Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Comunicació d'institucions públiques en un món connectat - II Jornada de Comunicació Local d'Altafulla

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 37 Anuncio

Comunicació d'institucions públiques en un món connectat - II Jornada de Comunicació Local d'Altafulla

El present document és la presentació que va recolzar la meva intervenció a la II Jornada de Comunicació Local d'Altafulla organitzada per l'Ajuntament d'Altafulla, la Ràdio d'Altafulla i Salvat Comunicació.
L'objectiu d'aquesta presentació era recordar els punts claus que diferencien la comunicació d'institucions públiques de la comunicació comercial i apropar aquestes característiques a les noves eines de la comunicació digital. Desprès d'un primer repàs a les característiques, reseguint la Llei de Comunicació d'Institucions Públiques de l'Estat Espanyol es mostren tota una série d'exemples actuals que mostren com es pot treballar la comunicació d'institucions públiques teninten compte aquests dos factors, les possibilitats de la comunicació digital respectant la llei que regeix aquest àmbit d'especialització.

El present document és la presentació que va recolzar la meva intervenció a la II Jornada de Comunicació Local d'Altafulla organitzada per l'Ajuntament d'Altafulla, la Ràdio d'Altafulla i Salvat Comunicació.
L'objectiu d'aquesta presentació era recordar els punts claus que diferencien la comunicació d'institucions públiques de la comunicació comercial i apropar aquestes característiques a les noves eines de la comunicació digital. Desprès d'un primer repàs a les característiques, reseguint la Llei de Comunicació d'Institucions Públiques de l'Estat Espanyol es mostren tota una série d'exemples actuals que mostren com es pot treballar la comunicació d'institucions públiques teninten compte aquests dos factors, les possibilitats de la comunicació digital respectant la llei que regeix aquest àmbit d'especialització.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (13)

Similares a Comunicació d'institucions públiques en un món connectat - II Jornada de Comunicació Local d'Altafulla (20)

Anuncio
Anuncio

Comunicació d'institucions públiques en un món connectat - II Jornada de Comunicació Local d'Altafulla

