapositivas
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K vistas42 diapositivas

Más contenido relacionado

Último

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".Kanaidi ken
86 vistas66 diapositivas
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN por
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAANINOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAANTopanSeptiady
7 vistas13 diapositivas
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxlyricsong1117
15 vistas52 diapositivas
MEDIA INTERAKTIF.pptx por
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptxJUMADAPUTRA
7 vistas73 diapositivas
KESETIMBANGAN KIMIA por
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIAlyricsong1117
9 vistas24 diapositivas
review-jurnal-ilmiah.pdf por
review-jurnal-ilmiah.pdfreview-jurnal-ilmiah.pdf
review-jurnal-ilmiah.pdfAdePutraTunggali
9 vistas12 diapositivas

Último(20)

PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken86 vistas
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx por lyricsong1117
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptxMEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
MEDIA PEMBELAJARAN HIDROKARBON.pptx
lyricsong111715 vistas
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA7 vistas
Kel.10-PBA.pdf por YanDiyant
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
YanDiyant12 vistas
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx por rahman abdika
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docxSOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx
SOAL PAI UJIAN AKHIR SEKOLAH9.docx
rahman abdika7 vistas
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 vistas
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por lyricsong1117
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
lyricsong11177 vistas
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx por WartoyoWartoyo3
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptxPPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
PPT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN SEKOLAH.pptx
WartoyoWartoyo311 vistas
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet por Fajar Baskoro
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Fajar Baskoro64 vistas
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 vistas
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 vistas
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx por FahmiMuzakkii
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptxTugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
Tugas PPT 6_Fahmi Muzakkii_E1G022105.pptx
FahmiMuzakkii9 vistas
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken53 vistas
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi30 vistas

Destacado

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K vistas138 diapositivas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K vistas64 diapositivas
ChatGPT webinar slides por
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.5K vistas36 diapositivas
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes por
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
6.9K vistas51 diapositivas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K vistas12 diapositivas
Barbie - Brand Strategy Presentation por
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K vistas46 diapositivas

Destacado(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K vistas
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K vistas
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vistas
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vistas
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K vistas
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K vistas
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K vistas
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vistas
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K vistas
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vistas
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... por AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vistas
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx por Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K vistas
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) por Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K vistas
4 Strategies to Renew Your Career Passion por Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vistas
The Student's Guide to LinkedIn por LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K vistas
Different Roles in Machine Learning Career por Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K vistas
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf por TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K vistas

