Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Kuntavaalit 2021 mediainfon 3.3. tiivistelma(20)

Publicidad

Más de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Publicidad

Kuntavaalit 2021 mediainfon 3.3. tiivistelma

 1. OAJ MEDIAINFO 3.3.2021
 2. OAJ nostaa näissä kuntavaaleissa esille seuraavat teemat: • Osaava ja hyvinvoiva opetusalan henkilöstön turvaa laadukkuuden, siksi kunnan henkilöstöstä on pidettävä hyvää huolta. • Kunnan taloutta on hoidettava vastuullisesti. Jokaisen kunnan on päätöksenteossaan huolehdittava siitä, että tulevaisuudesta ei leikata. • Kunta voi menestyä vain yhteistyötä tekemällä: esim. työnantaja henkilöstön kanssa, kunta muiden kuntien, elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. • Osallisuus: Päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa edistetään joka päivä kuntalaisten osallistumista ja osallisuutta, mikä vähentää mm. syrjäytymistä ja vihapuhetta. • Kunnan elinvoima rakennetaan kasvatuksen ja koulutuksen varaan. Kasvatus-, koulutus- ja tutkimuspalvelut houkuttelevat kuntaan asukkaita ja yrityksiä sekä osaavaa työvoimaa, mikä on julkiselle ja yksityiselle sektorille elintärkeää.
 3. Sanna Lehtonen, OKM, 1.3.2021
 4. Mistä kaikesta kuntapäättäjä päättää? • Kouluverkko, tilojen terveellisyys ja koulumatkat • Opetusryhmien koko, kielivalikoima, oppimateriaalin laatu, kouluruuan laatu, oppilashuollon henkilöstön riittävyys, digivälineet ja niiden hyödyntäminen opetuksessa • Miten oppilas saa tukiopetusta ja vahvempia tuen muotoja, kuten erityisopetusta. Onko kunnassa pienryhmiä /luokkia? • Kuinka paljon tunteja peruskoulussa tarjotaan • Onko taiteen perusopetusta tarjolla • Onko toisen asteen koulutusta tarjolla
 5. Puhumme kunnan henkilöstöstä sillä: Jopa 70% opettajista kokee jonkin asteista työuupumusta - Prof. Katariina Salmela- Aro, Hgin yo • Kunnat ovat Suomen suurimpia työnantajia ja jatkossa suurin osa henkilöstöstä työskentelee kasvatus- ja opetusalalla. • Suomessa on maailman parasta opetusta, jos kuntapäättäjät niin päättävät. • Opettajien ja esihenkilöiden työhyvinvointi otettava kunnan painopisteeksi.
 6. Puhumme kunnan taloudesta sillä: Vaalien läheisyys on saanut kuntapäättäjät ymmärtämään kuinka rumalta opettajien lomautukset näyttävät äänestäjille. Miten saadaan sama tilanne jatkumaan vaalien yli? Monessa kunnassa edellisten vuosien perusteella olisi tarvetta uudistaa valtuusto Opettajia lomauttaneet kunnat vuonna 2020:
 7. Puhumme yhteistyöstä sillä: Kuntavaaleissa on otettava kantaa miten kasvatus ja koulutus voidaan järjestää kunnassa jatkossa. Yhteistyötä on kuntien tehtävä huomattavasti enemmän. • Ala- ja yläkouluissa ryhmäkoko on keskimäärin 19,5 oppilasta koko maassa • 94 kunnassa syntyi keskimäärin alle koululuokallinen oppilaita vuodessa • 58 kunnassa syntyi keskimäärin 1-2 koululuokallista lapsia vuodessa
 8. Puhumme osallistumisesta sillä • Osallistuminen varhaiskasvatukseen on edelleen jäljessä muita pohjoismaita. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella tasataan oppimiseroja tehokkaasti. • Syrjäytymisen hinta on kova. Koronaoloissa on huomattu päiväkoti-, koulu- ja oppilaitosyhteisöjen valtava merkitys lasten ja nuorten hyvinvoinnille. • Eri kieli- ja kulttuuritaustaisille kielen oppiminen. • Vapaan sivistystyön puitteissa kaikilla kunnan asukkailla on mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämisen ikään ja taustaan katsomatta.