 1. 1. II JORNADA DE COMUNICACIÓ LOCAL 2.0 D’ALTAFULLA
 Comunicació d’institucions públiques en un món connectat" Barcelona, 24 d’octubre del 2013"
 2. 2. QUI SÓC?" -Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques." -  ostgraduada en Comunicació Digital." P -  àster en Estratègia i Creativitat Publicitàries" M - i sempre en formació." -Ogilvy Action Barcelona" -  gilvy One Barcelona" O -  wist" T -  hackleton Barcelona" S -  juntament de Barcelona. " A -  niversitat Oberta de Catalunya." U - DEC - Universitat Pompeu Fabra." I - i altres col·laboracions."
 3. 3. PUNTS CLAUS " Comunicació d’Institucions Públiques"
 4. 4. SÒLID vs. INTANGIBLE" INSTITUCIONS" Els edificis sòlids són la representació d’una imatge de poder. " POLÍTICS" Lideratges amb una imatge que necessita estar molt ben cuidada." TREBALLEN EN LA GESTIÓ D’INTANGIBLES PER AL CONJUNT DE LA SOCIETAT" PROJECCIÓ DE SOLIDESA "
 5. 5. EL BINOMI " Font: BOE. Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional I A LA HORA DE LA VERITAT, QUÈ?"
 6. 6. LÍMITS DIFUSOS" Comunicació   d’ins.tucions   públiques   City   Branding   Comunicació   polí.ca   Font: ESCALON.N. Comunicació d’institucions públiques a través dels serveis de xarxes socials digitals. [Treball Final de Màster] Facultat de Comunicació Blanquerna. 2012.
 7. 7. EXEMPLE - LA GROSSA" PRODUCTE" CAMPANYA" COMUNICACIÓ D’INSTITUCIONS PÚBLIQUES O POLÍTICA?"
 8. 8. PÚBLIC OBJECTIU" LA SOCIETAT"
 9. 9. PÚBLIC OBJECTIU" Font: http://valuereport.illy.com
 10. 10. PÚBLIC OBJECTIU" LA SOCIETAT" NO HEM DE DESCUIDAR EL PÚBLIC OBJECTIU PER EXCEL.LÈNCIA A LES INSTITUCIONS PÚBLIQUES:" EL CONJUNT DELS CIUTADANS" Podrem treballar amb un ventall molt ampli d’eines, canals i formats per arribar a tothom. " Però haurem de treballar missatges que també abracin tots els nivells de compensió."
 11. 11. QUI HI TREBALLA?" PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ PROPOSATS PEL GOVERN" Ronald Reagan va ser el primer en incorporar l’equip de campanya que el va fer guanyar a la Casa Blanca. " Campanya Permanent." EQUIP DE TÈCNICS PÚBLICS" Limitada formació en comunicació. Poc actualitzada a les tendències del sector." COMBINACIÓ ENTRE ELS QUE SABEN COMUNICAR I ELS QUE DOMINEN LA INSTITUCIÓ PER DINS"
 12. 12. I COM?" MITJANS SOCIALS" Haurem d’incorporar els mitjans socials a la nostra tasca comunicativa perquè el nostre públic objectiu per excel.lència ja hi té una presència destacada. Sense descuidar la resta de canals." Font: PUIG,T. La comunicación local cómplice con los ciudadanos. Barcelona: Paidós, 2004.
 13. 13. KAVARATZIS" Font:  KAVARATZIS,  M.  (2004),  i  elaboració  pròpia.    
 14. 14. KAVARATZIS + MITJANS SOCIALS" Comunicació d’institucions públiques a través dels mitjans socials" Font:  KAVARATZIS,  M.  (2004),  i  elaboració  pròpia  a  ESCALONA.  N.  (2012).    
 15. 15. LA LLEI ENS FA DIFERENTS..." ...PERMET QUE FEM COMUNICACIÓ SECTORIAL" • ESPANYA (ESTAT)" Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional." • CATALUNYA (AUTONÒMICA)" Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional." • CODIS ÉTICS" El decàleg de la comunicació local pública del Col·legi de Periodistes, la Universitat Autònoma de Barcelona i La Diputació."
 16. 16. LA LLEI ENS FA DIFERENTS..." ...PERMET QUE FEM COMUNICACIÓ SECTORIAL" PERÒ QUINA LLEI REGULA LA COMUNICACIÓ D’INSTITUCIONS PÚBLIQUES ALS MITJANS SOCIALS?" HEM DE BUSCAR FÓRMULES D’AUTOREGULACIÓ QUE NO VULNERIN LES LLEIS PRÈVIES "
 17. 17. ALGUNS EXEMPLES"
 18. 18. APLICANT" la LEY 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional" ALS MISTJANS SOCIALS " Ar)culo  3.1.  Requisitos  de  las  campañas  ins:tucionales  de  publicidad  y  comunicación.  Obje:vos.    
 19. 19. A) Promoure la difusió i el coneixement dels valors i principis constitucionals."
 20. 20. A) Promoure la difusió i el coneixement dels valors i principis constitucionals." Font:  hRp://www.tv3.cat/videos/4697612/Lesco-­‐136-­‐un-­‐nou-­‐espai-­‐de-­‐par.cipacio-­‐al-­‐Parlament  .    
 21. 21. B) Informar als ciutadans dels seus drets i obligacions legals, d’aspectes rellevants de funcionament de les institucions públiques i de les condiccions d’accés i ús dels espais i serveis públics."
 22. 22. B) Informar als ciutadans dels seus drets i obligacions legals, d’aspectes rellevants de funcionament de les institucions públiques i de les condiccions d’accés i ús dels espais i serveis públics." Font:  hRp://www.youtube.com/watch?v=vmRCKHGEvQs  .    
 23. 23. B) Informar als ciutadans dels seus drets i obligacions legals, d’aspectes rellevants de funcionament de les institucions públiques i de les condiccions d’accés i ús dels espais i serveis públics."
 24. 24. C) Informar als ciutadans sobre l’existència de processos electorals i consultes populars."
 25. 25. D) Difondre el contingut d’aquelles disposicions jurídiques que, per la seva novetat i repercusió social, requereixin de mesures complementàries per al seu coneixement general"
 26. 26. E) Difondre ofertes de feina públic que per la seva importància i interès així ho aconsellen."
 27. 27. E) Difondre ofertes de feina públic que per la seva importància i interès així ho aconsellen."
 28. 28. F) Advertir de l’adopció de mesures d’ordre o seguretat pública quan afecten a una pluralitat de destinataris."
 29. 29. G) Anunciar mesures preventives de risc o que contribueixin a l’eliminació de danys de qualsevol naturalesa per a la salud de les persones o el patrimoni natural. "
 30. 30. H) Recolzar els sectors econòmics espanyols a l’exterior, promoure la comercialització de productes i atraure inversions estrangeres."
 31. 31. I) Difondre les llengües i el patrimoni històric i natural d’Espanya."
 32. 32. J) Comunicar programes i actuacions públiques de rellevància i interès social."
 33. 33. J) Comunicar programes i actuacions públiques de rellevància i interès social." Font:  hRp://www.youtube.com/watch?v=rbmQ04RFloE   .    
 34. 34. HI ESTEM ANANT... " SI HO FEM JUNTS SUMEM!"
 35. 35. MOLTES GRÀCIES!" nuria@nuriaescalona.com" Twitter.com/nuriaescalona" Facebook.com/nuriaescalona"

×