TOPIK 4 - PART 2 BADAN KEHAKIMAN PA.pdf

 • 1. SLIDESMANIA.COM TOPIK 4: STRUKTUR PEMERINTAHAN -part 2- PENGAJIAN AM SEMESTER 1 anysfadzlyn Pengajian Am Channel
 • 3. SLIDESMANIA.COM 2. FUNGSI BADAN KEHAKIMAN Melindungi hak asasi manusia Mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan & undang-undang Menjadi pentadbir keadilan dengan membicarakan kes sivil & jenayah Menyemak undang-undang yang diluluskan oleh DUN & parlimen
 • 4. SLIDESMANIA.COM 3. PELANTIKAN HAKIM * Dilantik oleh YDPA * Atas nasihat PM * Selepas berunding dengan MRR 1. KETUA HAKIM NEGARA HAKIM MAHKAMAH PERSEKUTUAN MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH TINGGI 2. HAKIM MAHKAMAH SESYEN * Dilantik oleh YDPA * Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi * Hakim Mahkamah Sesyen dianggap sebagai kakitangan awam
 • 5. SLIDESMANIA.COM 3. PELANTIKAN HAKIM Majistret Wilayah Persekutuan * Dilantik oleh YDPA * Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya Majistret Negeri Lain * Dilantik oleh Ketua Negeri (Sultan/YDPN) * Atas nasihat Hakim Besar Malaya @ Hakim Besar Sabah Sarawak 3. MAJISTRET
 • 6. SLIDESMANIA.COM 4. KELAYAKAN MENJADI HAKIM Warganegara Malaysia Termaktub Dalam Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan Dalam tempoh 10 tahun sebelum perlantikan, beliau merupakan: * Peguam Mahkamah Persekutuan @ * Peguam Mahkamah Tinggi @ * Anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman & Undang-undang Pindaan Perkara 125 (1), tahun 2005 Umur persaraan hakim telah dinaikkan daripada 65 kepada 66 tahun
 • 7. SLIDESMANIA.COM 5. PENTADBIRAN MAHKAMAH Ketua Pendaftar Pendaftar Mahkamah Rayuan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak * a.k.a Ketua Pegawai Pentadbir di mahkamah * Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Hakim Negara Dibantu oleh
 • 8. SLIDESMANIA.COM 6. KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN Parlimen & Kerajaan boleh mencadangkan tindakan yang perlu diambil ke atas hakim Parlimen & Kerajaan tidak berkuasa melucutkan jawatan hakim Hanya tribunal yang boleh memutuskan hakim tersebut dipecat @ sebaliknya
 • 9. SLIDESMANIA.COM 7.1 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA MAHKAMAH ATASAN * Mahkamah Persekutuan * Mahkamah Rayuan * Mahkamah Tinggi Malaya * Mahkamah Tinggi Borneo
 • 10. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Persekutuan BIDANG KUASA ASAL & LAIN * Menentukan kesahan UU yang digubal oleh Parlimen/DUN * Menyelesaikan pertikaian antara negeri – negeri @ negeri - persekutuan * Memberi nasihat kepada YDPA tentang perlembagaan UU = Undang-Undang
 • 11. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Rayuan BIDANG KUASA ASAL & LAIN * Membicarakan semua kes rayuan sivil & jenayah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi * Membicarakan kes yang melibatkan: - tuntutan melebihi RM 250 000 - keputusan mahkamah yang berkaitan kos
 • 12. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Tinggi BIDANG KUASA ASAL & LAIN * Membicarakan kes sivil & jenayah * Menjatuhkan hukuman * Menyelia & mengubah keputusan Mahkamah Bawahan * Pertikaian antara tuan rumah & penyewa * Kesahan @ pembubaran perkahwinan * Kemuflisan & penggulungan syarikat * Penjagaan kanak-kanak * Kenyataan sah wasiat & surat kuasa tadbir estet * Pembatalan kontrak * Injuksi (satu perintah daripada mahkamah untuk menghalang atau mengarahkan seseorang daripada melakukan sesuatu)
 • 13. SLIDESMANIA.COM MAHKAMAH RENDAH * Mahkamah Sesyen * Mahkamah Majistret * Mahkamah Bagi Kanak-kanak 7.2 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
 • 14. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Sesyen BIDANG KUASA SIVIL * Membicarakan kes yang nilai maksimum perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM 1 juta kecuali, - kemalangan kenderaan - penderitaan - kes tuan rumah & penyewa JENAYAH * Membicarakan kes kecuali, yang boleh membawa hukuman mati
 • 15. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Majistret BIDANG KUASA SIVIL * Membicarakan kes yang nilai maksimum perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM 100 000 JENAYAH * Membicarakan kes yang boleh membawa hukuman maksimum 10 tahun penjara @ denda * Membicarakan kesalahan mengikut Kanun Keseksaan 392 & 457
 • 16. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Bagi Kanak- Kanak BIDANG KUASA SIVIL & JENAYAH * Membicarakan semua kes kecuali kesalahan yang boleh dihukum mati * Jika bersalah, kanak-kanak tidak dipenjarakan * Antara hukumanya ialah: - Amaran supaya berkelakuan baik - Hukuman sebat (ringan & tidak melebihi 10 sebatan) - Dihantar ke sekolah pemulihan akhlak hingga berumur 21 tahun
 • 17. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Bagi Kanak- Kanak BIDANG KUASA * Jika hukuman mati, kanak- kanak ditahan @ dipenjarakan atas perkenan Raja #Raja bagi negeri yang terlibat
 • 18. SLIDESMANIA.COM PESURUHJAYA KEHAKIMAN * Pelantikan oleh YDPA, atas nasihat PM, persetujuan MRR * Pemecatan oleh YDPA melalui syor tribunal * Menikmati kekebalan seperti Hakim Mahkamah Tinggi * Berkuasa melaksanakan fungsi Hakim Mahkamah Tinggi 7.3 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
 • 19. SLIDESMANIA.COM 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH Atur Cara 1 Kes sivil – Tindakan undang- undang yang diambil oleh seseorang untuk mendakwa orang lain yang telah melanggar hak-haknya