 9. Puhumme elinvoimasta sillä: • Jokaisessa kunnassa on jatkossakin tarve osaaville putkimiehille, lähihoitajille, parturikampaajille, kokeille, siistijöille, kirvesmiehille… • Ymmärtävätkö kuntapäättäjät ammatillisen koulutuksen merkityksen kunnalleen? • Ammattikorkeakouluilla on alueellisen kehittämisen tehtävä, jonka hyödyt kunnalle on ymmärrettävä • Jokainen lapsiperhe selvittää tulevasta asuinkunnastaan ensimmäisenä kasvatus- ja koulutuspalveluiden tason.
 10. OAJ:n vaalikone • Tavoitteena olla yksi suurimmista vaalikoneista • 20 kysymystä kuntapäätöksentekoon liittyvistä asioista • Ehdokkaalla mahdollisuus profiloitua ja olla myös eri mieltä • Lisää ehdokkaiden osaamista kasvatusta ja koulutusta koskevista asioista • Mahdollisuus ansaita itselleen merkki koulutusmyönteisyydestä. • Auttaa äänestäjiä löytämään ehdokkaan, jolla on arvot koulutuksen puolella. • Ehdokas määrittää vastauksensa liukukytkimellä EOS Täysin eri mieltä Täysin samaa mieltä
 11. OAJ vaalikone • Vastaustahti tiivistyy. Koneessa jo yli 3500 vastausta • Suurin hajonta kysymyksissä sisäisesti Perussuomalaisilla • Korkeakoulukysymyksessä vähiten vastauksia. • Onko ymmärrystä korkeakoulun roolista kunnan elinvoimalle? Vihr. 17 % Kok. 13 % Kesk. 6 % PS 22 % SDP 11 % KD 10 % RKP 5 % Vas. 15 % Liik. 1 % FP 0 % PP 0 % VASTAUSOSUUDET OAJ:N VAALIKONEESSA 2.3
 12. Opettajat ja esihenkilöt kantaneet kohtuutonta taakkaa; lähiopetuksessa olevien turvallisuuden takaaminen työnantajat vastuulla • Työskentely maskin kanssa ja huolehtiminen siitä, että oppilaat noudattavat hygieniaohjeita. Altistumisia ja karanteeneja on ollut paljon ja ne kuormittavat. • Mitä tehdään jos opettajat sairastuvat laajamittaisesti? Ei tilalle ole tulossa muita
 13. Työturvallisuudesta huolehtiminen on aina työnantajan vastuulla • Työnantajan ykkösprioriteetin oltava henkilöstön turvallisuus • Etätyösuositus koskee myös opetusalaa aina kun se on mahdollista. Opettajia ei voi vaatia tulemaan koululle antamaan etäopetusta kun oppija etänä. • Ryhmät on pidettävä erillään eikä henkilöstöä saa siirtää ryhmästä toiseen (koskee erityisesti päiväkoteja) • Mitä tehdään jos opettajat uupuvat, altistuvat tai sairastuvat? Sijaisia on vaikea saada.
 14. Työhyvinvointi on vakavasti vaarantunut opetusalan henkilöstön keskuudessa. Uupumus syntyy vaatimusten ja voimavarojen epäsuhdasta. • Yläkoulujen etäopetukseen siirtyminen 8.3. ??? • Viestin sekavuus tuottaa kohtuutonta lisätyötä rehtoreille • Etä- ja lähiopetus samaan aikaan ei ole mahdollista, vaikka ns. hybridimallia tarjotaan ja vaaditaan monissa kunnissa. • Päättäjien pitäisi todeta selkeästi, että näissä oloissa on täysin oikeutettua madaltaa rimaa. On valitettavaa, mutta luonnollista, ettei etäopetuksessa voida saavuttaa aivan kaikkia opetussuunnitelmien tavoitteita.
 15. Miksi opettajien rokottaminen heti riskiryhmien jälkeen on välttämätöntä? • Vaikka osa viranomaisista väittää, ettei päiväkodeista ja kouluista ole tullut paljon tartuntoja, poikkeuksia on jo useita. • Päiväkodit ja alimmat peruskoululuokat ovat olleet lähiopetuksessa koko ajan, jotta yhteiskunta pyörisi ja pienimmät saisivat jatkaa oppimista turvallisesti. • Tätä ei voida jatkaa ilman että opettajat ja esihenkilöt rokotetaan-> • OAJ edellyttää, että rokotejonossa opettajat priorisoitava heti kun työikäisten rokotukset alkavat • WHO:n rokoteasiantuntijaryhmä ja Unicef suosittavat opettajien asettamista rokotusten kärkeen, jotta koulut voidaan pitää auki. • 10 Euroopan maassa opettajat on nostettu rokotelistalla korkealle • Mm. Saksassa opettajien rokotukset on jo aloitettu
Publicidad