Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Reuniópares 1r eso 1314

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Reuniopares1reso16 17
Reuniopares1reso16 17
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 30 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Reuniópares 1r eso 1314 (20)

Anuncio

Reuniópares 1r eso 1314

 1. 1. Reunió de mares i paresReunió de mares i pares 1r. E.S.O. Curs 2013-20141r. E.S.O. Curs 2013-2014 Institut QuercusInstitut Quercus Sant Joan de VilatorradaSant Joan de Vilatorrada
 2. 2. • Tutors de nivell: - 1r A: Mel Bonet - 1r B: Gemma Boix - 1r C: Lluís Latorre • Coordinadora: - Gemma Boix Presentació
 3. 3. Fulls repartits: BIQ  enquesta signatura d’assistència
 4. 4. ELS VALORS
 5. 5. E S F O R Ç
 6. 6. BONA CONVIVÈNCIA
 7. 7. PARTICIPACIÓ
 8. 8. • Professors/es que intervenen en el nivell: 1. Matemàtiques: Alba Rosal i Ramon Cortina 2. Català: Gemma Boix, Marcel Ribera i Loida Méndez 3. Castellà: Ester Cócera, Rose-Marie Zamora i Montse Arranz 4. Anglès: Mònica Gamisans, Carme Ribas i Isabel Vicente 5. Ciències Socials: Roser Rojas 6. Ciències Naturals: Elena Garrido i Lluís Latorre 7. Tecnologia:Carme Junyent i Pep Ribalta 8. Música: Dolors Bonet 9. Educació física: Mel Bonet i Berenguer Fargas 10.Orientadora educativa Loida Méndez
 9. 9. 1. Dades del nivell • 1r ESO A 31 alumnes • 1r ESO B 31 alumnes • 1r ESO C 31 alumnes • Total 1r ESO 93 alumnes
 10. 10. 1. Època de transició a nivell educatiu i personal – Nova etapa educativa: ESO – Inici de la pubertat i adolescència: canvis físics, psicològics, socials... 2. Acompanyament des del centre (jornada de portes obertes i visita al centre, jornada acollida, ensenyament integral, tutor/a individual...) i acompanyament familiar (emocional i acadèmic) 3. Importància de la coherència família-escola. 2. Adaptació al Centre
 11. 11. • Divendres 13 de setembre, matí de 9 a 12:20h – Concentració de benvinguda – Primer contacte amb el tutor i les tutores – Indicacions bàsiques per començar el curs – Visita per l’institut – Horaris i professorat, agenda, normativa. – Dossier de tutoria, hàbits de treball, etc. – Normes de funcionament • Dilluns 16 de setembre, matí de 8 a 14:40 - Sortida al Parc de l’Agulla, activitats de cohesió de grup i xocolatada (AMPA) Jornades d’acollida
 12. 12. Suposa 30 hores lectives setmanals • De dilluns a divendres, de 8 a 14:40 • Dos esbarjos: de 10 a 10:20 de 12:20 a 12:40 3. Horari marc
 13. 13. 1r trimestre Del 13 de setembre al 29 de novembre (les notes s’entregaran el 20 de desembre) Festes: Divendres 1 de novembre, dilluns 4 de novembre (de lliure disposició) 2n trimestre Del 2 de desembre al 7 de març (les notes s’entregaran el 21 de març) Festes: 6 de desembre, del 23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos), 21 de febrer (de lliure disposició) 3r trimestre Del 10 de març al 6 de juny (les notes s’entregaran el 27 de juny) Festes: del 14 al 21 d’abril (ambdós inclosos), 1 de maig, 2 de maig (de lliure disposició) 4. Calendari escolar
 14. 14. • L’alumnat de l’àrea geogràfica adscrita a l’Institut Quercus té transport • Els diversos serveis de transport cobreixen les següents parades: Aguilar, Rajadell, Fals, Creu de Fals, Camps, Fonollosa, Molí de Boixeda, Canet. L’autobús surt de la primera parada a les 7.20h per ser al centre a les 8h del matí. Transport escolar
 15. 15. Desenvolupament del pla d’acció tutorial. Hàbits d’estudi i comportament. 1. La tutoria 2. Els hàbits 3. Mesures d’atenció a la diversitat 4. L’avaluació 5. Treball de síntesi