 • 20. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 2 * Perbicaraan di Mahkamah Tinggi dimulakan apabila pihak plaintif berjaya mendapat writ * Writ – dokumen rasmi untuk meminta defenden menghadirkan diri di mahkamah 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 21. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 3 * Sekiranya pihak defenden gagal menghadirkan diri, keputusan akan dibuat tanpa kehadirannya 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 22. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 4 * Writ diserahkan secara terus kepadanya @ kepada peguamnya * Sekiranya cara di atas tidak dapat dilaksanakan: - writ boleh ditampal di kediamannya - diiklankan di akhbar 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 23. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 5 * Pihak defenden boleh melawan writ tersebut dengan cara menghadirkan diri ke mahkamah dalam tempoh masa yang ditetapkan * Defenden boleh memilih untuk: - menuntut perbicaraan - tidak menuntut perbicaraan 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 24. SLIDESMANIA.COM 9. ATUR CARA KES JENAYAH DI MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH Seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah @ ditahan polis melalui 3 cara • Satu perintah kepada polis untuk menangkap seseorang yang dinamakan dalam waran & membawanya ke mahkamah WARAN TANGKAP • Satu dokumen yang menyatakan pertuduhan • Meminta tertuduh hadir ke mahkamah PERINTAH SAMAN MAHKAMAH • Laporan seseorang dalam buku polis • Ada bukti TANGKAPAN TANPA WARAN
 • 25. SLIDESMANIA.COM 9. ATUR CARA KES JENAYAH DI MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH Tertuduh boleh memberi keterangan dengan cara: • Tertuduh tidak boleh dikenakan pemeriksaan balas oleh pendakwa Memberi Keterangan Di Kandang Orang Salah • Tertuduh boleh diperiksa balas oleh pendakwa Memberi Keterangan Bersumpah • Pihak pendakwa terpaksa membuktikan yang tertuduh bersalah Berdiam Diri Di Mahkamah
 • 26. SLIDESMANIA.COM 10. MAHKAMAH SYARIAH Bidang kuasa yang terhad terhadap UU Islam negeri Perkara yang melibatkan orang Islam sahaja
 • 27. SLIDESMANIA.COM MAHKAMAH SYARIAH 3 Bahagian Dengan Bidang Kuasa Masing-masing 1. MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH 2. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH 3. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
 • 28. SLIDESMANIA.COM 1. MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH * Bidang kuasa mendengar & memutuskan apa-apa rayuan bagi sebarang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah * Bidang kuasa pengawasan & penyemakan terhadap Mahkamah Tinggi Syariah
 • 29. SLIDESMANIA.COM 2. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH * Bidang kuasa jenayah & sivil * Membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam & boleh dihukum di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam * Bidang kuasa rayuan terhadap kes dari Mahkamah Rendah Syariah
 • 30. SLIDESMANIA.COM 3. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH * Membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam * Membicarakan kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam
 • 31. SLIDESMANIA.COM KES SIVIL MAHKAMAH SYARIAH * Pertunangan * Perkahwinan * Rujuk * Penceraian * Fasakh (melepaskan ikatan perkahwinan setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim) * Nusyuz (isteri enggan mentaati perintah atau permintaan suami yang sah di sisi syarak) PERHUBUNGAN SUAMI ISTERI * Pembahagian harta * Pewarisan harta berwasiat/tidak berwasiat WASIAT * Nafkah orang tanggungan * Kesahtarafan * Penjagaan budak-budak * Pembahagian/tuntutan harta sepencarian LAIN-LAIN
 • 32. SLIDESMANIA.COM KES JENAYAH MAHKAMAH SYARIAH * Khalwat/Zina * Minuman keras * Tidak berpuasa Ramadhan * Ajaran sesat MELANGGAR HUKUM ISLAM
 • 34. SLIDESMANIA.COM 1. MAHKAMAH TENTERA * Membicarakan kesalahan disiplin yang dilakukan berkaitan dengan undang-undang perkhidmatan tentera 2. MAHKAMAH BUMIPUTERA * Membicarakan kesalahan yang dilakukan dari segi adat resam kaum bumiputera di Sabah & Sarawak
 • 35. SLIDESMANIA.COM 4. TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA * Tuntutan pengguna di bawah Akta Perlindungan Pengguna 5. TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH * Tuntutan pengguna di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan & Perlesenan) 1966 Akta 118 3. MAHKAMAH PERUSAHAAN * Perkara yang melibatkan pertelingkahan antara pihak majikan, pekerja & kesatuan pekerja
 • 37. SLIDESMANIA.COM PENGHINAAN JENAYAH * Kelakuan keji terhadap hakim * Berkelakuan biadap * Mengganggu para saksi & pegawai mahkamah * Menulis penerbitan yang menjatuhkan maruah mahkamah PENGHINAAN SIVIL * Berkaitan terus dengan arahan mahkamah * Kegagalan untuk mematuhi arahan & perintah mahkamah seperti: - gagal hadir ke mahkamah - gagal mematuhi penghakiman @ proses mahkamah - Tindakan tidak mematuhi sepina (perintah untuk menghadirkan diri di mahkamah bagi memberi keterangan)
 • 39. SLIDESMANIA.COM PERANAN Penasihat undang- undang utama kepada kerajaan Pendakwa Raya Malaysia LANTIKAN Dilantik oleh YDPA Atas nasihat PM
 • 40. SLIDESMANIA.COM KUASA PENDAKWAAN PENJAGA KEPENTINGAN AWAM Mengawal segala prosiding jenayah di negara Menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh diteruskan atau tidak Menentukan jenis mahkamah bagi sesuatu prosiding jenayah untuk dimulakan @ dipindahkan PEGUAM NEGARA KUASA UTAMA