Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Llei de suport a l’autonomia personal

  1. LLEI DE SUPORT A L’AUTONOMIA PERSONAL Circuit bàsic d’atenció
  2. Primer pas – Visita al treballador/a social La visita al treballador/a social li ajudarà a resoldre dubtes i a orientar-se en el procés.
  3. Segon pas – Omple i envia la sol·licitud A la web de la Generalitat de Catalunya trobaràs la sol·licitud corresponent.
  4. Tercer pas - Determinació del grau i nivell de dependència  Un equip especialitzat es posarà en contacte amb vostè per acordar una cita de valoració.
  5. Quart pas - La resolució del grau i nivell Un cop valorada la seva sol·licitud, rebrà una carta certificada amb la resolució.
  6. Cinquè pas - Reclamacions Sinó està d'acord amb la resolució, pot interposar una reclamació. En el text de la resolució se l'indicarà com fer-ho.
  7. Sisè pas – L’acord PIA Es concretaran les prestacions, en forma de serveis i/o prestacions econòmiques, a les quals tenen dret els sol·licitants resolts amb grau.
  8. Setè pas - Serveis A través de l'acord PIA se li obrirà un ventall de possibilitats de servei com residències, centres de dia...
  9. Vuitè pas – Revisió de grau  Aquesta revisió la poden sol·licitar tant la persona dependent com la treballadora social referent si detecta variacions rellevants que podrien afectar al grau reconegut.
  10. Vuitè pas – Revisió de grau  Aquesta revisió la poden sol·licitar tant la persona dependent com la treballadora social referent si detecta variacions rellevants que podrien afectar al grau reconegut.
Publicidad