 16. 16. 1. La tutoria • Tutories individuals i de grup. • Pla d’Acció Tutorial. • Relació família-escola. • Proposta sobre la promoció de les iniciatives dels alumnes.
 17. 17. 1. La tutoria Tutories individuals i de grup • Tutoria individual – El tutor individual fa un seguiment més personalitzat dels alumnes. – És qui fa d’enllaç amb la família. • Tutoria de grup – Hi ha 2h setmanals de tutoria de grup. – Es parla de temes que afecten al grup-classe – Es realitzen les activitats del PAT i les tècniques d’estudi.
 18. 18. 1. La tutoria: Pla d’Acció Tutorial Punts a treballar: • Ubicació al centre i al grup-classe. • Hàbits i tècniques d’estudi. • El bullying. • Adolescència i sexualitat. • Coeducació • Altres: Mediació, teatre, preparació d’una exposició oral...
 19. 19. 2. Els hàbits • D’estudi i presentació • D’organització. Utilització de l’agenda. • De puntualitat i comportament • D’higiene, ordre i neteja. • Proposta sobre control de deures
 20. 20. 3. Mesures d’atenció a la diversitat • Aula flexible • Atencions individuals, supervisades pel departament d’orientació, sempre que un alumne ho requereixi. • Mediació
 21. 21. 4. L’avaluació • L’alumnat serà avaluat amb notes qualitatives i quantitatives, d’acord amb les programacions i els criteris que tenen definits les diferents àrees. • Es tenen en compte els exàmens, el treball diari i l’actitud • Es tradueix en quatre resultats (preavaluació i tres trimestres) que són lliurats a la família en un butlletí de notes que es retorna signat al Centre.
 22. 22. 5. Treball de síntesi • Treball interdisciplinar que es fa cada curs • A 1r d’ESO: Sant Joan i el Cardener. • Tindrà lloc del 3 al 11 de juny • Ja us n’informarem.
 23. 23. • Cada sortida s’haurà de pagar individualment, seguint un sistema similar al que ja han fet servir per pagar la matrícula. • Des del moment en què l’alumne sigui informat d’una sortida hi haurà una setmana per pagar-la i entregar el resguard de pagament juntament amb l’autorització de la sortida al professor responsable de la sortida. • No s’accepten pagaments fora de termini, ja que si no hi ha prou alumnat assistent a la sortida, aquesta s’anul·la i es retornen els diners. • La NO assistència a la sortida ha de ser per causa justificada amb antelació o el mateix dia ( via telefònica), abans de les 8 del matí. En cas de malaltia s’ha de presentar justificant metge. Pagament de les sortides
 24. 24. • Qui som? • Quan ens reunim? • Quota AMPA Aquesta quota es fa efectiva juntament amb la matrícula i la quota de l’AMPA. Cobreix el material col·lectiu i part de l’individual • material d’aula • fotocòpies que proporciona el professorat i el centre • material de tallers, laboratori... • Carpeta arxivadora • Agenda • Contacte: pàgina web del Quercus Altres AMPA
 25. 25. Paper d’al·lumini Al Quercus...
 26. 26. Ús del mòbil • No està permès el seu ús a l’institut • Sanció a aquells alumnes que el facin servir, pengin fotografies a la web... • Problemes de robatori • Reflexionar amb ells si és necessari que el duguin i si veiem que no és realment imprescindible, que no el portin. • Poden trucar des de consergeria quan hi ha qualsevol urgència.
 27. 27. Bústia de queixes i suggeriments • Enguany hi ha una bústia de queixes i suggeriments a la pàgina web del Quercus.
 28. 28. • Convalidacions de música i/o esport: espereu-vos al final per recollir l’imprès
 29. 29. Premis als millors alumnes
 30. 30. Reunió de mares i paresReunió de mares i pares Gràcies per la vostra assistènciaGràcies per la vostra assistència Institut QuercusInstitut Quercus Sant Joan de VilatorradaSant Joan de Vilatorrada

Notas del editor

 • NÚRIA
 • Núria Donar novament la benvinguda als pares, que ja van assistir a una reunió el dia 19 de juliol, i en la qual se’ls va donar informació sobre l’horari marc, llibres i el Projecte eduCAT 2.0.
 • Núria
 • Núria
 • Núria
 • Alba
 • Alba
 • Alba
 • Alba
 • Carme
 • Carme
 • Núria
 • Eva
 • Eva
 • Eva
 • Eva. L’objectiu final del PAT de 1r d’ESO és ajudar a l’alumne a integrar-se al nou centre, a conèixer hàbits i tècniques d’estudi que li permetin iniciar-se a l’ESO amb més garanties d’èxit, a sensibilitzar-se i trobar eines per combatre el bulling , a entendre i assimilar els canvis físics i emocionals d’aquesta etapa que ara inicia: l’adolescència. Cal procurar que visqui el millor possible aquest moment, coneixent, acceptant i entenent els canvis que s’aniran produint. D’aquesta manera es pretén desangoixar l’alumne i millorar la seva autoestima. També es vol aconseguir que l’alumne descobreixi la necessitat d’una higiene corporal correcta, així com la importància de l’exercici físic i l’alimentació, a fi d’afavorir un bon desenvolupament del cos i la ment.
 • Carme. En aquest punt explicar l’acord de seguiment de deures: si un/a alumne/a no fa els deures de manera reiterada, l’equip docent proposarà a la comissió de convivència que l’alumne es quedi castigat una hora més els dimecres a les 13.30 h. La mateixa mesura s’aplicarà si un alumne fa reiterades faltes de puntualitat. Informar també de la càmera que està gravant el pati del centre les 24 hores. Hàbits d’estudi i presentació Cal repassar i fer deures diàriament. Tot document que es lliuri ha de tenir una presentació acurada i neta: títols clars, fulls numerats i ordenats, ben treballats, relligats, …Revisar-lo abans d’entregar. Atenció amb la informació d’internet: cal filtrar-la i només escollir el què interessa. Hàbits d’organització. INDIVIDUAL: L’agenda serveix per anotar la feina a fer. També servirà de vehicle de comunicació professors-pares-tutors-alumnes. Cal lliurar els exercicis i treballs en els terminis fixats. La puntualitat es tindrà en compte a l’hora de puntuar. COL.LECTIVA: Cada classe té els càrrecs següents: Pissarra, Agenda i calendaris Secretari-missatger Ordre i neteja Finestres, persianes i llums Delegat/da i Sotsdelegat/da Hàbits de comportament Respecte pels companys, professorat i personal no docent Respecte per les instal.lacions i pel material individual i col.lectiu. Respecte per les normes d’organització i convivència del centre: Puntualitat, No menjar ni beure a classe Esperar al professorat dins de l’aula i tenir el material preparat. No es poden utilitzar mòbils. No ens en fem responsables. Aparells de música al pati i menjadors. etc Hàbits d’higiene, ordre i neteja Proposta sobre control de deures L’alumnat que es detecti que no fa els deures de forma repetitiva, es podrà fer quedar a treballar al centre fora d’horari escolar (durant les reunions del professorat) sempre i quant es determini que ho podrà aprofitar.
 • Carme Atenció a la diversitat tant dels alumnes amb dificultats com també daquells alumnes més talentosos, és a dir, amb els resultats acadèmics més bons. Parlar també que existeix una proposta de promoció de les iniciatives dels alumnes. Per exemple, que els alumnes proposin de fer una activitat: equip docent i equip directiu valoraran si es pot portar endavant. Aula flexible: 16 alumnes. Aula d’acollida: 3 alumnes.
 • Ester
 • Alba
 • Alba
 • Alba
 • Alba
 • Núria
 • Núria
 • Núria

×